Docudrama: Baybasin-Demmink en het publiek

Op 28 oktober 1997 deed de rechter uitspraak in het kort geding dat Baybasin uiteraard eerder had aangespannen tegen zijn uitlevering. Wanneer precies kan ik niet achterhalen, maar laten we uitgaan dat er vier weken is uitgetrokken om tot een uitspraak te komen, dan moet de zitting ergens begin oktober 1997 zijn geweest. Met de uitspraak was het plan om Baybasin op te pakken en per omgaande uit te leveren aan Turkije definitief in duigen gevallen. En dat was het begin van iets dat veel groter is geworden dan ooit gepland en voorzien inclusief de Demmink affaire.

Baybasin moest, hoe dan ook uit de weg worden geruimd. De denktank van de staat werd spoorslags bij elkaar geroepen. Wat nu? Er moest hoe dan ook en om wat voor reden dan ook een veroordeling komen en het meest voor de hand liggende was een veroordeling voor heroinehandel en moord en uiteraard het leiding geven aan een criminele organisatie van ‘mythische’ proportie om levenslang te kunnen eisen. Maar er was een politicus die daar niet aan mee zou werken, schat ik zo, en die politicus was Van Traa, indertijd de voorzitter van de parlementaire enquetecommissie IRT.

In wikipedia staat het volgende te lezen:

Overlijden: “Op 21 oktober 1997 kwam Van Traa om het leven door een auto-ongeval op de afslag van de Amsterdamse ringweg A10 naar de A4. Er heerste in politieke kringen enige tijd twijfel of er misschien sprake was van sabotage aan zijn auto. Na lezing van het politierapport geeft zijn jeugdvriend Benk Korthals aan dat hij ervan overtuigd is dat er geen opzet in het spel is geweest. Mede IRT-commissielid André Rouvoet zegt dat de Amsterdamse politie een grondig onderzoek heeft ingesteld waaruit bleek dat er geen sprake was van sabotage. Rouvoet zegt geen aanwijzingen te hebben van het tegendeel.”

Tja beste lezers, zou een jeugdvriend liegen? Werkelijk het wordt allemaal zo subtiel suggestief ingekleed.  Ik ben altijd benieuwd wie dan zo’n pagina heeft geschreven, maar goed. Er staat “Rouvoet zegt geen aanwijzingen (laat staan bewijzen) te hebben van het tegendeel.”  Dat overtuigt mij inmiddels totaal niet meer.

Van Traa wist veel door zijn betrokkenheid bij de IRT affaire, en die kennis zou de plannen om Baybasin te berechten voor heroinehandel danig hebben kunnen verstoren, schat ik. Wat mij betreft is het te toevallig dat deze man op dat tijdstip in oktober 1997 om het leven is gekomen. Immers voor een berechting van Baybasin zou hij een wellicht onoverkomelijk obstakel kunnen zijn geweest. Beslist een gegeven voor nader onderzoek. En ook de val van Jan Koers, de officier van justitie, een man met een voorspoedige loopbaan en vooruitzichten, die ook plotseling als een crimineel is weggezet, dat verdient ook een nader onderzoek. En Langendoen, wat was en is zijn rol in de affaire Baybasin? Ik ben er nog steeds niet uit. En de wetenschapper Frank Bovenkerk met zijn voor Baybasin desastreuze hoofdstuk 7 in zijn ‘wetenschappelijke’ werk De Maffia van Turkije. Namen van mensen die zowel voorkomen in de IRT-affaire als in de affaire Baybasin.

Hoe dan ook in de jaren na het verschijnen van het zogenaamde geheime Turkse rapport in 2007, dat aan Baybasin werd toegespeeld, wat dus gebeurde na zijn weigering om gratie te aanvaarden, aan de inhoud van dat geheime rapport, dat Baybasin op de lijn zette van het complot, werd in het alternatieve mediacircuit veel aandacht besteed. Op basis daarvan kon de Demminkdoofpot en de mediacampagne van start gaan.

Het is heel goed mogelijk dat Demmink de aandacht naar zich toe heeft getrokken (immers hij had al de naam op jonge jongens te vallen), om daarmee de aandacht af te leiden van de zaak Baybasin. Dat is een veel gebruikte tactiek in organisatieland kan ik u uit ervaring vertellen. Dat is in ieder geval wat ik er, na wat ik de afgelopen jaren over de kwestie heb gelezen, uit op maak.

Het heeft mij ook altijd zo verbaasd dat bewindslieden als Donner en Opstelten zo zonder enige aarzeling het voor Demmink opnamen. Dat kun je zonder enige terughoudendheid en zelfs met een zekere luchtigheid doen als je weet dat de aantijgingen nooit bewezen kunnen worden, om de doodeenvoudige reden dat ook het hele chantageverhaal een constructie is, een co-productie van Turkije en Nederland, dat op een bijzondere wijze Baybasin werd toegespeeld. Niet dat ik denk dat Demmink een blanco blad is, in tegendeel, maar het zit anders in elkaar dan ons werd en wordt voorgeschoteld.

Het (alternatieve) medialand deed vrolijk mee aan het maken en presenteren van deze docudrama rond het complot, waar maar geen einde aan lijkt te komen. En Baybasin en zijn advocatenteam zijn er ingetrapt. Ik begrijp dat dat niet aardig overkomt, maar dat is wel wat ik denk.

Tja het OM en de rechterlijke macht, en ook Aben, zitten er maar mooi mee want het publiek heeft al die jaren zo meegeleefd,  en nogmaals onder aanvoering van Poot&Co, dat publiek wil wat!

Maar is dat ook wat Baybasin helpt in zijn strijd voor recht?

Nee! Dat is mijn overtuiging.

Overigens waarom mocht de Advocaat-Generaal Aben geen rechter worden bij de Hoge Raad? Schiet me ineens weer te binnen. Ook weer zo’n obscure beslissing. In plaats van een benoeming als rechter bij de Hoge Raad kreeg hij een onmogelijke klus op zn bord.

Hoe dan ook, Baybasin moet zien dat hij de ten laste legging inhoudelijk, feitelijk, kan weerleggen. Daarnaast moet er een interventie plaatsvinden, zodat de Hoge Raad binnen afzienbare tijd tot een oordeel moet komen. Dat is wat ik bedoel met nieuwe zakelijkheid, back to basics.