Baybasin en twee vliegen in één klap.

Twee vliegen in één klap, dat moeten de Turkse en Nederlandse regeringen hebben gedacht, want met het uitschakelen van Huseyin Baybasin werdt tevens aan de oprichting van de Koerdische parlementen in ballingschap een gevoelige klap uitgedeeld en een halt toegeroepen. In de tweede plaats werd daarmee Baybasin als klokkenluider over de Turks-Nederlandse connectie in de … Verder lezen Baybasin en twee vliegen in één klap.

Baybasin en de magie van de macht

Het was toch Einstein die beweerde dat alles relatief is en dus is het feit of je een insider of outsider bent een kwestie vanaf welke kant je het bekijkt. Voor wat zich op het wereldtoneel afspeelt is de gewone man/vrouw een outsider. We worden buiten spel gezet door een groep Freemasons die het spel … Verder lezen Baybasin en de magie van de macht

#Baybasin en het jaar 1995

Volgens Jolande Van der Graaf in de Telegraaf volgt dus binnenkort de ontknoping in het Herzieningsverzoek van Huseyin Baybasin, die zijn advocaat namens hem in april 2011 indiende bij de Hoge Raad. Diederik Aben is er dan ruim 4,5 jaar mee bezig geweest. Ik heb begrepen uit een artikel van Ton Hofstede van Het Haagse Complot … Verder lezen #Baybasin en het jaar 1995

Het Herenakkoord tussen Turkije en Nederland

In de kranten en tijdschriften valt keer op keer de volgende zin te lezen: – In 1995 kwam de Koerd Baybaşin in Nederland terecht en vroeg asiel aan. – De Koerd Baybaşin bevond zich in Nederland en vroeg asiel aan. – PKKsympathisant Baybaşin kwam in 1995 naar Nederland en vroeg asiel aan. Maar zegt een … Verder lezen Het Herenakkoord tussen Turkije en Nederland

#Baybasin en zijn toespraak voor de rechters

Tijdens de openbare rechtszitting over de smaadzaak tegen de NOS in Utrecht op donderdag 3 maart 2016 heeft Hüseyin Baybaşin de rechters toe mogen spreken.Dat deed hij in het Engels. 20160303-statement-of-baybasin-smaadzaak-nos Ik heb zo goed als ik kan, daarvan een vertaling gemaakt voor de mensen die het Engels niet beheersen. Zijn toespraak: De NOS nieuwsdienst … Verder lezen #Baybasin en zijn toespraak voor de rechters