vooruitmetdegeitclub

Met de huidige ontwikkelingen rond de demminkdoofpot miste ik toch de inhoud van mijn website Baybasin-report. Want over alles dat zich nu voltrekt in verband daarmee heb ik in het verleden geschreven. Niet omdat ik een insider zou zijn, of een werkezel van de staat, zoals ook werd gesuggereerd, maar gewoon omdat het mijn vak was om gebeurtenissen en processen door te trekken naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen.  Ik begrijp nu na een lange pauze waarom ‘men’ mij zo heeft getreiterd. Omdat de spelers niet anders konden dan die lijn volgen om hun doelen te bereiken. Ik had het dus goed gezien en geschat. Vandaar ook dat mijn website Baybasin-report moest verdwijnen. Ik heb daar in juli gehoor aan gegeven. Ik was het echt moe. Het hield mij afgezien van de aanvallen op een negatieve manier bezig. Dat is niet goed voor een mens. Ik ben daar inmiddels overheen.

Ik kon helaas niet meer bij de inhoud en besloot toen om, ondanks eerdere voornemens, de inhoud naar deze nieuwe website te importeren. Voor mij als naslag. Voor de bezoeker wellicht ook.

In feite is het verhaal rond Demmink niet zo ingewikkeld als het wordt gepresenteerd.

Na de eerste serie getuigenverhoren die georganiseerd werden door De Roestige Spijker maart en april 2014 viel bij mij echt het kwartje: it’s all about the money honey. Want het was m.i.niet meer dan een geschikte manier om te onderhandelen over de 20 miljard die de heren Poot van de Overheid eisten. In feite heeft hij, Jan Poot, dat altijd zelf verteld. De jacht op Demmink diende uitsluitend zijn doelen. Dat is niet mijn interpretatie. Dat vertelde Poot zelf via de mainstreammedia.

Hij heeft daartoe een heel team ingehuurd: Robert Rubinstein met zijn Roestige spijker en natuurlijk Micha Kat, en stevig gerecruteerd onder “vrijwilligers”. Of hij werkelijk die 20 miljard heeft kunnen incasseren blijft uiteraard een vermoeden, maar is gezien de ontwikkelingen wat mij betreft zeer aannemelijk, want alle partijen maken terugtrekkende bewegingen. Bovendien heeft hij op zijn eigen websites mijn ideeën daarover nooit tegengesproken. Ik heb hem er meerdere malen naar gevraagd.

Voor die claim op de staat is een heel circus opgezet met artiesten. Die net als in het echte leven elkaar de bal toespelen, ‘fitties’ organiseren en hun toverkunsten aan het publiek presenteren. Maar niets wordt aan het toeval over gelaten door de masters of deception, het overkomt ze niet, ik zie gewoon de planning en de timing. Ik kijk naar wat de spelers in het veld over langere tijd doen.

Meneer Feijen, het zal wellicht niet zijn eigen naam zijn, heeft het indertijd begin 2014 bij de roestige spijker haarfijn aan mij en de lezers uitgelegd:

“De acties van de Roestige Spijker dienen voor zover dat nu te overzien is inderdaad om elke informatie omtrent deze en andere vuile zaken naar buiten te krijgen. Het beruchte zwaard van Damocles moet verdwijnen, doch eerst wil men totaal helder hebben waar en uit wie en uit welke stukjes informatie het bestaat. Het is net het verwijderen van een tumor; het moet helemaal goed gebeuren anders komt het weer terug. Alle partijen willen weten waar zij aan toe zijn en damage control vindt op alle fronten plaats.”

Mijn reactie:

“En dan zijn er de mensen die de deals ter afsluiting voor het publiek in een mooi kader moeten vatten, besef ik naar aanleiding van wat u schrijft over de Lucia de B. zaak. Laten we ze, met advocaat Jan Vlug in mind, de vrijpleiters noemen waarin alle partijen een way out wordt geboden en ieders belang is veilig gesteld, waar fictie en feiten kunstig met elkaar worden vervlochten tbv de geloofwaardigheid naar het publiek.” 

Of zaken worden ongeloofwaardig gemaakt. Het is maar net wat nodig is. Hoe dan ook, dat is wat voor ons wordt opgevoerd. De deal met de staat is rond, daar ben ik van overtuigd. Nu is de fase aangebroken dat voor een ieder een mooie aftocht wordt geregeld.

De vrienden en vriendinnen in de strijd hebben ineens “fitties” met elkaar of nemen het voor elkaar op. En vijanden blijken ineens een goed woordje te doen voor de complotgekkies van voorheen, die complimentjes krijgen voor het bij zinnen komen, eind goed al goed. Maar alles is getimed en  is part of the deception.

Er heeft afgelopen juni een tweede serie getuigen verhoren plaatsgevonden, die georganiseerd zouden zijn door Bart van Well, die daarvoor een stichting in het leven had geroepen (is wel zo handig als je een rechtszaak wilt gaan voeren, ivm de donatieknop, want waar moet je anders die dure advocaat van bekostigen).

En ook hier zien we hetzelfde patroon: Eerst de boel opjutten , en de show op voeren voor het publiek, achter de schermen onderhandelen, en daarna de druk van het ventiel.

Bart van Well heeft afgeblazen, zijn stichting is, na het vroegtijdig stopzetten van de getuigenverhoren, opgeheven, waarna de masters of deception hard aan het werk zijn gegaan om met behulp van de jongleurs de aandacht te verleggen naar Marcel Vervloesem en nu dan een zekere Robbie van der Plancken.

Je tactisch terugtrekken van het strijdtoneel is ook nog een hele kunst, ik zie het aan mensen als Kat, Dankbaar en zovele anderen. Het dollen van de trollen is ook een zachte dood aan het sterven. Van de heren Poot verwacht ik geen vlammende betogen meer in de kranten. Laat staan dat we te horen krijgen hoever het staat met die claim van 20 miljard. Wat rest is een lege stichting.Hallo is daar iemand?”, schreef ik in mei 2014 bij de roestige spijker.

In deze zaak wordt niets aan het toeval overgelaten. Alles is getimed. Dat Marcel Vervloesem en Robbie van der Plancken nu worden opgevoerd is inderdaad een afleidingsmanoeuvre, maar heus niet van het wereldtoneel zoals vriend Kat het publiek wil doen geloven.

Talk2Myra en Ton Hofstede laten sinds juni ook totaal andere geluiden horen. De heren Poot zouden ook door Morkhoven zijn misleid. Ton schrijft:

“Er gaat zeker nog meer komen. En Marcel weet dat ook!
Hij is niet voor niets in paniek. Inmiddels kan ik meer slachtoffers noemen, dan geredde mensen.Variërend van de familie Poot, tot aan (op dit moment nog) anonieme personen, wiens verhaal u nog gaat krijgen. En dan, net als Robby, WEL met bewijzen en documenten.”

Is er werkelijk nog iemand te vinden die gelooft dat Poot zich liet misleiden? Dat Jan Poot het ‘slachtoffer’ is geworden van Marcel Vervloesem?

Boudine Berkenbosch is plots na warrige en omslachtige discussies op JDTV en HHC,  ook tot inzicht gekomen. Heeft het licht gezien: van malicieus naar miraculeus en omgekeerd, want het kan verkeren, nietwaar.

Een standbeeld voor Marcel Vervloesem

De aftocht, of is het de uittocht, van de komedianten!

Op maandag 26 mei 2014 schreef ik bij de roestige spijker het volgende

“En terwijl het volk nog volop aan het kwekkebekken is over dedemminkkwestie en devaatstrakwestie ( toevoeging: en recent ook de baybasinkwestie)worden achter de schermen de requisiten reeds opgeborgen, het personeel alvast naar huis gestuurd en blijft de facade nog even staan, zodat het nog wat lijkt. Toch meneer Rubenstein?

Hallo is daar iemand?”

Dat is wat zich voor onze ogen uitrolt en telkens volgens het vaste patroon van publiekelijk de druk opvoeren, achter de schermen onderhandelen middels geensceneerde rechtszaken en publiekelijk vertoon, en wanneer de deal gemaakt is de zaken neutraliseren en laten verdwijnen. Dat gaat ook gebeuren met de Baybasinkwestie. Hoewel de Advocaat-Generaal Aben wellicht nog wel eens voor een verrassing kan zorgen. Het boek over Baybasin en de koerdische kwestie is december 2014 met veel tamtam aangekondigd. Door de onthullingen zou er politiek gezien wel eens een bom kunnen ontploffen. Gerritsen was bang voor zn leven. In 2015 vindt dan dat vreemde incident plaats met het ontvreemden van het manuscript. Recent heeft hij nog maar weer eens aangifte gedaan. Maar voorlopig is het nog steeds niet gepubliceerd. Tja, het wachten is op Aben. Na de getuigenverhoren van Bart van Well twittert Gerritsen

Klinkt al niet meer zo spectaculair, dat boek van hem.  Dus heel goed mogelijk dat dat boek onderdeel was van de onderhandelingen met de staat. Ik heb het al eerder geopperd. Maar de vraag is, als het onderdeel was van de onderhandelingen, werkt Aben dan mee?  Ik heb het idee van niet en ik heb ook wel een idee hoe hij ons gaat verrassen. Maar dit keer hou ik het voor mezelf. Ben benieuwd.

Ik heb over alles wat zich nu ontrolt geschreven. Bij het importeren van de artikelen van Baybasin-report zijn de media helaas niet meegekomen. Het kost me op dit moment teveel tijd om alles opnieuw te uploaden. Maar voor de rest blijft er genoeg over voor wie werkelijk geïnteresseerd is.  Ikzelf gebruik de informatie als naslagwerk. Zoals ik dat ook doe met mijn commentaren bij de roestige spijker. Toen ik daar aankondigde dat ik zelf een website zou beginnen over de zaak Baybasin moeten ze zeer gealarmeerd zijn geweest. Daar twijfel ik geen moment aan.

Op 28 januari 2015 schreef ik daar mijn laatste commentaar in een reeks commentaren waaruit toen nog de humor sprak.

http://www.deroestigespijker.nl/pagina/module/het-is-schandalig-dat-de-doofpot.html

Want mensen, het is een grote komedie, maar de achtergrond van wat ons voorgeschoteld wordt is heus zeer malicieus. Dat laatste heb ik van Chris Klomp, die het weer heeft van zijn grote voorbeeld Micha Kat. Niet alleen malicieus maar ook dubieus vind ik.

Micha Kat moet nog maar eens uitleggen wat hij als vluchteling in Ierland in Parijs deed met Peter Vandermeersch. Zie vanaf de vijfde minuut.

Er zijn veel meer mensen geweest die wel serieus met de materie kindermisbruik bezig zijn gegaan. Robert van de Luitgaarden vraagt zich af waarom hij al die tijd nooit aandacht heeft gekregen in het alternatieve circuit. Hij schrijft in een commentaar:

“Trouwens valt me wel op dat Ton er nog nooit over heeft geschreven , kan dat aan mij liggen , geldt ook voor myra en crime site ? Niet dat ik ze nodig heb , maar valt wel op.”

Juist Robert!

Hetzelfde geldt voor “Koos en de rechter” van Patrick Oomens.

Dat is omdat die mensen, en ik reken mijzelf daar ook toe, die werkelijk op zoek zijn naar de waarheid, integer zijn en dan ben je per definitie onbruikbaar in het bekende circuit rond de kindermisbruikzaken. Die dienen namelijk een ander doel of meerdere doelen. Je hoeft alleen maar te kijken naar het verschil.

Ik wil het niet meer teveel focussen op de zaak Baybasin. In die zin is het goed geweest dat ik een hele tijd afstand heb genomen van de materie.

Ik zie dat ik n.a.v de getuigenverhoren met Bart van Well onder het volgende artikel een reeks commentaren heb geschreven, waarmee ik de ontwikkelingen schets.

Goodbye mr #Baybasin and good luck!…

Op Baybasin-report heb ik al een paar keer het thema van de New World Order en de invloed van die wereldwijde netwerken, zoals die van de Vrijmetselarij, beschreven.

Vandaar de titel van deze website met een knipoog: vooruitmetdegeit.club

Baybasin-report als website komt niet meer terug. In die zin heeft de Free Baybasin Club haar zin gekregen. Vind ik dat erg, nee. Dus wat mij betreft: Vooruit met de geit.

Bedankt voor uw bezoek

26 gedachtes over “vooruitmetdegeitclub”

 1. Ik zag dat het filmpje van Micha en Peter in Parijs op HHC werd besproken. De wijze waarop bevestigt mij in mijn idee dat we hier te maken hebben met een geensceneerd fitty tussen Ton Hofstede, Myra de Weerdt en Micha Kat. Ton Hofstede plaatst een fragment met de minst gelijkende beeltenis van Micha Kat en laat Peter Vandermeersch buiten beeld. Het is een kwestie van perspectief. Ik zou u zeker aanraden voor uzelf dat fimpje te bekijken. Myra maakt het af: ” Het is Kat helemaal niet. Iemand ziet ze weer vliegen.”

  Er wordt gesuggereerd dat er nu sprake is van een plotteroorlog. Maar in feite wordt er nauwkeurig gewerkt volgens een bepaald script richting hun doel. Dat doel is wat mij betreft duidelijk. Alle spelers uit het strijdtoneel, zoals tijdens de eerste serie getuigenverhoren is afgesproken. De tweede serie getuigenverhoren waren nodig om Demmink vrij te pleiten en Poot natuurlijk die ‘slachtoffer zou zijn’ van Morkhoven. De metamorfose in gedrag is pas daarna tot stand gekomen. Dat is niet toevallig. dat is zo gepland.

  Ze voorzien elkaar van een gelegitimeerde manier om zich terug te trekken. Er is sprake van een taakverdeling. Kijk naar Boudine Berkenbosch, die het opneemt voor Marcel, maar het op een dusdanige manier doet dat ze in feite de zogenaamde tegenstanders Myra en Ton in de kaart speelt. Die er dan ook uitgebreid op in gaan. Zo lees ik die actie -en reactiepatronen. Zo gemaakt en ongeloofwaardig tot op het bot, als je de ontwikkelingen over een langere periode hebt gevolgd.

  Van geen kant is de ruzie tussen Ton Hofstede en Micha Kat geloofwaardig. Het conflict is de ultieme methode om elkaar te helpen, wanneer de tijd daar is. Timing is alles.

  Voor de buhne vijanden, achter de buhne kameraden. Daarom heb ik bovenstaande opname in Parijs met de eeneiige tweelingbroer van Micha en de eeneiige tweelingbroer van Peter vanderMeersch, de zogenaamde aartsvijand het NRC, maar eens onder de aandacht gebracht.

 2. Een gedeelte van de dialoog onder
  http://www.hethaagsecomplot.nl/20160912-open-antwoord.htm

  Ton Hofstede:
  Ontvangen per email:

  Lidy denkt dat Kat in Parijs zit.
  http://www.vooruitmetdegeit.cl

  Toevoeging HHC-redactie:

  Lidy schrijft:

  Er zijn veel meer mensen geweest die serieus met de materie kindermisbruik bezig zijn gegaan. Robert van de Luitgaarden vraagt zich af waarom hij al die tijd nooit aandacht heeft gekregen in het alternatieve circuit. Hij schrijft in een commentaar:
  “Trouwens valt me wel op dat Ton er nog nooit over heeft geschreven , kan dat aan mij liggen , geldt ook voor myra en crime site ? Niet dat ik ze nodig heb , maar valt wel op.”

  Juist Robert!

  Reactie HHC:
  Er is in mei en juni contact geweest maar dat heeft (nog) niet tot iets vruchtbaars geleid. Voor de goede orde: Robert heeft al jaren lang zeer veel media-exposure gehad. Meer van hetzelfde is geen toegevoegde waarde. Op concrete vragen kwamen onduidelijke antwoorden.

  Talk2Myra @ moderator_hhc
  Het is Kat helemaal niet. Iemand ziet ze weer vliegen.

  Over Robert heb ik ook mijn irritatie grens bereikt.
  Robert van de Luitgaarden is ook boos omdat ik hem op een slecht moment niet in de uitzending wilde. Zijn verhaal is klaar, duidelijk, geen speld tussen te krijgen en reeds erkend met een schadevergoeding. Zijn boek Weggejorist is duidelijk. Geen vragen meer voor mij te stellen. Blijf maar lekker boos denk ik dan. Robert heeft zijn gelijk al gekregen.sterker nog, hij is het enige slachtoffer die daadwerkelijk bewijzen heeft. Mijn interesse ligt meer bij Bart en K***. Die hebben niets.

  Nu we er toch zijn 🙂
  @Jonas, het zit vol met dit soort dingen. Niets van terug te vinden behalve door Jan, Mar en de prins. Over Gina is ook helemaal niets te vinden (tot nu toe). Ik ben met team 32 ter plaatse en geven zo sein tot actie. Over. Code 65790. Team 32a fasten your seatbelts, hahahahaha.

  We blijven het volgen. Er is zojuist een update van Vervloesem in het ziekenhuis. Boeykens was vandaag op bezoek met zijn hand op Mar zijn arm. Fijn om te horen en te zien. De foto was helaas al een paar jaar geleden gebruikt.
  Fijn weekend en al het goeds voor iedereen. Laat je niet gek maken door dat schorem.

  robert van de luitgaarden @ Talk2Myra
  O het is geen nieuws dat kinderporno zaken die ik aan de kaak stelde niet in Landelijke nieuws belande die van Hogerhand geseponeerd zijn ? Ook vinden jullie het niet belangrijk dat Jaap Hoek kinderporno opstuurde ? Ook vinden jullie niet belangrijk hoe de aangifte s zijn gegaan tegen o.a J hoek , Demmink , Beks ? Ook blijkbaar niet dat ik rond de periode Anne Frank Platoen betrokken was ? Ook de valse beschuldigen en wraak actie s zijn niet belangrijk . Het enige wat jullie weten ( want jullie boek niet gelezen ! ) is dat ik ben misbruik en ben erkend. Ook vinden jullie het niet belangrijk hoe de Regie Rechter reageerd die over de zaak Demmink gaat ! En zo zijn er nog veel meer punten ! Ik kan alleen maar hopen dat de Blinden eindelijk eens wat gaan zien !

  Democrator @ robert van de luitgaarden
  Ik ben blij dat er nog mensen zijn die wel het grote plaatje zien.

  robert van de luitgaarden @ Democrator
  Dank je Democrator. En als je dan bedenkt dat mijn verklaringen liggen in de zaak van Bart van Well.En ik mogelijk wordt opgeroepen als getuigen , hoe actueel is het onderwerp dan ? Voor hun niet belangrijk ! Gelukkig heb ik ik overleg gehad en nog over het boek Weggejorist met Vera Bergkamp D66 en C.J Ruppert ( commissie de Winter en werkzaam op de Ministerie V en J ) Die vol lof zijn over het boek wat hun zicht verbreed op het onderwerp. Want al ben ik vaak op tv geweest en heb ik mijn onderwerp van verschillende kanten getoond aan Nederlanders het nieuws komt vaak na het optreden en als dat dan niet wordt behandeld is een boek een optie ! Want zo weigert Koen Voskuil ( die ook in het boek voorkomt ) er over te schrijven. In ieder geval ga ik door met politie / justitie / overheid verder voor schut te zetten ! Op 3 juni bod ik J. Demmink ook nog een boek aan.

  Democrator @ robert van de luitgaarden
  Het valt mij ook op dat Quad Vlieg Chris Klomp ook de aanval probeert te concentreren op Wim Dankbaar, Boudine Berkenbosch en Micha Kat. Dat Eric Donk voor Chris werkt staat als een paal boven water. Dat Niburu en co controlled opposition is lijkt me ook welduidelijk. Die zijn er namelijk om mensen echt gek te maken. Ton heeft Micha aan geboden om zijn ticket te betalen zodat hij in nederland zijn straf uit kan zitten. Dit is toch ook te gek voor woorden. Iedereen weet dat hij dan toch de waxinelichtwerper behandeling krijgt en er nooit meer uit komt. Ton wil ook niet zeggen dat Demmink pedofiel is. Het lijkt wel of de meerderheid overgelopen is naar kamp Demmink. Dat ze nu allemaal alleen geinteresseerd zijn om klokkenluiders af te schieten is enorm alarmerend. Daar komt dan het witwassen van der Robby plancken ook nog bij. Hoe duidelijk moet het nog worden.

  robert van de luitgaarden @ Democrator
  Viel mij meteen al op vanaf de boekpresentatie , niemand van de kinder klas had het het erover inhoudelijk , maar wat Marcel zei moest groot uitvergroot worden. Hoe blind kan je dan zijn ? Van de politiek pikken ze alles , als die wat beloven en dan kruipen ze in hun Hol. Gelukkig Democrator heb ik deze lui niet nodig en dat weten ze allemaal ! En de mensen die wel inzicht hebben besteden er vol liefde en vooral met het gevoel van Recht aandacht aan , de rest kan me gestolen worden.

  robert van de luitgaarden robert van de luitgaarden
  Trouwens Ton , Had je me maar concrete vragen gesteld want dat heb je niet gedaan. Maar dank je wel nog voor je compliment.”

  Gelooft u beste lezers dat advocaat Witte alleen, dus zonder Bart van Well, verder gaat met de verhoren? Nee toch!

  Is het niet bizar dat ze wel de verklaringen van Robert van de Luitgaarden hebben opgenomen, maar hem hebben ingeruild voor Koos van Woudenberg. U weet toch hoe Koos de mainstream media is ingegaan als de grote fantast! Dat wisten ze niet, die advocaat van de grote zaken De Witte? Dat had hij niet voorzien, de advocaat van de grote zaken.

  Natuurlijk wisten ze dat. Dat was de opzet. En de man Robert van de Luitgaarden verkeert nu nog steeds in de veronderstelling dat hij tzt wordt opgeroepen.

  Ik vraag u lezers, dat zijn toch smerige spelletjes? Bart van Well, Marcel Vervloesem zijn inderdaad de bedriegers waarvoor ze nu worden gehouden. Ze hebben zich gedrieen gepresenteerd als lid van de vooruitmetdegeitclub: De kleurstelling, de opstelling, de benen, de armen, de handen. Ik had deze foto voorgelegd aan iemand die er heel veel verstand van heeft, maar daar heb ik tot op heden geen reactie van gekregen. Inmiddels ben ik zelf heel wat te weten gekomen.

  Freemason symboliek uitgebeeld

  Broeders: No doubt about that.

  En daarmee ben ik toch weer op het thema aangeland waarmee ik deze website wil voortzetten, namelijk de vrijmetselarij en aanverwante zaken.

 3. Beste mevrouw Broersma. Ik ben blij verrast dat u mijn comments leest. Het niet oproepen van de heer van de Luitgaarden als getuige in het Van Well vind ik dan ook zeer alarmerend. Ik hoop dat er meer mensen zijn die hier aandacht aan willen besteden. Complotterland wordt steeds duidelijker opgedeeld in twee groepen. Diegene die complotters aanvallen en diegene die de gevestigde macht aanvallen. Complotterland wordt van binnenuit gesloopt. Chris Klomp en zijn vriend complotter Eric Donk zijn hier de grootste oorzaak van.

 4. Ik denk dat u maar eerst eens moet beginnen met mijn artikelen te lezen. U dicht mij nu standpunten toe die ik bij mijn weten nooit heb beweerd. Ik heb Van Wells getuigenis ook nooit op inhoud beoordeeld.

  Dat ik hem onbetrouwbaar vind is om een andere reden, namelijk het spel dat hij heeft gespeeld. Daar heb ik verschillende artikelen over geschreven al vanaf vorig jaar, toen hij zich meldde in de media met deze plannen.

  Ook Koos van Woudenberg getuigenis heb ik niet op inhoud bekeken om de eenvoudige reden, dat Ik dat niet kan. Maar alles overziend denk ik dat hij voor het karretje gespannen.
  Dit zegt hij over Myra de Weerdt:
  “Natuurlijk heb ik zelf ook fouten gemaakt. Mijn verklaringen zijn vervormd geraakt omdat iemand tussen mij en bijvoorbeeld Van der Plas en Morkhoven en de Roestige Spijker is gaan zitten. Die iemand is Myra. Ik had zelf de controle moeten houden. Maar ik vertrouwde haar, en dat was een grote fout.”

  Dat Kat het via de media wilde spelen klopt uiteraard als een bus, maar waarom en waarvoor en hoe en met wie?

  Nogmaals ik heb er uitgebreid over geschreven. Dus ik wil u uitnodigen die artikelen te lezen.

  https://www.vooruitmetdegeit.club/?s=bart+van+well

 5. Goedemorgen Democrator, als u mijn tekst goed leest dan kunt u weten wat ik van die zogenaamde complotteroorlog vind.

  Robert van de Luitgaarden maar ook Koos van Woudenberg zijn voor de serie getuigenverhoren van afgelopen juni gewoon voor de gek gehouden. Dat is wat ik dieptriest vind, maar geheel naar verwachting.

  Die plotteroorlog is geënsceneerd. Dat is wat ik hier boven duidelijk probeer te maken. Chris Klomp en Eric Donk spelen hun rol en voeren hun taak uit. Wat u voor een oorlog aanziet is een vorm van samenwerking richting de verkondigde apotheose. Daar hoort dat boek over de complotters ook bij dat recent is uitgekomen.

  Geen idee wat de deal dit keer is geweest. Was die serie bedoeld om Demmink definitief vrij te pleiten of is er daarbij ook nog onderhandeld over de vrijlating van Baybasin? Het is bijzonder stil op dat front. Maar de idee die Micha Kat poneert dat Van der Plas samen met Baybasin lijnrecht tegenover hem en Poot stonden is flauwekul, want ik heb van der Plas gevraagd of die bewering van Micha Kat klopt en zij verzekerde mij anderhalf jaar geleden, toen dat ook speelde, dat zij uitstekend samenwerkt met zowel Poot als de advocaat van de Roestige Spijker. Ik ben zn naam even kwijt.

  Rond de laatste getuigenverhoren was er ook sprake van samenwerking. Ton Hofstede heeft de loftrompet in een artikel gestoken over het dreamteam inclusief de Witte, barristers for justice noemde hij hen. Want in de zaak tegen de NOS die Baybasin aankaartte kwam de advocaat van de roestige spijker ook in beeld. Een pot nat!

  Wat Luitgaarden vertelt spreekt voor mij boekdelen. Hij zegt precies wat hij heeft ervaren. Hij is authentiek. Voor hem kan ik me nog kwaadmaken. Dat ze hem zo hebben bedonderd, de smeerkezen. Wat de rest zegt en doet, daar ga ik inhoudelijk niet op. Ik heb wel wat beters te doen.

 6. En ja u zegt het juist, complotterland wordt inderdaad van binnenuit gesloopt. De kwestie is dat ik denk dat het sowieso een inside job was, ons kent ons, en wij de toeschouwers mogen het allemaal aanschouwen en meeleven en vooral ook op de juiste momenten de gewenste reacties tonen. Zo niet dan wordt dat meteen door de ordetroepen gecorrigeerd. En die ordetroepen moeten dat natuurlijk wel strikt volgens het protocol uitvoeren. Zo niet…..

  De Generaal zit in Ierland en soldaat zonder vrees moet zich aldaar bij hem melden, lees ik daarnet, voor nadere instructies.

 7. Beste mevrouw Broersma betreffende de zaak Van Well ben ik het helemaal met u eens. Ik vind alleen dat Meneer van de Luitgaarden als geloofwaardige getuige er met kop en schouders boven uit steekt. Dit wil niet zeggen dat ik de andere getuigen niet betrouwbaar vind. Als we het over de zaak Baybasin hebben dan ben ik het niet met u eens. Poot ging heton het geld en heeft door nooit geheim van gemaakt. Kat ging het om Demmink en zag Poot hierin als een mogelijkheid om dit te financieren. Wat van der Plas nu eigenlijk wilde dat is mij tot heden ten dagen nog steeds niet duidelijk. Van der plas is haar woord niet nagehouden en wilde zo weinig mogelijk publiciteit en het zeker niet over Demmink hebben. Kat zijn verhaal dat hij het via de media wilde spelen klopt als een bus. Dat Van der plas dat niet wilde is ook wel duidelijk. Dat zij zich daarin nu het te laat is van mening heeft veranderd doet daar niets aan af.

 8. Kat was al langer bezig met Demmink en de MSM te slopen. Ik denk dat het bij hem om wraak en gerechtigheid gaat. U bent toch ook van mening dat het zo niet langer gaat in Nederland. Ik ben al meer dan 15 jaar weg omdat ik niet in een bananen koninkrijk mijn belasting wens te betalen. Kat doet het niet voor het geld want als leraar klassieke talen had hij een goede boterham. Het is niet van belang hoe en met wie Kat het spel had willen spelen. Het gaat om het resultaat.

 9. Heeft u ooit commentaren van mij gelezen bijvoorbeeld bij de Roestige Spijker?
  Heeft u ooit artikelen van mij gelezen op Baybasin-report?
  Heeft u ooit tweets van mij gezien op twitter onder de hashtag/rubriek Demmink en de hashtag/rubriek Baybasin?
  Of is dit de eerste keer dat u een artikel van mij leest en van commentaar voorziet?

 10. Ja het is de eerste keer. Ik had namelijk vernomen dat hier iemand gezegd heeft dat Micha niet in Ierland zat. Dit met een mooie foto erbij die niet van Micha was. Toen kwam ik tot mijn stomme verbazing een quote van Democrator tegen. Vandaar. Ik kan ook niet alles gaan lezen dat is gewoon te veel vandaar de vragen en sommige aannames. Ik heb ook niet alles op HHC, BTM, RIK, SBB ROL #DEMMINK en KLOL, gelezen maar wel veel. Van de 1 wat minder en de ander wat meer.

 11. Ziet u meneer Democrator,

  U ziet hier een quote van uzelf. Ik zag een dialoog.

  Die dialoog heeft als startpunt de bewering:

  “Lidy denkt dat Kat in Parijs zit.” van iemand die Ton Hofstede een email heeft gestuurd.

  Maar heb ik beweerd dat Kat in Parijs zit?
  Nee, toch corrigeert hij dat niet. U ook niet. Zo als velen dat niet zullen doen. Intussen bent u afgeleid met dat ander stuk tekst en zijn commentaar daar op.

  Ton Hofstede is nl naar mijn website gegaan en becommentarieert het volgende:
  —————-
  Lidy schrijft:

  Er zijn veel meer mensen geweest die serieus met de materie kindermisbruik bezig zijn gegaan. Robert van de Luitgaarden vraagt zich af waarom hij al die tijd nooit aandacht heeft gekregen in het alternatieve circuit. Hij schrijft in een commentaar:
  “Trouwens valt me wel op dat Ton er nog nooit over heeft geschreven , kan dat aan mij liggen , geldt ook voor myra en crime site ? Niet dat ik ze nodig heb , maar valt wel op.”

  Juist Robert!
  —————————
  Reactie HHC:
  Er is in mei en juni contact geweest maar dat heeft (nog) niet tot iets vruchtbaars geleid. Voor de goede orde: Robert heeft al jaren lang zeer veel media-exposure gehad. Meer van hetzelfde is geen toegevoegde waarde. Op concrete vragen kwamen onduidelijke antwoorden.
  ———————————————————-
  Hij plaatst bij die tekst de foto.

  Myra is er als de kippen bij om n.a.v. die foto te stellen: dat is Micha Kat niet, iemand ziet ze weer eens vliegen.
  Dat laatste gaat over mij.

  En vele lezers zien dan hetzelfde en denken net als u: Inderdaad nee dat is Micha Kat niet.

  Ton Hofstede heeft echter iets gedaan, hij heeft een fragment genomen, dat een ietwat vertekend beeld oplevert.

  En nu vraag ik u: Waarom zou hij die email hebben geplaatst met die leugen. Ja leugen, want u kunt hier checken of ik dat heb beweerd. Hij kon dat ook checken en kunnen corrigeren. Heeft hij niet gedaan!

  Ik heb het volgende schreven:
  “Micha Kat moet nog maar eens uitleggen wat hij als vluchteling in Ierland in Parijs deed met Peter Vandermeersch.”

  Maar die bewering is op geen enkele wijze weersproken! En al helemaal niet door Micha Kat.

  Ik hoop dat u daar over na wilt denken. Meer niet.

 12. Ik heb nagedacht en ik ben het met u eens. Ik moet even wat meer nadenken. Dat gaat bij mij niet meer zo snel. Ik ben zo terug

 13. Het is allemaal wel moeilijk en verdacht. Crimesite.nl daar ga ik met een boog omheen kijk maar wie die site bestieren. Myra Ton en eric zijn volgens mij 1 pot nat. Gewoon toeval dat alles waar zij mee aan de haal gaan kapot gaat. Ik weet het niet. Ik was echt een fan van Ton tot een paar weken geleden. Nu weet ik echt niet meer wat ik met hem aan moet.

 14. Goedemorgen Democrator, ik schreef nu wel meneer maar mevrouw kan het natuurlijk ook zijn.

  Tja het is moeilijk. U moet zich zo voorstellen dat dat filmpje tot grote schrik heeft geleid. Eerst moest dat worden gedownplayed en u heeft hen daarbij onbewust geholpen. En daarna werd de chaos gecreëerd. De zogenaamde strijd tussen Kat en Ton Hofstede nog een beetje aangedikt. En u helpt hen daarbij. Swapichou idem dito.

  Dit filmpje van Kat samen met Vandermeersch al kuierend en keuvelend door Parijs, tussen de ambulances en slachtoffers door, wordt door hen daarmee naar de achtergrond zoniet de vergetelheid ingedrukt. Maar weerlegd is het niet. Begrijpt u.

  Ze weten tot op letter wat ik schrijf. Zij wel. U niet meneer of mevrouw Demoncrator.

  Boudine Berkenbos is een week lang bezig geweest om alle artikelen van baybasin-report, zo’n 120, te kopiëren. Ik heb schermafdrukken gemaakt van al haar bezoeken. Als ze het bewijs verlangt dan kan ik dat tonen.

  Waarom heeft ze dat nu gedaan? Dat zal ik u vertellen: de inhoud, en dan met name de ‘fitties’ die ze met mij uitvochten op mijn website, is gebruikt om de huidige commotie uit te schrijven. Ik zie hen, soms de letterlijke teksten gebruiken, van wat ik hen ooit als reactie gaf op hun aanvallen. Dit zijn geen amateurs.

  Niet voor niets heb ik u gevraagd of u mijn artikelen ooit hebt gelezen, immers ik schrijf al vijf jaar stukken en commentaren over Demmink, Poot, Micha Kat, Baybasin. Zij kennen elke letter. U niet en velen met u niet.

  Er zijn vier mensen geweest die mij openlijk hebben belaagd, maar op mijn terrein, het liefst op mijn twitteraccount en op de website Baybasin-report. Voor de rest ben ik volkomen doodgezwegen. Is toch wel bijzonder niet, omdat ik nogal pittige stukken heb geschreven.

  De aanpak was drieledig: 1 aanvallen op eigen terrein 2. negeren 3. boycotten 4. voortdurend mijn naam ldbroersma verbinden met diskwalificerende termen: ze ziet ze vliegen, ze is vergeetachtig, ze is dom, kortom lezers u kunt haar niet serieus nemen.

  En dat doen een heleboel mensen dan ook niet. Begrijpt u Democrator hoe zoiets werkt. Ik wel. Dat is de moeilijkheid.

  1. Het negeren is bedoeld om zo min mogelijk mensen op mij en mijn website attent te maken.
  2. Het intimideren is bedoeld om mij te ontmoedigen.

  U, in alle oprechtheid, helpt deze groep. Swapichou, Barracudanls, Chris Klomp, die andere gozer van het AD, HHC, Talk2Myra, Boudine Berkenbosch, JDTV, Dankbaar, Demminkdoofpot, De Roestige Spijker, Micha Kat en ook Brown en nog een aantal waar ik zo mn vraagtekens bij zet. Zij spelen een agenda uit en er zijn mensen die daarin worden meegesleept. Ik ook even.

  Dus dat u het even niet meer weet. Dat is mij ook in de afgelopen vijf jaren regelmatig overkomen. Ik zou zeggen: u bent daarmee op de goede weg. Ik schrijf dit nu voor u, in de hoop dat u er iets van opsteekt, want ik ga geen strijd aan met deze maffia.

  En daar wil ik deze aflevering mee besluiten. Ik ga zoals gezegd met andere thema’s bezig. Ik volg de ontwikkelingen nog een beetje en als ik daar zin in heb schrijf ik er over.

 15. Nou nou nou, wat een ontwikkelingen, lees ik hedenmorgen. Micha Kat heeft zijn website op zwart gezet.

  Ton Hofstede is in het ‘buitenland’ in gesprek met Micha Kat om de gerezen problemen op te lossen. Dit naar aanleiding van zijn dreiging om aangifte tegen Micha Kat te doen.
  Hij zet dan een foto met een excuus van Micha bij zijn reeks bezwaren en voornemens en onderwerpen van gesprek en meldt de lezers dat hij er van uit gaat dat Micha en hij het gaan oplossen.
  ouwe kost excuus Micha Kat/Ton Hofstede van 13 juni 2016
  De datum is vervaagd. Valt het minder op dat het hier ouwe kost betreft.

  “moderator_hhc Mod Witte Raaf • 11 hours ago
  De aangifte van het HHC is opgeschort.
  Er is momenteel een dialoog gaande die mogelijk constructief kan uitpakken.Beide zijden hebben blijkbaar behoefte aan een redelijke oplossing.Wij beiden zijn in staat om die er te laten komen.”

  Nou het gaat de goeie kant op voor delui. Ik zei het u toch: de uittocht der komedianten. Helaas is het geen komedie maar bloedje serieus, want er staat heel veel op het spel.

 16. Vooruit nog een commentaar en wel over Nico van den Ham:

  Ik heb Nico eenmaal ontmoet tijdens een hoorzitting over het WOBverzoek dat Ton Hofstede had gedaan ivm de arrestatie van Huseyin Baybasin in 1995. Gewoon een aardige man en trouw aanhanger van Micha Kat, maar dat doet niets af aan het feit dat het een aardige man is.

  Zijn queeste betreft, naar ik heb begrepen, een woningcorporatie in Amsterdam die hij er van verdacht een pyromaan in dienst te hebben genomen om de bewoners uit de flat te jagen, de appartementen op te knappen en voor veel geld te verkopen. Daar kan ik me best iets bij voorstellen, immers met alle schandalen en criminele zaken rondom de vastgoed kampen de corporaties terecht m.i. met een enorm imagoprobleem.

  De pyromaan is bij mijn weten nooit gepakt, maar Nico van den Ham, die het publiekelijk aan de orde stelde, is voor laster en smaad veroordeeld en uit zijn flat gezet.

  Het andere verhaal is dat Nico psychisch niet in orde zou zijn. Maar als ik naar hem luister dan komt hij niet verward over. Ik begrijp precies waar hij het over heeft en hij vertelt het ook met de nodige humor. Kijk dat duidt op het vermogen tot reflectie. Dat hij gefrustreerd is, dat komt duidelijk over.

  Niettemin de rechter heeft beslist dat de woningcorporatie gelijk heeft en hij heeft een voor hem onbetaalbare boete opgelegd gekregen. Bovendien is hij bang dat hij het risico loopt dezelfde behandeling te krijgen als Erwin Lensink. Dat lijkt mij ook een reele angst.

  De websites die hij noemt: de mensen achter Swapichou, Barracudanls van Jan Libbenga, Eric Donk van JDTV, Ton Hofstede van Het Haagse Complot, Myra de Weerdt van Talk2Myra en tal van anonieme figuren die zich telkens een andere internetidentiteit aanmeten, doen er aan mee om hem in de hoek van de psychiatrie te drukken. Waar is dat voor nodig, denk ik dan, om die man zo aan te vallen, en dan vooral op Swapichou die aanvallen te overgieten met een sausje medemenselijkheid, nou, alles behalve dat. Dat is dan meteen mijn grootste bezwaar tegen dit stel.

  Uiteraard weet ik niet of hij vwb die pyromaan gelijk heeft. De rechter zegt van niet. Maar is er ooit onderzoek naar gedaan? Nico heeft in ieder geval blijkbaar nooit een bevredigend antwoord gekregen op zijn vermoedens.

  Kijk en luister zelf naar Nico van den Ham

  https://youtu.be/Ypdv6SSdnoo

 17. Even voor de duidelijkheid.
  Jij gooit gewoon weer wat leugens er door heen.
  Nico zegt dat Micha wil dat hij iets zegt over bepaalde personen. Ik heb nooit commentaar gehad op Nico zijn zaak.
  Dat hij iets zegt over mij slaat niet op zijn zaak, oude roddeltante.
  Myra

 18. Myra was er als de kippen bij omdat het oud nieuws was en ik het yt al lang gelden had gezien. Het is Kat niet, gek mens.
  Myra

 19. Tja en als het ‘fittie’ met Ton Hofstede niet voldoende is om af te nokken, dan tuigen we het excuus op met “It’s all about the money honey”, net als Rubinstein van De Roestige Spijker, die stopte ermee omdat het Nederlandse volk de donatieknop niet kon vinden, for crying out loud. Nee dan advocaat Wladimiroff, die deed het niet voor de “centjes”, meneer de rechter, maar voor de eer van de heer dacht ik er achter aan. Tja.

 20. Het artikel had ik al eerder (bij publiceren) gelezen, maar de commentaren nu pas.
  U hept lef dame!. Mijn respect heeft u.
  Vraagje, die Mira, heeft die soms een wedstrijd kretologie gewonnen? Een zinnige reactie komt er niet uit.
  Even een correctie op Nico van den Ham. Hij heeft juist wel de brandstichter betrapt en overgeleverd aan de politie. Daarom krijgt hij de hele strontkar, inclusief corrupte rechter, dakloos en brodeloos maken, over zich heen
  En ik val echt van mijn stoel dat een aantal randfiguren die achter de genoemde websites zitten hem zo aan durven vallen. Ik wist dat niet, want ik lees dat soort websites van het niveau Telegraaf nooit. Wat een schorem. Nico is in mijn ogen de meest eerlijke man in Nederland.

 21. bugsbunny

  Tegenwoordig kijk ik ook naar de non-verbale communicatie en zoek dan het internet af of ik er iets over kan vinden in het kader van de vrijmetselarij. En dan blijkt het konijntjeslogo op de laptop inderdaad voor te komen in het wereldje van de Vrijmetselarij. Ik vind daarover het volgende:

  The significance of the bunny logo in terms of symbolism, would be of Ishtar aka Easter or Esther and her position as “the Goddess”.

  Bugs Bunny is also a rabbit who exhibits different personalities. In some episodes he seems to be “triggered” into his different persona. Suddenly switching into someone else & then after his episodes – she simply carries on as if nothing strange has happened – a scenario often followed by a “wink” from Bugs to the watcher.”

  En dan de metamorfose in dit licht bezien; het zou kunnen.

  Daarop volgend het afscheid met veel theatrale bombarie en uiteraard ‘gerechtvaardigde’ boosheid.
  Metamorfose van Myra

  Weer een komediante minder, zeggen we dan.Het is tegenwoordig ook ontzettend beschaafd en rustig op twitter. Ongekend.

  16 oktober 2016
  Vandaag heb ik de reactiemogelijkheid moeten afsluiten omdat ik ongelooflijk veel spam op dit artikel in mijn postvak vond.

 22. Vandaag maar weer even de stand van zaken weergeven mbt de geensceneerde ‘fitties’.

  Micha Kat is dankzij Klomp&Co van zijn Youtubekanaal af.

  https://barracudanls.blogspot.nl/2016/10/celstraf.html

  Dankzij het ‘fittie’ met Steve Brown hoeft dat boek over de broeder in het kwadraat Peter R. de Vries, ook niet meer uitgegeven te worden.
  http://revolutionaironline.com/steve-bied-je-excuses-aan-aan-arjan-nico-en-aan-mij-en-kom-weer-bij-zinnen/

  Dan hebben we het fittie tussen Ton Hofstede en Boudine Berkenbosch over de groep Morkhoven en in het bijzonder Marcel Vervloesem. Die is daarmee ook mooi weggewerkt.

  http://www.hethaagsecomplot.nl/20161018-boudine-berkenbosch.htm

  En daarmee en ondertussen heeft Talk2Myra haar radiouitzendingen gestaakt. Dat is dan ook mooi met ‘redenen’ omkleed weggewerkt.

  http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/2016/10/het-afscheid-van-talk2myra.html

  Ik heb werkelijk met alle verstand die artikelen gelezen. Hoe verzinnen ze het allemaal, vind ik knap. Nouja mijn blog is natuurlijk een ware inspiratiebron en handleiding. Want het volgend artikel is zondermeer door hen gelezen.
  https://www.vooruitmetdegeit.club/herzieningsverzoek/baybasin-demmink-en-het-doek-dat-maar-niet-wil-vallen/

  Het juist die timing, die het allemaal ongeloofwaardig maakt. Immers de ommekeer is gekomen nadat ik er melding van heb gemaakt en dat was op 18 april al naar aanleiding van die Van Well verhoren. Het maakt hun handelen en ‘fitties’ zo buitengewoon ongeloofwaardig. Nooit eerder lieten de heren en dames zich kritisch uit.

  Dan hebben we nog Dankbaar en Mauritz. Het is toch triest die Dankbaar. Die man is toch ook buitengewoon ongeloofwaardig in al zn doen en laten.

  Ik kon en kan mij nog steeds niet voorstellen dat een normaal intelligent iemand een dergelijk boek, dat juridisch gezien zo kwetsbaar zou zijn, dat je zo’n boek voordat je dit uberhaupt uit gaat geven, niet juridisch laat screenen.

  En dan was dat met die kluisverklaringen toch ook duidelijk geworden? Ik heb het boek gelezen en meteen melding gemaakt van de boterzachte bewijskracht indertijd bij Don Quisjotte.

  Wat een slecht geschreven boek. Maar het werd zo geprezen. Niet in de laatste plaats door Boudine Berkenbosch. Maar nu zijn andere tijden aangebroken.

  https://donquijotte.wordpress.com/2014/05/09/agenda-wim-dankbaar-c-s-nu-duidelijk/

  en deze:
  https://donquijotte.wordpress.com/2014/06/04/marianne-vaatstra-een-dutroux-affaire-in-friesland/

  Nogmaals er is onderhandeld. De eerste getuigenverhoren van de Roestige Spijker in 2014 zijn daarvoor gebruikt en dit jaar de Van Well getuigenverhoren. En nu moeten de spelers weggewerkt worden. Tja, je kunt niet zeggen dat ze er geen werk van maken.

  21 oktober 2016: Vandaag bleek dat ik bij een paar artikelen de reactiemogelijkheid nog niet had verwijderd. Prompt kreeg ik op die artikelen, een achttal, bij elkaar zo’n 45 spamberichten. Om kwart voor vijf zat de dagtaak er blijkbaar op, want toen stopte het.

 23. Boudine Berkenbos heeft indertijd de aanval ingezet. Dat was nadat ik mij enigszins kritisch uitliet over haar opmerkingen over een zekere Frides Lameris ivm het dagboek van de moeder van Marianne Vaatstra. Ze liet dat volledig escaleren. Dat kwam bij mij heel bizar over. Ze begon toen ook met haar smerige tactieken. Ze veranderde bijvoorbeeld de datum van het artikel waar ik naar verwees als bron. Daar kwam ik uiteraard pas later achter.

  Zij had indertijd ook ruzie gemaakt met Don Quijotte, die een aantal artikelen over haar schreef. Daar verwees ze naar op het blog van Wim Dankbaar. Op zijn blog heeft ze er voor gezorgd dat ik een ban kreeg.

  Hoe dan ook, ik heb op het blog van deze Don Quijotte een opmerking gemaakt over haar rode baret. Ze heeft er een blog van gemaakt, het beruchte rode baretten verhaal met mij in de hoofdrol als een soort van dementerende en maffe figuur. Toevallig lees ik een artikel van haar op Het Haagse Complot met een commentaar van Ton Hofstede refererend aan dat rode barettenverhaal.

  Hier de link naar het artikel bij Don Quijotte, waar ik daarover schrijf:
  https://donquijotte.wordpress.com/2017/03/10/alex-jones-and-the-russian-connections/

  En ik vond nog de printscreen
  de rode baret van Boudine Berkenbosch

  De kwestie is dat op dat betreffende artikel op Boublog mr Pettjo geen reactie heeft gegeven. Dus is het een verwijzing naar haar rode alpino, die zij indertijd volgens mij droeg. Ton Hofstede was in haar gezelschap, maar heeft er zich, toen het speelde, nooit over uitgelaten. Hij geeft Boudine hier dus een waarschuwing.

Reageren niet meer mogelijk.