de wereld is een schouwtoneel

“De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel” sprak de beroemde Vondel, maar die vlieger gaat maar voor een deel van de mensheid op, namelijk alleen voor diegenen die deel uitmaken van the old boys/girls network.

Je wist dat zoiets bestond, the old boys network, maar helemaal de vinger opleggen kon ik lange tijd niet totdat ik me ging verdiepen in de materie van de obscure verenigingen, waaronder uiteraard de vrijmetselarij. Wil je carriere maken dan zul je lid moeten zijn van een dergelijke vereniging of beter gezegd netwerk, omdat de vrijmetselarij in de eerste plaats een ‘wereldomvattend’ netwerk is, althans dat is het streven. Een New World Order. Een Order out of Chaos. En die chaos wordt opzettelijk gecreëerd.  Een nieuwe wereld waarin voor het gewone volk geen plaats is toegedacht en anders een zeer marginale.

Grenzeloosheid is het devies. Vrijheid het motto. Echter wat je ziet en ervaart als publiek is het tegenovergestelde. Individuele vrijheden van de burgers worden ingeperkt en grenzeloosheid levert uitsluitend voordeel op voor de multinationals, waar uiteraard het elitecorps de dienst uitmaakt. Die zorgt goed voor zichzelf en voor elkaar. Je komt dan ook praktisch altijd dezelfde namen tegen in the old boys/girls network.

De studentenverenigingen zijn de kweekvijvers voor verse instroom. We zien dat aan studentenverenigingen als Minerva en in de Verenigde Staten als voorbeeld Skull&Bones. Middels ontgroeningsrituelen worden studenten rijp gemaakt voor lidmaatschap en een voorspoedige carriere.

Ik moet zeggen: naarmate ik me meer verdiep in de rituelen en ritualen (want er blijkt daartussen nog een verschil te zijn) en de wijze van communiceren door middel van houdingen, handgebaren, kleuren, cijfers, coderingen, en vormen, krijg ik meer sympathie voor de Bijbel, waarin waarheid en voor al het verborgene wordt gewaarschuwd. Het devies in de Bijbel is transparantie, zoek en onderzoek en leg het bloot. Zweer geen eed, laat je woord je woord zijn.

In de wereld waarin wij leven is, in het kader van de diplomatie en de overheidstaken, geheimhouding tot plicht -en via wetgeving tot recht gemaakt van een bestuurselite voor het zogenaamde ‘algemeen belang’. Dat is van een dusdanige abstractie, daar kan de gewone doorsnee burger helemaal niets mee, sterker nog het zet hem/haar op achterstand en op afstand t.o.v. de machthebbers voor wie het voornamelijk een beschermende funtie heeft. Wie doet je wat.

De wereld is voor de leden een schouwtoneel. Zij zijn de spelers en wij zijn het publiek dat ook nog eens een behoorlijke prijs moet betalen voor de optredens, waarmee het merendeel van de bevolking in deze wereld wordt gehersenspoeld. Die optredens worden steeds driester en gekker. Sommigen, de wakkeren, realiseren zich dat, maar te laat. John Lennon zei het: “The rulers of the world are insane.”

https://youtu.be/kNm4HqSsiu8

Toch zo langzamerhand zijn de gebeurtenissen zo buiten proportioneel, dat zelfs ‘de gewone man’  het begint op te vallen. Want ja wat moet je toch denken van die Clintons, die door onze staatsloterij voor 25 miljoen euro werden gespekt, en de Trumps, de Saoedi’s en de Putins, en niet te vergeten de koninklijken, die ondanks alle turmoil de lintjes blijven doorknippen en vrij en vrolijk door de hun grenzeloze wereld vliegen, van hier naar daar, levend in een totaal andere dimensie. Lees de Daily Mail er maar op na. De verhalen zijn een oase van vrolijkheid en vredelievendheid in een omringende steeds gewelddadiger wordende wereld. De discrepantie kon niet groter zijn.

Net als die ene keer in Apeldoorn dat op mijn netvlies is blijven steken: The May Queen werd ze genoemd door een Amerikaan, George Jettison, die het drama uitlegt in termen van een rituaal. Een offerrituaal voor the May Queen.

Hij start zijn analyse van de gebeurtenis in Apeldoorn aan de hand van het lied van Led Zeppelin: Stairway to Heaven: Lees “de wereld is een schouwtoneel” verder

toonkunst

De laatste tijd ben ik weer helemaal in de fotografie. Ongeveer het leukste wat er voor mij is: fotograferen. Dus kijk ik regelmatig op fotografiewebsites en zie werkelijk prachtige beelden.

En via zo’n website werd ik attent gemaakt op het fenomeen Bashar. Ik lees op die website dat Bashar een entiteit is. We zien hem niet, maar we horen hem wel via een Canadees Darryl Anka.

Kijkend op die site dan zie ik de symboliek a la de vrijmetselarij, maar niet getreurd, laten we een oudere bron nemen waar de symboliek nog niet gecorrumpeerd is, immers het gaat er om wat mensen er mee doen en beogen, wat mooi is is mooi, wat goed is is goed. Voor mij zit het verschil in de context.

Kortom ik was benieuwd naar wat Bashar via deze meneer Anka te vertellen had en tot mijn verrassing sprak het mij zeer aan.

Samenvattend vertelt hij dat we ons moeten laten leiden door wat ons positief beinvloedt. Waar worden we blij en enthousiast van. Dat zou de leidraad moeten zijn van ons handelen. Heel simpel. Denk eerst na over wat je enthousiast maakt en ga dat doen, want dat is het pad dat bij je past. Als je tezeer hangt aan doelen en er recht op af wilt gaan, zonder dat je je hebt afgevraagd of je daar enthousiast en blij van wordt, dan maak je de verkeerde keuzes. Dan nodig je als het ware negatieve energie uit op je pad. Energie die jou juist zal tegenwerken. Hier Bashar zelf aan het woord:

https://youtu.be/4vkCd2oKUxQ

Maar wat ik nog meer vond was een advies van Bashar dat me werkelijk meteen raakte. Hij raadt aan om naar Beethoven te luisteren. En mensen dit stuk is zo mooi. Ik mag het u niet onthouden:

De begeleidende tekst:

“Mediteren door ontspannen, op een rustige plek, te luisteren naar de eerste drie minuten van Beethovens Symphonie No 7-2

Dit muziekstuk geeft de juiste vibratie om je in de stemming te brengen voor wat je maar aan informatie, heling, situatie, mensen of kansen nodig hebt, om aan te trekken.

Die vibratie gaat ook aan de gang met thema’s als loslaten, jezelf vergeven, en het laten gaan van verdriet en spijt.

Deze muziek zal je de gelegenheid geven om al die dingen los te laten, en tegelijkertijd je de gelegenheid geven om, met de vibratie van jou, samen te werken, om op die manier jou jezelf te laten vergeven en meer jezelf te worden.

De eerste drie minuten van Beethovens Symphonie No 7-2  speelt nu. Ontspan jezelf en luister.

Laat het door je heen gaan.

Deze akkoorden zijn precies datgene wat aansluit bij de idee om je verleden, verdriet, rouw en spijt te laten gaan en jezelf te vergeven, waarbij je in de vibratie terecht komt die die informatie aantrekt die jou weer in een gezonde staat van je geboorterecht brengt.”

de bokkendans

In hun zucht naar verlichting kijken de broeders graag naar de bokkendans tijdens hun bijeenkomst in de plaatselijke loge.

Het doet me denken aan een liedje dat de volksjongens lang geleden op straat zongen. Dat ging als volgt:

Ik heb jeuk an me dit
Ik heb jeuk an me dat
Ik heb jeuk an mn tierelantijntje
Ik wou maar dat ik een geitenbok was
Dan hadden we nog eens een geintje

En als u het niet geloven wilt
meneer de commissaris
dat het meisje 18 jaar is
Nou probeer het dan maar ‘s

Tja.

Op het internet kom ik een uitleg tegen van Johan Oldenkamp die mogelijk licht werpt op deze vrijmetselaarsbezigheid.

Johan heeft het over de strijd tussen egoisme en altruïsme. Hij noemt zijn theorie Wholly Science. Ik ken deze theorie niet maar vond onderstaande uitleg van een aantal bijbelteksten uitermate interessant in het licht van bovenstaande voorstelling.

edit 12-12-2016: De uitleg van Cullen Smith vind ik persoonlijk ook zeer aannemelijk en levert een waardevolle toevoeging: de vrijmetselarij als het ware anatomisch uitgelegd.

https://www.youtube.com/watch?v=-G8SVtxONWw

 

 

met duivels genoegen

Een week geleden zag ik een video over het masonic humiliationritual ofwel het vrijmetselaars vernederingsritueel dat Trump moest ondergaan.

https://youtu.be/jRFKQT_7XB4

Het deed me denken aan het ontgroenen, dat recent in ons land zo in opspraak is gekomen, vanwege een aantal uit de hand gelopen ontgroeningen waarbij studenten zelfs terechtkwamen in het ziekenhuis.

Het tijdschrift Qoute somt elf gangbare ontgroeningsrituelen onder studenten op:

http://www.quotenet.nl/Nieuws/De-11-opmerkelijkste-ontgroeningsrituelen-onder-studenten-160944

De rituele vernedering is een cultus die je overal in de wereld ziet. Skull en bones is wel het bekendst of moet ik zeggen beruchtst mbt het ontgroeningsritueel voor een aantal ‘uitverkoren’ studenten met bekende namen als van de Bushes.

https://youtu.be/SmHwf4V-4Z4

In Nederland kennen we uiteraard ook bekende studentenverenigingen zoals Minerva, waarvan de leden over het algemeen een geweldige loopbaan tegemoet zijn gegaan. Blijkbaar zijn lessen in nederigheid een eerste vereiste om carriere te kunnen maken.img_1548

Hoewel voor de gewone man en vrouw andere lessen in nederigheid zijn weggelegd. Zo zag ik in Tibet mannen en vrouwen langs de weg, op weg naar Lhasa, zich voortbewegen op een wel zeer vernederende wijze.images Ik heb nog een brief naar de Dalai Lhama geschreven met het verzoek om een einde te maken aan die vreselijke martelgang. Uiteraard nooit een een reactie op gekregen, maar ik vond het mijn plicht hem er op te wijzen, dat je zo niet met mensen om mag gaan. Niet gewoon rechtop lopend maar al vallend, gestrekt liggen en dan weer opstaan en dat dagen en maanden achtereen tot aan het klooster in Lhasa. Het is beslist niet verheffend. dsc03911In tegendeel het is vernederend. Ook in Portugal zag ik het fenomeen. Op de knieen naar Maria om genade te vragen.

 

Wat maken ze de mens toch in godsnaam wijs, denk ik dan. Nederigheid als middel om je te verheffen? Die gedachte alleen al is een contradictio in terminis.

 

Hoe dan ook dat kan nimmer de bedoeling zijn van ons leven en welzijn. In deze vormen van nederigheid is geen eer te behalen. Dat voel ik diep van binnen. Deze rituelen zijn bedacht door mensen die het met andere mensen niet het beste voor hebben. Met duivels genoegen:

https://youtu.be/92WJx9eVUBU

En dan is er nog Angelina Jolie die over haar initiatie vertelt

https://youtu.be/vkXS946P4sQ

de ontmanteling van de naties

Het streven naar een nieuwe wereldorde gaat dmv het ontmantelen van de naties. Sommige mensen zien daarin de belofte van een duizendjarig rijk van vrede en voorspoed. Maar hoe krijgen de machthebbers dat voor elkaar?

https://youtu.be/Wi3zokcCtzI

1.DONDER en GEWELD, gezien alle oorlogen. Ik ben niet zo’n fan van Alex Jones. Hij is mij te schreeuwerig, maar in het volgende filmpje legt hij de vinger op de zere plek.

De oorlogen worden aan ons verkocht als humanitaire oorlogen. Hij beschrijft de UN-ambassadeur Angelina Jolie die nu zo in de belangstelling staat. Ik kan me nog herinneren dat onze soldaten in Afganistan daar waren om humanitaire redenen. Oja ook Nederland loopt vooraan om middels donder en geweld humanitaire hulp te bieden, uiteraard op verzoek van de Verenigde Naties.

Koningin Maxima werkt voor de Verenigde Naties. De NOS schrijft over de twee carrieres van Maxima:

http://weblogs.nos.nl/evenementen/2014/03/06/de-twee-carrieres-van-koningin-maxima/

“Het koningschap van Willem-Alexander is geen duobaan en Máxima vervult de goeddeels representatieve functie van koningin dan ook als ‘vrouw achter de man’. Tegelijk opent deze Nederlandse ‘bijbaan’ voor de Nederlands/Argentijnse Máxima veel deuren bij de uitoefening van haar mondiale hoofdfunctie bij de Verenigde Naties. Daarin moet ze als ‘speciale pleitbezorger van de VN-secretaris generaal’ financiële diensten voor met name mensen en bedrijfjes in achtergebleven gebieden meer en beter toegankelijk maken.”

Een zelfde Maxima die het Nederlanderschap ter discussie stelde in 2010.

2. Een PROPAGANDApraatje voor de dingen die nog komen moesten, namelijk het open zetten van de grenzen.

Praktisch komt het er op neer dat de sociale verbanden zoals we die kenden, door gedeelde normen en waarden, in straten, wijken, dorpen, steden, landen, worden afgebroken en daarmee de sociale controle. Het wordt nu verkocht als noodzakelijk en niet te ontkomen diversity.

https://www.vooruitmetdegeit.club/uncategorized/boodschap-van-timmermans-aan-baybasin/

In zijn toespraak als commissaris bij de Europese Unie hield hij zijn gehoor het volgende voor:

“Verscheidenheid wordt nu in sommige delen van Europe gezien als een bedreiging. Verscheidenheid gaat gepaard met uitdagingen. Maar verscheidenheid is de lotsbestemming van de mensheid. Er zal, zelfs in de meest afgelegen gebieden op deze planeet, geen plek zijn waar geen verscheidenheid voor is weggelegd. Dat is waar de mensheid naar op weg is. En deze politici die aan hun kiezers een maatschappij voor ogen houden, exclusief samengesteld uit mensen van één cultuur, proberen een toekomst te schetsen gebaseerd op een verleden dat nooit bestond. Daarom zal die toekomst nooit worden gerealiseerd.

Europe zal verscheiden zijn, net als alle andere delen van de wereld . De enige vraag is hoe we met deze verscheidenheid omgaan. En mijn antwoord daarop is: Door ervoor te zorgen dat onze waarden bepalen hoe we met verscheidenheid omgaan en niet door waarden op te offeren door verscheidenheid te weigeren. Dat zal ons als maatschappij naar de verdoemenis brengen. Als we dit niet tot een goed einde brengen dan geloof ik eerlijk gezegd dat Europa niet meer het Europa zal blijven dat we hebben gebouwd. Europa zal niet langer een plek zijn van vrede en vrijheid.”

Een citaat van John Kerry
“The future demands from us something more than a nostalgia for some rose-tinted version of the past that did not really exist in any case,” he said. “You’re about to graduate into a complex and borderless world.”

Dat doet toch sterk denken aan wat Timmermans zegt:

“En deze politici die aan hun kiezers een maatschappij voor ogen houden, exclusief samengesteld uit mensen van één cultuur, proberen een toekomst te schetsen gebaseerd op een verleden dat nooit bestond. Daarom zal die toekomst nooit worden gerealiseerd.”

En dan is daar Obama.

Er zijn heel wat Amerikanen die geloven dat Obama opteert voor een derde termijn of mogelijk door de Verenigde Naties aangesteld gaat worden als die almachtige soeverein.

En wat te denken van de volgende dreigementen. Het gaat weer lekker:

https://youtu.be/AnefGPHty8c