toonkunst

De laatste tijd ben ik weer helemaal in de fotografie. Ongeveer het leukste wat er voor mij is: fotograferen. Dus kijk ik regelmatig op fotografiewebsites en zie werkelijk prachtige beelden.

En via zo’n website werd ik attent gemaakt op het fenomeen Bashar. Ik lees op die website dat Bashar een entiteit is. We zien hem niet, maar we horen hem wel via een Canadees Darryl Anka.

Kijkend op die site dan zie ik de symboliek a la de vrijmetselarij, maar niet getreurd, laten we een oudere bron nemen waar de symboliek nog niet gecorrumpeerd is, immers het gaat er om wat mensen er mee doen en beogen, wat mooi is is mooi, wat goed is is goed. Voor mij zit het verschil in de context.

Kortom ik was benieuwd naar wat Bashar via deze meneer Anka te vertellen had en tot mijn verrassing sprak het mij zeer aan.

Samenvattend vertelt hij dat we ons moeten laten leiden door wat ons positief beinvloedt. Waar worden we blij en enthousiast van. Dat zou de leidraad moeten zijn van ons handelen. Heel simpel. Denk eerst na over wat je enthousiast maakt en ga dat doen, want dat is het pad dat bij je past. Als je tezeer hangt aan doelen en er recht op af wilt gaan, zonder dat je je hebt afgevraagd of je daar enthousiast en blij van wordt, dan maak je de verkeerde keuzes. Dan nodig je als het ware negatieve energie uit op je pad. Energie die jou juist zal tegenwerken. Hier Bashar zelf aan het woord:

Maar wat ik nog meer vond was een advies van Bashar dat me werkelijk meteen raakte. Hij raadt aan om naar Beethoven te luisteren. En mensen dit stuk is zo mooi. Ik mag het u niet onthouden:

De begeleidende tekst:

“Mediteren door ontspannen, op een rustige plek, te luisteren naar de eerste drie minuten van Beethovens Symphonie No 7-2

Dit muziekstuk geeft de juiste vibratie om je in de stemming te brengen voor wat je maar aan informatie, heling, situatie, mensen of kansen nodig hebt, om aan te trekken.

Die vibratie gaat ook aan de gang met thema’s als loslaten, jezelf vergeven, en het laten gaan van verdriet en spijt.

Deze muziek zal je de gelegenheid geven om al die dingen los te laten, en tegelijkertijd je de gelegenheid geven om, met de vibratie van jou, samen te werken, om op die manier jou jezelf te laten vergeven en meer jezelf te worden.

De eerste drie minuten van Beethovens Symphonie No 7-2  speelt nu. Ontspan jezelf en luister.

Laat het door je heen gaan.

Deze akkoorden zijn precies datgene wat aansluit bij de idee om je verleden, verdriet, rouw en spijt te laten gaan en jezelf te vergeven, waarbij je in de vibratie terecht komt die die informatie aantrekt die jou weer in een gezonde staat van je geboorterecht brengt.”

de bokkendans

In hun zucht naar verlichting kijken de broeders graag naar de bokkendans tijdens hun bijeenkomst in de plaatselijke loge.

Het doet me denken aan een liedje dat de volksjongens lang geleden op straat zongen. Dat ging als volgt:

Ik heb jeuk an me dit
Ik heb jeuk an me dat
Ik heb jeuk an mn tierelantijntje
Ik wou maar dat ik een geitenbok was
Dan hadden we nog eens een geintje

En als u het niet geloven wilt
meneer de commissaris
dat het meisje 18 jaar is
Nou probeer het dan maar ‘s

Tja.

Op het internet kom ik een uitleg tegen van Johan Oldenkamp die mogelijk licht werpt op deze vrijmetselaarsbezigheid.

Johan heeft het over de strijd tussen egoisme en altruïsme. Hij noemt zijn theorie Wholly Science. Ik ken deze theorie niet maar vond onderstaande uitleg van een aantal bijbelteksten uitermate interessant in het licht van bovenstaande voorstelling.

edit 12-12-2016: De uitleg van Cullen Smith vind ik persoonlijk ook zeer aannemelijk en levert een waardevolle toevoeging: de vrijmetselarij als het ware anatomisch uitgelegd.

 

 

met duivels genoegen

Een week geleden zag ik een video over het masonic humiliationritual ofwel het vrijmetselaars vernederingsritueel dat Trump moest ondergaan.

Het deed me denken aan het ontgroenen, dat recent in ons land zo in opspraak is gekomen, vanwege een aantal uit de hand gelopen ontgroeningen waarbij studenten zelfs terechtkwamen in het ziekenhuis.

Het tijdschrift Qoute somt elf gangbare ontgroeningsrituelen onder studenten op:

http://www.quotenet.nl/Nieuws/De-11-opmerkelijkste-ontgroeningsrituelen-onder-studenten-160944

De rituele vernedering is een cultus die je overal in de wereld ziet. Skull en bones is wel het bekendst of moet ik zeggen beruchtst mbt het ontgroeningsritueel voor een aantal ‘uitverkoren’ studenten met bekende namen als van de Bushes.

In Nederland kennen we uiteraard ook bekende studentenverenigingen zoals Minerva, waarvan de leden over het algemeen een geweldige loopbaan tegemoet zijn gegaan. Blijkbaar zijn lessen in nederigheid een eerste vereiste om carriere te kunnen maken.img_1548

Hoewel voor de gewone man en vrouw andere lessen in nederigheid zijn weggelegd. Zo zag ik in Tibet mannen en vrouwen langs de weg, op weg naar Lhasa, zich voortbewegen op een wel zeer vernederende wijze.images Ik heb nog een brief naar de Dalai Lhama geschreven met het verzoek om een einde te maken aan die vreselijke martelgang. Uiteraard nooit een een reactie op gekregen, maar ik vond het mijn plicht hem er op te wijzen, dat je zo niet met mensen om mag gaan. Niet gewoon rechtop lopend maar al vallend, gestrekt liggen en dan weer opstaan en dat dagen en maanden achtereen tot aan het klooster in Lhasa. Het is beslist niet verheffend. dsc03911In tegendeel het is vernederend. Ook in Portugal zag ik het fenomeen. Op de knieen naar Maria om genade te vragen.

 

Wat maken ze de mens toch in godsnaam wijs, denk ik dan. Nederigheid als middel om je te verheffen? Die gedachte alleen al is een contradictio in terminis.

 

Hoe dan ook dat kan nimmer de bedoeling zijn van ons leven en welzijn. In deze vormen van nederigheid is geen eer te behalen. Dat voel ik diep van binnen. Deze rituelen zijn bedacht door mensen die het met andere mensen niet het beste voor hebben. Met duivels genoegen:

En dan is er nog Angelina Jolie die over haar initiatie vertelt