WAS GETEKEND

VERKIEZINGSUITSLAG 2017 RUTTE3

DE CLUB

VERKIEZINGSUITSLAG 2021 RUTTE4

Het kon niet anders dan dat deze voor Rutte uit moest komen op 34, immers dat staat voor het concept van de vrijmetselarij, het logo met de passer staat voor 3 en de winkelhaak staat voor de 4. D66 met Kaag waren ook voorbestemd om te winnen met 24 zetels wordt D666

RUTTE en KAAG MAKEN HET KARWEI AF

INDERDAAD: RUTTE en KAAG PREMIER EN EERSTE VICEPREMIER

VOORBIJ DE BEGOOCHELENDE MAGIE VAN DE MACHT

Alleen als ik mijn laptop aanzet kijk ik de laatste tijd weer even op twitter. Enerzijds lees je tweets waarin met name ongevaccineerde mensen hun wanhoop en angst over de ontwikkelingen uiten, maar aan de andere kant ook de kalmte en onverzettelijkheid bij menigeen.

De wanhoop en angst, noem het stress, zijn bij mij met name opgewekt doordat ik binnen mijn familie en vriendenkring absoluut geen gehoor vond t.a.v. mijn bedenkingen rond de coronaproblematiek.

EEN SIMPEL ADVIES VAN DOKTER SHIVA

Ik ben begonnen met een simpel advies, wat ik later, om een breder publiek te bereiken, bij Wierd Duk gaf.

Dat van die borrel was een klein grapje van mij, maar de rest had ik van een zekere dokter Shiva, die daarover schreef op twitter. Hij benadrukte meteen dat de vitamines A-C- D van groot belang waren om je immuunsysteem gezond te houden.

INFORMATIEBRONNEN

Daarna las ik zoveel signalen die richting vaccinatie gingen dat ik het nodig vond mijn familie daarover in te lichten. Niet te veel uiteraard. Helaas werd ik toen al min of meer als wereldvreemd beschouwd. Toen ik aanvoerde dat ik me toch heus baseerde op beleidsstukken van de EU, WEF, WHO en dies meer, vertelde mijn schoonzus dat het tijd werd dat ik naar beneden op het nivo van iedereen moest komen en net als iedereen naar de nieuwsberichten moest luisteren en nog beter de debatten in de tweede kamer moest volgen.

Ook van mijn dochter en schoonzoon kreeg ik een ietwat lauwe reactie op wat stukken die ik naar hen had doorgestuurd en ik vroeg me dan ook af of ze die überhaupt hadden gelezen.

DE VACCINATIEGOLF

Waar ik bang voor was gebeurde: ze lieten zich, zodra het kon, injecteren tot mijn grote verdriet. Via mijn zus moest ik horen dat mijn broer na de injectie behoorlijk ziek was, maar daar werd erg stiekem over gedaan. Ook een teken aan de wand. Een neef kreeg na de vaccinatie Ischias. De broer van mijn zwager ging door zn benen. Maar het had uiteraard niets van doen met het vaccin.

DE DRUK WORDT OPGEVOERD

Na deze fase kwam de druk om mij ook te laten injecteren. Met name door mijn dochter: Mam, ik ben zo bang dat je corona krijgt en dan dood gaat. Mam, neem toch die injectie, het stelt niks voor, echt waar. Mam, ik zou je zo graag mee willen nemen naar Spanje, als je nou even die 2 prikjes haalt dan kan je lekker mee. Nee dus. Ik discussieer niet eens meer, geen beginnen aan. Net als zoveel anderen blijf ik kalm en onverzettelijk, maar niet onverschillig. Angst laat ik niet toe, maar bezorgd blijf ik wel.

ANGST ALS BEWUST GEHANTEERDE STRATEGIE

Al vanaf begin 2020 kon je lezen dat angst de methode was om mensen gewillig te maken. Rutte en Hugo de Jonge doen dat op een welhaast machtswellustige manier. Maar dan blijkt uit gelekte officiële overheidsstukken van de Duitse overheid dat ‘t bewust beleid is. Ik heb het beleidsstuk gelezen, maar het account met bron werd zoals te doen gebruikelijk opgeschort door twitter.

En dan moeten we constateren dat overheden vooralsnog succes boeken met deze methode om via de meest primaire angst, namelijk die voor de (verstikkings)dood, mensen onderdanig te maken aan praktisch alles wat deze kliek kan bedenken, met als doel de totale macht te grijpen en als goden te beschikken over leven en dood.

BANGE MENSEN

Mijn zorg en teleurstelling dat het me niet lukt mijn eigen familie en kinderen en kleinkinderen te beschermen uit zich soms in cynisme.

DESMET LEGT UIT

EEN SCHEPJE TEVEEL

Soms grijp ik terug naar mijn eigen werkervaring om te kijken hoe het kan gaan, want ik krijg de indruk dat diezelfde kliek, onder tijdsdruk van de greendeal plannen, hun hand overspelen. Zoals nu door Hugo de Jonge. Hij merkte al op dat mensen niet meer angstig genoeg waren en deed er een schepje boven op.

ONDER DE BESCHERMENDE PARAPLU VAN DE WERELDREGERING

MAAR DE TEGENBEWEGING KOMT OP GANG

DE STERKEN VAN GEEST

OLIVER STONE EN WERELDEN IN BOTSING

Het is jammer dat veel mensen eerst willen zien en ervaren voordat ze iets willen aannemen. Af en toe bekroop (en bekruipt) me het gevoel dat het vrij zinloos was mn nek uit te steken voor die paar mensen die me konden en wilden lezen. Bovendien was het de vraag of ze begrepen waar ik het over had, omdat het nauwelijks speelde of de aandacht had in de mainstream van zowel het reguliere -als het alternatieve nieuws omdat die zich vaak beperken tot één onderwerp. Ik leg verbanden en ontdek vaak het planmatige, wat niet als zodanig wordt herkend op het moment dat ik er over schrijf. Op twitter kreeg ik behalve van twitter zelf, nauwelijks reacties, retweets of likes. Dat had dus niet alleen te maken met het monitoren of boycotten door twitter.

Maar goed, ik vond blijkbaar altijd weer de motivatie om door te gaan. Nu vind ik het interessant om af en toe terug te kijken in mijn twitterarchief. Heel lang nadat ik de volgende serie tweets plaatste, n.a.v. een bericht van Oliver Stone, kon ik mijn twitter archief niet opvragen. Pas na een jaar aan verzoeken aan twitter lukte het weer een leesbaar archief te downloaden.

In die tijd kreeg ik ook een Amerikaanse luitenant-kolonel als volger. Het zal duidelijk zijn, gezien de huidige ontwikkelingen, dat ‘men’ niet zat te wachten op mijn opmerkzaamheden. Het droeg ertoe bij dat ik nauwlettend werd en nog steeds wordt gevolgd, dwz gemonitoord, tot op de dag van vandaag ook nog steeds wordt geboycot, ondanks het feit dat ik al sedert juli geen enkele tweet heb geschreven.

Alsof dat nog niet genoeg is worden dagelijks talloze pogingen ondernomen om deze website te hacken. Op dit moment zijn bijna 700 ip-adressen voor een ruime periode geblokt voor inloggen. Ik krijg de indruk dat er een blik ip-adressen is opengetrokken, want de pogingen blijven maar doorgaan. Het zij zo. Ik hoop nog altijd dat ik toch een paar mensen bereik en kan inspireren. Zoniet dan beschouw ik dit als mijn dagboek. Dit gezegd hebbende terug naar

JULI 2019 OLIVER STONE: EEN MOGELIJKE NUCLEAIRE CONFRONTATIE

JOHNSON:HE WHO CONTROLS THE WEATHER CONTROLS THE WORLD

PUTIN: HE WHO LEADS A.I. CONTROLS THE WORLD

DEAGAL: VOORZIET (tot 2025) DE WERELDBEVOLKING DRASTISCH AFNEMEN

EN DAN MOET IK DENKEN AAN THE GREAT RESET

over macht gesproken: ‘t is opvoeden hè

DE MINISTER PRESIDENT

“Ja uh uh Hugo ook wat vragen komen er binnen over de uh noodwet he, de corona noodwet, de covid noodwet, en um um, de vraag is dan natuurlijk, waarom is die nodig? …..Nou eigenlijk is het belangrijkste,volgens mij, dat we op die manier ’t democratisch willen maken en hebben nu in feite alle macht als het gaat over corona via de wet op de publieke gezondheidszorg….

( ja)

Dus jij kunt op basis van die wet heel veel maatregelen nemen als minister van gezondheid. Dat doen we met de veiligheidsregels, we willen meer democratie, kun jij er iets meer over uitleggen…

( ja)

want er zijn ook veel misverstanden merk ik ook in de vragen en misschien hebben we ook heel veel dingen niet goed  en dat wil ook wel zeggen, daarmee gaan we in gesprek ook met de oppositie, om de wet te verbeteren als het kan..”

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID

” Ja kijk in de huidige wet publieke gezondheid, de wet waarmee je het moet doen als er infectieziekten zijn, is denk ik tien jaar geleden, of zo,  is ie vastgesteld, daar hebben ze in opgeschreven als er een ziekte is die hele grote impact heeft, een infectieuze ziekte, dan noemen we dat een A-ziekte.

En als het kabinet dat besluit heeft genomen dan zijn vanaf dat moment de voorzitters van de veiligheidsregies’s in charge en kun je als kabinet aanwijzingen geven aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s.”

DE VOORZITTER VAN HET VEILIGHEIDSBERAAD en ZIJN VEILIGHEIDSREGIO

“Er komt natuurlijk wel een moment als je echt niet mee wil doen ondanks de hulp die wij aanbieden, ja dan komt na de zachte arm van papa Bruls komt de harde arm van papa Bruls. Zo zit het leven ook in elkaar. ‘t Is opvoeden hè.

UN food systems; what’s next for the EU

Op twitter kwam ik de volgende wat mij betreft heldere samenvatting tegen over de toekomst van onze voedselproductie en wat daarbij komt kijken.

WEF’s WINDOW OF OPPORTUNITY

RUTTE:TRANSFORMING FOODSYSTEMS AND LANDUSE

INTENSIEVE LANDBOUW IN EEN FABRIEKSJASJE

RUIMTELIJKE ORDENING NIEUWE STIJL

BOEREN OP DE SCHOP

PLANOLOGEN AAN HET WERK

GEDWONGEN VOLKSVERHUIZINGEN

DE GOD VAN HET NIEUWE NORMAAL: DIGITAL IDENTITY ALLIENCE