de ontmanteling van het natie-isme

Het streven naar een nieuwe wereldorde gaat dmv het ontmantelen van het natie-isme. Sommige mensen zien daarin de belofte van een duizendjarig rijk van vrede en voorspoed. Maar hoe krijgen de machthebbers dat voor elkaar?

1.DONDER en GEWELD, gezien alle oorlogen. Ik ben niet zo’n fan van Alex Jones. Hij is mij te schreeuwerig, maar in het volgende filmpje legt hij de vinger op de zere plek.

De oorlogen worden aan ons verkocht als humanitaire oorlogen. Hij beschrijft de UN-ambassadeur Angelina Jolie die nu zo in de belangstelling staat. Ik kan me nog herinneren dat onze soldaten in Afganistan daar waren om humanitaire redenen. Oja ook Nederland loopt vooraan om middels donder en geweld humanitaire hulp te bieden, uiteraard op verzoek van de Verenigde Naties.

Koningin Maxima werkt voor de Verenigde Naties. De NOS schrijft over de twee carrieres van Maxima:

http://weblogs.nos.nl/evenementen/2014/03/06/de-twee-carrieres-van-koningin-maxima/

“Het koningschap van Willem-Alexander is geen duobaan en Máxima vervult de goeddeels representatieve functie van koningin dan ook als ‘vrouw achter de man’. Tegelijk opent deze Nederlandse ‘bijbaan’ voor de Nederlands/Argentijnse Máxima veel deuren bij de uitoefening van haar mondiale hoofdfunctie bij de Verenigde Naties. Daarin moet ze als ‘speciale pleitbezorger van de VN-secretaris generaal’ financiële diensten voor met name mensen en bedrijfjes in achtergebleven gebieden meer en beter toegankelijk maken.”

Een zelfde Maxima die het Nederlanderschap ter discussie stelde in 2010.

2. Een PROPAGANDApraatje voor de dingen die nog komen moesten, namelijk het open zetten van de grenzen.

Praktisch komt het er op neer dat de sociale verbanden zoals we die kenden, door gedeelde normen en waarden, in straten, wijken, dorpen, steden, landen, worden afgebroken en daarmee de sociale controle. Het wordt nu verkocht als noodzakelijk en niet te ontkomen diversity.

http://www.vooruitmetdegeit.club/uncategorized/boodschap-van-timmermans-aan-baybasin/

In zijn toespraak als commissaris bij de Europese Unie hield hij zijn gehoor het volgende voor:

“Verscheidenheid wordt nu in sommige delen van Europe gezien als een bedreiging. Verscheidenheid gaat gepaard met uitdagingen. Maar verscheidenheid is de lotsbestemming van de mensheid. Er zal, zelfs in de meest afgelegen gebieden op deze planeet, geen plek zijn waar geen verscheidenheid voor is weggelegd. Dat is waar de mensheid naar op weg is. En deze politici die aan hun kiezers een maatschappij voor ogen houden, exclusief samengesteld uit mensen van één cultuur, proberen een toekomst te schetsen gebaseerd op een verleden dat nooit bestond. Daarom zal die toekomst nooit worden gerealiseerd.

Europe zal verscheiden zijn, net als alle andere delen van de wereld . De enige vraag is hoe we met deze verscheidenheid omgaan. En mijn antwoord daarop is: Door ervoor te zorgen dat onze waarden bepalen hoe we met verscheidenheid omgaan en niet door waarden op te offeren door verscheidenheid te weigeren. Dat zal ons als maatschappij naar de verdoemenis brengen. Als we dit niet tot een goed einde brengen dan geloof ik eerlijk gezegd dat Europa niet meer het Europa zal blijven dat we hebben gebouwd. Europa zal niet langer een plek zijn van vrede en vrijheid.”

Een citaat van John Kerry
“The future demands from us something more than a nostalgia for some rose-tinted version of the past that did not really exist in any case,” he said. “You’re about to graduate into a complex and borderless world.”

Dat doet toch sterk denken aan wat Timmermans zegt:

“En deze politici die aan hun kiezers een maatschappij voor ogen houden, exclusief samengesteld uit mensen van één cultuur, proberen een toekomst te schetsen gebaseerd op een verleden dat nooit bestond. Daarom zal die toekomst nooit worden gerealiseerd.”

En dan is daar Obama.

Er zijn heel wat Amerikanen die geloven dat Obama opteert voor een derde termijn of mogelijk door de Verenigde Naties aangesteld gaat worden als die almachtige soeverein.

En wat te denken van de volgende dreigementen. Het gaat weer lekker:

 

de hyksos en het ontstaan van bijbelse mythes

Als kind moest ik niet veel hebben van donker Afrika. Ik vond de zendelingen heel erg moedig want die gingen met gevaar voor eigen leven de ‘wilden’ het geloof in jezus bijbrengen, begreep ik zo min of meer uit de verhalen van mijn onderwijzers. Dat het erg moedig was ontleende ik aan de avonturen die ik las in de Donald Duck. Al die ‘wilden’ die rond de ketel dansten in hun rieten rokjes en een speer in de hand. Boven de ketel op het vuur, stak het hoofd van een blanke man met tropenhelm. Ik wist natuurlijk dat dat een verhaaltje was, maar toch, het sprak wel tot mijn verbeelding. Kortom met de kennis van nu ‘geen aanlokkelijk perspectief’.

Toen zag ik in zwartwit de eerste documentaires op tv over de mensen in Afrika. De voice-over, die het spannend wist te brengen, vertelde dan wat je zag en gaf wat achtergrond informatie. Dat bevestigde mijn idee dat je toch wel heel moedig moest zijn om je daarin te begeven. Het waren dan ook ontdekkingsreizigers en avonturiers, doktoren als Albert Schweitzer,  en uiteraard zendelingen, waarvoor ik op maandag netjes mijn zendingsgeld op school afdroeg, tenminste als ik het niet besteed had in het winkeltje, waar ik langs kwam, op weg naar school. Soms was het verlangen naar drop zo groot dat ik het niet kon weerstaan.

Maar daarna zag ik een documentaire waarin de mensen in Afrika zelf aan het woord kwamen. De documentaire was van Nederlandse ondertitels voorzien. Wat een eye-opener dat was. Een familie werd gefilmd die zich een weg zocht door het oerwoud op weg naar huis. Een jochie zeurde bij zn moeder om iets te eten. Hij had honger. De moeder mopperde en zei tegen haar zoontje dat hij altijd honger had, maar dat hij maar even moest wachten tot ze thuis waren.

Nouja, dacht ik, net als bij ons. Na die documentaire was mijn beeld over de mens in Afrika radicaal veranderd. Ze waren net als ons, bedacht ik toen. Ik hoorde het mijn moeder en andermans moeders in de buurt ook zeggen: “Je wacht maar even.”

Ik moet er aan denken nu ik zoveel van die films zie op Youtube waarin Afro-Amerikanen op onderzoek uitgaan en zoveel indoctrinerende verhalen over hen debunken. Prachtig vind ik dat.

De laatste maanden heb ik mij dus verdiept in de geschiedenis van de religies en in het bijzonder het ontstaan van de Vrijmetselarij. Inmiddels heb ik heel voorzichtig, zeg ik daarbij, een ruwe schets kunnen maken uit al die verhalen, die op sommige vlakken overeenstemmen en elkaar op andere vlakken weer tegenspreken.

De eerste die mij met zijn visie op de geschiedenis raakte was Sean Hross. Hij is geboren in Zuid-Afrika, getrouwd met een Zwitserse en woonde tot voor kort in Zwitserland. Hij kreeg moeilijkheden met de overheid, vanwege zijn films en teksten op Youtube over Zwitserland, die hij als het roversnest van de wereld beschouwt, en belandde daardoor in de gevangenis. Hij zwerft nu door  Italie en Frankrijk. Gedurende zijn omzwervingen filmt hij de omgeving en laat hij alle tekenen van de afstammelingen van de ‘farao’s’ in objecten, plaatsing daarvan, gebouwen en logo’s zien. Normaal gesproken let je er niet zo op, maar eenmaal erop attent gemaakt ontkom je er niet aan. De tekenen zijn werkelijk overal in een overweldigende hoeveelheid.

Samengevat stelt hij dat de afstammelingen van de Egyptische farao’s naar het noorden zijn getrokken en de daar levende stammen hebben onderworpen. eZij hebben bijvoorbeeld lijfeigenschap ingevoerd. Slavernij op grote schaal ook onder de blanken in Europa. Daarbij had de veroveraar en aldus plaatselijke kasteelheer het recht op de eerste nacht met de bruid. Ook een methode van onderwerping en tevens om voor zoveel mogelijk nakomelingen te zorgen. Een methode die zij  overal in de wereld toepassen, aldus Sean Hross.

En dan zijn er de vergeten slaven uit Ierland. Het volgende artikel vertelt dat verhaal. Slavernij was niet zozeer een kwestie van kleur. Het had alles te maken met winstbejag.

http://www.globalresearch.ca/the-irish-slave-trade-the-forgotten-white-slaves/31076

De Tempeliers, de afstammelingen van de farao’s/hyksos, hebben zich met hun (geroofde) rijkdommen (banken) gevestigd in Zwitserland. De verdreven farao’s ofwel de faraonische aristocratie heeft zich verspreid over heel Europa en vorstendommen gesticht, die boven alles zijn verheven. Het centrum van die wereldmacht is Groot-Brittannie met aan het hoofd Koningin Elisabeth. De nakomelingen zijn vervolgens overal naar toe getrokken om de bevolkingen te onderwerpen. Dat is volgens Hross de werkelijke diaspora. De Tempeliers, de soldaten van de farao’s,  zijn volgens hem nimmer verdwenen, vormen de militaire tak. De Rooms-Katholieke kerk herbergt de religieuze tak en de priesters, zendelingen. De vrijmetselarij, die door hen is opgericht, en alle aanverwante organisaties, wereld dit wereld dat organisaties, vormen een wereldwijd politiek netwerk.

“Rebbi Norvin H Bey Isra-El explains the Ethiopian Origin of Free Masonry. Rebbi Bey has traveled throughout the world to many places such as Egypt, Israel, Morocco, and South America.” 

De video duurt op zn vrijmetselaars 13:13. Zodra hij terecht komt bij de exodus van de joden uit Egypte en de hyksos, is het voor mij niet meer te volgen. Niettemin interessant, immers het is maar zo mogelijk dat de Vrijmetselarij op de hoogste niveau’s zich baseren op de oorspronkelijke bronnen:

Een aantal andere Afro-Amerikanen vertelt en laat zien dat het Exodus verhaal  van de joden naar het beloofde land, een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken geeft, en dat er met de chronologie is geknoeid.

Zij stellen dat de Hyksos een nomadenbevolking uit het gebied van de kaukasus, Egypte veroverde, zich daar vestigden als de overheersers, zich lieten uitroepen tot farao’s, maar na een periode, en die varieert van 100 tot 500 jaar, uit Egypte werden verdreven, hetzij doordat zij zijn verdreven door de oorspronkelijke farao’s en bewoners, hetzij door de exodus zoals die is beschreven in de bijbel.

Er zijn veel youtubefilms te vinden over deze kwestie. Ik heb er twee uitgekozen. Ik vind dat de volgende man het lichtvoetig brengt en daar hou ik wel van.

In het kader van niets menselijks is ons vreemd kan het maar zo zijn dat degenen die indertijd zijn verslagen en verdreven uit Egypte, de hyksos, aan die gebeurtenis een heldhaftige draai hebben gegeven, voor het nageslacht. Wie daartoe behoren? dat blijft nog even een vraag, althans voor mij.

de verslavende werking van de 3 wereldreligies

De laatste tijd heb ik een behoorlijk aantal Youtubefilmpjes bekeken over de bevindingen van een groep Afro-Amerikanen die het publiek wijzen op hun ware oorsprong en ware geschiedenis in relatie tot de drie wereldreligies jodendom, christendom en de islam.

Gaan de Afro-Amerikanen ons bevrijden van de indoctrinatie en verslavende werking van de leer van de thora, bijbel en koran?

Zij tonen ons de bron en bakermat van waaruit de schrijvers van deze boeken en stichters van deze religies hebben geput, namelijk de geschiedenis van Egypte en in het bijzonder Ethiopie.

Ze wijzen het publiek op de tegenstellingen in de leer van de religies. Ik kom er zeker op terug maar kijk en luister alvast:

en de volgende

Buitengewoon interessant.

John Kerry zegt het: niet u maar de toekomst stelt eisen

Vroeger dacht ik er nog wel eens over na: over de bijbel en over Jezus. Wat mij bezig hield waren vragen als: waarom de man niet zelf zijn evangelie schreef. Waarom er niets werkelijk concreets te vinden was, ja een leeg graf. Het zijn van die gedachten die opkomen en nog snelller verdwijnen, immers ik had, net als het merendeel van de hardwerkende burgers, een druk bestaan en wel iets anders te doen dan mn hoofd daarover te buigen.

Blijkbaar ben ik er nu aan toe want op Youtube vond ik onder vele anderen een tweetal filmpjes, die mij aanspreken en duidelijk maken waar de figuur Jezus vandaan komt, namelijk uit de Griekse mythologie; naar welk beeltenis Jezus is gemaakt en met welk doel.  De uitleg komt van Ray Hagins:

Een uitleg die tot veel commotie leidde als ik de commentaren onder het volgende blog lees:

http://www.nairaland.com/1331536/council-created-jesus-former-pastor

Hij, Ray Hagins,  zou ook al zijn ontmaskerd als een vrijmetselaar, tja. Hoe dan ook zijn visie blijft interessant.

In wikipedia vind ik het volgende over dat concilie van Nicea onder leiding van keizer Constantijn, u weet wel de eerste christelijke keizer, die keurig netjes zijn eigen geloof  in de vele goden voorzag van een magisch jasje.

De voornaamste aanleiding tot bijeenroepen van het concilie was de onrust die was ontstaan door de verspreiding van de leer van Arius. Arius was een Alexandrijns priester, volgens wikipedia, die beweerde dat Christus niet werkelijk gelijk aan God was, maar gemaakt zou zijn door de Vader. In een poging deze onrust eens en voor altijd de kop in te drukken riep keizer Constantijn alle bisschoppen bijeen om over Arius en zijn leer oordelen.

Er werd tot besluit  een geloofsbelijdenis aangenomen waarin staat dat Christus homoousios (betekent van dezelfde substantie) is als de Vader en dus ook waarlijk God is.  De vertaling gaat als volgt:

Ik geloof in één God de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het leven geeft
die voortkomt uit de Vader en de Zoon
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.
Amen.

Ik kwam nog een uitleg tegen van bro Ramirez die ik u niet wil ontzeggen. Ik schat dat hij zich heeft laten inspireren door Ray Hagins. Ik lig werkelijk in een deuk, hoe hij dat doet. Ik ben fan van hem, want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, maar ik onderschat hem geenszins, want ondertussen scoort hij wel een paar punten!

Tijdens het concilie in Turkije  werd ook de datum van Pasen vastgelegd, het feest van de opstanding van Jezus, de derde dag na zijn kruisiging.  Het werd de eerste zondag ná de volle maan ná de lente-equinox.  Tevens werd er een aantal disciplinaire canons, de basis van het canoniek recht, opgesteld. Daarbij werd de autoriteit van Rome, Alexandrië en Antiochië door het concilie erkend.

En weer wordt een poging ondernomen door Rome om, nu wereldomvattend, de neuzen van de gelovigen aller religies in dezelfde richting te krijgen. Dat vergt natuurlijk heel veel wereldomvattende vergaderingen, universele bezweringsformules en universele wetgeving om dat te realiseren. Hoe krijgen ze dat nu toch voor elkaar en wie zijn ‘ze’. Is dat de aristocracy of faraocracy volgens Sean Hross, zijn het de joden, zijn het de zionisten, zijn het de banksters, of de illuminati, de 13 bloedlijnen of de VOC. Eén ding is voor mij wel duidelijk: wij het gewone volk zijn het niet, want laten we eerlijk zijn, als het op magische macht aankomt zijn wij het volk al te vaak en al te graag lijkt wel goedgelovig.

Men speelt  gemene spelletjes: dan is die de vijand, dan weer een ander, getuige de volgende film over een artikel in the Catholic Newspaper van februari 1936, Inderdaad het jaar van de Olympische Spelen van Adolf Hitler, over een complot van de joden om het Rooms katholieke bolwerk omver te werpen en nog veel meer gemene streken gericht tegen de gentiles.

Daarop verschijnt een reactie die de protocollen van Zion zouden ontmaskeren als een hoax. Ik zeg zouden want heel veel van wat al zo lang geleden werd gepland wordt nu desondanks tot uitvoering gebracht. De vraag is alleen wie hebben die protocollen geschreven.

http://ddickerson.igc.org/The_Protocols_of_the_Learned_Elders_of_Zion.pdf

In het tweede gedeelte van het Youtubefilm geeft Fr. Paul Kramer zijn visie op de situatie binnen de Katholieke kerk en de invloed van de joden sinds het tweede vaticaansconsilie.  Natuurlijk wordt Fr. Paul Kramer ook weer ontmaskerd als een valse profeet. Het zal ook eens een keer niet. Of zou dat zijn omdat hij beweert dat de Freemasons zijn opgericht door joden en de joden uit zijn op wereldmacht. Of zijn het de zionisten die dat willen. Jaja het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt.

Hoe dan ook die geschiedenis wordt geschreven door de machthebbers, wie dat ook zijn, die iets met elkaar gemeen hebben namelijk, de wens tot totale controle.

The New World Order wordt niet alleen door de huidige paus gepromoot, maar ook door presidenten en prominenten en zelfs door onze commissaris Timmermans bij de Europese Unie .

Het is werkelijk een lachertje wanneer het NWO gedachtegoed nu nog wordt weggehoond als een idee-fixe van gestoorde complotdenkers. Dan zit je nog in de verkeerde modus, zullen we maar zeggen.

Tot slot een citaat van John Kerry:
The future demands from us something more than a nostalgia for some rose-tinted version of the past that did not really exist in any case,” he said. “You’re about to graduate into a complex and borderless world.”

Daar moet ik nog eens ernstig over nadenken. Het klinkt op een of andere manier toch niet als een aanlokkelijk perspectief. Het riekt naar de magie van de macht.

 

 

vooruitmetdegeitclub

Met de huidige ontwikkelingen rond de demminkdoofpot miste ik toch de inhoud van mijn website Baybasin-report. Want over alles dat zich nu voltrekt in verband daarmee heb ik in het verleden geschreven. Niet omdat ik een insider zou zijn, of een werkezel van de staat, zoals ook werd gesuggereerd, maar gewoon omdat het mijn vak was om gebeurtenissen en processen door te trekken naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen.  Ik begrijp nu na een lange pauze waarom ‘men’ mij zo heeft getreiterd. Omdat de spelers niet anders konden dan die lijn volgen om hun doelen te bereiken. Ik had het dus goed gezien en geschat. Vandaar ook dat mijn website Baybasin-report moest verdwijnen. Ik heb daar in juli gehoor aan gegeven. Ik was het echt moe. Het hield mij afgezien van de aanvallen op een negatieve manier bezig. Dat is niet goed voor een mens. Ik ben daar inmiddels overheen.

Ik kon helaas niet meer bij de inhoud en besloot toen om, ondanks eerdere voornemens, de inhoud naar deze nieuwe website te importeren. Voor mij als naslag. Voor de bezoeker wellicht ook.

In feite is het verhaal rond Demmink niet zo ingewikkeld als het wordt gepresenteerd.

Na de eerste serie getuigenverhoren die georganiseerd werden door De Roestige Spijker maart en april 2014 viel bij mij echt het kwartje: it’s all about the money honey. Want het was m.i.niet meer dan een geschikte manier om te onderhandelen over de 20 miljard die de heren Poot van de Overheid eisten. In feite heeft hij, Jan Poot, dat altijd zelf verteld. De jacht op Demmink diende uitsluitend zijn doelen. Dat is niet mijn interpretatie. Dat vertelde Poot zelf via de mainstreammedia.

Hij heeft daartoe een heel team ingehuurd: Robert Rubinstein met zijn Roestige spijker en natuurlijk Micha Kat, en stevig gerecruteerd onder “vrijwilligers”. Of hij werkelijk die 20 miljard heeft kunnen incasseren blijft uiteraard een vermoeden, maar is gezien de ontwikkelingen wat mij betreft zeer aannemelijk, want alle partijen maken terugtrekkende bewegingen. Bovendien heeft hij op zijn eigen websites mijn ideeën daarover nooit tegengesproken. Ik heb hem er meerdere malen naar gevraagd.

Voor die claim op de staat is een heel circus opgezet met artiesten. Die net als in het echte leven elkaar de bal toespelen, ‘fitties’ organiseren en hun toverkunsten aan het publiek presenteren. Maar niets wordt aan het toeval over gelaten door de masters of deception, het overkomt ze niet, ik zie gewoon de planning en de timing. Ik kijk naar wat de spelers in het veld over langere tijd doen.

Meneer Feijen, het zal wellicht niet zijn eigen naam zijn, heeft het indertijd begin 2014 bij de roestige spijker haarfijn aan mij en de lezers uitgelegd:

“De acties van de Roestige Spijker dienen voor zover dat nu te overzien is inderdaad om elke informatie omtrent deze en andere vuile zaken naar buiten te krijgen. Het beruchte zwaard van Damocles moet verdwijnen, doch eerst wil men totaal helder hebben waar en uit wie en uit welke stukjes informatie het bestaat. Het is net het verwijderen van een tumor; het moet helemaal goed gebeuren anders komt het weer terug. Alle partijen willen weten waar zij aan toe zijn en damage control vindt op alle fronten plaats.”

Mijn reactie:

“En dan zijn er de mensen die de deals ter afsluiting voor het publiek in een mooi kader moeten vatten, besef ik naar aanleiding van wat u schrijft over de Lucia de B. zaak. Laten we ze, met advocaat Jan Vlug in mind, de vrijpleiters noemen waarin alle partijen een way out wordt geboden en ieders belang is veilig gesteld, waar fictie en feiten kunstig met elkaar worden vervlochten tbv de geloofwaardigheid naar het publiek.” 

Of zaken worden ongeloofwaardig gemaakt. Het is maar net wat nodig is. Hoe dan ook, dat is wat voor ons wordt opgevoerd. De deal met de staat is rond, daar ben ik van overtuigd. Nu is de fase aangebroken dat voor een ieder een mooie aftocht wordt geregeld.

De vrienden en vriendinnen in de strijd hebben ineens “fitties” met elkaar of nemen het voor elkaar op. En vijanden blijken ineens een goed woordje te doen voor de complotgekkies van voorheen, die complimentjes krijgen voor het bij zinnen komen, eind goed al goed. Maar alles is getimed en  is part of the deception.

Er heeft afgelopen juni een tweede serie getuigen verhoren plaatsgevonden, die georganiseerd zouden zijn door Bart van Well, die daarvoor een stichting in het leven had geroepen (is wel zo handig als je een rechtszaak wilt gaan voeren, ivm de donatieknop, want waar moet je anders die dure advocaat van bekostigen).

En ook hier zien we hetzelfde patroon: Eerst de boel opjutten , en de show op voeren voor het publiek, achter de schermen onderhandelen, en daarna de druk van het ventiel.

Bart van Well heeft afgeblazen, zijn stichting is, na het vroegtijdig stopzetten van de getuigenverhoren, opgeheven, waarna de masters of deception hard aan het werk zijn gegaan om met behulp van de jongleurs de aandacht te verleggen naar Marcel Vervloesem en nu dan een zekere Robbie van der Plancken.

Je tactisch terugtrekken van het strijdtoneel is ook nog een hele kunst, ik zie het aan mensen als Kat, Dankbaar en zovele anderen. Het dollen van de trollen is ook een zachte dood aan het sterven. Van de heren Poot verwacht ik geen vlammende betogen meer in de kranten. Laat staan dat we te horen krijgen hoever het staat met die claim van 20 miljard. Wat rest is een lege stichting.Hallo is daar iemand?”, schreef ik in mei 2014 bij de roestige spijker.

In deze zaak wordt niets aan het toeval overgelaten. Alles is getimed. Dat Marcel Vervloesem en Robbie van der Plancken nu worden opgevoerd is inderdaad een afleidingsmanoeuvre, maar heus niet van het wereldtoneel zoals vriend Kat het publiek wil doen geloven.

Talk2Myra en Ton Hofstede laten sinds juni ook totaal andere geluiden horen. De heren Poot zouden ook door Morkhoven zijn misleid. Ton schrijft:

“Er gaat zeker nog meer komen. En Marcel weet dat ook!
Hij is niet voor niets in paniek. Inmiddels kan ik meer slachtoffers noemen, dan geredde mensen.Variërend van de familie Poot, tot aan (op dit moment nog) anonieme personen, wiens verhaal u nog gaat krijgen. En dan, net als Robby, WEL met bewijzen en documenten.”

Is er werkelijk nog iemand te vinden die gelooft dat Poot zich liet misleiden? Dat Jan Poot het ‘slachtoffer’ is geworden van Marcel Vervloesem?

Boudine Berkenbosch is plots na warrige en omslachtige discussies op JDTV en HHC,  ook tot inzicht gekomen. Heeft het licht gezien: van malicieus naar miraculeus en omgekeerd, want het kan verkeren, nietwaar.

Een standbeeld voor Marcel Vervloesem

De aftocht, of is het de uittocht, van de komedianten!

Op maandag 26 mei 2014 schreef ik bij de roestige spijker het volgende

“En terwijl het volk nog volop aan het kwekkebekken is over dedemminkkwestie en devaatstrakwestie ( toevoeging: en recent ook de baybasinkwestie)worden achter de schermen de requisiten reeds opgeborgen, het personeel alvast naar huis gestuurd en blijft de facade nog even staan, zodat het nog wat lijkt. Toch meneer Rubenstein?

Hallo is daar iemand?”

Dat is wat zich voor onze ogen uitrolt en telkens volgens het vaste patroon van publiekelijk de druk opvoeren, achter de schermen onderhandelen middels geensceneerde rechtszaken en publiekelijk vertoon, en wanneer de deal gemaakt is de zaken neutraliseren en laten verdwijnen. Dat gaat ook gebeuren met de Baybasinkwestie. Hoewel de Advocaat-Generaal Aben wellicht nog wel eens voor een verrassing kan zorgen. Het boek over Baybasin en de koerdische kwestie is december 2014 met veel tamtam aangekondigd. Door de onthullingen zou er politiek gezien wel eens een bom kunnen ontploffen. Gerritsen was bang voor zn leven. In 2015 vindt dan dat vreemde incident plaats met het ontvreemden van het manuscript. Recent heeft hij nog maar weer eens aangifte gedaan. Maar voorlopig is het nog steeds niet gepubliceerd. Tja, het wachten is op Aben. Na de getuigenverhoren van Bart van Well twittert Gerritsen

Klinkt al niet meer zo spectaculair, dat boek van hem.  Dus heel goed mogelijk dat dat boek onderdeel was van de onderhandelingen met de staat. Ik heb het al eerder geopperd. Maar de vraag is, als het onderdeel was van de onderhandelingen, werkt Aben dan mee?  Ik heb het idee van niet en ik heb ook wel een idee hoe hij ons gaat verrassen. Maar dit keer hou ik het voor mezelf. Ben benieuwd.

Ik heb over alles wat zich nu ontrolt geschreven. Bij het importeren van de artikelen van Baybasin-report zijn de media helaas niet meegekomen. Het kost me op dit moment teveel tijd om alles opnieuw te uploaden. Maar voor de rest blijft er genoeg over voor wie werkelijk geïnteresseerd is.  Ikzelf gebruik de informatie als naslagwerk. Zoals ik dat ook doe met mijn commentaren bij de roestige spijker. Toen ik daar aankondigde dat ik zelf een website zou beginnen over de zaak Baybasin moeten ze zeer gealarmeerd zijn geweest. Daar twijfel ik geen moment aan.

Op 28 januari 2015 schreef ik daar mijn laatste commentaar in een reeks commentaren waaruit toen nog de humor sprak.

http://www.deroestigespijker.nl/pagina/module/het-is-schandalig-dat-de-doofpot.html

Want mensen, het is een grote komedie, maar de achtergrond van wat ons voorgeschoteld wordt is heus zeer malicieus. Dat laatste heb ik van Chris Klomp, die het weer heeft van zijn grote voorbeeld Micha Kat. Niet alleen malicieus maar ook dubieus vind ik.

Micha Kat moet nog maar eens uitleggen wat hij als vluchteling in Ierland in Parijs deed met Peter Vandermeersch. Zie vanaf de vijfde minuut.

Er zijn veel meer mensen geweest die wel serieus met de materie kindermisbruik bezig zijn gegaan. Robert van de Luitgaarden vraagt zich af waarom hij al die tijd nooit aandacht heeft gekregen in het alternatieve circuit. Hij schrijft in een commentaar:

“Trouwens valt me wel op dat Ton er nog nooit over heeft geschreven , kan dat aan mij liggen , geldt ook voor myra en crime site ? Niet dat ik ze nodig heb , maar valt wel op.”

Juist Robert!

Hetzelfde geldt voor “Koos en de rechter” van Patrick Oomens.

Dat is omdat die mensen, en ik reken mijzelf daar ook toe, die werkelijk op zoek zijn naar de waarheid, integer zijn en dan ben je per definitie onbruikbaar in het bekende circuit rond de kindermisbruikzaken. Die dienen namelijk een ander doel of meerdere doelen. Je hoeft alleen maar te kijken naar het verschil.

Ik wil het niet meer teveel focussen op de zaak Baybasin. In die zin is het goed geweest dat ik een hele tijd afstand heb genomen van de materie.

Ik zie dat ik n.a.v de getuigenverhoren met Bart van Well onder het volgende artikel een reeks commentaren heb geschreven, waarmee ik de ontwikkelingen schets.

Goodbye mr #Baybasin and good luck!…

Op Baybasin-report heb ik al een paar keer het thema van de New World Order en de invloed van die wereldwijde netwerken, zoals die van de Vrijmetselarij, beschreven.

Vandaar de titel van deze website met een knipoog: vooruitmetdegeit.club

Baybasin-report als website komt niet meer terug. In die zin heeft de Free Baybasin Club haar zin gekregen. Vind ik dat erg, nee. Dus wat mij betreft: Vooruit met de geit.