Baybasin en the dutch fact factory

Op zoek naar meer informatie over het boek “De Maffia van Turkije” van Frank Bovenkerk, en de betekenis daarvan voor zijn arrestatie en veroordeling, vind en  beluister ik onderstaand Radio interview met Baybaşin bij Talk2Myra van 30 maart 2014, duur 1 uur en 7 minuten.

Daarin vertelt Baybaşin zelf, vanaf de 40ste minuut tot de 50ste minuut, uitgebreid over de inhoud van dit boek, op een directe en verhelderende wijze.

Hij geeft daarmee in feite alle antwoorden die ik zocht in de vorige drie afleveringen:

#Baybaşin en de fijne heren der wetenschap

en

Het verhaal van Hüseyin Baybasin

en

#Baybaşin en de storytellers

over de totstandkoming en de betekenis van dit boek.

Ik heb mijn best gedaan het gesprek zo goed mogelijk weer te geven, maar hij spreekt zeer snel. Dus het kan zijn dat ik hier en daar een woord heb overgeslagen. In ieder geval, hierna het gesprek van de 40:00 ste tot de 50:00 ste minuut.

23-07-2019

Een paar jaar geleden werd ik door de interviewster Myra onder dreiging van een rechtszaak gesommeerd de beide uitgewerkte interviews op deze website weg te halen. Ik heb daar indertijd geen gehoor aan gegeven, ook al omdat deze Myra aan het begin van de serie interviews de luisteraars op riep de inhoud breed te verspreiden. Ik heb besloten er nu gehoor aan te geven. Uit dit interview heb ik ter lering een paar uitspraken laten staan. Ook omdat het conflict dat naar aanleiding van deze uitwerking ontstond veelzeggend is. 

Terug naar Baybasin en een aantal opmerkelijke uitspraken:

“Het publiek is over mijn zaak verkeerd voorgelicht. Deze professor Bovenkerk schreef een boek van A tot Z een leugen. Zo schandelijk, hij bereidde het voor en publiceerde dat boek, De Turkse Maffia, samen met politieregio Noord-Oost. Ze hebben het boek samen voorbereid. In de introductie van dat boek staat het zelfs geschreven, dat zij het samen hebben voorbereid.

Dat boek is volledig door de politie geschreven, niet door Bovenkerk zelf, en nu hebben we het bewijs daarvan. Ze hebben dat boek als bewijsmateriaal tegen mij gebruikt om daarmee de opsporingsambtenaren te overtuigen dat ik crimineel zou zijn, en dat was de reden voor hen om stappen tegen mij te ondernemen, en op die manier onderzochten ze mij en arresteerden me en zo voort.

Hoe dan ook, dat boek is in 1998 gepubliceerd in het Nederlands, en daarna ik denk in 1999, in het Turks en in 2007 gepubliceerd in het Engels. Maar vreemd genoeg wat ze vertelden in de pagina’s en de zinnen van de eerste editie verschilde van de editie in het Turks, en ook totaal verschillend van de editie van 2007 in het Engels.

Dus kun je zien: wat de politie nodig heeft, hebben ze in het boek gezet om een beeld te schetsen bij het publiek.

Hoewel mevrouw van der Plas me voorhield dat dit geheim moet blijven en ik er niet over moet praten, spreek ik erover want het is mijn zaak en het kan mij niet schelen wat ze er van denken, om eerlijk te zijn, en daarom en omdat ze me toch niets meer kunnen maken, want ze namen al alles van me af. En bang ben ik ook niet voor hen.

Niet alle professoren zijn smerig zoals Bovenkerk en niet alle Koerdische mensen, die Turkije zijn ontvlucht, zijn goedkope laag bij de grondse dronkelappen zoals deze Yüsel Yeşilgöz. En alle filosofen zijn niet als deze mevrouw. Informatie over haar kun je vinden op Boudina ( één van mijn favorieten en geweldig mens, Boudine, respect. Haal de informatie op Boudina’s Boublog, je kunt het vinden) en hoe zijzelf (die mevrouw dus) is gemanipuleerd door dit smerige criminele boek van professor Bovenkerk, en hoe zij op haar beurt anderen manipuleerde zoals haar docenten. Dus dit is wat ze hebben gecreeerd: een fout beeld.

Dus hoe ze elkaar manipuleren en elkaars manipulaties en leugens accepteren, liever dan op zoek te gaan naar de waarheid.”

Tot zover Baybasin. Als de vraag van Baybaşin ‘Can you imagine? aan mij zou zijn gericht dan kan ik nu volmondig ja zeggen. Inmiddels kan ik mij er alles bij voorstellen. Het Nederlands justitieel systeem is niet meer dan een fact factory en het product is, ik mag wel zeggen, van bijzonder slechte kwaliteit. Dat is uiteraard een kwestie van de positie die je inneemt van waaruit je dat bekijkt en beoordeelt.

De verantwoordelijken die Baybaşin achter de tralies hebben gebracht zijn immers tot nu toe uitermate succesvol geweest met hun productieproces in hun fact factory. Baybasin zit nog steeds gevangen, inmiddels bij elkaar ruim 18 jaar. Van een eerlijk proces kunnen we allesbehalve spreken. Het succes is met alle macht, middelen en mensen afgedwongen. Wat rest voor Baybaşin is het verhaal. Zijn verhaal.

(P.S.:  Het conflict hieronder in de reacties kan  wellicht verwarrend zijn. Het is aan uzelf of u dit toch wilt lezen.)

20 gedachtes over “Baybasin en the dutch fact factory”

 1. Overigens, kan ik het mij heel goed voorstellen dat Baybasin al vertellend kwaad wordt en hen dwazen noemt. Die neiging kreeg ik al bij het lezen van de eerste uitgave van 1998, waarin heel goed is nagedacht over de opbouw naar dat hoofdstuk 7 waar ze Barbertje ofwel Baybasin aan het woord laten.

  Ik kan me voorstellen dat dit boek niet meer voorkomt in het publicatie overzicht van Bovenkerk. Dit boek heeft dus inderdaad zoals ik al dacht gefungeerd als de voorgeschiedenis, voor de vervolging en veroordeling van Baybasin. Een voorgeschiedenis waar Aben in zijn conclusie van 2012 aan refereert.

  Dit zijn geen idioten die aan het werk zijn geweest, maar mensen zonder enige scrupules. Wat met deze man is uitgevreten is van een dergelijk laag allooi, ik kan nog steeds nauwelijks bevatten dat dit in ons land kan, maar het kan en het gebeurt en de verantwoordelijken komen er mee weg tot op de dag van vandaag.

  Barbertje moet blijven hangen en daarom mag hij niet worden vergeten. Ik doe mijn plicht in het licht, want alleen in het geheim gedijt de leugen.

 2. Het is voor mij volstrekt onbegrijpelijk dat er geen aanklacht is ingediend tegen deze twee schrijvers, die heel concreet een zeer belastend boek hebben geschreven, maar daarentegen wel is ingezet op een aanklacht wegens pedofilie van Demmink. Wat een afleidingsmanoeuvre, ik kan het niet vaak genoeg zeggen!. Het heeft Baybasins geloofwaardigheid alleen maar verder van huis gebracht. De advocaat zou daar eens een toelichting op moeten geven, ipv voortdurend haar client te koppelen, in die spaarzame momenten in de publieke media, aan Demminks pedofiele gedragingen in Turkije. Waarbij de heren Poot, Micha Kat en in navolging daarvan de mensen achter de Roestige Spijker zo’n dubieuze rol hebben gespeeld, vanuit geheel andere belangen, maar wel over de rug van deze man Baybasin.

  Het ‘complot’ de samenspanning en daarmee de aanknopingspunten om in verweer te gaan, liggen heel wat dichter bij en zijn concreet aan te wijzen. Ik heb in mijn werkzame leven honderden rapporten en evenzovele scripties moeten beoordelen en durf te stellen dat dat boek een zeer geraffineerd en gefingeerd opzetje is geweest om de vervolging een basis te geven. Het is niet authentiek, zeker niet wetenschappelijk verantwoord geschreven, maar een boek dat bol staat van de manipulatieve communicatieve trucs. Het gerommel daarna met de versies, een teken temeer dat er sprake is van vuil spel.

 3. Lidy, hij is niet veroordeeld op basis van dit boek. Het is slecht een onderdeel van een reeks maatregelen om Baybasin uit te schakelen op verzoek van Turkije. Waarom Nederland hier aan mee heeft gedaan en alle internationale afspraken heeft overtreden is een vraag die ooit beantwoord moet worden voor een waarheidscommissie.
  De bovengenoemde personen en stichtingen staan hier buiten.

 4. Inderdaad Myra, hij is niet veroordeeld op basis van dit boek. Maar het heeft een grote rol gespeeld, via artikelen in de mainstreammedia, om de publieke opinie te beinvloeden. Het heeft zowel in Nederland als internationaal zijn naam als groot drugsbaron voorgoed ingeprent bij het publiek. Hij heeft dat heel goed door. Daarom hamert hij er ook zo op. Als ik Baybasin beluister, is het wel degelijk gebruikt door het OM in de rechtszaken tegen hem, en heeft het boek meegespeeld om de ten laste leggingen kracht bij te zetten, met alle consequenties van dien. Er wordt aan gerefereerd in termen van “de voorgeschiedenis” die de rechters als leesinstructie van Aben meekrijgen in zijn herzieningsverzoek. Dit boek is van cruciaal belang geweest en dat beseft hij maar al te goed.

  En dan krijgt Baybasin de instructie van zijn advocaat mee dat hij er niet openlijk over mag spreken, wel over Demmink in geuren en kleuren. Hij wordt daartoe steeds uitgenodigd en verleid om daar uitspraken over te doen. Ook door jou Myra. Hij heeft geprobeerd zich daarvan te distantieren en zelfs dat werd door een blog barracuda tegen hem gebruikt. Ik zou het nog eens moeten opzoeken.
  Gevonden in een artikel bij Barracuda:

  “Niettemin leverde het interview een paar aardige inzichten op: hier sprak duidelijk een man die gewend is bevelen te geven, maar wel zo slim was (vermoedelijk geadviseerd door zijn advocate Adèle van der Plas) om Demmink niet rechtstreeks te beschuldigen. Dat moesten anderen voor hem doen. Sterker nog: het werd hoog tijd dat ze het gingen doen.”

  Altijd maar weer die omkering. Het zijn juist die trucs die de mensen, die dat doen, wat mij betreft onbetrouwbaar maken. Deze zin laat weer een staaltje van communicatieve manipulatie zien. Dit is geen spontane authentieke indruk, nee, dit heeft het doel om Baybasins image als de grote drugslord te bevestigen. Dat is de opdracht die deze meneer heeft meegekregen en hij doet dat voortvarend.

  Dat degenen die ik hier noem erbuiten staan, gaat sedert eind 2006, waar het verhaal Demmink in combinatie met Baybasin, zo’n prominente plek krijgt in de (alternatieve) media, na de pedofilie aanklacht tegen Demmink, niet meer op. De mensen die ik noem zijn er volop mee aan de haal gegaan.

  Ken jij de mensen die ik hier noem zo goed dat jij met die zekerheid kunt stellen dat zij er buiten staan? Wat is je relatie tot hen? Wat is je relatie tot Baybasin? Heb jij zoveel achtergrondkennis van de zaak dat je hier als autoriteit kunt spreken? Als ik je zo lees dan weet jij blijkbaar meer dan ik. Kun jij mij vertellen waarom hij die instructie meekrijgt om over dit boek en de schrijvers vooral te zwijgen? Kun jij mij bijvoorbeeld vertellen waarom die twee geboortedatums van hem circuleren? O ja en vooral ook waarom er wel een aanklacht tegen Demmink is gedaan wegens pedofilie en geen aanklacht tegen de beide heren?

  Ik krijg van niemand antwoord op mijn vragen, vragen worden overgeslagen is mijn ervaring, al helemaal bij De Roestige Spijker. Ze hebben de kans gehad (ook de heren Poot heb ik vragen gesteld) maar niet genomen om mij antwoord te geven. Ze hebben maar op 1 vraag antwoord gegeven en wel binnen de minuut, toen ik opperde dat Micha Kat artikelen voor de Roestige Spijker schreef. Nee dus.

  Iedereen ter verantwoording roepen, maar zichzelf in zwijgen hullen als vragen worden gesteld? Dat is het probleem.

  Antwoorden op vragen en inhoudelijk onderbouwde reacties stel ik, daarentegen, zeer op prijs, maar die komen niet, wel waarschuwingen, vermaningen en beweringen die ik dan maar zou moeten aannemen. Kan ik niks mee Myra.

 5. De staat heeft gereageerd en hoe!

  De strijd via de media is weer vol uitgebarsten: Baybasin wordt opnieuw neergezet als de heroinehandelaar die zelfs nu, vanuit de gevangenis, deel uitmaakt van een criminele organisatie, althans dat is de boodschap die uitgaat van het bericht van de NOS.

  “In Istanbul zijn negen mensen opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de moord op de Nederlands-Turkse Ali Akgün. Dat melden Turkse media.

  Bronnen zeggen tegen de NOS dat een van de opgepakte mannen een compagnon is van de tot levenslang veroordeelde drugsbaron Hüseyin Baybaşin. De Koerd werd in 2002 in Nederland veroordeeld voor moord, gijzeling, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie.

  De negen verdachten die in Istanbul zijn opgepakt werden een tijd in de gaten gehouden door de politie. Agenten deden vandaag op meerdere plekken invallen. Afgelopen januari werden al zes mensen opgepakt van wie er twee werden vrijgelaten.

  Ali Akgün werd afgelopen december doodgeschoten in zijn auto in Istanbul. Hij was een van de hoofdverdachten in het Amsterdamse liquidatieproces.”

  Baybasin heeft blijkbaar furieus gereageerd, begrijpelijk maar niet verstandig, want het zinnetje waar het om gaat hierboven zegt niet zoveel en dat is, schat ik, de bedoeling:
  Lees nog eens driemaal is scheepsrecht waarin ik beschrijf dat hem geen rust wordt gegund om zich te concentreren op zijn ‘zaak’.

  Lees in dit verband ook nog eens het artikel the rolling stones.

 6. Zegt niet zoveel?
  Baybasin wordt even in verband gebracht met een reeks van liquidaties!!!!
  Bovendien zou er een compagnon zijn, die dus vrij rond loopt. Naam wordt niet vrij gegeven net zoals de anonieme bronnen!
  De Nos, onze onafhankelijke persdienst, laat zich even gebruiken door de Turkse belanghebbende die maar één doel hebben en dat is dat Baybasin stopt met ademhalen!
  In het Turkse artikel wordt de naam Baybasin niet genoemd. Het is dus iemand bij de Nos die dat er even bij verzonnen heeft. Dat is een zeer ernstige kwestie Lidy.

 7. Vooruit dan maar Myra, hoewel ik beslist geen discussie wil voeren met jou of wie dan ook van de vriendenclub. Ik zal het je uitleggen:

  Ik onderschat de ernst geenszins. Dat is dan ook mijn openingszin. De staat heeft gereageerd en hoe!
  Maar het is zodanig door de NOS gebracht dat Baybasin er juridisch niks mee kan, behalve zich heel erg opwinden en dat is de bedoeling; dat hij inderdaad stopt met ademhalen.

  Begin eens met een beetje te begrijpen wat ik jullie probeer duidelijk te maken, namelijk hoe die strijd wordt gevoerd. Het wordt tijd dat er eens zakelijk en tactisch wordt nagedacht ook over de wijze waarop Baybasin zich presenteert in de media. Met stoere praat zoals hij liet zien in het laatste interview met jou kom je niet ver, laat dat duidelijk zijn. Het is maar een beperkt clubje dat staat te juichen. En je ziet dat hij heel hard wordt terug geslagen. Leer de zaken te zien in een ontwikkelingsproces van oorzaak en gevolg, van actie en reactie. Dat interview heeft hem geen goed gedaan!

  Ik verzoek je hierover na te denken.

 8. Voorlopig is er een team advocaten actief om dit soort dingen een halt toe te roepen op een legale manier. Dat is de enige manier, voor nu en voor de toekomst van Nederland.
  Je moet goed begrijpen dat Baybasin de opdrachtgever is en de enige is die kan en mag bepalen wat er voor een juridische stappen ondernomen worden. Als jij daar anders over denkt dan is dat gewoon pech en heb je blijkbaar geen vertrouwen in Baybasin. Met die conclusie is het moeilijk om jou hulpvaardigheid te waarderen.

 9. Tja Myra, Myra, Myra…Baybasin heb ik geschreven dat ik de zaak niet voor hem kan winnen noch verliezen, maar dat het beste dat ik voor hem kan doen is de ontwikkelingen analyseren en beschouwen vanuit mijn specifieke kennis en ervaring. Wat hij er vervolgens mee doet is zijn zaak en zijn keuze. Daarbij is het wel van groot belang voor hem om op 1 lijn te zitten met zijn advocaat.

  Dat Baybasin de enige is die kan en mag bepalen wat er voor juridische stappen worden ondernomen vind ik vanzelfsprekend. Dat is als het goed is de verhouding tussen advocaat en client. Hoezo pech voor mij? Je snapt blijkbaar absoluut niet hoe ik hier in sta, anders zou je die opmerking niet maken. Maar goed, hoe dan ook, we mogen toch ook aannemen dat de advocaat voldoende power heeft om hem juridisch van gedegen advies te voorzien en een sparringpartner voor hem is. Als zij alleen maar mag uitvoeren wat hij in zn kop heeft, dan is het een bijzonder eigenwijze man die voor geen rede vatbaar is.

  Mijn positie en ‘hulp’ heb ik zeer duidelijk en helder naar beiden verwoord, daar kan geen misverstand over zijn. Alles wat ik hem heb geschreven mag hij uiteraard bespreken met wie hij wil. Er staat niets in wat ik al niet eerder op het internet kenbaar heb gemaakt.

  Ik licht dat niet alleen voor jou toe Myra maar ook voor de bezoekers. Dat is nodig omdat je weer van die dingen schrijft die vragen om een verduidelijking mijnerzijds. Een volgende reactie van jou sta ik niet toe omdat het dan een gebed zonder eind wordt. Nu kan ik van de gelegenheid gebruik maken om nog iets te verduidelijken en dat betreft de kunst van het afleiden door middel van suggestie.

  Daartoe zijn zijn tegenstanders zeer wel in staat. Ook nu weer met het suggestieve artikel van de NOS en dan met name deze zinsnede

  “Bronnen zeggen tegen de NOS dat een van de opgepakte mannen een compagnon is van de tot levenslang veroordeelde drugsbaron Hüseyin Baybaşin”

  Wat jij Myra hier schrijft is precies wat wordt beoogd namelijk aan de haal gaan met de suggestie, concreet, je maakt het zelf inhoudelijk, geeft er handen en voeten aan, en vervolgens protesteer jij,en naar ik begrijp Baybasin en het team advocaten, daar tegen.

  Mijns inziens is dat nu precies de bedoeling, de kunst van het afleiden d.m.v. suggestie.Dat is wat er gebeurt en dat vertel ik jou en de lezers. Daar kun je iets mee doen of niets mee doen. In het artikel Herenakkoord heb ik er ook over geschreven.

  Nogmaals denk er gewoon eens over na.

 10. Gisteren verscheen een nieuw bericht bij de NOS

  “De tot levenslang veroordeelde Turkse Koerd Hüseyin Baybasin zegt dat hij de mannen die deze week in Turkije zijn opgepakt voor de moord op de Turkse Nederlander Ali Akgun, niet kent. Hij laat dat weten vanuit de gevangenis, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzit.

  Akgun werd de dag voor Kerst in Istanbul in zijn auto geliquideerd. Hij was een van de belangrijkste verdachten in het grote Amsterdamse liquidatieproces. Een van de opgepakte verdachten in Turkije is Naif A. Volgens bronnen bij de Turkse justitie en berichten in Turkse media maakte hij ooit deel uit van de groep van Baybasin. A. en zijn handlangers zouden zich momenteel bezighouden met afpersing.

  Maar nu komt het!!!

  “Mail

  Hüseyin Baybasin ontkent in een mail vanuit de gevangenis echter dat hij A. of de andere opgepakte mannen kent. “Ik ken geen van de namen van degenen die bij deze verschrikkelijke misdaad betrokken zijn”, schrijft hij. Baybasin werd in 1984 in Engeland veroordeeld voor drugshandel. In 2002 kreeg hij in Nederland levenslang voor onder meer drugshandel en het uitlokken van twee liquidaties.

  Ik heb niet voor niets een artikel geschreven over hoe dat werkt met zoiets eenvoudigs als het gebruik van het woordje ‘mail” in de correspondentie met hem. Hij kreeg daardoor extra celcontroles, omdat de staat alle contact van hem met de buitenwereld wil kunnen controleren. Hij kan niet mailen, tenzij hij even met toestemming van de gevangenis even onder toezicht een mailtje mag typen, maar dat is beslist niet voorstelbaar. Dus dan zou hij een mobieltje moeten hebben, vandaar de celcontroles.

  En hier in het artikel wordt zelfs tot tweemaal toe geschreven dat hij de mail zou hebben verstuurd vanuit de gevangenis.

  Zowel voor Baybasin zelf als voor zijn advocaat zou mijn artikel daarover een waarschuwing moeten zijn geweest om goed na te denken over hoe zij communiceren met de media.

  In het NOS bericht had dan gestaan:”De heer Baybasin heeft bij monde van zijn advocaat laten weten” etc.

  Kortom mijn dringend advies is om serieus na te denken over een communicatieplan en niet meteen mijn ‘kritiek’ als een aanval te beschouwen.

 11. Lidy, je hebt mijn reactie geplaatst en dus gelezen! Maar je hebt nog altijd die desinformatie niet gewist!

  Ik geef je nog even de link:
  http://www.baybasin-report.nl/boeken-over-baybasin/baybasin-en-the-dutch-fact-factory/#comment-224
  Die reactie moet weg, Lidy! Die beschadigt de zaak.

  Ten overvloede wijs ik je er op dat deze desinfo weliswaar van mij afkomstig was, maar dat jij als blogbeheerder verantwoordelijk bent voor de HELE inhoud van je blog, dus ook voor de reacties!

 12. Nee Boudine, dit blijft, het is niet onschuldig wat jij doet, met al die desinformatie, dit zijn jouw praktijken en dat is niet van nu, maar van veel langer.

  edit: ik heb besloten toch het merendeel van je reacties en mijn commentaren daarop weg te halen.Op dit moment voegt het niets toe.

  Dit wil ik er nog wel over zegggen: Het is elke keer hetzelfde patroon met deze mevrouw, eerst de gemene streken en dan het straatje schoonvegen. En daarin gaat deze mevrouw zeer ver. Daarom heb ik de hiernavolgende commentaren wel laten staan.

  22 juli 2015: Beste Boudine het geluk is met je, want tot mijn stomme verwondering moest ik tot de ontdekking komen dat geheel onze dialoog inclusief al jouw onthullende ontboezemingen, scheldpartijen, leugens en verdraaiingen, zijn verdwenen uit de prullebak waar ik deze in had gedeponeerd. Het kan verkeren! Hetzelfde geldt overigens voor je vriendin Myra van Talk2Myra, ook van haar is alles verdwenen.

  Ook is het duidelijk voor mij dat je het conflict zocht, en dat jij en Myra, en wie nog meer, er op uit waren mij te bewegen deze website te deleten met behulp van Baybasin.

  17-08-2015 Doordat heel wat conversatie is verdwenen is daarbij ook het interview van Talk2Myra met Baybasin weg uit mijn prullenbak. Afgezien van het feit dat het bedoeld was om mij te overtuigen dat ik met deze website moest stoppen, was het ook duidelijk een boodschap van Baybasin aan mij, weliswaar impliciet, maar toch een boodschap aan mij, dat ik zijn vrienden niet moest ‘aanvallen’. Hij heeft daar beslist partij gekozen en mij en mijn visie, want daar gaat het in feite om, laten vallen. Zo kan ik dat wel opvatten. Ik was daar uiteraard niet ongevoelig voor en had op dat moment ook het idee: ik stop ermee. Totdat het niet genoeg bleek en deze hele website van de dames moest verdwijnen.

  Afgezien daarvan vertelt hij een belangrijk verhaal dat voor een totaal overzicht hier niet mag ontbreken.

  Na het interview te hebben beluisterd, en met name het einde waar Baybasin de nodige hintjes richting mij gaf, en Myra dat nog eens behoorlijk inpeperde, mocht het me zijn ontgaan, was ik ook van plan om te stoppen met het schrijven van artikelen. En stopte ik uiteraard ook het sturen van mijn postkaarten en de brieven over de website. Dat gaf ik dan ook aan in de reacties over en weer. Maar, zoals gezegd, het was blijkbaar niet genoeg en daarmee werd wat mij betreft een grens overschreden.

  Op Boublog maakte ik kennis met het verhaal van Baybasin. Daarin las ik dat Baybasin wel degelijk een drugscrimineel was geweest, maar dat hij zich had afgekeerd van de drugshandel en zich had gestort op de bevrijding van Koerdistan als vredesactivist. En zelfs vorig jaar las ik in een commentaar bij Swapichopu nog een citaat van Boudine. Voor een goed verstaander spreekt de tekst voor zich.

  commentaar op swapichou

  Is het daarom dat Boudine van Boublog schrok toen ze bovenstaande vertaling zag? De dames verwijten mij dat ik niet goed luister en dat ik een ‘gevaar’ zou zijn voor Baybasin, etc. etc. etc. Nou als ik hun commentaren lees op wat ik schrijf, dan denk ik dat wat Baybasin ons vertelt, en zelfs als ik dat vertaal, bij hen niet echt binnen komt. Het is toch godgeklaagd wat deze Boudine schrijft. Ze portretteert hem als leider van een criminele organisatie, al is het dan voor de overheid en in een verleden. Is het domheid of wat is dat? Wat mij in ieder geval wel duidelijk is geworden, is dat deze dames behoorlijk last hebben van een kokervisie.

 13. Beste Lidy,
  Baybasin belde me op vrijdag en het gesprek ging ditmaal over jou. Ik heb hem verteld welke klachten ik over je heb. Toen bleek dat ik niet de eerste was die zich bij hem over jou beklaagt!
  Ik heb hem gevraagd of hij jou toestemming heeft gegeven om zijn naam te gebruiken voor jouw blog, maar Baybasin zit in de gevangenis en heeft dus geen toegang tot internet. Hij weet niet eens waar jouw blog over gaat.
  Je hebt dus GEEN toestemming om zijn naam te gebruiken! Hij wenste al langer geen relatie met jou, maar zijn manier om je dit te laten weten is stilzwijgen. Binnen zijn hoffelijke cultuur is dat voldoende. Ik heb hem verteld dat dit bij jou niet werkt. Baybasin is nu bereid om juridische stappen tegen je te ondernemen. Jouw blog heet Baybasin Report en draagt dus zijn naam. Hij zal eisen dat je dit blog van internet verwijdert.
  Voor jou betekent dit, dat je binnenkort een brief kunt verwachten van een van zijn advocaten, waarin wordt geëist dat dit blog verdwijnt. Het volstaat dan niet om het blog te wissen, je zult het ook moeten verwijderen uit de Google cash en alle andere zoekmachines. Dit alles binnen een redelijke termijn en op straffe van dwangsom. Zo niet, dan volgt er een rechtszaak die je verliest.
  Voor het juridische team dat echt keihard werkt aan de zaak Baybasin, betekent dat extra werk. Voor jou ook.
  Daarom stel ik je het volgende voor: Jij verwijdert dit blog voor 30 mei met een druk op de knop. Je mag het off line bewaren, maar niet publiceren. Daarmee bespaar je de juristen tijd en jezelf een hoop ellende. Want het verwijderen uit de zoekmachines is echt een rotklus!
  Tot slot nog dit: Je beschikt inderdaad over veel mensenkennis, maar deze kennis gaat helaas niet gepaard met wijsheid. En je bent sterk, maar het ontbreekt je aan mildheid. Hoewel je zelf denkt dat je het beste voor hebt met anderen, maak je slachtoffers. Daarom raad ik je aan om in therapie te gaan, opdat je verandert van een streng kreng in een gelukkige pensionada.
  Met vriendelijke groet,
  Boudine

  CC: mr. Adèle van der Plas

 14. Beste Lidy,
  Je hebt mijn reactie geplaatst, maar je blog niet verwijderd. Je schrijft dit blog onder zijn naam: Baybasin Report. Toch schrijf je in de linker kolom:
  “De analyses die ik maakte, de commentaren die ik gaf, de links naar andere sites, zijn voor mijn rekening en komen niet altijd overeen met de visie van Baybaşin. In die zin is de inhoud hem niet aan te rekenen en ben ik daar verantwoordelijk voor, behalve voor hetgeen waar zijn naam onder staat, uiteraard.”
  Zijn naam staat bovenaan, in de titel van jouw blog! Baybasin is het niet eens met de manier waarop je zijn vrienden schoffeert! Inclusief NOTA BENE hem zelf! En dat allemaal op een blog onder zijn naam! Ga je nu echt wachten tot zijn keihard werkende juridische team jou als werkloze pensionada van internet verwijdert? Of ben je zo wijs en meedogend om deze prestigestrijd te staken?
  Baybasin is een politieke vriend van mij en wat hij in de zaak Demmink deed, getuigt van een moed waar ik diep dankbaar U tegen zeg! Daarom houd ik van hem. Voor jou is hij slechts zo onschuldig als een pas geboren baby, maar Baybasin is beslist geen baby en dus zeker niet jouw baby!
  WIS DUS DIT BLOG! En vraag je eens af wie je zelf bent!

 15. Beste Boudine, Baybasin-report betekent letterlijk Baybasin-verslaglegging ofwel verslag over Baybasin, met als ondertitel, politiek gevangene in Nederland,en dat is een continuing story. Dat verhaal vertel ik vanuit mijn kijk op deze zaak. Ik heb om het zeer duidelijk te maken, en dat vond ik nodig vanwege nu juist jullie commentaren, onder het kopje ‘verantwoording’ nog eens uiteengezet dat het dus om mijn visie daarop gaat en niet de visie van Baybasin zelf betreft, behalve als er zijn naam onder staat. Onmogelijk dat daar een misverstand over kan bestaan. Het komt wel vaker voor dat een naam wordt gebruikt in een domeinnaam. Als voorbeeld heb ik hiervoor in een commentaar de website genoemd van de heren Poot, namelijk de ‘Demminkdoofpot’, waarmee de ‘jacht’ op Demmink, maar in feite de 20 miljard, is ingezet.
  demminkdoofpot op twitter

  Een initiatief dat jij van harte ondersteunt. Verder wil ik je vriendelijk verzoeken mij niet langer lastig te vallen.

  Twee dingen zijn hier nu duidelijk geworden: in ieder geval dat indien Baybasin ertoe overgaat om een rechtszaak tegen mij aan te spannen over deze website, dat het niet zijn initiatief is. Hij is op dat idee gebracht of er zelfs toe geprest. Maar hij zou later altijd zeggen dat het wel zijn initiatief was, immers alleen hij kan dat doen cq daartoe opdracht geven aan zijn advocaat. En dan hebben we een soortgelijke situatie als bij zijn aangifte tegen Demmink wegens pedofilie, waarover ik mij- tot ergernis van zijn vrienden- heb uitgesproken als zijnde niet zo handig voor zijn eigen zaak.

  beschikking art 12 procedure

  beschikking art.12 procedure

  Dat hij op het idee is gebracht om Demmink aan te klagen voor pedofilie, is zo ondenkbaar nog niet. Dat zien we nu aan dit voorbeeld, waar klagers bij hem aankloppen en blijkbaar gehoor vinden.

 16. Ik laat op twitter weten dat ik daar wordt geboycot. Dat gaat als volgt: ik mag onder mijn eigen twitteraccount wel verwijzen naar deze website, maar zodra ik de hashtags: #Baybasin of #Demmink of Demminkdoofpot, uberhaupt een hashtag toevoeg, word ik onder die hashtags, ofwel rubriek, niet geplaatst. In het begin werd ik snel weggemodereerd.

  Die boycot op twitter is begonnen niet lang nadat ik de volgende tweet plaatste:

  En of ik nu een verkorte link of een gewone link gebruik dat maakt niets uit. Onder eigen account mag ik tweets plaatsen, maar niet onder een #hashtag/rubriek als daar een link bij staat naar deze website. Natuurlijk is de bedoeling daarvan dat mijn tweets, en daarmee mijn website, zo min mogelijk onder de aandacht van andere twitteraars komen. Wie daarvoor verantwoordelijk is?

 17. Een gedeelte van de discussie had ik blijkbaar toch opgeslagen, met de bedoeling er later iets mee te doen. Maar na het interview van Myra met Baybasin beluisterd te hebben, dat beslist georganiseerd is om mij te bewegen te stoppen van de site, in feite naar later bleek de website in het geheel te deleten, zakte bij mij de moed, immers zelfs de man waarvoor ik dat alles ben begonnen keerde zich, op niet mis te verstane wijze, althans voor mij, in dat interview van mij en mijn ideeen af.

  Ik heb toen onder die druk het twitteraccount Baybasin-report opgeheven, maar toen deze ‘vrienden’ van Baybasin zagen dat ik er niet toe over ging om ook deze site te deleten, kwam Boudine Berkenbosch van Boublog met bovenstaande dreigementen, namens Baybasin. En dat laatste is haar aan te rekenen en zeer kwalijk!…

  De volgende reeks is maar een klein gedeelte, maar niettemin belangrijk genoeg om inzage te krijgen in hoe de verwikkelingen zijn:

  Boudine schreef:

23 april 2015 om 20:55

  
“En alle filosofen zijn niet als deze mevrouw. Informatie over haar kun je vinden op Boudina ( die één van mijn favorieten en geweldig mens, Boudine, respect. Haal de informatie op Boudina’s Boublog, je kunt het vinden)”


  Deze vertaling wekt verwarring. Baybasin zegt hier dat men de waarheid over Baybasin kan vinden op BOUblog: 
Met die Australische dame die is gepromoveerd op de leugens omtrent Baybasin heb ik echter niets van doen. Jouw “vertaling” wekt echter wel die indruk.Tot zover de desinformatie.

  Lidy, stop hier toch mee! Je veroorzaakt meer schade dan ons allen lief is. Helaas…
Verder balen we allen van jouw suggestieve vragen. Een gek kan echt meer vragen dan 1000 wijzen en zo voort. Kortom: Lidy: STOP.


  lidy schreef:

23 april 2015 om 21:23 

  Ik zou de lezers willen vragen om het interview te starten om 45:45. Daar begint het gedeelte van het interview waar jij aan refereert. Ik heb het juist weergegeven en vertaald. Hij heeft het pertinent niet over de waarheid, maar over informatie die je op jouw blog kan vinden over deze mevrouw. Maar ik wil de lezers niet graag verwijzen naar jouw blog, vandaar dat ik dat gedeelte heb gedelete.

  Dus ik zou meer kapotmaken dan jullie lief is. Wordt eens concreet! Over welke schade heb je het en wie zijn jullie. Namens wie spreek je me op die manier toe.

  Boudine schreef:

23 april 2015 om 21:31 


  Lidy, ik spreek dcht alleen namens mezelf. Dat jij de link naar BOUblog hebt weggehaald, is tekenend voor jouw strategie. Ik ben niet degene die jouw dwars zit, maar ik ben beslist ook niet de enige die van jou baalt.
Bekijk het verder maar met je blogje, Lidy Laster.

  Boudine schreef:

23 april 2015 om 21:38

  
“Hij heeft het pertinent niet over de waarheid, maar over informatie die je op jouw blog kan vinden over deze mevrouw. ”

  
Lidy, op mijn blog staat geen waarheid over die mevrouw. En omdat ik echt driftig was over jouw valse informatie, nogmaals mijn vorige reactie, maar dan zonder spelfouten en met een link naar BOUblog:


  Lidy, ik spreek echt alleen namens mezelf. Dat jij de link naar BOUblog hebt weggehaald, is tekenend voor jouw strategie. Ik ben niet degene die jou dwars zit, maar ik ben beslist ook niet de enige die van jou baalt.
http://www.boublog.nl/category/artikelen/justitie/baybasindemmink/baybasin/


  Jij veranderde mijn reactie, Lidy Laster! Je hebt in mijn vorige reactie die link gewist! Oftewel de POT die de ketel…
Bekijk het dus maar verder met je blogje…


  Lidy schreef:

23 april 2015 om 21:45 

  Inderdaad de vertaling kon beter, ik heb het een beetje veranderd om het duidelijker te maken:
  
“En alle filosofen zijn niet als deze mevrouw. Informatie over haar kun je vinden op Boudina ( één van mijn favorieten en geweldig mens, Boudine, respect. Haal de informatie op Boudina’s Boublog, je kunt het vinden) en hoe zijzelf (die mevrouw dus) is gemanipuleerd door dit smerige criminele boek van professor Bovenkerk, en hoe zij op haar beurt anderen manipuleerde zoals haar docenten.”

  Ik zal de link deze keer laten staan, maar de reden waarom ik niet graag naar jouw website link is omdat je Baybasin en Demmink combineert en je kunt nu onderhand weten hoe ik daar over denk.


  Boudine schreef: 23 april 2015 om 21:50 

  Lidy, die informatie zou door jou ook kunnen worden voorzien van een link:


  http://www.boublog.nl/category/artikelen/justitie/baybasindemmink/baybasin/


  Ik vecht al zo lang voor de waarheid omtrent de zaak Baybasin. Jij komt pas kijken, kuiken! En helaas val je iedereen aan die zich inzet voor deze zaak.
Was jij soms niet bereid om deze zaak in handen te spelen van een zekere mr. Knoops? Ga je schamen!!! FOEI!!! FOEI!!! FOEI!!!  Lidy schreef: 

  Nee, niet zo als jij dat nu stelt. Ik heb hem wel gevraagd of hij bereid zou zijn het team Van der Plas te versterken. In eerste instantie vroeg ik hem om mij te informeren over het fenomeen Herzieningsverzoeken. Hij vroeg toen om meer achtergrond. Dat heb ik hem toen verteld. Hijzelf kwam met het idee. En toen heb ik hem gevraagd of hij dan bereid zou zijn Van der Plas bij te staan voor nop. Hij stond daar niet afwijzend tegenover, maar dan moest Baybasin zelf contact met hem opnemen.

  Ik heb advies gevraagd via de email aan iemand met verstand van juridische zaken. Die vond dat niet zo’n goed idee. Ik heb er lang over nagedacht en toen Baybasin toch ingelicht over de mogelijkheid. Het is een verstandige man en kan zelf in overleg met zijn advocaat bepalen wat hij met die mogelijkheid doet. Zo simpel is dat.  Boudine schreef:

23 april 2015 om 22:00

  
“Ik zal de link laten staan nu, maar de reden waarom ik niet graag naar jouw blog verwijs is omdat je Baybasin en Demmink combineert. En je kunt nu inmiddels weten hoe ik daar over denk.”


  Hoe jij daarover denkt, zal me een worst wezen! Baybasin heeft zelf in zijn aangifte in 2007 het verband gelegd. Ik ben hem daar dankbaar voor, want hoewel het zijn zaak lijkt te compliceren, wijst hij feilloos op de angel in dit proces.
Seksueel geweld en politiek! Volgens mij snap je daar geen barst van.


  Boudine schreef:

23 april 2015 om 22:29 


  En alweer heb je een post gewist. Zelfs TWEE posten. Over manipulatie gesproken!
https://www.youtube.com/watch?v=tR627jMtu40


  Nou, hier kom ik niet meer, want de censuur gooit hier alles overboord wat KAPITEIN LIDY haar rode baret zou kunnen kosten.


  Voor wie werk jij eigenlijk? En hoeveel schuift dat? Want Lidy Laster stelt dat soort vragen wel aan ieder ander, maar zelf staat ze daar natuurlijk boven. 
De Lidy Laster Fact Factory is uiteraard ver boven allen verheven!


  Lidy schreef:

23 april 2015 om 22:57

  
Overigens heb ik nog wel een vraag aan jou, Boudine, wie heeft jou dat verteld van Knoops?


  Lidy schreef:

En om dat dit nu toch in the open is, wil ik nog mijn email aan Knoops ter inzage geven, zodat er geen misverstanden zijn:


  Van: lidy broersma [mailto:ldbroersma@gmail.com]
  Verzonden: vrijdag 30 januari 2015 12:53
  Aan: Knoops Office
  Onderwerp: Re: Huseyin Baybasin


  Beste Xxxxxx, nog even ter toelichting op mijn vorige email. Het moet duidelijk zijn dat de heer Baybasin zelf uitermate tevreden is over zijn advocaat Van der Pxxx, dus het geeft geen pas om hem dan een andere advocaat te adviseren.

  Laat staan dat ik, als leek op juridisch gebied, dat zou kunnen doen. Wel heb ik twijfels over de aanpak, zoals ik dat heb uiteengezet, eigenlijk naar aanleiding van UW vraag om een toelichting. Die twijfels heb ik overigens keer op keer op het internet beschreven, in die zin is het algemeen bekend en zeker bekend ook bij mevrouw Van der Plas. Aangezien ik in feite met niemand contact heb over de procesgang, had ik behoefte om eens met iemand daarover informeel van gedachten te wisselen. Niet om een breuk tussen Baybasin en zijn advocaat te bewerkstelligen. Wel vind ik dat zij er alleen voor staat en elke ondersteuning zou daarbij welkom zijn, lijkt mij.

  Mvg,
  Lidy Broersma


  Waarna ik een zeer vriendelijke reactie kreeg van Knoops dat zij uiteraard ook bereid waren eventueel samen te werken met Van der Plas.  Myra schreef:

23 april 2015 om 23:15   Hier ben ik weer, Boudine heeft gelijk.

  Wie ben jij eigenlijk Lidy Laster?
  Met je Knoops om advies vragen, hoe durf je?
  Luister eens 6 minuten naar meneer Baybasin
  http://youtu.be/sy1wpweigiQ
  De rest van je capriolen zal ik de lezers besparen.


  Lidy schreef:

24 april 2015 om 09:19 


  Mijn behoefte om eens met iemand met verstand van zaken over de kwestie van gedachten te wisselen kwam nadat voor de zoveelste keer Aben zijn eindconclusie had uitgesteld en ik daarom met deze website van start wilde gaan. Knoops staat bekend als zeer deskundig op het gebied van herzieningszaken. Dat het een iets andere wending kreeg, in die zin dat ze dachten in termen van een opdracht, waarmee zij voorbij gingen aan mijn verzoek om simpelweg van gedachten te wisselen over de zaak Baybasin, in het kader van het Herzieningsverzoek, vond ik eigenlijk wel gunstig. Vandaar dat ik op die lijn doorging en vroeg of ze dan ook bereid waren samen te werken met Van der Plas en ook uiteraard pro deo.

  Daar hebben ze antwoord opgegeven. Ik heb dat een tijdje laten liggen en vroeg aan iemand wat die daar van vond. Die stond daar niet positief tegenover. Heb ik er weer een tijdje over nagedacht en bedacht dat het toch ook een kans was die ik hem niet mocht onthouden. En dan is het aan Baybasin om er wat mee te doen of niet. En datzelfde geldt uiteraard voor zijn advocaat. Dat is iets wat ik niet voor hem en zijn advocaat kan en wil beslissen.

  Baybasin heb ik tot op de letter uitgelegd hoe het contact met Knoops is gelopen, qua inhoud en bedoeling. Daar kan geen misverstand over zijn. Ik heb het adres van het kantoor en het telefoonnummer aan hem gegeven. Als hij ertoe zou besluiten om contact op te nemen dan was de weg bereid, zogezegd. En daar hield het voor mij op.


  Het spijt me overigens wel dat Koops niet bereid bleek om met mij van gedachten te wisselen, maar wellicht was dat iets teveel gevraagd realiseerde ik mij achteraf.


  Myra schreef:  Lidy, een dringende oproep om te stoppen met dit blog.
  Doe het voor dhr. Baybasin, je brengt hem en andere in de problemen. Je weet niet waar je het over hebt en je begrijpt het niet als het uitgelegd wordt.

  Met zulke vrienden heeft Baybasin geen vijanden meer nodig.


  Lidy schreef:

24 april 2015 om 11:51 


  Niemand heeft mij tot nu toe ook maar iets uitgelegd, behalve Baybasin zelf in zijn interviews. Jij en Van der Plas en nog een aantal vrienden rondom Baybasin geven mij te verstaan, zonder dat ook maar op enigerlei wijze te onderbouwen, dat ik een gevaar zou zijn voor hem en dus nu ook anderen met dit blog. Het contact met hem is succesvol verbroken tussen hem en mij. Tegelijkertijd heeft de advocaat mij verboden met haar te mailen. Als ik werkelijk een gevaar voor hem oplever, dan wil ik dat heel graag van hem persoonlijk vernemen en ook de reden. Nodig hem maar weer eens uit in je praatprogramma. Als hij mij dan in the open vraagt te stoppen met bloggen over hem en zijn zaak, dan stop ik.
En dan toch weer die vragen:
  Hoe is het met hem nu?
  Wordt hij op dit moment gekoeioneerd door de overheid vanwege mijn blog?
  Zijn er strafmaatregelen opgelegd?
  Zit hij in isolatie?
  Mag hij niet meer communiceren met de buitenwereld en van wie niet?
  En wie zijn die anderen?
  En nogmaals is dat allemaal het gevolg van dit blog?
  Wordt hij persoonlijk bedreigd?

 18. als ik het hier allemaal zo lees is het een komplete bekvechterij gebeuren , van wie mag wel wat zeggen en wie heeft dat recht niet…
  Waarom wij hier met ze alle zitten is om de onschuld aan te tonen van een man die al sinds 1998 onschuldig in het gevang zit en waarom zit hij daar.
  Wie zijn de schuldige wat heb hun bewogen om hem jaren lang dwars te zitten, stel je eens voor hij had wel gedaan waar hij voor veroordeeld is in een normale procedure dan had hij nooit levenslang gehad .
  Nee er is er maar een schuldig die banden heb met Turkey wat in Nederland strafbaar is en dat is Demmink….
  in de loop der jaren zijn de verhalen zo uitgebreid aangedikt en verlengd dat er geen speld meer tussen te krijgen is.
  ff ik kan hem ook binnen gezeten met hem hij weet wie ik ben Heerhugowaard waar ze hem een geintje hebben geflikt de iso in en toen Vught want hij wou ontsnappen kolder verhaal en zo word hij van hot naar her gesleept op het niks af er is geen advocaat in Nederland die hem eruit krijgt ….alleen de top van justitie kan hem vrij laten maar dat doen ze niet omdat daar nog meer rotte vissen zitten.
  Ik wens hem veel kracht toe en de gene die hem spreken doe maar de groeten van Martin.

Reageren niet meer mogelijk.