Baybasin en de feitelijke waarheid

Het wordt weer tijd voor een pas op de plaats en dus een samenvatting van de artikelen die ik schreef tussen 11 september en 31 oktober.

Eerder verschenen:

1. een free spirit after all: Deze samenvatting van artikelen gaan over zijn gevangenschap. Heeft hij in gevangenschap nog een leven, een toekomst?

2. De zaak Baybasin: gaat over de rechtszaken

3. het staatsetiket: Gaat over het image dat hem is aangemeten van de drugslord van mytische proportie.

4. It’s all about the money honey: gaat over Baybasin als speelbal van verschillende belangenpartijen.

En nu de vijfde samenvatting. Het thema van deze serie gaat over de feitelijke waarheid. Wat is feitelijk waar of onwaar als het gaat om de veroordeling van Baybasin t.a.v. de zaken waarvoor hij is veroordeeld namelijk: het opdracht geven tot moord, heroinehandel, gijzeling en het daartoe leiding geven aan een criminele organisatie. Baybasin zelf heeft altijd ontkend en claimt dat de zaak tegen hem is geconstrueerd. Het onderzoek van Ton Derksen, beschreven in het boek “Verknipt bewijs” ondersteunt hem daarin.

Echter in 2007 is in de verdediging de keuze gemaakt om de complottheoretische weg te gaan bewandelen, op basis van een geheim document, waarin de chantagepositie van Demmink uit de doeken wordt gedaan. Er zou bij de Turkse justitie een dossier over de pedofiele activiteiten van Demmink in Turkije zijn. Men dacht daarmee het belang van Nederland om mee te werken aan de berechting van Baybasin, op geconstrueerde bewijsvoering en valse gronden, te hebben gevonden.

In alles of niets, meneer Baybasin

gaat het om deze keuze die indertijd is gemaakt om de complottheoretische weg te bewandelen en Demmink aan te klagen voor pedofilie in 2007 en nogmaals in 2008. In feite een desastreuze keuze omdat het hem heeft afgehouden van de tenlastelegging en de veroordeling, die draaien om de moord op Oge in de theetuin te Instanbul als vereffening van een heroineschuld, die hij zou hebben bij Baybasin.

Langendoen bij uitstek de man die juist de beschuldigingen mbt de vermeende heroinehandel had kunnen ontkrachten, gaat zitten op de pedofiliekwestie mbt Demmink. Het heeft Demmink inderdaad op de kaart gezet, en de heren Kat en Poot, Boublog en de Roestige Spijker en ook de Bakker Schut Stichting de aanleiding gegeven om hierover te schrijven. Ze zijn er als het ware mee aan de haal gegaan. Vraag blijft of Baybasin zich dat zo bewust was, of dat hij zelfs de initiator hiervan was, zoals ook veel mensen denken. Ikzelf blijf nog steeds op de lijn zitten dat hij in die richting is gemanouvreerd.

Maart 2014 geeft Baybasin in een interview van Talk2Myra antwoord op vragen over:

1. zijn connectie met mensen als Micha Kat en de heren Poot. Baybasin geeft aan dat hij en Van der Plas de documentatie hebben geleverd voor het boek De Demmink Doofpot, maar dat daarna de relatie tussen hem en Micha Kat is verbroken.  Op de vraag of hij ooit geld heeft ontvangen van de heren Poot, reageert hij verontwaardigd en vertelt dan dat Micha Kat hem 10.000 euro bood als hij met namen kwam. Hij heeft Poot een brief laten bezorgen, waarin hij zich over Micha Kat beklaagt en doet Poot het verzoek hem tot de orde te roepen, waarop deze dat in zijn antwoord toezegt. Het grootste gedeelte van het interview heb ik naar beste kunnen vertaald.
Micha Kat speelt een belangrijke leading rol in het alternatieve circuit. Weliswaar heeft hij geen direct contact meer met Baybasin, maar heeft dat wel met de mensen die nu in contact staan met Baybasin. Deze Micha Kat is zo fake, met al zijn ge-ensceneerde conflicten, o.a. met JDTV en Dankbaar en alle flauwekulprocessen die rondom deze lieden worden gevoerd. Ze wassen elkaar schoon. Wat te denken van de volgende video ( vanaf de 5e minuut) opgenomen in Parijs tijdens de aanslag.
Samen met Peter Vandermeersch  van het door hem zo ‘gehate’ NRC, kuiert hij genoeglijk door het drama heen. Op de achtergrond nog een ‘slachtoffer’ die hen nakijkt. Overigens is die NRC-hetze naar de achtergrond gebracht, ten gunste van de Telegraaf. Onder Nieuwe Media Nieuws is de site ‘NRC ombudsman’ van hem niet meer te vinden in de bovenste regionen. Ik kan het uiteraard niet met 100% zekerheid vaststellen, maar ze lijken er zoveel op, ik schat zo voor 99,9%, dat het bijna onmogelijk is dat ze het niet zijn. Kat in Ierland moeten we ook maar met een korreltje zout nemen. 

2. over de Vaatstra zaak, waar Baybasin  niets van weet, zo vertelt hij, behalve dat Dankbaar hem heeft benaderd over een ‘hoge’ Koerdische man, waar hij navraag naar doet, omdat ook Boudine van Boublog zich daar mee bezig hield en hij dat voor haar wilde doen. Maar het speurwerk leverde niets op. Baybasin wil beslist niet speculeren over de betrokkenheid van Demmink in die zaak, zo laat hij in het interview weten. Toch blijft Dankbaar daar aan vast houden, omdat anders het fundament onder zijn boek gaat wankelen, schat ik zo.

De overeenkomst tussen de Vaatstrazaak en de Baybasinzaak is wat mij betreft dat beide zaken door het alternatieve circuit opgehangen worden aan Demmink, en de media chaos die daaromheen wordt gecreeerd. De Vaatstrazaak is nooit opgelost. Ik geloof niet dat Jasper Steringa de moordenaar is, misschien op de één of andere manier wel betrokken.  De granietharde bewijzen waar Wim Dankbaar en Hans Mauritz mee kwamen waren juridisch boterzacht en een lachertje. Maar het hele circus dat werd georganiseerd vóór zijn veroordeling, zoals gebracht door o.a. Peter R. de Vries en Jan Vlug , heeft mij niet kunnen overtuigen, in tegendeel zelfs.  Wat die zaken met elkaar gemeen hebben is dat je telkens dezelfde hoofrolspelers tegen komt, dezelfde mate van constructie ziet en de verwarring die wordt gecreeerd via de media.

3. De ontnemingszaak ligt Baybasin in het interview nog eens duidelijk toe, namelijk dat er al een uitspraak is geweest dat zijn bezit terug gegeven moest worden, maar dat er door het OM een manier is gevonden om de teruggave uit te stellen, keer op keer op keer, met als motivatie dat eerst een uitspraak moet komen over de claim van de staat van 3,5 miljoen die dan van zijn bezit afgetrokken zou moeten worden. Zie crimesite.

Met deze rechtszaak is Baybasin met zijn verdediging in een paradoxale situatie geplaatst, want om aan zijn onschuld vast te houden, moet hij het aanvechten en dat geeft het OM munitie om verder onderzoek te doen. Dus elke zes maanden wordt aan de rechterlijke macht gerapporteerd dat het nog weer zes maanden zal duren.  Ontzettend gemeen spel wordt hier gespeeld en frustreert de rechterlijke macht in feite zelf de rechtsgang.

Al die rechtszaken doen oneigenlijk aan. Baybasin zelf noemt het spookprocessen, waarin de overheid het strafrecht misbruikt om politieke tegenstanders uit te schakelen.

In Baybasin en de spookprocessen

gaat het daar over.  In het artikel “Het bewijs van het gelijk” beschrijf ik de wijze waarop de rechter tot een oordeel komt en dat is gebaseerd op feiten, niet op het waarom van een delict. Wanneer de rechter ineens wel belangstelling gaat tonen voor het waarom, dan mogen we dat beschouwen als een poging om de zaak te vertragen of te frustreren.

In een interview met Sven Kockelmann vertelt de advocaat Wesky, die geconfronteerd werd met een dergelijke vraagstelling over de zaak Bouterse dat het niet gaat om het waarom, maar om de feitelijke waarheid met betrekking tot de tenlastelegging. Zij heeft zich dus niet laten verleiden tot die heilloze weg, hoewel het herzieningsverzoek, naar ik meen, inmiddels ook is afgewezen.

Volgens de Telegraaf zou het herzieningsverzoek van Baybasin nu in de eindfase zijn aangeland.

In Baybasin en de Telegraaf

In een artikel van 24 oktober 2015 van de Telegraaf wordt een staaltje van misinformatie  opgevoerd. Het zit hem in de kleine lettertjes. Jolande de Graaf beweert daarin dat Baybasin al 18 jaar gevangen zit in P.I. Zuyderbosch, terwijl Baybasin er nog maar net zit. Na de affaire Norgerhaven betreft het de 20ste gevangenis. Hij is daar gezet tussen kortgestraften. Dat kan gevaarlijk voor hem zijn immers er hoeft maar iemand tussen te zitten die het op hem heeft voorzien. Dat is niet vergezocht immers er is al eens eerder een poging gedaan om hem te vermoorden. Zijn tandpasta werd vergiftigd, zo las ik. Bij mijn weten is daar geen zaak over gevoerd. Toch zou de tandpasta zijn onderzocht door een laboratorium en daadwerkelijk gif zijn gevonden.

Het is een aaneenschakeling van vreemde gebeurtenissen met en rond deze man.

Baybasin en het jaar 1995

Dit artikel gaat over die arrestatie in 1995. De trigger voor mij om daar aandacht aan te besteden was het eerste interview dat Baybasin gaf, waarin hij beschrijft hoe hij naar Nederland werd gelokt. Ik heb dat uitgebreid beschreven bij De Roestige Spijker. De commentaren laten een ontwikkeling zien waarin ik tot het inzicht kom dat de periode van voor zijn arrestatie in 1995 tot de volgende arrestatie in 1998 volledig door de media werd verzwegen, inclusief zijn inzet voor een vrij Koerdistan. Hij werd geportretteerd als de asielzoeker. En zelfs de advocaat zet hem op de site van de Bakker Schut Stichting neer als een asielzoeker in 1995 en laat in het chronologische overzicht de vraag om uitlevering door Turkije daarna plaatsvinden (in de nieuwe versie is dat recent veranderd). Hoe dan ook, volstrekt in tegenstelling tot wat Baybasin zelf vertelt.

Nederland heeft als ik kijk naar de berichten daarover innige banden met Turkije. Heeft zich altijd een groot voorstander getoond voor toetreding van Turkije tot de EU. In dat licht bezien trekt Baybasin, die voor een vrij Koerdistan is, zonder meer  aan het kortste eind. De beide landen hebben daar geen belang bij. Turkije ziet Baybasin als terrorist. Als Baybasin en zijn advocaat op het niveau van de complottheorie blijven zitten betekent dat met de huidige wetgeving voor Baybasin alsnog een risico. Mijn inziens een reden temeer om je als verdediging te beperken tot de tenlastelegging en de veroordeling. Dat heeft de verdediging tot op heden nagelaten. Onbegrijpelijk, omdat juist die keuze hem tot nu toe succesvol achter de tralies heeft gehouden. Ik zeg het nu maar onomwonden, want zo is het wel, althans in mijn visie. Zij had zich verre moeten houden van Demmink, behalve voor wat betreft zijn inhoudelijke bemoeienis met zijn arrestaties en detentie, vind ik.

In de olifant en zijn grote snuit

schets ik de wonderlijke omkering in de media. Ineens wordt Demmink weer op de kaart gezet met de toezegging van Turkije nu wel te willen meewerken. De voormalige jongensprostitue Bart van Well mag het trio Demmink, Teeven en Opstelten laten verhoren. En ineens wordt Demmink als the dirty pedophile uit het script van Baybasin geschreven: minor issue, was altijd al een piepklein onderdeel volgens Talk2Myra. Gezien haar mededelingen op twitter de spokeswoman van het advocatenteam.  Rein Gerritsen weet ook zeker te melden dat het Herzieningsverzoek uitsluitend om de Ogemoord gaat en ook het Katholiek Dagblad laat zich niet onbetuigd door te schrijven dat de Demminkzaak wel eens in verband is gebracht met de Baybasinaffaire.

En waar ik in dit artikel nog mijn uiterste best doe om de advocaat en de adviseurs te overtuigen dat zij toch echt afstand moeten nemen van die complottheoretische weg, omdat zij voorheen nimmer ook maar een keer zich daarover helder hebben uitgesproken, in tegendeel zelfs, doet men nu net alsof ze nooit anders hebben beweerd.  Talk2Myra, behorend tot de kring van adviseurs van Adele van der Plas en Baybasin, twittert dan op 31 oktober ” jij bazelt maar wat omdat je geen enkele informatie krijgt en oude onvolledige stukken gebruikt en de rest verzint” 

Daarop heb ik de brief van Baybasin aan mij gepubliceerd waarin hij schrijft dat hij denkt dat alle informatie beschikbaar wordt gemaakt op de site van de Bakker Schut Stichting. Ik heb nog eens gekeken maar er is steeds minder te vinden aan onderliggende stukken.

Langendoen beweerde dit jaar dat de zaak Demmink de zaak Baybasin heeft weggedrukt. En dat is m.i. een understatement. Feit is dat hij er mede verantwoordelijk voor is, met zijn onderzoek in Turkije. Hij heeft met name geholpen Demmink en de verkrachtingszaken meer bekendheid te geven, zeker na zijn optreden voor de Amerikaanse commissie. Tijdens de getuigenverhoren in maart 2014 doet hij dan wel een spannende mededeling dat “het” bewijs  in het dossier bij justitie te vinden is, maar verder houdt hij zn mond. Ook Baybasin en zijn verdediging schermen voortdurend met bewijzen, maar er zit blijkbaar geen smoking gun bij, want hij zit nog steeds gevangen.

Wat de feitelijke waarheid is? Ik ben de laatste om te zeggen dat ik het weet. Maar we blijven de ontwikkelingen volgen.

Baybasin wordt bewaakt: ‘Onbevoegden’ worden verre van hem gehouden. Niet alleen door de staat maar ook door de kring rondom hem. Allemaal schatbewaarders, die heel hard beginnen te blaffen als je te dicht bij komt.

Voorlopig zit de man nog steeds gevangen. De euforie in juni is alweer getemd en ingehaald door de gebeurtenissen daarna. Ik schat dat de eindconlusie van de A-G Aben nog even op zich laat wachten. Nog tot tenminste februari 2016.

L.D.Broersma

19 gedachtes over “Baybasin en de feitelijke waarheid”

 1. Misschien hadden Baybasin en Van der Plas er wijs aan gedaan om toch het aanbod van Knoops in overweging te nemen, immers hij was in principe bereid om met hen samen te werken in deze herzieningszaak.Jij Rein was daar mordicus op tegen, net als Boudine en Myra, die het zelfs zagen als een verraad aan Baybasin, dat ik uberhaupt dat contact had gelegd met deze advocaat en het adres en telefoonnummer heb doorgegeven aan Baybasin. Ik heb dat nooit goed begrepen.

 2. En ik ben inderdaad van mening dat het de hoogste tijd voor jullie is om te erkennen dat het met de verdediging van Baybasin tot op heden feitelijk helemaal niet goed is gegaan. Jullie kunnen alles afschuiven, maar zo ken ik er nog wel een paar. De bewijzen waar voortdurend mee wordt geschermd zijn blijkbaar toch niet zodanig dat het ook maar enigszins het proces bespoedigt. De onthullingen die worden beloofd, ook door jou, blijven uit. Het komt, het komt, maar het komt niet, al 20 jaar niet. Ton Hofstede met zn groene baret is toch ook niet in staat de staat op de knieën te dwingen met zijn acties, ondanks al zn stoere praat. Dan wordt het toch tijd om te kijken of je het anders moet aanpakken.

  Er is, zo wordt gesuggereerd, achter de schermen heel wat gaande, maar dat is informatie alleen voor de groep intimi. Voor ons buitenstaanders resten de spannende verhalen en de spannende tweets, zonder enige onderbouwing, en dat is het dan. We moeten het maar aannemen, en intussen zit de man ‘onschuldig’ gevangen. Onderhand al bijna 20 jaar bij elkaar.

  Dan gaat er iets niet goed! Dan wordt het tijd de aanpak te heroverwegen, tenzij je nu al weet dat Baybasin inderdaad vrij komt binnenkort. Maar alles dat in die richting aan mededelingen is gedaan lijkt wat mij betreft meer op stoere praat en wishful thinking. Als er sprake is van een onderhandelingsfase,voorafgaand aan zijn vrijlating, dan ware het beter geweest om maar helemaal een mediastilte in acht te nemen. Zo denk ik er over.

 3. Inderdaad. De rechter kan een partij gelijk geven, of beide partijen de helft daarvan; meer niet. Of dat gelijk iets met (de) waarheid heeft te maken, is voer voor de rest van de samenleving (meestal journalisten of historici).
  Maar waarheden zijn niks anders dan waargenomen en correct weergegeven waarheden. Zo ongeveer als koeien.

 4. De conclusies van het rapport Oosting maken nu duidelijk hoe Opstelten en Teeven en de ambtelijke hofhouding om hen heen de rechtsgang mbt crimineel Kees H.gemanipuleerd hebben in de afgelopen jaren.Bedenkend hoelang Sg Joris Demmink aan de top van deze hofhouding zijn schaakstukken op dit schaakbord heeft kunnen verzetten verbaast het me niets dat in de zaak Huseyin Baybaçin nog steeds niet recht gedaan is.Als de ” alwetende ” Fred Teeven er met zijn schaamteloze brutaliteit in slaagt zijn huidige positie in de VVDfractie van de Tweede Kamer te behouden na het blootleggen van de “Teevendeal” , zal onder begeleiding van VVD minister Ard vd.Steur ook Baybaçin geen recht worden gedaan..”Goldfinger ” Demmink houdt nog steeds vanaf een afstand al zijn beveiligende politieke schaakstukken in het spel !!! Opruimen van Fred Teeven en Ard van der Steur is absoluut noodzakelijk !!

 5. Heb nog even een berichtje in de spambox, Lidy Laster, want wat ben jij een valse kat! Wat ben jij een giftige schorpioen! Jouw zogenaamde gelijk zou de ondergang van Baybasin zijn. Vrij gelaten, pang is een gaatje! Maar helaas ben jij te dom om dat te snappen. En te zuur om te berijpen dat er ook betere mensen dan jij op deze planeet rondlopen. Veel plezier gewenst met deze spam en ik kopieer wat ik hier zeg.

 6. Nou vooruit Boudine. Deze keer hoef je niet te kopieren. Ik zal deze reactie van jou hier weergeven.

  “Nieuwe reactie op je bericht “#Baybasin en de feitelijke waarheid”
  Auteur: Boudine (IP: )
  E-mailadres: boudineke@
  URL: http://www.boublog.nl/
  Reactie:
  Heb nog even een berichtje in de spambox, Lidy Laster, want wat ben jij een valse kat! Wat ben jij een giftige schorpioen! Jouw zogenaamde gelijk zou de ondergang van Baybasin zijn. Vrij gelaten, pang is een gaatje! Maar helaas ben jij te dom om dat te snappen. En te zuur om te berijpen dat er ook betere mensen dan jij op deze planeet rondlopen. Veel plezier gewenst met deze spam en ik kopieer wat ik hier zeg.”

  Mijn gelijk zou de ondergang van Baybasin zijn? Als dat zo is dan raad ik jullie aan vooral je eigen weg te volgen en dit blogje links te laten liggen, en dat geldt ook voor de rest van de persoonlijke adviseurs van Baybasin.

  Kom eens met iets inhoudelijks. Wat bedoel je nu met ‘vrijgelaten, pang is een gaatje.’ Dat hij gevaar loopt als hij op vrije voeten komt? Nou dat lijkt me niet zo’n openbaring. Maar waarom vertel je mij dat? kom eens een keer met iets concreets, onderbouw je beweringen. Licht het eens toe. Het is niet anders dan verwijten. Kan ik niks mee en ik doe er ook niks mee.

  Hierbij de bloemlezing uit de spambak:
  —————————————————————————————————
  Het sprookje van mijn rode baret is door jou, Lidy Laster, online gezet. Dat was mijn alpinopet!

  (zie daarvoor: https://donquijotte.wordpress.com/2014/05/18/100-graniethard-bewijs-jasper-steringa-is-onschuldig/#comment-2418 en
  https://donquijotte.wordpress.com/2014/06/04/marianne-vaatstra-een-dutroux-affaire-in-friesland/#comment-2742)

  De vriendenkring van Baybasin schaart zich rond een rechtmatige afhandeling. Is het ooit bij je opgekomen, dat Baybasin geen slachtoffer is van zijn vriendenkring, maar van machtige vijanden?
  Achter de schermen wordt vermoed dat jij in het kamp van Demmink zit (en dus betaald wordt voor je publicaties die Demmink ontlasten!). Zelf denk ik van niet. Volgens mij ben jij slechts een kukeleku-kuiken.
  Je noemt dit blog “Baybasin report” en je doet alsof je het beste voorhebt met deze politieke gevangene in Nederland, maar je hebt geen kaas gegeten van de smerige politiek. Dus beschuldig je zijn “vriendenkring”, waartoe jij uiteraard niet behoort.
  Het ergste vind ik nog wel dat je denkt dat dit MIJN schuld is! Laster en smaad doen zoveel kwaad, Lidy Laster!

  AHA!!! Ik heb dus een IP-ban. Dat wat je mij ooit zo bitter zuur verweet, doe je nu zelf. Jij die mij op mijn eigen blog uitschold voor Bou Bouquet, werd door mij geband, waarna je je laster-campagne voortzette op Recht is Krom, de site van Wim Dankbaar.
  Dat je bij de Roestige Spijker niet langer welkom was, begrijp ik nu eindelijk uit je vorige post. Jouw ellenlange gelamenteer met vragen over een detail was daar niet welkom. Ik heb dat nooit gelezen, maar tot mijn verrassing bleek het mijn schuld!
  Lidy, stop met projecteren! Stop ook met dit blog! Je maakt misbruik van de naam Baybasin.
  Die laffe Lameris heeft met zijn online zetten van het dagboek van Maaike, dat per e-mail werd rondgestuurd door Micha Kat, een onrechtmatige daad gepleegd ten nadele van Maaike en ter meerdere eer en glorie van hemzelf. Hij zat in de schuldsanering, dus kon men bij hem niets halen! Helaas gingen Wim en Hans Maurits daarin mee. EN JIJ OOK!!!

  (zie hier mijn reactie over Lameris: https://donquijotte.wordpress.com/2013/12/20/mr-en-drs-bou-liegt-en-is-gecontroleerde-oppositie/#comment-1460)

  Dat jij zo’n mooie carrière hebt gemaakt, begrijp ik nu, maar ik begrijp daarom ook waarom je zo’n lemon bitter bent geworden. Al jouw druiven zijn zuur.
  Toch leuk, zo’n IP-ban.

  Die IP-ban is natuurlijk wel lachen. Lidy Laster, wat val jij door de mand.
  Dat onze ruzie op jouw blog door jou in de prullenbak werd gegooid en na een maand gewist, was natuurlijk ook weer mijn schuld! Maar als je iets in de prullenmand gooit, dan wordt het nou eenmaal na een maand gewist. Paranoïde Lidy heeft een grote carrière gemaakt!
  Ten koste van wie, Lidy?
  En wat kom je doen om te stoken in de Baybasin-zaak?
  Gaat het je alleen om de meerdere glorie van Lidy, of word je door de dure Baybasin-kliek betaald?
  Zeg eens eerlijk: ben je een kuiken (of inmiddels een plofkip), of vang je een leuk aanvullend pensioen met het kapot maken van de Baybasin-zaak?
  Weet dat mijn IP-ban reacties door mij worden bewaard. Ook heb ik nog DRIE versies van onze ruzie die door jou in de prullenbak werden gegooid en automatisch na een maand gewist. Omdat jij die reacties steeds veranderde en manipuleerde, heb ik er screenshots van gemaakt.
  Want volgens jou mag ik dan Bou Bouquet zijn, maar malle Eppie ben ik niet.
  Volgens mij ben jij van Kuiken uitgeroeid tot Plofkip. En je staat stijf van de verzuring…
  Houdbaarheidsdatum ver over de grens!

  Nog meer spam:
  Hé, ouwe soepkip, ik herinner me nog vaag dat je MIJ de schuld gaf van jouw controverse met Mr. Adèle.
  Wat er ook mis gaat, het is volgens jou nooit jouw schuld. Helaas ben je FOUT.
  Mijn reacties worden door mij opgeslagen, want ik weet hoe jij “moddereert”.

  Lidy, ik kan hier haast niet over uit. Wat ben jij een walgelijke gifslang, wat een smerig serpent, om deze persoonlijke info van Baybasin te posten op internet.
  Walgelijk!!! En dat uitsluitend ter meerder eer en glorie van jezelf: Lidy Laster.
  Begrijp je nou dat mensen denken dat je word betaald door de Demmink-kliek? Zelf denk ik van niet, maar je laat je voorstaan op mensenkennis. Zonder zelfkennis is jouw kennis slechts onwetendheid. Als het achtereind van een varken! FOEI!!!

  Lidy, als je het goed met Baybasin voorhebt, haal dit hele blog dan weg. Want jij bent een splijtzwam en je gedraagt je onrechtmatig.
  Ik begrijp best dat men denkt dat jij wordt betaald door de DEMMINK-KLIEK, maar zelf denk ik van niet. Volgens mij probeer je slechts een plekje te verwerven.
  Ooit raadde ik je aan om in therapie te gaan. Dat doe ik nu nogmaals, want volgens mij ben je een zuurpruim en zeker geen gelukkig mens.
  Ik wens je alle geluk als je stopt met dit blog dat ten koste gaat van Baybasin.

  SPAM:
  Lidy, jij bent slechts een luis in de pels. Maar geloof me nou maar dat het jeukt!!!!

  Lidy,
  Jij hebt twee jaar geleden een welbewuste lastercampagne tegen mij gevoerd! Op jouw Baybasin-blog doe je schade aan de Baybasin-zaak en je gaat ook gewoon door om mij met naam en toenaam te belasteren.
  Een excuus zou voor mij voldoende en op zn plaats zijn.

  Lidy, ik was woedend, omdat je mijn naam voortdurend wenste te bekladden. Een telefoongesprek met Baybasin maakte me duidelijk dat je zijn zaak ook grote schade aandoet. Dat maakt me triest.
  Je weet nu een heel klein beetje wat het is om achter de schermen te worden bestookt met scheldpartijen, maar ik zal deze een-vrouws actie staken.
  Zoals Sappho reeds zei: … niet porren in een hoop afval langs het strand.

  ——————————————————————————————————
  En nu ik dan die spamberichten heb gelezen, zal ik er ook maar op reageren.

  Ik vind dat je nogal wat durft te beweren en dan ook nog namens Baybasin zelf: dat ik zijn zaak grote schade aan doe? Met mijn blog? Dus als straks de zaak in het honderd loopt dan heb ik dat met dit blog veroorzaakt. Weet je wat ik vind beste Boudine: Dat vind ik triest. Hoe durf je zelfs. Het is toch volstrekt ongeloofwaardig!

  Als het blog werkelijk zo schadelijk is voor Baybasin zelf dan had ik als zijn advocaat allang contact opgenomen. Ze heeft mijn telefoonnummer. Bovendien heeft Baybasin zelf ook mijn telefoonnummer. Als ik werkelijk zijn zaak grote schade aan doe, zoals jij beweert, dan had hij mij mogen en kunnen, zelfs moeten bellen. Daar is hij volgens jou teveel heer voor? Wat is dat voor een prietpraat.

  En dan zou ik zijn naam misbruiken? Ga toch weg! Hebben jullie Demmink ooit toestemming gevraagd om zijn naam te gebruiken en te misbruiken. O ja dat mag, want dat is gerechtvaardigd. Ik bedoel wat verwijt je mij. Het is absurd. Ik misbruik Baybasins naam niet, Ik niet!!!!

  Dat mijn blog weg moet zal eerder met jezelf te maken hebben dan met Baybasin. En dan ook nog de man voor je karretje spannen, schandelijk!
  En al helemaal vanwege het feit dat juist jij hem als spijtoptant van een misdadig verleden bleef portretteren. Juist vanwege jouw introductie van hem geloofde ik niet direct in zijn onschuld. Een man die sigaretten had gesmokkeld en daarna voor de Turkse staat de drughandel regelde. JIJ vertelde dat. Heb je dat baybasin wel eens verteld dat dat op jouw website staat, of stond. Wie is schadelijk voor de reputatie van Baybasin? Jij Boudine.

  Dit is wat Baybasin op de tv verklaarde:

  Boudine van Boublog in de bocht

  Dankzij jouw uitleg konden ze bij swapichou er de draak mee steken en bovendien Baybasin een woordspelletje in de schoenen schuiven. Wie is hier schadelijk bezig? JIJ Boudine
  Boudine van Boublog in de bocht

  De brief van Baybasin aan mij, naar aanleiding van mijn schrijven aan de fractievoorzitters van de tweede kamer, is nauwelijks privé te noemen, immers alles wat hij via de telefoon dicteert wordt door de gevangenis opgenomen. Dat weet hij. En de inhoud is werkelijk niet belastend voor hem. Als dat wel zo was geweest dan had ik de brief niet geplaatst. Ik heb de brief als reactie op een tweet van Myra geplaatst, omdat ik me volgens haar zou baseren op verouderde informatie en dat mijn artikelen achterhaald waren. Het ging om het feit dat hij schrijft dat hij denkt dat zijn dossier op de website van de Bakker Schut Stichting staat en up-to-date wordt gehouden.

  Overigens ben ik niet in dienst van de Demminkkliek, noch enig andere kliek, noch de staat. De mensen die dat denken hebben nog nooit een commentaar of een artikel hier gelezen. De Haas makte mij er indertijd op attent dat op jouw blog regelmatig die suggestie werd gedaan. En uiteraard de gebruikelijk suggesties over mijn geheugen en wat al niet meer. Jijzelf houdt dat praatje in ieder geval gaande. Dus bij deze nogmaals: Nee, ik werk niet voor Demmink of de overheid. Ik ben onafhankelijk.

  Aangezien het maar door blijft zeuren in je reacties heb ik nog twee vragen voor je:
  1.Droeg jij de eerste zittingsdag mbt de ontnemingszaak van Baybasin op 11 april 2014 een rode alpino?
  2.Ben jij lid van de vrijmetselarij of enig ander genootschap in die richting?
  Bij beantwoording svp de gehele zin herhalen. Dus Nee of Ja, ik droeg etc… en Nee of Ja, ik ben etc.

  Tot slot: dat je aan je scheldkanonnades ook nog een educatieve draai weet te geven, dat noem ik nu schone schijn. De naam Bou Bouquet had ik niet treffender kunnen kiezen.

  Het wordt tijd dat je leert om te gaan met andere meningen dan de jouwe.
  Boudine Berkenbosch Boublog

  Zie verder: http://gerritherders.blogspot.nl/2016/02/boublog-de-censuurfabriek-van-boudine.html

  En ja het verhaal dat hij een heroinehandelaar was, in dienst van de Turkse staat, is in ieder geval door zijn verdediging zelf de wereld in gebracht:

 7. Lidy en Boudine , ik ben teleurgesteld over jullie laatste correspondentie ! Wat een waardevolle energie gaat hiermee verloren….Op mijn advies om samen op een stormachtige dag langs het strand te gaan lopen en daar al jullie gram tegen elkaar uit te schreeuwen en daarmee te laten verwaaien in de zeewind, zijn jullie vast niet ingegaan….Jammer ! Deze teksten krijgen hierdoor een Jan KLaassen en Katrijngehalte ! Niet doen ! Het gegeven is dramatisch genoeg..

 8. Nee Antonia, dit keer blijft het staan. De vorige keren heb ik haar reacties mede door jouw commentaren en aandringen weggehaald. Ik heb je toen ook verteld dat hier geen sprake is van ‘twee wijven die kijven’. De kring rond Baybasin wil maar 1 ding en dat is dat deze website verdwijnt. Niet omdat er zoveel belastends voor Baybasin in staat, in tegendeel. Maar het laat het nodige zien over de mensen die zeggen voor hem op te komen.

  Normaal gesproken krijg ik van de spam geen bericht in mijn email, maar wonderbovenwonder dit keer wel. Het bericht kon ik eerst op mijn website niet vinden, maar vond ik uiteindelijk in de prullenbak. Rara hoe kwam het daar. Het zullen WPkuren zijn. Ik heb hem alsnog in de spam gezet. Neemt niet weg dat ik toen gefronteerd werd met de berichten daar, en dat deel ik hier nu. Dit is de realiteit. Het hoort erbij.

  Overigens verbaast mij dit commentaar van jou zeer. In mei liet je via de email hele andere geluiden horen. Ik wil toch met een deel van je email je geheugen enigszins opfrissen.

  Antonia over Boudine van Boublog

  Hoe dan ook, dit keer blijft het staan en schreeuwen heb ik in mijn leven nog nooit hoeven doen en ik ben het ook zeker niet van plan.

  Ik heb nog wel een aantal vragen aan jou Antonia. Je schreef in een reactie dat jij artikelen hebt geschreven voor de Roestige Spijker, mogelijk ook de demminkdooftpot. Hoe is dat zo gekomen en wat is jouw relatie met de heren Poot. En ken jij Boudine persoonlijk of onderhoud jij contacten via de email met haar?

 9. Hallo Lidy, een paar gegevens voor jou : ik heb de heer Poot “ontmoet” via een bladzijgrote advertentie in Trouw, de eerste of tweede die Poot destijds, jaren geleden in de dagbladen plaatste. Daarbij werd de rol van SG Demmink op een gegeven moment heel expliciet uitgemeten.Mijn gevoel voor ambtelijke en politieke integriteit kreeg toen een flinke deuk., speciaal omdat ik door mijn werk al sterk betrokken was bij de gevolgen van het misbruik van jonge kinderen .Ik gaf toen binnen het basisonderwijs ook cursussen aan leerkrachten over signalering symptomen van kindermisbruik. Sindsdien volgde ik alle informatie die ik over Demmink ( en Poot) kon krijgen.Ik heb destijds ook persoonlijk een solidariteitsbetuiging aan de oude heer Poot geschreven.Hij stuurde mij toen ook zijn boeken, waaronder De Demminkdoofpot toe. Ik heb die boeken serieus gelezen.Later verscheen op het internet de site De Demminkdoofpot die ik ook regelmatig volgde .Als ik er aanleiding toe zag mailde ik een reactie.
  Wat mij opviel Lidy waren jouw scherp analyserende intelligente reacties op die site onder je schuilnaam LdBroersma. Prima verhelderende , politiek zeer bewuste stukken waren dat !Ik heb daar ook enige malen op gereageerd. Hetzelfde deed ik vanuit emotionele betrokkenheid toen de site de Roestige Spijker gelanceerd was.
  Met de heren Poot heb ik verder geen enkele relatie , evenmin met Boudine.Haar site Boublog heb ik via links ook een aantal malen gevolgd maar ik heb nooit een reactie op die site geplaatst. Er waren genoeg anderen die dat wel deden.Ook heb ik geen persoonlijk emailcontact met haar noch gehad in het verleden …
  Voorlopig genoeg informatie Lidy ? Ik hoor wel van je als je meer informatie wilt.

 10. Dankjewel Antonia, meer informatie is niet nodig. Voor mij was het even belangrijk dat je antwoord zou geven op mijn vragen.

  Ben wel benieuwd naar je mening. Ik zou het zeer waarderen als je een inhoudelijke reactie wilt geven op mijn artikel hierboven.

  Toch nog een opmerking: Ik heb je ooit bij de roestige spijker, n.a.v. jouw vraag naar mijn motivatie, uitgelegd dat ik er voor heb gekozen daar onder mijn eigen naam te reageren. Elders reageerde ik met mijn voornaam, Lidy. Daar werd later ook misbruik van gemaakt. Overigens ook door Jan Libbenga van Barracuda. Het feit op zich heb ik op de koop toe genomen, bovendien gaf het mij ook weer informatie over en inzicht in de verhoudingen. Hoe dan ook, ik vond het gebruik van mijn volledige naam meer gepast gezien de ernst van de zaak. Ook hier onderteken ik mijn artikelen met mijn eigen naam, omdat ik voor de inhoud verantwoordelijkheid draag. Ik weet dat het in deze zaken en materie hoogst ongebruikelijk is, maar toch. Al die mensen die hier de revue passeren reageren onder veel verschillende pseudoniemen, behalve denk ik Rein Gerritsen, maar zeker weten doe ik dat natuurlijk niet. Wat ik wel zeker weet is dat ik onder twee namen heb gereageerd nl: lidy en ldbroersma. Ik vind het dan weer zo bijzonder dat jij het volgende, en passant, en heel stellig schrijft: “Wat mij opviel Lidy waren jouw scherp analyserende intelligente reacties op die site onder je schuilnaam LdBroersma.” Dus nogmaals Antonia, en bezoekers, ik schrijf onder mijn eigen naam: L.D. Broersma.

  tja en dan komt vandaag 28 maart 2016 een aapje uit de mouw
  Talk2Myra-Antonia

 11. Boudine: “Die laffe Lameris heeft met zijn online zetten van het dagboek van Maaike, dat per e-mail werd rondgestuurd door Micha Kat, een onrechtmatige daad gepleegd ten nadele van Maaike en ter meerdere eer en glorie van hemzelf. Hij zat in de schuldsanering, dus kon men bij hem niets halen! Helaas gingen Wim en Hans Maurits daarin mee. EN JIJ OOK!!!”

  IK OOK???? Ik heb werkelijk geen flauw idee wat deze Boudine hiermee wil zeggen. Ik wist niet dat Lameris in de schuldsanering zat. Dat is zelfs nu voor mij nieuws. Dus daarom mocht hij het dagboek zodanig op internet zetten dat Yehudi hem kon aanklagen. Een zaak die hij verloor en ik meen dat hij 6500 euro moest betalen. Maar goed van een kale kip kun je dus niet plukken.

  Micha Kat had net een deal gesloten met Yehudi Moskovitz, dat deze hem niet zou vervolgen, toen hij op 3 november 2013 de volgende email schreef:

  email micha kat over publiceren dagboek Vaatstra

  Op de verzendlijst staat heel duidelijk BOU vermeld. Dus ook Boudine heeft deze oproep ontvangen, en dan komt het:

  mr. drs. Bou: 
9 november, 2013 op 15:50


  “Beste Myra,
Dank je wel voor je steun en deze reactie van Lidy heb ik nu gewist. Wat zij me verwijt, is zo ten onrechte! En schelden is op BOUblog gewoon NOT DONE! Het gaat ten koste van de sfeer en eindigt dan ook steevast in een verbod om nog verder te reageren. Schelden is spam!


  Mevrouw Terpstra wilde de waarheid weten rond de moord op haar jongste dochter. Ze is al die jaren afgescheept met leugens en ze weet dat. Dit blijkt ook uit haar dagboek. Na al die jaren is ze moe van het gevecht en ze wil rust. Ik gunde haar die rust en ik heb me daarom steeds verzet tegen publicatie, niet alleen tegenover jou, maar ook toen Micha Kat het dagboek verspreidde.

  Die rust is doorbroken door de algemene commotie rond dat dagboek.
De reden dat ik het dagboek heb geplaatst is simpel: Eenmaal online is het reeds verspreid, dat valt niet meer ongedaan te maken. Het is een fait accompli.

  Dank zij Klomp in het AD en PR de Vries bij Hart v. NL en DWDD weet iedereen nu van het bestaan van dat dagboek. Ik denk dat we mevrouw Terpstra daarom op dit moment het meeste recht doen, door dat dagboek te lezen. Want de manier waarop men haar heeft behandeld, is zo schandalig! Ze heeft dat nergens aan verdiend.


  Achter de schermen was intussen overleg gaande om het dagboek in een gezamenlijke actie online te zetten, maar daar was ik niet van op de hoogte. Ik heb het uit eigen beweging online gezet, als antwoord op het AD, de Telegraaf en andere vuilspuiters die moeder Terpstra opeens met haar dagboek in de spotlights plaatsten, maar er niet bij vertelden wat er in dat dagboek staat.

  Alsof dat dagboek de meest intieme geheimen zou bevatten! Kort samengevat staat er in dit dagboek hoe de ouders van Marianne van meet af aan door het OM zijn belogen, bedrogen, belazerd en bekocht! De ware gang van zaken rond deze lustmoord mocht niet aan het licht komen…”


  Hier kunt u het vinden:
  http://www.boublog.nl/2013/11/08/het-dagboek-van-de-moeder-van-marianne-vaatstra/

  Zo kan ik talloze voorbeelden geven van leugens, verdraaiingen en smoezen om zichzelf weer schoon te praten: “Mevrouw Vaatstra had er recht op!” Nee Boudine!!!

  Boudine beschuldigde Lameris van lafheid omdat hij het dagboek van het internet had gehaald. Heel verstandig, maar deze Boudine daagde hem uit. Zette hem neer als een sul: “Kopje thee Frides?” Waarop hij het dagboek weer plaatste, niet een link, maar compleet op zijn website. Ik heb haar daar op aangesproken. Dat mocht niet. En toen hij dan veroordeeld werd heb ik bij Wim Dankbaar, immers op Boublog had ik een ban, een opmerking over gemaakt: Heb je nu je zin, Boudine!

  Mijn bezwaar was dat zij (als meester in de rechten en psycholoog) niets had ondernomen om Frides van die actie te weerhouden, in tegendeel. En dat is het verhaal.

 12. Elders las ik het volgende commentaar:
  de haas 30 juli 2015
  “Lees even mee in de achterbakse teksten van mevrouw Berkenbosch die als het er op aan komt wel zorgt dat ze nergens haar vingers aan brandt..”

  Deze mensen zijn gis genoeg om te zorgen zelf juridisch ingedekt te zijn en branden hun vingers nergens aan, de heren Poot, Micha Kat en ook deze Boudine. Het zijn altijd de kwetsbare mensen die voor het karretje worden gespannen en de wrange vruchten mogen plukken.

  En dat is nu precies wat mij tegenstaat in al deze mensen. Ze kennen elkaar allemaal, Micha, Boudine, Dankbaar, jdtv, Jan Libbenga, Steve Brown etc. al veel langer dan ik ooit had kunnen bedenken want ze doen net alsof ze niets met elkaar van doen hebben, maar onderhouden zondermeer contact met elkaar.

  De hele affaire rond het dagboek van mevrouw Vaatstra en het vervolg daarop in de boeken van Dankbaar en Mauritz rond dit thema is werkelijk een verhaal apart.
  In feite zijn beide Vaatstra Boeken bedoeld om het publiek op een dwaalspoor te zetten, want dat de zaak anders in elkaar steekt is voor mij geen vraag meer. Er zijn teveel aanwijzingen dat het een satanische moord betrof. Volgende video zet het nog eens op een rijtje:

  Hoe dan ook, begin februari 2011, direct nadat de website dedemminkdoofpot werd gelanceerd schreef Frides Lameris het volgende commentaar:

  Frides Lameris voor Jan Poot en zijn Demminkdoofpot

  Nadat de getuigenverhoren april 2014 achter de rug waren, begonnen de actoren/acteurs in de scene zich terug te trekken, of kondigden aan er geen zin meer in te hebben, om wat voor reden dan ook.

 13. We gaan nog even door, want we zijn nog niet uitverteld. Al in september 2012 schreef Boudine de blauwdruk voor wat later de boeken werden over de Vaatstra zaak van Mauritz en Dankbaar.

  http://www.boublog.nl/2012/09/27/marianne-vaatstra-en-de-duitse-stacaravan-op-het-anc/

  tekst:
  “Een saillant detail is dat Spencer Sletering een klant was van Wolfgang Hebben. Spencer gebruikte drugs, al is niet duidelijk wat voor drugs. Hebben verkocht vaak op de pof, meerdere mensen stonden bij hem in het krijt. Dat men op een AZC-terrein deze situatie jaren lang gedoogde, is op zich al een grof schandaal! Dat men geen onderzoek heeft gedaan naar het AZC, maar daarentegen alles deed om een dergelijk onderzoek te blokkeren, wordt steeds verklaard met het argument dat de kwestie van de asielzoekers in die jaren zo gevoelig lag. De caravan van Wolfgang Hebben bleef daardoor echter ook buiten schot!
  De asielzoekers Feik Mustafa en Ali Hassan zijn onmiddellijk na de moord weggesluisd door het COA. Dit moet van hogerhand VAN TE VOREN zijn geregeld! Dat wil zeggen dat deze wrede lustmoord zorgvuldig was gepland! Daarbij lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat Feik en Ali alleen handelden. Ze waren vaste bezoekers van de caravan van Wolfgang Hebben. Van Ludgder Dill, die inmiddels is overleden, wordt gezegd dat hij op internet handelde in kinderporno. Wolfgang Hebben leeft nog, hij woont in Friesland. Van hem wordt gezegd dat hij een pooier is.
  Volgende week gaat het OM doen alsof ze er alles aan doen om de moord op Marianne Vaatstra op te lossen. Een grootscheeps DNA-onderzoek onder 8080 mannen die wonen in de omgeving, zou misschien een spoor kunnen opleveren naar de “eenzame dader op de fiets” die Marianne ’s nachts tegenkwam, die met haar het weiland in is gelopen en haar daar twee maal heeft verkracht, zonder enig verzet van haar kant, om haar tot slot de keel af te snijden. Dit kolder-scenario gaat voorbij aan alle feiten! Intussen wordt er door het OM in Friesland veel reclame gemaakt voor deze walgelijke FARCE, dit peperdure FAKE onderzoek. Mannen van Friesland, doe hier niet aan mee! Eis liever een onderzoek naar de rol van Wolfgang Hebben en naar de vraag hoe het in Godsnaam mogelijk is dat die caravan daar jaren lang ongemoeid is gelaten, om ten slotte tot de grond toe af te branden…

  Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.”

  Na de verhoren begin 2014 over Demmink mocht dan ook het Vaatstra boek van de heren Dankbaar en Mauritz het licht zien.

  Grijze Duif schrijft dan het volgende:
  Vaatstra boek Dankbaar en Mauritz

  Ik heb het eerste boek van Mauritz en Dankbaar gelezen, zonder het beloofde uitgebreide hoofdstuk over Demmink.
  Hoofdstuk Demmink/ boek Vaatstra

  —————————————————————————————————
  De vele discussies op de diverse websites hebben in feite, op deze blauwdruk van Boudine van Boublog, de verdere invulling geleverd. Overigens dat is wel zo’n beetje het kenmerk van deze mensen. Stuk voor stuk copy-cats. Daarom raken ze soms ook zo verstrikt in wat ze schrijven. Het is niet authentiek. Ze zijn niet zelf de bron. Ze putten uit andere bronnen en maken daar een eigen versie van. Putten uit bronnen is uiteraard niet verkeerd, maar er wordt niets aan toegevoegd. Het resultaat een wrakke constructie. Hoe dan ook, men tracht door allerlei tactieken en technieken de mensen te bespelen en te besturen via de media, de boeken en spookrechtszaken. Met gewillige slachtoffers als deze Lameris, een goedgelovige man, die zich voor het karretje liet spannen van Micha Kat. Er moest een rechtszaak komen en daar was er maar 1 voor nodig. En nadat hij het dagboek van mevrouw Vaatstra weer van zijn website haalde, werd hij kundig door mevrouw Boudine opgezweept het opnieuw te plaatsen. Al die anderen die hetzij het dagboek compleet publiceerden hetzij een link daarnaartoe plaatsen gingen vrij. Of speelde deze Lameris ook zijn partij? Wie zal het zeggen.

  Dan Micha Kat, de man die zo overdreven en zonder het overleggen van bewijsvoering vele zaken en ook de Vaatstrazaak behandelde en het op zijn manier kapot en weg schreef. Niets is leuker dan naast overdrijving ook de waarheid te spreken, deze niet te onderbouwen, zodat niemand het gelooft. De anderen door ontkenning, negeren, belachelijk maken, zoals Barracudanls en natuurlijk de bestrijding via rechtszaken. Ieder speelt zijn partij en ook deze Dankbaar.

  Dankzij meneer Feijen kan ik die ontwikkeling nu zo beschrijven: De acties rond de Vaatstrazaak dienden ervoor om elke informatie omtrent deze en andere vuile zaken naar buiten te krijgen. Het beruchte zwaard van Damocles moest verdwijnen, doch eerst wilde men totaal helder hebben waar en uit wie en uit welke stukjes informatie het bestond. Het is net het verwijderen van een tumor; het moet helemaal goed gebeuren anders komt het weer terug. Alle partijen willen weten waar zij aan toe zijn en damage control vindt op alle fronten plaats en op alle mogelijke manieren

  Er waren ongelooflijk veel aanwijzingen voor een rituele moord. Het is zelfs op tv besproken door experts. Veel symboliek werd er gebruikt. Maar het is allemaal belachelijk gemaakt, doodgezwegen en weggemasseerd binnen de discussies die ontstonden op de verschillende websites. Friesland is zonder meer een broeinest geweest of is het misschien nog van de vrijmetselarij. Ook onze vriend Peter R. de Vries met het getal 33 op de kentekenplaat van zijn auto laat op die manier weten bij de club te horen en uiteraard ook jan Vlug die zich boven de snelweg liet vereeuwigen met zijn leeuwenklauwtje.

 14. Zoals ik hiervoor al schetste: de tumor moet worden verwijderd uit de maatschappelijke discussie en dat doet men als volgt:

  Het eerste Vaatstra boek van Mauritz en Dankbaar is door een rechterlijk vonnis uit de handel genomen. Rechtszaken als de zaak tegen Frides Lameris, ivm het plaatsen van het dagboek van mevrouw Vaatstra, zijn niet meer dan een inleiding daartoe, want daarmee kon het AD publieke aandacht genereren. Chris Klomp speelt daarin zijn rol als de ontmaskeraar van de complotgekkies. Op 19 november verschijnt het volgende artikel van zijn hand:

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4190279/2015/11/19/Complotdenkers-zijn-vaak-echte-sekteleidertjes.dhtml

  Op 7 december krijgt Wim Dankbaar de lang verwachte, want meneer Hebben deed al veel eerder een aangifte wegens smaad, van het OM. Het OM heeft blijkbaar gewacht tot na de publicatie van dit tweede boek over de Vaatstra-zaak:

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2015/12/07/persbericht-wim-dankbaar-weer-voor-de-rechter-wegens-smaad/

  Nu moet er uiteraard wat aandacht worden gegenereerd in de mainstream Media. Eerst daagt Micha Kat 9 december jl. Chris Klomp van het AD uit
  http://revolutionaironline.com/chris-klomp-over-complotten-complotdenkers-feiten-en-geruchten/

  Ik vond het volgende dialoog onder het artikel van Jan Libbenga van Barracudanls heel verhelderend.
  Wim Dankbaar, Chris Klomp en Barracudanls

  Het betreffende artikel van 16 december vindt u hier
  http://barracudanls.blogspot.nl/2015/12/dagvaarding.html

  Jan Libbenga merkt dan terecht het volgende op:

  „Barracuda17 december 2015 07:19
  Grappig, je geeft met zoveel woorden toe dat het bewijs in het boek ontbreekt, en Dankbaar zijn gelijk alsnog met ‘getuigen’ moet aantonen. En dat gaat de rechtbank niet doen. Die kijkt simpelweg naar argumenten die Dankbaar tot dusverre in zijn boek en zijn site heeft aangevoerd. Dus blijf lekker dromen.”

  Je vraagt je dus af waarom Dankbaar zijn nek in de strop steekt nietwaar:

  Op 7 december schrijft hij op zijn website, wat toen nog mogelijk een gefingeerd persbericht was, het volgende:

  „ Wolfgang Hebben pikte het niet en deed aangifte van smaad en laster, waarvoor het OM Dankbaar nu gaat vervolgen. Dankbaar staat bekend als een complotdenker, die meent dat Joris Demmink en Harm Brouwer, de voormalige topmannen van Justitie en het OM, de moordenaars van Marianne Vaatstra een heimelijke vrijgeleide hebben gegeven.
  Dankbaar werd al eerder veroordeeld wegens smaad jegens een asielzoeker en de vader van de toenmalige vriend van Marianne Vaatstra, tot vier weken voorwaardelijke celstraf. Mocht Dankbaar wederom veroordeeld worden, dan hangt hem zeer waarschijnlijk een langere celstraf boven het hoofd.”

  Micha Kat die zijn ‘maatschappelijke en journalistieke’ taak met verve vervult met opruiende en chaotische teksten. Het volk moet er weliswaar niets van snappen, maar uiteraard goed worden opgestookt voor het grote vuurwerk, en de verdwijntruc die daarop volgt:

  http://revolutionaironline.com/paniek-in-den-haag-en-bij-oranje-wanhopige-witwas-poging-pedo-top-de-telegraaf/

  En zoals we weten: vuurwerk ziet er spectaculair uit, is even oorverdovend om in het niets te verdwijnen. Dat is ook de bedoeling met dit Vaatstraboek. Het moet snel uit de handel kondigt Chris Klomp 15 december jl in het AD aan.

  http://www.ad.nl/ad/nl/11826/Moordzaak-Marianne-Vaatstra/article/detail/4208178/2015/12/15/Boek-moordzaak-Vaatstra-moet-snel-uit-de-handel.dhtml

  En dan is er begin november ook vuurwerk beloofd mbt de zaak Baybasin:

 15. En zie hier een bericht op crimesite dat Demmink zich inhoudelijk heeft bemoeid met de aanhouding en detentie van Baybasin in 1995. Het gaat er om of de aanhouding en detentie rechtmatig was.

  Zie ook het AD, waar het complot en de chantage van Demmink weer de boventoon voert.Ze leren het nooit lijkt wel.
  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4231828/2016/01/25/Joris-Demmink-bemoeide-zich-met-zaak-Baybasin.dhtml

  Het is toch verbazingwekkend dat dit feit nu pas na 20 jaar bekend wordt. Waar is die verdediging van hem mee bezig geweest de afgelopen 20 jaar!… Met Demminks pedofiele gedragingen in Turkije. Dat heeft anderen behalve Baybasin zelf geholpen.

  weigering uitreisvisum 1995

Reageren niet meer mogelijk.