het draait om uw verdiencapaciteit

We staan op de vierde plek op de wereldranglijst voor wat betreft de schulden van de huishoudens. Drie landen gaan ons voor: Zwitserland, Denemarken en Australie. We leven in een staat van schuldenslavernij, immers de schulden, meestal in de vorm van een hypotheek, hangen als een molensteen om onze nek.

De Nederlandse burger is in het verleden en wordt in het heden nog altijd gestimuleerd om schulden te maken, immers dat houdt de economie gaande. Er wordt dan ook wat (af)gebouwd in de landen met een hoge schuld per huishouden. Prachtige huizen zie je in Zwitserland, Denemarken en Nederland weet ik uit eigen ervaring. Australie zal niet anders zijn. Maar kom je nu in landen als, pak ‘m beet, Peru waar ik net ben geweest. Een land dat niet voor komt op deze lijst dan krijg je een heel ander beeld. Wat u ziet zijn huizen die niet af zijn. Een ‘af’ huis is een uitzondering. En daarmee wordt impliciet het grote verschil aangegeven tussen een westerse samenleving, zoals de onze, waar huishoudens schulden maken om in een kant en klaar huis te gaan wonen en een samenleving als Peru, waar huishoudens beter gezegd families stukje bij beetje geld bij elkaar leggen en sparen om daarmee te bouwen aan hun huis en bezit, het familiebezit.

Maar waarom kunnen wij ons blijkbaar permitteren om zoveel schulden te maken? Dat was vanwege de opgebouwde sociale zekerheid. In plaats van geld bij elkaar te leggen als familie, legden we geld bij elkaar als natie. Zo werden nationale spaarpotten gecreeerd met na verloop van tijd enorme geldbedragen voor als we ziek worden, voor als we oud worden, voor als we gehandicapt raken of werkloos. Ach zo mooi geregeld en zo sociaal. Eén nadeel, zo’n grote pot met geld is zeer aantrekkelijk voor gouddieven en opportunisten die er zulke leuke dingen mee konden doen. Er zijn ook vreemde wisseltrucs uitgehaald, waardoor de geldstromen nauwelijks meer te volgen zijn. Reorganisaties en privatisering van overheidsdiensten zijn bij uitstek de momenten geweest om geld te laten wegstromen. En niet vergeten dat met het privatiseren van overheidsdiensten de WOB en daarmee de controle buiten werking werd gesteld.

Om te zorgen voor voldoende input, wordt de verdiencapaciteit opgevoerd en de output afgeroomd. Veel van dat gespaarde geld wordt door bureaucraten uitgegeven aan allerlei zaken die weinig van doen hebben met de algehele welvaart en het welbevinden van de spaarders, maar meer met het bestedingspatroon van de bureaucraten en laten we ze grootverdieners noemen. Om die standaard hoog te houden moet er worden verdiend. Zo simpel is dat verhaal. Alle overheidsmaatregelen zijn er daarom op gericht om de verdiencapaciteit op te voeren onder de noemer van participatie. En worden de uitkeringen uit de nationale spaarpotten, die zoals we weten beslist niet worden gespekt door de grootverdieners, aan de burgers belemmerd.

In feite komt het er op neer dat onder de noemer van maatschappelijke verantwoordelijkheid de mensen weer worden teruggeworpen op de oude sociale systemen van vrijwilligerswerk en noaberdienst.

De babyboomers zijn de mensen die het meest hebben bijgedragen aan het vullen van de spaarpotten, hebben er ook een tijdje van kunnen profiteren. Maar nu wordt voorgesteld alsof de jongere generatie moet werken en zorgen voor -en financieel bijdragen aan de sociale voorzieningen voor de ouderen. Zoals dat dus ging voordat we  als natie een sociaal verzekeringsstelsel hadden. Zoals het heden ten dage nog altijd gaat in al die landen zonder een nationaal sociaal stelsel. Landen als  Peru, Turkije die niet voorkomen op de bovenstaande lijst van schuldenlanden.

De mensen in die landen kijken op tegen Zwitserland, Duitsland, Nederland. Dat zijn de rijke landen. Kijk maar naar de huizen. Maar om die huizen te bewonen heb je verdiencapaciteit nodig. Kun je de hypotheek niet meer betalen dan sta je op straat. En als je geluk hebt heb je een verzekering afgesloten, als die al niet wordt geeist. Verzekeringen zijn booming business.

Volgens de Europese Unie mankeert het aan de verdiencapaciteit. Dat is vanwege de vergrijzing. De Europese Unie stimuleert daarom immigratie.

Document 1:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%20REPORT%20A6-2009-0251%200%20DOC%20XML%20V0%2F%2FNL

Document 2:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52008DC0359

Het geld dat de westerse mens heeft gespaard en via belastingen afdraagt wordt gebruikt om te investeren in immigratie en de beoogde verdiencapaciteit. Veel van die immigranten zijn afhankelijk en sommigen zijn blijvend afhankelijk van de sociale spaarpotten.

Ongetwijfeld zijn er veel van hen harde werkers en betalen belasting. Wat die mensen daarmee doen is sparen.  Ze gaan geen schulden aan. En zijn ze Islamitisch dan is het aangaan van schulden bij een bank, laat staan het betalen van rente een heel moeilijk gegeven. Ze bouwen, zoals ze dat geleerd hebben, in gezamenlijkheid hier aan hun bestaan en ook daar, in het land van herkomst, aan het bestaan. Ook aan een huis voor hun achtergebleven familie. Ze sparen ook voor hun ouwe dag, wanneer de tijd rijp is om terug te keren.

Het pensioen zal geen bijdrage leveren aan de Nederlandse economie, maar in het land van herkomst worden uitgegeven. Dat kunnen zij want zij hebben meerdere nationaliteiten. Dat is het verhaal. Hun loyaliteit ligt bij de familie, niet bij Nederland als natie.

Nog niet zo lang geleden sprak ik een Pakistaanse man in de trein.

een hollander

Een stukje daaruit:

“Nogal wat van die zogenaamde vluchtelingen grossieren in verblijfsvergunningen, zo vertelde hij, Italie, Oostenrijk, Duitsland, Nederland en ga zo maar door.

“Het eerste wat de nieuwkomers hier in Nederland doen is een fiets ‘aanschaffen’. Als in een opvangcentrum 400 vluchtelingen zijn dan zijn er minstens 500 fietsen” We wisselden een blik van verstandhouding uit. Meer was niet nodig om elkaar te begrijpen.

“Wat ik niet begrijp is dat die mensen, zodra ze een permanente verblijfsvergunning hebben of een paspoort, dat ze dan weer op vakantie gaan naar hun land van herkomst.”

“Dat komt omdat ze alle verblijfsvergunningen en paspoorten mogen houden. Wat denkt u dat ze doen als hier in Nederland de oorlog uitbreekt. Denkt u dat zij de Nederlanders gaan helpen? Dan vluchten ze terug naar hun eigen land. Denkt u dat ze ooit de mensen in Nederland gaan helpen? ”

Tja. De man was openhartig en eerlijk, maar het blijft deprimerend. Dat is hen niet kwalijk te nemen. Degenen die verantwoordelijk zijn moeten we  ergens anders zoeken.

gezworen kameraden

Net terug van Peru val ik met mn neus in de boter. Farizeeër Trump ingezegend als president.

En onder leiding van, ik schat, Soros is een wereldwijde dwaze, ‘Amerikaanse vrouwen staan niet alleen, wij zijn één’, vrouwenoptocht georganiseerd.

Waar ken ik die kreet  ‘één voor allen en allen voor één’ toch van? Ik meen van de boeken over de drie musketiers van Alexandre Dumas, die ik vroeger las.  Geschreven door een vrijmetselaar. Het zal ook eens een keer niet. Hier is nog een overzicht van broeder schrijvers.  In de tijd van Dumas protesteerden de vrouwen tegen de mannelijke dominantie, inmiddels hebben ze zich blijkbaar laten inpalmen, althans degenen die meeliepen in deze optocht.

Hoe dan ook. De kranten konden er maar geen genoeg van krijgen, zag ik. De vrouwenmars tegen Trump kwam breeduit in het nieuws. Met dank aan de sociale media. Nou daar red je het niet alleen mee. Ik verdenk Soros van de organisatie omdat het wereldwijd zo gesmeerd verliep, met als koningin van de algehele verdwazing Madonna, die het witte huis wilde opblazen. In het kader van de vrijheid van meningsuiting blijkbaar toegestaan. Het kan verkeren, nietwaar.

Micha Kat dreigde ook met een bommetje maar werd prompt veroordeeld. Tja die kan zich een Madonna-act niet veroorloven, zullen we maar zeggen. Ik ben nog altijd benieuwd hoe dat met hem gaat aflopen, daar in Ierland. Het is natuurlijk flauwekul dat hij daar naartoe is gevlucht om uit handen van de Nederlandse overheid te blijven. Als de overheid dat wil dan pakken ze hem zo op, maar de ambtenaren laten hem daar mooi in zn vet gaar smoren, schat ik zo, ondernemen niks, nada. Dat zal de wraak van de ambtenaren zijn. Misschien gunnen ze hem zijn aandeel in de buit en een onbezorgde ouwe dag niet, wie zal het zeggen.

Maar dat terzijde, we hadden het over de recente ontwikkelingen. Het witte huis staat er nog. Trump is president en Nederland is nog niet geheel ondergelopen hetzij door het water hetzij door een stroom aan immigranten. Moderne farizeeërs, noem ze schijnheilige bureaucraten, doen absoluut niets om problemen op te lossen maar stoken het vuurtje tussen links en rechts nog eens even lekker op, voor zeg maar het stimuleren van de algehele onrust en het creeren van de broodnodige chaos om daarna de nieuwe wereld orde te kunnen invoeren.  Waar twee vechten om een been gaat de derde er mee heen. Ordo Ab Chao.

Vergeet niet: NWO is het doel en het doel heiligt de middelen. Eén voor allen en allen voor één. Dat is wat de gezworen kameraden voor ons in petto hebben. Linksom rechtsom, wereldwijd.

De boodschap die Dumas in zijn boeken over de drie danwel vier musketiers uitdroeg was als volgt:

Meer dan 150 jaar hebben de woorden “Eén voor allen, allen voor één“ beelden opgeroepen van vier jonge mannen die grote hindernissen, ontberingen, verwondingen en verlies overwinnen om samen één doel te bereiken.  Hun filosofie en motto “Eén voor allen, allen voor één“ staat als filosofie ook centraal bij “Systems Thinking”.  

Zou overijverige Timmermans de boeken van Dumas hebben gelezen in zn jonge jaren? Ik denk het wel.

Boodschap van Timmermans aan Baybasin

 

 

medicinale wiet, wie kent haar nog niet!

Hoever zijn we al verdreven van onze natuurlijke oorsprong. Dat is wat ik dacht toen ik terug kwam van mijn vakantie in Peru. We worden er langzamerhand helemaal van verdreven, van alles wat natuurlijk is en schoonheid uitstraalt. Daarentegen worden we in deze zogenaamde moderne tijd opgezadeld met een gemaakte werkelijkheid. Goed beschouwd, echt als je werkelijk kijkt,  te afschuwelijk voor woorden. In de bewoonde gebieden en dan met name de steden tref je dan af en toe een stukje groen, een park hier en daar, die als kleine parels worden gekoesterd binnen een voor de rest chaotisch en schreeuwlelijke werkelijkheid.

In Peru kreeg ik scherp voor ogen: Hoe kleiner de gemeenschap hoe meer de individuele mens er toe doet. Het bevestigde mij dat schaalvergroting, waar ik het wel vaker over heb gehad,  de grootste vijand van de mens is. Schaalvergroting maakt dat de mens opgaat in de massa. En dan blijkt dat nu juist de bedoeling te zijn. Schaalvergroting wordt ons van alle kanten, door degenen die werkelijk de macht hebben, opgedrongen met hun NWO ideaal. Een ideaal waar men steeds nadrukkelijker en openlijker over spreekt.

Albert Pike, Vrijmetselaar en bekende Amerikaanse promotor van de NWO, schreef daarover het volgende:

“The blind Force of the people is a Force that must be economized, and also managed, as the blind Force of steam, lifting the ponderous iron arms and turning the large wheels, is made to bore and rifle the cannon and to weave the most delicate lace. It must be regulated by Intellect. Intellect is to the people and the people’s Force, what the slender needle of the compass is to the ship–its soul, always counselling the huge mass of wood and iron, and always pointing to the north. To attack the citadels built up on all sides against the human race by superstitions, despotisms, and prejudices, the Force must have a brain and a law.

You will hear shortly of the Rough ASHLAR and the Perfect ASHLAR, as part of the jewels of the Lodge. The rough Ashlar is said to be “a stone, as taken from the quarry, in its rude and natural state.” The perfect Ashlar is said to be “a stone made ready by the hands of the workmen, to be adjusted by the working-tools of the Fellow-Craft.” We shall not repeat the explanations of these symbols given by the York Rite. You may read them in its printed monitors. They are declared to allude to the self-improvement of the individual craftsman,–a continuation of the same superficial interpretation.

The rough Ashlar is the PEOPLE, as a mass, rude and unorganized. The perfect Ashlar, or cubical stone, symbol of perfection, is the STATE, the rulers deriving their powers from the consent of the governed; the constitution and laws speaking the will of the people; the government harmonious, symmetrical, efficient, —its powers properly distributed and duly adjusted in equilibrium.”

Dat is wat de wereldleiders voor ogen hebben. Eerst de naties afbreken zodat er een massa onstaat: the PEOPLE as a mass, ruw en ongeorganiseerd = chaotisch. En dan de Staat als symbool van perfectie die met de wet in de hand leiding geeft aan aan het volk en zodoende een nieuwe wereldorde creëren.

Hier kunt u het boek van hem lezen:

http://www.benpadiah.com/otherstuff/elib/religious/AlbertPike_MoralsAndDogma.pdf

Ik lees zijn morals en dogma als een verheerlijking van de wet en een verkettering van de mens. Een afschuwelijke theorie die ver afstaat van onze menselijke waardigheid, hoewel hij die met de mond beleidt, zoals zovele vrijmetselaars, maar ondertussen met voeten treedt.

Dat geldt ook voor wat de natuur ons aan medicijnen biedt. De gemene stiekeme oorlog tegen de wiet en dus ook wiet als medicijn is na mijn eerdere artikel daarover onverminderd, met behulp van de mainstreammedia en gezochte argumenten, doorgegaan. Begin december 2016 schreef ik over

de geniepige oorlog tegen medicinale wiet

Die campagne tegen de wiet volgt het bekende stramien van dan hier dan daar een giftig berichtje, waarin de wiet wordt gecriminaliseerd of qua medicinale werking gebagatelliseerd, immers de medicinale wiet is inmiddels door menig zorgverzekeraar uit het pakket geschrapt. Dat gegeven wordt dan ook luidkeels verkondigd in de media.

Daar ligt een communicatieplan aan ten grondslag: Hier en daar, dat versterkt elkaar! Begrijpt u?

‘Wiet is zo slecht voor de jeugd.’ Tja , zo ken ik er nog wel wat. Ik denk dat alcohol slechter is. Wie kent niet het fenomeen comazuipen, nietwaar. In de ziekenhuizen kunnen ze er in ieder geval boekdelen over schrijven. Ik ga hier niet verkondigen dat de jeugd vrij moet zijn in het roken van stickies, of high de klas in mogen komen, maar het angst aanjagen in de berichtgeving van de mainstreammedia is m.i. buiten proportioneel.

http://www.bndestem.nl/regio/brabant/gevolgen-gebruik-cannabis-onderschat-waarschuwt-novadic-kentron-1.6839024#comments

Ik denk dat dat er meer kinderen alcohol nuttigen dan een wietsigaretje roken. Nee het zijn weer de bekende gezochte argumenten richting voorgenomen wetsmaatregelen om de jeugd te ‘beschermen’! Het zal, en in de slipstream wordt het medicinale gebruik van wiet bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt. Er zou veel rotzooi worden verkocht via de coffeeshops. Iets dat heftig wordt ontkend door de coffeeshophouders, maar die krijgen geen ruimte binnen de mainstreammedia voor een weerwoord.

Tot mijn grote genoegen komt eindelijk een weerwoord in de mainstream door aandacht voor het boek ‘ De achterkant van Nederland’ van Jan Tromp en Pieter Tops over deze materie. Het boek is, als je het artikel leest, werkelijk niet mals ten aanzien van het gevoerde dubbelhartige cannabisbeleid door de overheid. Ook niet mals ten aanzien van overheidsambtenaren en politie, die er niet vies van waren om nette burgers onder druk te zetten met smerige leugens en onoirbare tactieken. En waarom? Wat is het belang. Leest u het vooral zelf:


Kortom, ik ben weer thuis.