en daarom ben ik vrolijk vandaag

Mijn moeder komt uit een Nederlands Hervormd gezin, mn vaders familie was Humanistisch. Na de scheiding van mn opa van mn oma groeide mn vader op bij zn tante, oom en zijn neef Henri, die sympathie had voor het communisme, zo heb ik van mn moeder begrepen. Hieronder een foto uit het familie-album.

Henri was kunstschilder en lid van de communistische partij in Amsterdam. Mn moeder vertelde dat het in die tijd bon ton was, onder artiesten en kunstenaars, om communist te zijn.  Mijn vader heeft zich nooit aangetrokken gevoeld tot het communisme. Hij zei altijd: “Ik ben passivist en stemde op de passivistisch socialistische partij .

Nou ja dan weet u zo ongeveer hoe de verhoudingen in ons gezin lagen. Mn moeder zong haar gezangen onder het wassen en het stofzuigen en mn vader de passivist vloekte af en toe de pannen van het dak.

Mijn moeder had voor ze met mn vader trouwde bedongen dat haar kinderen in ieder geval moesten worden gedoopt en naar een christelijke school zouden gaan. Daar had mn vader geen bezwaar tegen zolang er thuis maar niet werd gebeden. En aldus geschiedde.

Toen ik van de lagere school kwam kreeg ik een bijbeltje mee, zo klein en met zoveel blaadjes met iniminilettertjes, dat ik nooit verder kwam dan er in te bladeren. Maar toch had ik op één of andere manier een voorliefde voor bijbels. Ik kocht een grotere bijbel omdat ik wellicht eens tijd zou hebben om er in te lezen, maar de bijbel was opnieuw te klein, had veel hele dunne bladen, met weliswaar iets grotere letters maar nog altijd te klein. Dus bleef het bij af en toe bladeren.

In de kringloop kocht ik nog meer bijbels steeds ietsje groter, ik had er wel een stuk of acht her en der in huis slingeren, maar van lezen kwam het nooit, totdat ik lovely Rita ontdekte. Als gebiologeerd keek ik naar haar verrichtingen:

Ik word nooit een cijferaar op die manier, maar ik vind het ontzettend fascinerend en toch ook leerzaam voor wat betreft de teksten in de Bijbel. Blijkbaar was dat de manier voor mij om opnieuw met de inhoud van de Bijbel kennis te maken, op een speelse en toch volwassen manier, anders dan ik op de lagere school kreeg voorgekauwd.

Via de website van rosettedelacroix werd ik attent gemaakt op verschillende theorieën over het ontstaan van de aarde. Of de aarde nu plat is of rond, in een serie artikelen geeft ze nieuwe inzichten en laat ze zien dat de mythen veel meer waarheden bevatten dan ons wordt voorgehouden.

Zij besteedt veel aandacht aan het decoderen van films en de niet aflatende stroom aan (onderliggende) boodschappen. Haar artikelen stemmen keer op keer tot nadenken. Ze zijn uitdagend en verhelderend en ik ben haar dankbaar voor het vele werk dat zij verricht om ons lezers wijzer te maken.

In één van de commentaren verwijst ze dan naar The God Culture. het betreft een groep die, met de bijbel en een aantal boeken die daar niet in opgenomen zijn, zoals the book of Enoch, en the book of Jubilees, op zoek gaat naar de werkelijke historie. De resultaten van hun zoektocht  zijn werkelijk fascinerend.

Op de website introduceren zij zichzelf en hun werk als volgt:

Alle afleveringen vindt u hier:
https://www.thegodculture.com/

Vanmorgen vroeg schreef ik  in mn beste Engels bij Rosette het volgende:

“There is a book called ‘Redemption through sin’, written Robert Sephir.
Here is a youtubefilm explaining the fenomenon and its origin.
https://www.youtube.com/watch?v=oa5IxNTqLV0&feature=youtu.be

What we see today is a result of that believe system and it is an abomination of Gods Law, whom I know now as YaHaWaH. The world of Satan is the world of the living dead. I think Jesus gave us an opportunity to be saved from that world by accepting his guidance to follow the path of the good, righteousness and truth.

Wat we vandaag de dag zien is het resultaat van dat geloofssysteem ( verlossing door zonde) en dat gaat in tegen de wetten van God, die ik nu heb leren kennen als YaHaWaH. De wereld van Satan is de wereld van de levende doden.

One can either walk in darkness or in light. It doesn’t tell you to walk to the light. No the Bible tells you to walk as children of light. So be the light and in order to be the light you have to walk the path of goodness, righteousness and truth. That is the only way to connect to the heavenly Father. That is what pleases Him.

Je kunt of in duisternis lopen of in licht. Het vertelt je niet naar het licht te lopen. Nee, de Bijbel vertelt je te lopen als kinderen van het licht. Dus wees het licht en om licht te zijn zul je het pad van goedheid, gerechtigheid en waarheid moeten lopen.

That is how I read Ephesians 5:8-10
“for you were formerly darkness, but now you are Light in the Lord; walk as children of Light (for the fruit of the Light consists in all goodness and righteousness and truth), trying to learn what is pleasing to the Lord.”

Zo lees ik Efeziers 5: 8-10

“want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen van het licht- want de vrucht van het licht bestaat in louter goedheid, gerechtigheid en waarheid”

So the fruit of the light consists in all goodness, righteousness and truth.

Dus de vrucht van het licht bestaat in al het goede, het rechtvaardige en de waarheid.

The followers of Satan are walking in darknes, because they have no light in them. Their fruits are dark and occult and full of lies. But one doesn’t have to realize that. You can also be ignorant of that.

De volgelingen van Satan lopen in duisternis, omdat ze geen licht in zich hebben. Hun vruchten zijn donker en verhullend en vol leugens. Maar het kan dat je je dat niet realiseert, dat je onwetend bent.

I’m so happy that I found Jesus to wake me up, through people like you and lead me back to GOD-YaHaWaH

Ik ben zo blij dat ik, door mensen zoals jij, Jezus heb gevonden om me wakker te schudden, om me terug te brengen op het pad naar GOD-YaHaWaH

Thanks to you I found for instance The website of the GodCulture. It is such a joy to watch their revealing video’s

https://www.thegodculture.com/

Dankzij jou(Rosette) vond ik bijvoorbeeld de website van de GodCulture. Het is zo vreugdevol om hun onthullende video’s te bekijken.

I hope others will find that way too and will be able through, the one and only savior, Jesus to walk the path He shows us and connect to our Father in Heaven.

Ik hoop dat anderen die weg ook vinden en in staat zijn de weg te bewandelen die, de enige echte redder, Jezus ons laat zien, om ons weer te verbinden met onze Vader in de Hemel.

Thank you Rosette for everything!”

En daarom ben ik vrolijk vandaag.

onderzoekt alles en behoudt het goede

In dagblad Trouw vond ik een artikel waar ik me helemaal in kan vinden.

Het is al heel lang ook mijn motto. Het komt rechtstreeks uit de Bijbel en wel uit

1.Tessalonicenzen Hoofdstuk 1 vers 21:

Onderzoek alles, behoud het goede. 

In het Engels wordt het sterker uitgedrukt:

New King James Version (NKJV)

Test all things; hold fast what is good.

Het behoort wat mij betreft tot de universele normatiek. Een houvast voor een manier van leven, in ieder geval mijn manier van leven.

Hoe kom ik daar nu op? Ik zag op de website kloptdatwel in het artikel over het fenomeen Ronald Bernard en zijn Blije Bank, een aantal opmerkingen over mij persoonlijk, en mijn interesse in de vrijmetselarij en de getallensymboliek. Dat iemand daar een raar gevoel van in de onderbuik krijgt is niet mijn probleem. Ik zou zeggen:

“Onderzoek alles en behoud het goede”, ook voor wat betreft deze website en alles waarover ik schrijf en heb geschreven. Als mensen met mijzelf kennis willen maken; geen probleem. Ik ben L.D.Broersma. Wie bent U?