De UN/EU regenboogcult in de Nederlandse Grondwet art1 verankerd

Het Tweedekamer debat

Het moest er deze regeerperiode toch een keer van komen, de wijziging van art 1 van de grondwet ten gunste van gehandicapten en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond.

Waarvoor was de wijziging nodig?

In de hele regenboogcampagne is er nauwelijks plek geweest voor de gehandicapten. In tegendeel, vaak zag ik berichten en tweets voorbijkomen waar de gehandicapten zich juist door de overheid gediscrimineerd en benadeeld voelden. Het opvoeren van gehandicapten moeten we daarom, wat mij betreft, zien als windowdressing en als afleidingsmanoeuvre. Het gaat om seksuele gerichtheid, waaronder hetero -en homoseksualiteit zijn ondergebracht. De suggestie wordt gewekt dat het alleen om die twee gaat, maar is daar een grondwetswijziging voor nodig?

De bedoeling van de wijziging is, volgens Bergkamp van D66, om aan de samenleving een sterk signaal af te geven, dat

  1. de maatschappelijke waarden zijn gewijzigd (lees regenboogcult, ‘dame of heer dat zeggen we niet meer’)
  2. op basis van persoonlijke kenmerken (lees seksuele gerichtheden, homo, hetero en de rest lgbtq etc. etc.),
  3. met een geschiedenis van uitsluiting, achterstelling en zelfs vervolging. (lees gezochte argumenten)

Met een geschiedenis van uitsluiting, achterstelling en zelfs vervolging durft mevrouw bergkamp te stellen. Hier in Nederland? Persoonlijk herken ik dat niet als geschiedenis. In het nieuws komen wat zielige verhalen over lijsten met homoseksuele mannen die in de vijftiger jaren zouden zijn afgewezen voor banen. Gezochte argumenten. Die wijziging is niet bedoeld voor gehandicapten of homoseksuelen, maar een paraplu voor allerlei seksuele gerichtheden of voorkeuren.

vragen vanuit de kamer

vraag 1: Hoe voorkom je willekeur, vraagt Van Dijk (SP) zich af. Zullen andere gediscrimineerde groepen zich niet genegeerd voelen?

Özütok: Mensen die zich gediscrimineerd voelen, kunnen zich beroepen op de Algemene wet gelijke behandeling.

Maar daarmee haalt Özütok dan toch het nut van de wijziging totaal onderuit? U zult begrijpen dat het vooral gaat om de regenboogterm ‘seksuele gerichtheid’ in de grondwet vast te leggen.

Vraag 2. Bisschop (SGP) vreest dat bijvoorbeeld pedoseksuelen de grondwetswijziging aan zullen grijpen om vervolging aan te vechten als discrimineren op basis van seksuele gerichtheid expliciet verboden wordt.

Bergkamp is daar niet bang voor: wat volgens de wet strafbaar is blijft strafbaar.

En daarmee is alles weer gladgestreken, wat volgens de wet strafbaar is blijft strafbaar. Dat ‘wat strafbaar is blijft strafbaar’ klinkt als een doekje voor het bloeden. De kinderen krijgen steeds minder bescherming, de regenboogcult voedt hen via de scholen al vanaf zeer jonge leeftijd op tot seksuele gerichtheid. Een kind mag geen kind meer zijn. En het neemt ook niet weg dat, als gevolg van de grondwetswijziging, een politieke partij van pedoseksuelen niet meer ondenkbaar is. Dergelijke overwegingen zult u niet tegenkomen in wat een tweedekamer debat heette te zijn.

De stemming op 30 juni 2020

SGP is tijdens de stemming consequent, maar dat PVV en FvD tegen hebben gestemd is zonder meer opmerkelijk te noemen. Wilders en Cliteur hebben tijdens de ‘MinderMarokkanen’ rechtszaak een meer dan opmerkelijke voorstelling gegeven over juist dit art.1 van de grondwet. Leest u nog eens de volgende twee beschouwingen daarover.

Dat juist deze twee partijen tegen hebben gestemd maakt voor mij weer eens duidelijk hoe ook de stemmingen worden geregeld. Deze controversiële wijziging, zoals die indertijd werd genoemd, was onderdeel van de onderhandeling voor de nieuwe regeerperiode van Rutte3. Wilders maakte deel uit van die onderhandeling. Hij moet indertijd akkoord zijn gegaan. En nu dus tegen stemmen? Dat noemen we een geintje. Vervolgens de voorman van FvD, Paul Cliteur, die de rechters uitlegt hoe het zit met de discriminatiegronden in de zaak tegen Wilders, en specifiek handicap en seksuele voorkeur noemt. En dan nu als FvD tegen stemmen? Nee dat kan niet. Dat is afgesproken werk. Het is die twee partijen gegund om tegen te stemmen om daarmee in de gunst te blijven van kritische burgers.

Pedoseksualiteit en kindermisbruik

In een artikel schrijft Chris Klomp over het onderscheid tussen kindermisbruik en pedofilie het volgende:

Voorgaande is een alinea uit een artikel in de Volkskrant.

Pedofilie is geen voldoende verklaring voor kindermisbruik, stelt Ben Kirssen. Chris Klomp doet een gooi in die richting met de verklaring dat het een “behoefte aan aandacht, genegenheid en macht”, betreft.

Een kindermisbruiker is niet per definitie een pedofiel en een pedofiel is niet per definitie een kindermisbruiker

Vroeger noemden we kindermisbruikers pedofielen. Wat eerst een synoniem van elkaar leek te zijn, moeten we nu aannemen dat het om twee verschillende begrippen gaat, want een kindermisbruiker is volgens Chris Klomp niet per definitie een pedofiel. Hij schetst daarmee wel een voor een kind zeer bedreigend landschap. Er zijn dus heel wat ‘kapers’ op de kust. Moeders let op je kinderen.

Ben Kirssen, als dat zn echte naam is, benadert het van de andere kant: “een pedofiel is niet per definitie een kindermisbruiker.”

Dat laatste zal zeker mogelijk zijn, maar volgens mij in potentie altijd een gevaar, want hij schrijft ook “Je voelt je nog steeds aangetrokken tot sommige kinderen, maar geeft daar in seksueel opzicht geen uiting aan bij kinderen.

Kortom als je geen uiting geeft aan je seksuele gerichtheid, als pedofiel, dan is er geen sprake van een (onderliggende) stoornis? Volgens mij heb je dan je seksuele gerichtheid (min of meer) onder controle. Hoogstwaarschijnlijk omdat het maatschappelijk niet wordt geaccepteerd en/of richting grensoverschrijdend strafbaar gedrag gaat. Dat dreigt nu te veranderen met de wijziging in de grondwet en is de grens onder druk van de regenboogcult maatschappelijk de laatste jaren aan het verwateren. Andere waarden noemt Bergkamp dit. Maar die waarden komen niet vanuit de bevolking maar vanuit de New Age regenboog ideologie van de UN, die de opvoeding van kinderen en zeker de seksuele opvoeding wil overnemen.

De pedofiel is, volgens het ideaal van Ben Kirssen, iemand die leuk doet met kinderen. Een kindervriend dus. De regenboogcult op zn best.

Een conversatie over pedofielen en kindermisbruikers

https://twitter.com/Pedofiel_tweets/status/1276510428395380736?s=20

l.d. broersma@vertelmewat·

Interessant.

1.Hoe uit zich pedofiel gedrag als er geen sprake is van een stoornis.

2 Hoe uit zich pedofiel gedrag als er sprake is van een pedofiele stoornis.1

Ben Kirssen@Pedofiel_tweets

Samen spelen, sporten, huiswerk maken, koken, lachen, tv kijken, naar de film, wandelen, uitjes, kletsen. Alleen geen seks.

l.d. broersma@vertelmewat·

Begrijp ik nu goed dat een pedofiel zonder stoornis niet seksueel gericht is op kinderen?

Ben Kirssen@Pedofiel_tweets·26 jun.

Je voelt je nog steeds aangetrokken tot sommige kinderen, maar geeft daar in seksueel opzicht geen uiting aan bij kinderen.

l.d. broersma@vertelmewat·26 jun.

Hoe uit zich pedofiel gedrag als er sprake is van een pedofiele stoornis.

Ben Kirssen@Pedofiel_tweets·26 jun.

1. De pedofiele stoornis heb je als je jezelf of anderen ernstige schade berokkent. Als je die stoornis niet hebt, berokken je een kind dus geen schade. Dat betekent je pleegt geen ontucht met kinderen.

2. Door ontucht en/of door zware depressies die het dagelijks leven in de weg staan.


l.d. broersma@vertelmewat·

De moeilijkheid is dat de pedofiele stoornis pas duidelijk wordt als diegene betrapt is en het bewijs daarvan is geleverd. Tot die tijd vindt iemand met die stoornis bescherming onder de gewijzigde grondwet. Hoe kunnen we de kinderen beschermen. Dat is mijn zorg. Heeft u ‘n idee?


Ben Kirssen@Pedofiel_tweets·

Kinderen bescherm je door seksueel kindermisbruik openlijk te bespreken. Maar wel op basis van feiten, niet op basis van mythes.

l.d. broersma@vertelmewat·

Een openbaar register van kindermisbruikers bedoelt u?

Ben Kirssen@Pedofiel_tweets·

Zorg dat verenigingen een gedragsprotocol hebben voor vrijwilligers. Stel vertrouwenspersonen in voor kinderen maar ook voor volwassenen. Stop met alleen maar verontwaardigd zijn. Hoe groter de verontwaardiging, hoe kleiner de kans dat men zegt: kan iemand mij helpen?

l.d. broersma@vertelmewat·

Dat protocol is een goede zaak. Maar stoppen met verontwaardigd te zijn? U vraagt nogal wat.

Ben Kirssen@Pedofiel_tweets·

Ik vraag de hooivorken weg te leggen. (op ieder onderwerp overigens). Ik vraag meer onderzoek. Ik vraag om eigenaarschap van een ieder. Niet achterover leunen en verontwaardigd doen, maar verdiep je in de materie en doe wat je kan.

l.d. broersma@vertelmewat

Er zijn dikke rapporten geschreven over kindermisbruik in instellingen. Het resulteerde in wetgeving die de ouders op nog meer afstand zette. U zet de kindermisbruiker neer als hulpbehoevend, ik zie diegene als misdadiger. Misschien combineren en vaker TBS.

En toen werd het stil.

Blijft de vraag: Wat verstaat het parlement en de overheid onder seksuele gerichtheid. Wat valt daaronder en wat niet. En wat is het nut van de grondwetswijziging anders dan ‘een sterk signaal af te willen geven aan de maatschappij’.

Welke zijn de veranderde waarden en wat wordt precies verstaan onder persoonlijke eigenschappen, hoe vertalen zich die in seksuele gerichtheid. Wat moet ik mij daar concreet (noem het feitelijk) bij voorstellen.

Wie worden tot nu toe uitgesloten, en wie vervolgd voor hun seksuele gerichtheid. Ik ken geen voorbeelden daarvan.

Tot slot, is de grondwet bedoeld om sterke signalen af te geven of om daar gerechtigheid aan te ontlenen? Kortom, waarvoor is de Grondwet bedoeld, wat is het nut.

Het Nieuwe Normaal op Wereldschaal

Kom dacht ik begin dit jaar laat ik de draad weer oppakken met het wekelijks er, op zn minst, tweemaal op uit te trekken. Vorig jaar is ‘t er niet van gekomen in verband met mijn verhuizing van mn appartement naar een huis met een tuin. Nu met de huidige beperkende maatregelen in verband met de Coronahysterie, laat ik maar meteen duidelijk zijn, kan ik er niet op uit. Wat ben ik daarom juist nu gelukkig met mijn tuin. Zo zie je maar weer.

Nu ik thuis meer tijd doorbreng kan ik het schrijven van beschouwingen over ‘wereldse’ zaken weer oppakken. Tot nu toe gebruikte ik Twitter om mijn kijk daarop te delen.

DE VRIJMETSELARIJ

In 2016 ben ik begonnen met het schrijven over het fenomeen van de Vrijmetselarij. Natuurlijk was ik op de hoogte van het bestaan van Loges, maar ik hield het er op dat het een wat elitaire club was voor heren en dames. Tot op zekere hoogte is dat tot graad 3 op de carrièreladder, naar wat ik tot nu heb gelezen, waar. Verder besteedde ik er, en zoveel anderen met mij, nauwelijks aandacht aan, laat staan dat ik in de gaten had dat het zo’n impact heeft op het reilen en zeilen in de wereld. Want het is een grote club en “you ain’t in it” , zei een zekere Carlin tegen zijn publiek in het theater. En zo is het.

Ik ben er dus ingedoken. Wilde het doorgronden, wat hoe waarom en waartoe. In deze ruim vier jaar ben ik wel iets wijzer geworden maar zeker geen expert.

De vrijmetselarij, en al die ordes die je daartoe kunt rekenen, presenteren zich niet als zodanig aan het publiek maar via geaccepteerde organisaties. Sommigen daarvan op de voorgrond, anderen meer op de achtergrond. Het meest in het oog springend is nu de wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, immers die heeft de Corona pandemie ingeluid, de starter voor introductie en implementatie van het Nieuwe Normaal op Wereldschaal.

DE AGENDA VAN DE WERELDREGERING

U moet bij het Nieuwe Normaal op Wereldschaal denken aan agenda21 en agenda 2030 en dan gaat het om: De herstructurering en de herverdeling van de voedselproductie, de cashless society met een nieuwe manier van bankieren, de AI gedreven maatschappij mogelijk gemaakt door een fijnmazige infrastructuur in stedelijke gebieden (smartcities) met 5G en blockchaintechnologie, de regenboogcultuur met haar genderideologie en het seksonderricht aan kinderen vanaf de peuterleeftijd. Het gaat heel ver dat Nieuwe Normaal op Wereldschaal. En zoveel meer.

DE MAATREGELEN

De lockdown die we nu ervaren kunt u zien als een (harde) reset. Ze willen dit jaar, 2020, een heel bijzonder jaar voor de wereldheersers, doorpakken. Tegen alle logica en redelijkheid in wordt obsessief vastgehouden aan standpunten en daarop doorgegaan. Ondanks alle onderbouwde kritiek, alle aantoonbare bewijzen dat het beleid gebouwd is op ondeugdelijke gronden, of het nu klimaatmaatregelen betreft of de perikelen rond dit COVID19 virus, het maakt niets uit. Stoïcijns wordt doorgegaan op de ingeslagen weg richting de doelstellingen van de Wereldregering.

De middelen die de wereldregering inzet zijn gericht op het destabiliseren van: de economie, de sociale verbanden, en op individueel niveau het gevoel van welbevinden. We worden sowieso in de basisvoorwaarden van ons bestaan belaagd door allerlei maatregelen ingegeven door de creatie van onzichtbare ‘vijanden’ co2 en corona.

MASLOW EN ZIJN BEHOEFTEPIRAMIDE

Wanneer je het hebt over het destabiliseren van de economie dan moet u aan het volgende denken: De economie als wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de mens in zijn streven naar welvaart en welbevinden en zijn handelen als er schaarste aan goederen en diensten dreigt voor hem en zijn gezin, daarna familie en daarna in bredere zin de gemeenschap waar hij deel van uitmaakt.

De psychologie van de economie heeft Maslow vervat in zijn beroemde behoeftepiramide:

CORONA OP DE BUIS #BLIJFTHUIS

Op het meest basale nivo ziet u als eerste staan breathing, ofwel ademhalen. Deze behoefte is door de bestuurselite zeer doortrapt gekozen als middel om u van uw sokken te blazen, immers CORONA, als het u treft, doet een aanval op uw vermogen tot ademhalen, althans dat is het verhaal dat door de WHO, de regering en daarop aansluitend de kranten, de tv, en de sociale media groots en meeslepend werd gebracht. Zelfs via standaardberichten als #BlijfThuis werden we er voortdurend aan herinnerd. Het moet er vooral ingehamerd worden.

KRITIEK VAN DE MEDICI

Specialisten die melding maken dat het niet gaat om de longen maar om een gebrek aan zuurstof in het bloed, dat de ademhalingsapparaten zelfs een desastreus effect hebben met vaak de dood tot gevolg worden genegeerd of zelfs gecriminaliseerd.

HET SPEL VAN DE POLITIEK

Na het startschot van de pandemie door de WHO volgde het spel van de politiek. Eerst het slome reageren van Rutte op de ontwikkelingen van het Coronavirus, waarop PVV en FvD, luidkeels konden reageren met actie van de regering te eisen. Ook in het Coronadebat stelden deze twee partijen zich op als de counterpartner van de regering. We noemen dat ook wel gecontroleerde oppositie. Rutte nam de ‘moeilijke’ beslissing, het inmiddels opgefokte volk wil ‘t, voor een ‘intelligente’ lockdown en de introductie van de anderhalve meter maatschappij. Hij gaat nu zelfs zover om ‘noodmaatregelen’ wettig te regelen, om daarmee ‘tijdelijk’ persoonlijke rechten op te schorten. Maar, laat hij het volk voortdurend weten, het oude normaal komt nooit meer terug.

DE IMPACT OP DE SAMENLEVING

De beperkende maatregelen hebben hoe dan ook een desastreuze uitwerking op alle contactberoepen en in het bijzonder de restaurants en café’s. Een hapje eten buitenshuis is er niet meer bij. Psychologisch gezien is dit meteen een voltreffer, immers voedsel is na ademhalen het tweede item op de onderste trede van de piramide van Maslow en meest basale behoefte van de mens.

#NOCONSENT

Klimaat en Coronamaatregelen zijn bedoeld om wereldbevolking gewillig te maken en akkoord te laten gaan met het Nieuwe Normaal op Wereldschaal, uitgedacht door heren en dames op hoog niveau met obscure ideeën is mijn overtuiging.

Ik ga niet akkoord. #noconsent is het nieuwe woord om te protesteren. Daarmee wil ik deze beschouwing vandaag besluiten.