brieven aan #baybasin: 9 maart 2015 nr 7

Er is veel te doen geweest om de verplaatsing van de langgestraften uit Norgerhaven naar andere detentiecentra vorig jaar. Boublog schreef, in de beginperiode dat Baybasin daar verbleef,  dat hij een verplaatsing naar Heerhugowaard had aangevraagd ivm de reisafstand voor het bezoek van zijn familie uit Engeland. Kan ik me iets bij voorstellen.

Dat verzoek werd toen afgewezen en hij heeft blijkbaar toch zijn draai gevonden in Norgerhaven. Later liet hij in een brief weten dat Norgerhaven de beste gevangenis van heel zijn detentie was. In die zin was het wel een pluim voor de directie en het personeel. En ik moet zeggen dat, de paar keer dat ik telefonisch contact met hen had, zij heel vriendelijk waren.

In onderstaande brief vertel ik hem over een aantal wedervaardigheden. Het begint met een artikel in de krant plusminus 6 februari 2015, waarmee het publiek alvast wordt voorbereid op wat er gaat komen. Daaraan kun je ook zien hoe er wordt samengewerkt door de media en de overheid.

Baybaşin laat zich ‘verwennen’ in Norgerhaven

Op 4 maart 2015 schrijf ik een artikel over de reclame die de overheid maakt voor de Noren met Norgerhaven:

Norgerhaven en het reclamespotje van de staat

En daarmee kreeg ik voor het eerst te maken met het boycotten van mijn website en ik denk dat het in dit geval van overheidswege kwam, omdat men toen geen enkel tegengeluid kon gebruiken. Immers het besluit om Norgerhaven open te stellen voor de Noren moest nog door de kamer heen. Ik voelde me genoodzaakt het artikel nogmaals te plaatsen met een andere titel. Niet dat het hielp.

Norgerhaven, vandaag het vonnis

Het feit dat het besluit publiekelijk gebaseerd is op werkelijk zeer gezochte gronden duidt weer op een verborgen agenda, althans toen nog wel, namelijk die van het privatiseren van het gevangeniswezen, de beoogde commerciele schaalvergroting  en de gewenste grenzeloosheid.  Het wordt nu openlijk gepredikt in navolging van de Verenigde Staten.

Boodschap van Timmermans aan #Baybasin

Een eerste belangrijke stap voor het vercommercialiseren van het gevangeniswezen is die overeenkomst geweest met de Noren. Ik heb een Noorse TV journalist daarmee geconfronteerd op twitter en die dialoog heb ik voor Baybasin letterlijk weergegeven. Ik deed sowieso al wat ik hem schreef zo letterlijk en detaillistisch mogelijk, omdat Baybasin geen toegang heeft tot het internet en volkomen afhankelijk is van wat anderen hem vertellen en toesturen.

Het derde artikel van 8 maart 2015 betreft een tweetal korte dialogen, die ik voerde op twitter over de Advocaat Generaal Aben en het herzieningsverzoek:

En het wachten is op Aben

En dan is er de brief op 9 maart 2015 die ik Baybasin daarover stuurde:

brief aan baybasin 7-1

brief aan baybasin 7-2

brief aan baybasin 7-3

Bedankt voor uw bezoek