Baybasin en de “Barristers/Lawyers for Justice!”

Vorige maand had ik geen zin meer om nog artikelen over de zaak Huseyin Baybasin te schrijven. Teveel aanvallen van de kring rondom hem. Het is ook daarom dat ik hier geen reacties meer toelaat, behalve die van mijzelf om e.e.a. te onderbouwen en toe te lichten.

Het laat me blijkbaar nog steeds niet los. Het is nog niet af, vandaar.

25 januari vond het kort geding plaats over de ‘gestolen’ bewijsstukken uit de cel.

https://www.vooruitmetdegeit.club/waarheidsvinding/baybasin-en-een-buitengewoon-ongelooflijke-gebeurtenis/

Kijkend naar de artikelen in de krant dan voerde het waarom van de ‘ontvreemding’ van de stukken weer de boventoon en dan met name Demmink als de kwade genius en gechanteerde pedofiel. Het gaat in al die verhalen in de (alternatieve) media over Baybasin, maar de gechanteerde Demmink voert, zoals gewoonlijk en gebruikelijk, de boventoon. Zie het artikel van Koen Voskuil hierover.

Een erg eenvoudige en misleidende voorstelling van zaken.

En wat een gedoe zo op de valreep en vlak voor de, met veel bombarie, aangekondigde eindconclusie van de Advocaat Generaal Aben van de Hoge Raad.

Zie https://www.vooruitmetdegeit.club/herzieningsverzoek/baybasin-en-de-telegraaf/

Mooi en spannend voor de krant, maar de rechter kan er natuurlijk niks mee: waarom die stukken zijn ‘gestolen’.


Dat was namelijk niet het onderwerp van het kort geding. Ik was er niet bij maar de media gaven de indruk dat Baybasin zelf, tijdens de zitting, over het complot is begonnen, over de chantage van Demmink door Turkije, ivm zijn pedofiele gedragingen. Dus niet als ik het verslag van HHC lees: http://www.hethaagsecomplot.nl/20160127-kort-geding-baybasin-vs-staat.htm.

Dat heeft me weer gesterkt in mijn vertrouwen in Baybasin zelf. Degenen die er iets mee kunnen zijn de media en dat hebben ze dan ook gedaan, blijkt wel. En dan natuurlijk ridder Bontes:

Maar met de email die ik hem, en alle fractievoorzitters en kamerleden stuurde, en het verzoek om een tijdslimiet op te laten nemen in de wet ‘Herziening ten Voordele”, daar heeft hij blijkbaar tot op heden niets mee gedaan. Net als al die anderen. Toch had juist dat, een tijdslimiet, het proces daadwerkelijk kunnen bespoedigen. Het zal wel niet de bedoeling zijn geweest. De tijd was er niet rijp voor. De focus moest op Demmink gericht blijven en het complot. Zie daarvoor https://www.vooruitmetdegeit.club/herzieningsverzoek/baybasin-en-de-stille-staatsgreep/

Ach het voorstel voor een debat is alweer weggeblazen. Sommige zaken gaan razendsnel.


Nee het is een poppenkast, theater.  De enige die een nuchter geluid liet horen op twitter was Rein Gerritsen, niet meer ‘mn vriend’, want geen van de kring rond Baybasin moet ik meer nadat ik ze wat beter heb leren kennen, maar hij heeft het wel bij het juiste eind en dat mag hier niet onvermeld blijven.

Demmink  was uiteraard niet de enige in dat besluitvormingstraject, onmogelijk.

De enige relevante vraag, in dit verband en het herzieningstraject, dat nu al vanaf april 2011 bij de Hoge Raad dient, is en blijft of het rechtmatig was om Baybasin, tegen zijn wil, in Nederland vast te houden, toen in december  1995 en daarna.

Wim van de Pol schrijft: “Aben schreef in 2012 dat zijn tweede onderzoeksvraag zich richt op de start van het onderzoek naar Baybasin. Zowel officieren van justitie als politiemensen hebben volgehouden – ook onder ede – dat het onderzoek door Nederland is begonnen in februari 1997. Aben schreef al in 2012 sterke aanwijzingen te zien dat dit mogelijk onjuist is.”

In dat verband is het weggemoffelde boek van Bovenkerk uit 1998 van belang.

Het boek waar Baybasin het niet over mocht hebben van zijn advocaat, zo verklaart hij in een interview:

“So however, mrs van Plas told me this it is a secret and I should not talk about it, but it is my case and I talk about it, and I don’t give a damn if they are not going to like it, to tell the truth, and because of that they cannot do anything to me anymore. They took everything away from me anyway. And I’m not having any fear of them.”

“Hoewel mevrouw van der Plas me voorhield dat dit geheim moet blijven en ik er niet over moet praten, spreek ik erover want het is mijn zaak en het kan mij niet schelen wat ze er van denken, om eerlijk te zijn, en daarom en omdat ze me toch niets meer kunnen maken, want ze namen al alles van me af. En bang ben ik ook niet voor hen.”

Dus zeker interessant om nader te bestuderen en dat heb ik gedaan in een serie artikelen die u hier vindt: https://www.vooruitmetdegeit.club/2015/04/

In de volgende tekst gaat het over zijn arrestatie op 24 december 1995 en de verklaring zwart op wit van Bovenkerk (een van de adviseurs in het IRTonderzoek) dat het verzoek om uitlevering ruimschoots voor deze arrestatie was gedaan door de Turkse overheid, namelijk 9 maart 1995, en er zelfs een arrestatiebevel via Interpol was uitgegaan.

Het is in de periode dat er een artikel verscheen in de krant, dat Baybasin bezig was met het oprichten van een dependance van het Koerdisch parlement in Ballingschap te Den Haag.

Niet verwonderlijk, en toch zeer wonderlijk, dat dit boek totaal is verdwenen uit het publicatie overzicht van deze Bovenkerk, maar niet verdwenen van de tweedehands boekenmarkt.

Baybasin mocht hier niet over spreken van zijn advocaat. Wel over Demmink in geuren en kleuren in 2013 en 2014 , na de hearing in Amerika en voor de getuigenverhoren in 2014. Over timing gesproken.

Gelukkig heeft hij zich van dat verbod niets aangetrokken en er wel uitvoerig een toelichting op gegeven tijdens een paar interviews. Deze periode is namelijk consequent uit de media gehouden, en is toch zo belangrijk. De inhoud van dit boek is namelijk de bron geweest voor het vestigen van zijn image als drugsbaron, zowel in Nederland als internationaal, waarbij consequent naar dit boek als bron werd verwezen. Hoewel, om precies te zijn er wordt verwezen naar aantal pagina’s van de Engelse versie, uit 2004, zelfs op de Nederlandse pagina van wikipedia. Niet naar de Nederlandse eerste editie uit 1998. Bizar!

The Turkish Mafia and the State, Frank Bovenkerk and Yücel Yeşilgöz, Springer, 2004, pagina 597/598

Ik heb voortdurend aandacht gevraagd voor juist deze periode en dat was naar aanleiding van Baybasins toelichting tijdens die radiointerviews.

Zie https://www.vooruitmetdegeit.club/herzieningsverzoek/baybasin-en-het-jaar-1995/

Eind 2013 heb ik daarover nogmaals een kritisch geluid laten horen.

brief over aanhouding baybasin

Wat ik van Baybasins verdediging moet denken? Tja…….leest u mijn artikelen, bv https://www.vooruitmetdegeit.club/herzieningsverzoek/baybasin-en-zijn-publieke-optreden/

Die verdediging is nu blijkbaar uitgebreid met een aantal zeer bekende figuren 1) strafrecht: dr. mr. Adèle van der Plas 2) penitentiair recht: mr. Judith Serrarens 3) asiel recht: mr. Marcel Reurs 4) civiel recht: mr. Mathijs Kaaks ( u weet wel van de Roestige Spijker) en als verrassende of eigenlijk toch niet zo verrassende 5e: Martin de Witte de verdediger van Bart van Well, die ook zo’n belangrijke rol had in de Amerikaanse hearing en uiteraard de “documentaire” Dutch Injustice. Opnieuw misbruikt?

HHC schrijft: “Deze dag was ook advocaat Martin de Witte aanwezig in Den Haag.Martin is de advocaat van Bart van Well, de man die aangifte heeft gedaan tegen het misbruik door Joris Demmink. Zelf heb ik Martin die dag niet gesproken, maar Mathijs wel. Ik heb begrepen dat Martin daar aanwezig was voor een verhoor van Deetman. Jawel, de voorzitter van de commissie Kerkelijk Misbruik. Kijk, en dan krijgen we een machtsblok: Barristers/Lawyers for Justice!”. Vandaar de titel van dit artikel.

Advocaat Knoops zul je niet in dat rijtje vinden. Die moeten ze niet. Net als advocaat Wesky, komt ook niet door de commissie van goedkeuring.

Boudine schreef: 23 april 2015 om 21:50 
Ik vecht al zo lang voor de waarheid omtrent de zaak Baybasin. Jij komt pas kijken, kuiken! En helaas val je iedereen aan die zich inzet voor deze zaak.
Was jij soms niet bereid om deze zaak in handen te spelen van een zekere mr. Knoops? Ga je schamen!!! FOEI!!! FOEI!!! FOEI!!!

 

En eerste kamerlid en voormalig advocaat Britta Böhler was volgens deze Boudine een heks. Toevallig zeer achtenswaardige advocaten. En in handen spelen? Maak het een beetje spannend!…Niks van dat alles.

Mr van der P., inderdaad dat was omdat zij mij verbood haar naam in de artikelen te noemen. Geen namen noemen, dat willen de heren en dames niet, tja  Google.

Met name vorig jaar, toen ik in januari met deze website ben begonnen en zo ben aangevallen ( zie hier),  ben ik het vertrouwen volledig kwijtgeraakt in deze groep ‘pro-deo’ verdedigers, inclusief Langendoen en kring van overige adviseurs. Een andere visie wordt meteen getackeld door de schatbewaarders met een ongekende agressie en fanatisme, mag ik wel zeggen en uit ervaring.

Al in 2012 heb ik goede en volstrekt fatsoenlijke adviezen en analyses gegeven.

Baybaşin: getapt en gesnapt?

En in 2013 bij de Roestige Spijker zeker. Toen kwam het niet uit. Dat begrijp ik nu achteraf helemaal.

Er zijn van die jaren die iets markeren: 1995 het jaar van het grote bedrog, 1998 het jaar van de imagebuilders zoals Frank Bovenkerk&Co, 2002 het jaar van de veroordeling tot levenslang, 2007 het jaar van het Geheime Turkse Document met daarin Demmink als gechanteerde pedocrimineel, 2010 het jaar van de mediacampagne van Poot&Co en de Demminkdoofpot en zovele andere websites, die meegingen in deze campagne en de jacht op Demmink.  2013 het jaar van de opkomst van De Roestige Spijker, Het Haagse Complot, Talk2Myra en de interviews met Baybasin, en de schrijvers Ton Derksen en Rein Gerritsen, en niet te vergeten de getuigenverhoren, en dan in 2014 na de klucht van de getuigenverhoren valt het stil. De 1 na de ander trekt zich terug of doet pogingen daartoe.

En nu moet het verhaal naar het einde worden geleid, in het jaar 2016, het jaar van de olifant met de grote snuit.

Zie ook: https://www.vooruitmetdegeit.club/herzieningsverzoek/baybasin-en-de-olifant-met-zijn-grote-snuit/

en https://www.vooruitmetdegeit.club/huseyin-baybasin/baybasin-kan-op-de-pot-in-de-pot-en-in-de-doofpot/

Alles wat ik tot nu toe heb geschreven makes sense!… Maar het is allemaal een kwestie van timing…het kwam de heren en dames niet uit. Dus het werd geboycot, verzwegen en belachelijk gemaakt. En niet alleen dat, werd ik ook nog eens gedreigd met een rechtszaak namens Baybasin. En niet te vergeten geboycot op twitter, ik kan namelijk zelf geen link plaatsen naar deze website onder een rubriek, bijvoorbeeld #Baybasin of #Demmink

Lees voor de achtergrond daarvan https://www.vooruitmetdegeit.club/baybasin-report/baybasin-report-een-inconvenient-truth/#comments

Natuurlijk was ik er niet ongevoelig voor. Heb ook vele malen getwijfeld, maar nee nu durf ik zonder meer te stellen: Ik heb het al die tijd bij het rechte eind gehad. En nu het verhaal dus op het einde loopt, en men het grote geld ruikt, komt een illuster gezelschap bij elkaar; “Barrister/lawyers for justice.

Man man man, tjonge jonge jonge en met Boudine in gedachten: FOEI!!! FOEI!!! FOEI!!!

 Wat een komedianten. Ik moet er werkelijk om lachen.

Theater, beste lezers, theater, dat is wat de heren en dames ons voorschotelen. And it’s all about the money honey. Wim van de Pol: “Baybasin, die nu bijna twintig jaar in de cel heeft doorgebracht, zal zeker nogmaals aangifte tegen Hillenaar en tegen anderen gaan doen. Bovendien zal er mogelijk een schadevergoedingsprocedure in gang worden gezet.” Mogelijk lijkt me een understatement beste Wim van de Pol. Zie Crimesite; http://www.crimesite.nl/baybasin-affaire-heel-dichtbij-apotheose/

Nu op de valreep komt de verdediging dus nog met een rits bewijzen, die Aben kan meenemen in zijn conclusie.

Wim van de Pol schrijft: “Na bijna vijf jaar is dan nu het einde van de procedure van Hüseyin Baybasin bij de Hoge Raad in zicht. Zijn advocaat zegt over een ‘overstelpende’ hoeveelheid nieuw bewijs te beschikken waaruit zou blijken dat de zaak vanaf dag 1 met leugens en bedrog in elkaar is gezet. Maandag dient advocaat Adèle van der Plas haar laatste aanvullende pleidooi in bij de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, Diederik Aben. Deze zou dan nog een maand de tijd kunnen nemen om een advies voor de Hoge Raad over het verzoek (zijn conclusie) af te maken. Doorgaans volgt de Hoge Raad dit advies. Vrijdag verschijnt een boek van hoogleraar wetenschapsfilosofie Ton Derksen over de in zijn ogen vervalste telefoontaps.”

Ik hoop van uit de grond van mijn hart dat Aben zijn werk goed doet en Baybasin eindelijk in vrijheid stelt. Ik heb mijn idee over de verdediging van Baybasin zowel als over Aben drastisch moeten bij stellen.

Het volgende schreef ik vorig jaar juli in het artikel Baybasin en de A-G Aben:

“Al eerder heb ik aangeven dat deze Aben het Herzieningsverzoek in de maag is gesplitst. En daar herken ik iets. Eerst publiekelijk afbranden en dan hem opzadelen met een onmogelijke klus, waar hij geen nee tegen kon zeggen. Dat is wat ik denk. Hij kan geen kant op, deze Aben net als Baybasin. Met beiden heb ik het te doen, immers ze zijn tot elkaar veroordeeld en daar wil ik aan toevoegen: door dezelfde club!…”

Beter gezegd clubs, want waar is de verdediging al die twintig jaren en met name deze vijf jaren dat het herzieningsverzoek loopt, mee bezig geweest?

Niet met de zaak Baybasin, met sprookjes!…

7 gedachtes over “Baybasin en de “Barristers/Lawyers for Justice!””

 1. Weer tijd om het e.e.a. te onderbouwen. Laat ik beginnen met het jaar 1995

  24 december wordt hij naar Nederland gelokt en gearresteerd. Hijzelf moet daar over vertellen en doet dat in de interviews met Talk2Myra. Zowel in de interviews als tijdens de rechtszaken die ik heb bijgewoond in 2014 en 2015 introduceert hij zich bij de rechter als gijzelaar. Consequent. Maar in de berichtgeven is hij altijd consequent neergezet als de asielzoeker, zo niet letterlijk dan in ieder geval als suggestie aan het publiek meegegeven: “Hij kwam in Nederland terecht”, de wijze waarop wordt niet toegelicht. “Hij bevond zich in Nederland en vroeg asiel aan”. Pas daarna volgt dan: “in 1995 vroeg Turkije ook om zijn uitlevering.” Dat geeft de suggestie dat dat verzoek daarna plaatsvond. Ik heb dat toegelicht in het volgende artikel https://www.vooruitmetdegeit.club/zijn-arrestaties/het-herenakkoord-tussen-turkije-en-nederland/

  Niet alleen de kranten die over hem schrijven doen dat, maar ook zijn verdedigers, zijn advocaat. Pas sinds kort heeft de omkering plaatsgevonden en is het verzoek om uitlevering chronologisch voor het asielverzoek geplaatst op de site van de Bakker Schut stichting. In Wikipedia staat het als volgt en let dan op de chronologische volgorde, eerst politiek asiel en daarna de arrestatie en dat is geen toeval. Dat is met opzet zo:

  “Politiek asiel en arrestatie[bewerken]
  In 1995 kwam Baybaşin in Nederland terecht waar hij politiek asiel aanvroeg, de Turkse overheid zou hem willen vermoorden vanwege zijn betrokkenheid bij de Koerdische afscheidingsbeweging, aldus Baybaşin. Ook zou hij te veel weten over betrokkenheid van Turkse autoriteiten bij smokkel van verdovende middelen, moord, geweldpleging, ontvoering en afpersing. Hetzelfde jaar (1995) verzocht Turkije Nederland om uitlevering van Baybaşin. De rechter verbood de uitlevering op 28 oktober 1997 omdat Baybaşin gemarteld was en er gevaar was dat hij weer gemarteld zou worden vanwege zijn betrokkenheid bij de Koerdische zaak. Op 27 maart 1998 werd hij in Nederland gearresteerd op verdenking van onder andere het leidinggeven aan een criminele organisatie en drugshandel. Baybaşin zat jaren in voorarrest omdat het Openbaar Ministerie de zaak moeilijk rond kreeg. Zo betwistte Baybaşin onder andere het bewijsmateriaal. Op 30 juli 2002 werd Baybaşin na een langdurig en spraakmakend proces veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor moord, gijzeling en drugshandel.[1] Baybaşin vocht zijn veroordeling aan omdat deze grotendeels was gebaseerd op taps van telefoongesprekken. Baybaşin beweerde dat de taps en de transcripties waren gemanipuleerd.[2] De advocaten van Baybaşin verzochten om de originele bandopnamen van de afgeluisterde telefoongesprekken, zodat ze konden nagaan of de tapverslagen gemanipuleerd waren. Dit verzoek werd afgewezen. De uitspraak van de rechtbank werd in hoger beroep door het hof in Den Bosch op 7 oktober 2004 bevestigd, waarmee de levenslange gevangenisstraf van Baybaşin bleef staan. Zijn beroep in cassatie is door de Hoge Raad verworpen.”

  In het jaar daarop in 1996 gedurende de tijd dat hij in detentie zat, waarbij de suggestie wordt gedaan dat hij daar was in verband met die asielaanvraag en het verzoek om uitlevering, vinden een 20tal gesprekken plaats tussen Bovenkerk en Co en Baybasin. In die gesprekken zou hij hebben opgeschept over zijn carriere in de misdaad.
  Ik heb daarover geschreven in https://www.vooruitmetdegeit.club/boeken-over-baybasin/baybasin-opvolger-grootcrimineel-bruinsma-der-lage-landen/

  In 1998 wordt het boek de Maffia van Turkije gepresenteerd, maar daarna weggemoffeld, zoals ik hierboven laat zien. Het laat een bijzondere passage zien nl:

  Bovenkerk in de Maffia van Turkije

  Interessant is dat de herniewde uitgave van het boek 1 pagina minder telt. Zie het artikel: https://www.vooruitmetdegeit.club/huseyin-baybasin/baybasin-en-de-fijne-heren/

  En ook over dat boek, waarvan hij pas veel ik later, hijzelf noemt het jaartal 2007, de Engelse te lezen heeft gekregen, ook over die versie mag hij niet spreken tijdens de interviews van zijn advocaat. Desondanks zijn de interviews met talk2myra, uitgezonden. Dat had, schat ik, met een andere doelstelling te maken, waarvoor de inzet van Baybasin nodig was. Dat had te maken met Demmink en de getuigenverhoren die daarna in 2014 werden georchestreerd door De Roestige Spijker. Dat haal ik ook uit de chronologie en de intensiteit van de interviews met hem in juist die periode. Uiteraard heeft Baybasin nu een mediaverbod, volgens Talk2Myra. Dat is dan weer een verklaring voor de mediastilte, die daarna volgde. Dat soort mededelingen krijg je overigens nooit te horen van zijn advocaten. Waar nodig werd hij nog eens opgetrommeld, bijvoorbeeld om mij onder druk te zetten deze website te deleten, hoewel hij het mij nooit persoonlijk of letterlijk heeft gevraagd. Ook zijn advocaat Van der Plas niet. Maar het gaf mij wel te denken.

 2. Het jaar 2002 is het jaar van de rechters. Het jaar van de veroordeling tot levenslang. Ik ben er van overtuigd dat hier naartoe is gewerkt, al ging het via de veroordeling in 2001 waar een gevangenisstraf van 20 jaar was uitgesproken. Immers met een Hoger beroepsprocedure enerzijds danwel anderzijds zou dit in tweede instantie alsnog kunnen en had aanklager Hillenaar meer tijd voor zichzelf om de genadeklap door de rechter uit te laten delen. Dat gebeurde dan ook krap een jaar later.

  Wat vonden de rechters in 2002 aannemelijk? En ik citeer uit het vonnis:

  “Op 9 november 1997 is Oge in een theetuin in Istanbul vermoord. Uit telefoongesprekken die zijn afgeluisterd voor, op en na die datum blijkt dat de verdachte rechtstreeks betrokken is geweest bij deze moord. Hij heeft voor de moord aangegeven dat het werk geregeld/geklaard moest worden. Kort na de moord is hem gemeld dat het “ding” in een tuin “voor elkaar is” en de verdachte heeft daarover zijn tevredenheid uitgesproken.”

  Het bewijs: Baybasin heeft in codetaal de moord op Öge vanuit zijn woonplaats Lieshout in Brabant ‘medegepleegd’, waarbij de codewoorden waren: het werk geregeld/geklaard moest worden, het ding in een tuin voor elkaar is, waarop een uiting van tevredenheid volgde.

  En daarom schrijven de rechters: “Het hof is van oordeel dat de feiten en omstandigheden waaronder deze ( dus alle zes ten laste gelegde delicten) zijn gepleegd, van dien aard zijn dat ze een zeer langdurige gevangenisstraf rechtvaardigen. In deze zaak staat het hof, evenals de rechtbank in eerste aanleg, voor de keuze of hij de maximale tijdelijke gevangenisstraf van twintig jaar of de levenslange gevangenisstraf die is geëist zal opleggen.”

  Met andere woorden ook in rechtszaak in 2001 is die afweging gemaakt. Echter toen werd het 20 jaar. Dus waarom dan nu levenslang?

  “Het niets ontziende karakter van de organisatie waarvan de verdachte de leider was, is een factor die in de overwegingen omtrent de strafmaat een groot gewicht in de schaal legt.

  De koelbloedige, meedogenloze wijze waarop de verdachte wereldwijd acties van vergelding (c.q. pogingen daartoe) initieerde en regisseerde vraagt om een reactie, die voor de toekomst uitsluit dat hij nog ooit de gelegenheid krijgt, om op een dergelijke wijze over de levens van anderen te beslissen.

  Dat alleen al rechtvaardigt naar het oordeel van het hof het opleggen van een levenslange gevangenisstraf.

  Daarbij komen nog argumenten van generaal preventieve aard en van normbevestiging.

  Dat laatste argument, waarvan de advocaat-generaal heeft benadrukt dat dit voor hem het meest important is, betekent in dit geval dat duidelijk moet worden gemaakt, dat iemand voor wie het leven van anderen van geen waarde is, het recht heeft verspeeld om nog langer in de vrije samenleving met die anderen te verblijven.”

  Nou nou nou, wat een superlatieven. En dat moet de levenslange gevangenisstraf rechtvaardigen?

  Nog even in de herhaling. Het bewijs: Baybasin heeft in codetaal de moord op Öge vanuit zijn woonplaats Lieshout in Brabant ‘medegepleegd’, waarbij de codewoorden waren: het werk geregeld/geklaard moest worden, het ding in een tuin voor elkaar is, waarop een uiting van tevredenheid volgde.

  Volgens A-G Aben in zijn conclusie kon en kan een levenslange gevangenisstraf uitsluitend op basis van dit ene delict ‘de moord op Öge’ worden opgelegd. Toch wordt levenslang opgelegd op basis van bovengenoemde superlatieven van de rechters? Ja want er zijn niet meer, wat heet, bewijzen aangedragen! Het is dus een interpretatie van hetzelfde gegeven, met als doorslaggevend argument:

  “De verdachte vormde samen met anderen een criminele organisatie die in Nederland zijn weerga nauwelijks kent. De slagkracht van deze organisatie blijkt alleen al uit de omstandigheid dat de hierboven genoemde strafbare feiten zich hebben voorgedaan in een korte periode, namelijk in de periode van september 1997 tot en met februari 1998.”

  De rechters hebben zichzelf daarin overtroffen.

  De moord op Oge in de theetuin daar in Istanbul was een afrekening ivm een heroineschuld. Zonder heroine geen motief voor moord. Vandaar dat ook die heroinehandel als apart delict opgenomen moest worden in de tenlastelegging. En het is ook niet verwonderlijk dat juist dit aspect met veel tromgeroffel moest worden verkondigd via boeken en media.

  Er is voor dat onderdeel een man onder dubieuze omstandigheden verhoord, die dan heeft bevestigd dat Baybasin in de heroinehandel zat.

  Kortom ook het OM, onder leiding van Hillenaar in samenwerking met de Turken, heeft zichzelf bij het construeren van de tenlastelegging overtroffen. Ik had graag die tenlastelegging en het pleidooi gelezen, maar die worden helaas niet prijsgegeven.

  Hoe dan ook. Ik heb de vonnissen en arresten gelezen. Meer is aan info niet nodig voor de constructie van een moord.

  Tja en dan is er de voormalige chef van de IRT Langendoen. De man die bij uitstek toch bekend moet zijn met de internationale drugsscene. Baybasin is onschuldig, zegt hij, maar waar komt hij dan mee in 2007?

 3. Vanaf 2007
  In plaats de heroineaantijging te ontkrachten heeft Langendoen de chantagekwestie met Demmink in de hoofdrol een boost gegeven door zijn onderzoek in Turkije, naar aanleiding van het aanvullende geheime rapport daarover. In 2008 heeft hij op basis van zijn bevindingen een rapport samengesteld.

  Op 17 februari 2015 heb ik hem een vraag voorgelegd via twitter nl: Wat heeft u gedaan om de tenlastelegging in de zaak Baybasin inhoudelijk te weerleggen. Zie hier.
  De week daarop komt er een reactie van hem in de Eemlander dat de affaire Demmink de zaak Baybasin inderdaad heeft weggedrukt. Maar toen was het leed al geschied, mede dankzij hem.

  Ik heb over het geheime rapport geschreven in het artikel Baybasin en de geheime dienst van Turkije. Op basis daarvan zijn verschillende rechtszaken gevoerd tot aan het herzieningsverzoek aan toe.

  Niet voor niets heb ik het ‘geheime’ rapport een koekoeksei in het nest van Baybasin genoemd, want het heeft zijn nest bevuilt.
  https://www.vooruitmetdegeit.club/herzieningsverzoek/baybasin-en-het-koekoeksei/

  Als geen ander had Langendoen de beschuldiging aan het adres van Baybasin t.a.v. de heroinehandel kunnen ontkrachten. In plaats daarvan is hij bezig gegaan met een dubieus geheim rapport. De rechters konden er m.i. terecht niets mee.

  Wikipedia: “De aangifte was volgens het OM grotendeels gebaseerd op een ‘mysterieus’ aanvullend rapport dat volgens de advocaten van Baybaşin afkomstig was van de Turkse overheid. Volgens het OM konden de advocaten van Baybaşin geen duidelijkheid verschaffen over de authenticiteit van het document en was het onduidelijk wie de opstellers van het rapport waren.”

  De verdediging vond dat het OM in casu de Nederlandse regering, de Turkse geheime dienst/ de Turkse regering daar om had moeten vragen. Ondertussen was het leed voor Baybasin al geschied. Het COMPLOT was niet meer weg te denken uit het nieuws. En Langendoen?

  Langendoen weet zeker dat Baybasin onschuldig is. Dat wil ik meteen aannemen van deze voormalige IRT chef. Maar waar hij dan vervolgens mee komt!!! Nee….

  Langendoen heeft niets gedaan om Baybasin vrij te pleiten van de beschuldigingen, in tegendeel hij heeft met zijn bevindingen de strop nog iets strakker aangehaald. Of hij dat met opzet heeft gedaan laten we dan nog maar even in het midden. Meneer Langendoen houdt een low profile maar heeft zeker zijn rol vervuld in de loop der dingen, zeggen we dan, prodeo staat op de site van de Bakker Schut Stichting.

  https://www.youtube.com/embed/oDiZ3aCJp18

  En laten we vooral niet vergeten: De ellende begon voor Baybasin toen hij juist die drugsconnectie tussen Turkije en Nederland in een tv programma in Turkije aanzwengelde. Hij werd meteen nog tijdens dat praatprogramma in Turkije opgepakt en verdween de gevangenis in. Kortom dan hebben we het over de IRT. Dat is m.i. de reden waarom Baybasin moest verdwijnen.Dat was in het belang van zowel Turkije als Nederland.

 4. Het jaar 2010 is het jaar dat de mediacampagne of beter gezegd de mediagekte rond demmink van start gaat met het publiceren van het boek de Demminkdoofpot. Meteen kracht bijgezet door twee nieuwe websites die ook dat jaar van start gaan nl: Boublog en de Bakker Schut Stichting van vdr Plas. Zie http://www.bs-foundation.nl

  De auteur van het boek is Jan Poot en de co-auteur is Micha Kat, die op zijn beurt de informatie heeft gekregen van Baybasin en vander Plas.
  Baybasin vertelt daarover tijdens een interview het volgende:

  “Ik heb erg veel tijd besteed om alle informatie voor zijn boek te verzamelen. Mevrouw Van der Plas heeft veel tijd besteed om hem van de informatie te voorzien over, wat zij maar aan documenten tegen Demmink kon vinden, en ze vertelde dat ze alles al had gegeven aan Micha Kat, en ze gaf het aan alle journalisten. En mevrouw Van der Plas besteedde honderden uren om het dossier over Demmink voor Poot samen te stellen, maar werd daar niet voor betaald en heeft er ook niks voor gevraagd. En wat mijzelf betreft: om door Poot betaald te worden zou gek zijn, zou werkelijk krankzinnig zijn.”

  Uiteraard speelden het geheime rapport en de bevindingen van Langendoen daarbij een grote rol. Baybasin vertelt daarover in het volgende artikel.

  Poot recruteert onder bloggers om de mediacampagne te ondersteunen. Vooral Micha Kat is een van de belangrijkste roergangers, die samen met medegangers dmv zogenaamde conflicten de naam van Demmink als pedofiel op de markt moeten zetten.

  Myra:
  Ja, er zijn veel geruchten over deze familie Poot. De geruchten zijn dat zij je betalen en dat zij, ik weet niet, iedereen, zelfs mij betalen, alleen om Demmink te pakken te krijgen en mijn vraag aan jou is: Wat is je relatie met deze familie Poot?

  Baybasin:
  Ik ken ze niet. Ik heb geen enkele relatie. Ik heb totaal geen relatie. Ik ken ze niet. En als iemand er over roddelt dat ze mij betalen, dan is dat een belediging, dan kunnen ze maar beter….en met zichzelf in het reine komen. Ik ken meneer Poot en zijn familie niet. Ik heb er pas geleden over gehoord en de eerste keer dat ik er over hoorde ( de betalingen) was in 2009 van Micha Kat. Hij zou me komen bezoeken en hij vertelde me dat zij bekend hadden gemaakt 10.000 euro uit te loven aan degene die hem een naam zou kunnen leveren. Dat is de eerste keer dat ik van de naam Poot hoorde.

  Het is niet meer dan een product dat op termijn geld moest opleveren, zo kijk ik er nu tegen aan. Poot doet daar niet geheimzinnig over. Hij brengt dat als een soort van gemeenschappelijk profijt: de Nederlandse bevolking krijgt de rechtsstaat die het verdient en hij zijn 20 miljard aan gederfde inkomsten. Hij rekent dat de journalist het nog eens fijntjes voor en toont zich een ware rekenmeester:

  Dat gaf mij het inzicht dat deze hele charade om niets anders dan drugs, geld, chantage en duistere deals gaat. Poot had Baybasin nodig om Demmink op de kaart te zetten in zijn jacht naar de 20 miljard. Dat is ook het allereerste begin, hij verwijst in het eerste artikel meteen naar de aanklachten die Baybasin in 2007 en 2008 deed tegen Demmink.

  Ik heb erover geschreven in een serie artikelen onder “It’s all about the money honey” En dat allemaal onder de noemer van het bestrijden van kindermisbruik. De Pootcompany heeft zwartboeken aangelegd en wilde wel degelijk betalen voor inlichtingen over de handel en wandel van overheidsambtenaren en in het bijzonder Demmink.

  De mensen rondom Baybasin beschuldigen mij ervan voor het Demminkkamp te werken zelfs Demmink te verdedigen ten koste van Baybasin. Dat heb ik geenszins gedaan, maar dat is hun manier van aanvallen om mij monddood te maken. Maar ik ben niet van plan om mee te doen aan het tweetbashen of het Demminkbashen. Dat is niet mijn manier, maar ook niet de manier van Baybasin. Hij zegt er dit over in een brief aan mij:
  “However when I believe Demmink should pay the consequences of his wrong doing, the state of law and civilisation must not be targeted. So Demmink personally should not be targeted but his wrong doing must be.”

  En daar kan ik mij helemaal in vinden. Zodra ook maar ergens een andere visie wordt verkondigd of een kritische opmerking wordt gemaakt komt meteen het stofzuigerteam in actie met opmerkingen als: “Wat hier staat is niet waar.” “Wat hier staat is verzonnen.”

  Wat die man Demmink precies op zn kerfstok heeft weet ik niet. Hoogswaarschijnlijk weet Poot het nodige, immers hij legde zwartboeken aan, maar dat krijgen wij nooit en te nimmer te horen of te zien. De beerput is veel omvangrijker dan wij als gewone burgers ooit zullen weten.

  Hoe dan ook, het is voor mij een signaal geweest dat hier iets niet klopte. Waarom hield de verdediging onder aanvoering van Van der Plas en al die frontsoldaten zo vast aan dat complot, met Demmink als pedofiel in de hoofdrol, in de zaak Baybasin. Het was overduidelijk desastreus voor zijn zaak, een koekoeksei dat de familie Poot naar mijn idee, immers bewijzen kan ik het niet, geen windeieren heeft gelegd.

  Duidelijk is dat de mannen achter de Roestige spijker nou niet direct de prototypes zijn van de idealist en bestrijders van pedofilie. Ze werkenten zelfs samen met een veroordeelde chanteur Abramoff die kinderen leverde aan hoogwaardigheidsbekleders. Er is veel over geschreven. De Roestige Spijker werd in 2013 opgericht,
  inschrijving KvK de roestige spijker

  zogenaamd naar aanleiding van een gelijknamig opiniestuk in de krant. Het initiatief of de bron is altijd elders.

  De Roestige Spijker ging aan de slag met behulp van de advocaat Matthijs Kaaks, Micha Kat, Dankbaar en Mauritz, JDTV, het katholiek dagblad, het AD, Talk2Myra en het Haagse Complot en, borduurde voort op de performance van Langendoen en Vander Plas voor de Amerikaanse hearingcommissie. Het luidde een nieuwe fase in The Dutch Injustice klucht.

  De Apotheose vond begin 2014 tijdens de getuigenverhoren plaats. Ik schat dat die gebruikt zijn voor de onderhandelingen met de staat. Heel bijzonder is het feit dat begin 2014 een zekere Ottens toetrad als secretaris van de stichting. Een man die zn carriere bij de overheid voornamelijk te danken had aan Demmink. Toch curieus nietwaar. Hij kwam pas tijdens de getuigenverhoren tevoorschijn. Robert Rubinstein doet met zijn club TBLI nog even een goed woordje voor Baybasin.

  Een beetje late reactie op mijn vraag wat hijzelf voor Baybasin had ondernomen.

  Na de getuigenverhoren trekt de een na de ander zich terug. De heren die zich zo druk maakten om Dutch Injustice laten het afweten. Poot vertrekt, Rubinstein houdt het voor gezien, want er is blijkbaar geen steun onder het Nederlandse volk, dat de donatieknop maar niet kan vinden. Dat is ook het patroon elkaar van een excuus voorzien soms via geensceneerde conflicten. En altijd ontkennen dat ze ook maar iets met elkaar te maken hebben. Nee hoor, allemaal onafhankelijke onderzoekers. Ik ook, maar daar wordt aan getwijfeld: Eens komt de dag dat het duidelijk zal worden aan welke kant ik stond, las ik elders van een van de frontsoldaten over mij.

  Er wordt door Poot na de getuigenverhoren nog een email gestuurd naar de Tweede kamer, want er moet een parlementaire enquete worden gehouden over Demmink. En als dat niet gebeurt, tja dan wil het volk blijkbaar niet anders. Poot trekt zich terug in de bergen in Zwitserland. En hoe zit het dan met die shipsholclaim van 20.000 miljoen aan gederfde inkomsten, waarvoor een Amerikaans team is ingehuurd?

  Nee, daar heeft Poot ook geen zin meer in. Hij neemt na al die jaren genoegen met een paar miljoen als opbrengst van de verkoop van gronden rond Shipshol. En Baybasin?

  Ik vond het beslist nodig om, na deze terugtrekking, actie te ondernemen en heb daarom tot twee keer toe de fractievoorzitters en kamerleden emails gestuurd. Ik heb twee reacties gehad, van D66 de heer Pechtold en van de VVD de huidige minister van Justitie Ard van der Steur. Zie de stille staatsgreep.

  Op 19 jun. 2014 om 11:16

  Geachte fractievoorzitters van de Tweede Kamer,

  Ik wend mij tot u met de volgende kwesties:

  1.Naar ik heb vernomen is het herzieningsverzoek dat Mr Adele van der Plas namens Huseyin Baybasin heeft ingediend, en ik ga er hier van uit dat u allen zonder meer bekend bent met de zaak, dat dit herzieningsverzoek bij de Hoge Raad door Advocaat Generaal Aben voor de zoveelste keer verschoven is naar een latere datum.

  Sedert januari 2012 is dat het patroon: datum prikken en vervolgens op de dag van de zitting kenbaar maken dat de datum wordt verschoven. Psychisch is dat voor de man in kwestie natuurlijk desastreus en dat is ook de reden dat ik nu schrijf. Schuldig of niet schuldig, menselijkerwijze gesproken is deze gang van zaken sowieso, laat ik het nog geen psychologische oorlogsvoering noemen, maar humanitair gezien een rampzalige ontwikkeling. Als het zo onduidelijk ligt dan zou ik helemaal geen datum noemen. En als een onderzoek zo vaak verschoven moet worden, dat het zelfs in de jaren gaat lopen, dan zou ik op zn minst eens inzage willen hebben in de totstandkoming van de planning. Wat is telkens de oorzaak dat de geplande zitting dan op het laatste nippertje niet door kan gaan. Hoe dan ook:

  2. Deze gang van zaken is mogelijk gemaakt door de wet Herziening ten voordele van 1 oktober 2012.

  De vraag is echter in wiens voordeel deze wet tot stand is gekomen? In 2012 heb ik reeds in een commentaar in Vrij Nederland het mogelijke negatieve effect opgemerkt, namelijk dat wat zich nu voltrekt: uitstel en nog meer uitstel tot in het oneindige. Er is in deze wet immers geen beperking opgenomen t.a.v. de duur van een dergelijk onderzoek.

  Mijn verzoek aan u is deze kwestie op de agenda te zetten en alsnog deze wet aan te passen en een passage op te nemen met een tijdslimiet.

  3. Dan de Shipsholaffaire, waar de heren Poot miljarden, en dan lees ik bedragen als 20 miljard, en al is het dan een paar miljard minder, we hebben het nog altijd over miljarden, op de staat, en dat zijn wij, wil verhalen door een investeringsmaatschappij in Amerika. Na wat ik tot nu toe heb gelezen wordt het de hoogste tijd om juist deze kwestie, die zo is uitgespeeld is via rechtszaken, zijpaden en media, via een parlementair onderzoek tot op de bodem uit te zoeken.

  Mijn verzoek aan u is de kwestie op de agenda te zetten en een parlementair onderzoek te eisen.

  In principe heb ik dus drie verzoeken:
  1. Een einde te maken aan de psychisch zeer belastende wijze waarop telkens een datum wordt gepland in de herzieningszaak van de heer H. Baybasin bij de Hoge Raad, die dan vervolgens wordt verschoven en pas bekend wordt gemaakt op de dag van de zitting.
  2. Een wetswijziging met betrekking tot de bovenstaande wet herzieningen ten voordele, met een tijdslimiet t.a.v de duur van een onderzoek.
  3. een parlementair onderzoek naar de Shipshol affaire, aangezien het hier gaat om een miljardenclaim op de Nederlandse Staat en daarmee de Nederlandse burger, door blijkbaar een Amerikaanse Investeringsmaatschappij.

  Alvast bedankt voor uw aandacht.

  Hoogachtend,
  L.D. Broersma

  ——————————————————————————————————
  Datum: 11 februari 2015 06:53:17 CET
  Aan: “g.wilders@tweedekamer.nl” etc etc etc
  Kopie: Adèle van der Plas

  Geachte fractievoorzitters,

  mijn verzoek van vorig jaar juni heeft weinig teweeg gebracht, behalve een enkele reactie, zoals van het secretariaat van de D66 fractie, dat het op de agenda zou worden gezet van de fractievergadering. Daarna heb ik er nooit meer van gehoord. En toch was mijn verzoek, om een tijdslimiet in de wet ten voordele op te nemen, uiterst reëel en praktisch snel uitvoerbaar. Dus ik begrijp niet waarom dat nog niet is gerealiseerd.

  Ondertussen is de behandeling van het herzieningsverzoek van de heer Baybasin vanaf indiening 1 april 2011 tot heden nog steeds niet afgerond, met dank aan het parlement dus wettig, en kan tot in het oneindige door gaan. Nou ja een mensenleven is uiteraard wel eindig en dan kan het verzoek samen met Baybasin het graf in.

  Het herzieningsverzoek is in ieder geval in de afgelopen periode opnieuw driemaal uitgesteld. Ik heb daarom besloten mijn visie op de Baybasin-affaire te vertellen via een website. Niet dat ik erg positief ben over een mogelijke vrijlating van Baybasin die, nadat ik de zaak nu zo’n drie en een half jaar bestudeer, volgens mijn overtuiging beslist op valse gronden, noem het verknipt bewijs naar het boek van Ton Derksen, is veroordeeld. De overmacht is net iets te groot waar tegen hij moet opboksen.

  De hulp die hij krijgt van zijn advocaten is bewonderenswaardig en volhardend te noemen, maar gesteld tegenover de tankbrigade van de staat krijgen zij weinig kans. Daarvoor moet een wonder geschieden, ziet u, want ik maak liever een wonder mee dan een revolutie.

  Ik wil gewoon niet dat de man vergeten wordt, dat hij binnen onze samenleving een identiteit krijgt, dat is het minste wat ik voor hem kan doen ter compensatie van alle jaren dat hij niet alleen ten onrechte gevangen is gezet, maar ook nog eens is gekoeioneerd op alle mogelijke manieren.

  En ik wil mensen, die er belangstelling voor hebben, uitleggen vanuit mijn professie, organisatiekunde en communicatie, wat en hoe dit allemaal zo kon en kan gebeuren.

  Waarom het kon gebeuren en waarvoor, in de zin van drijfveren en winst voor de staat, ligt meer op uw terrein van onderzoek, want de Baybasin- affaire is een staatsaangelegenheid, geen veroordeling van een drugscrimineel, hoe groots en meeslepend, maar ook hoe simpel het is gebracht middels, wat heet, ‘bewijsvoering’, vonnissen en arresten. Zo denk ik er over.

  De website is te vinden onder:
  http://www.baybasin-report.nl

  Lidy Broersma

  Toevoeging: Mevrouw van der Plas in het kader van: beter laat dan nooit en hoe geef ik er weer een mooie draai aan. Na al die jaren Demmink als gechanteerde pedofiel aangeklaagd en op de landkaart te hebben gezet, ‘een zaak van Nationaal belang’ of is het niet meer dan zelfpromotie op de valreep.

  Datum: 11 februari 2015 08:39:32 CET
  Aan: k.arib@tweedekamer.nl, etc. etc etc
  Kopie: Adèle van der Plas

  Geachte kamerleden,

  bij deze breng ik u op de hoogte van mijn correspondentie met uw fractievoorzitters. Overigens heb ik bij nader inzien nog een vraag, ik zou namelijk erg graag weten hoe de wet herziening ten voordele tot stand is gekomen. Welke fasen zijn doorlopen, van aanleiding tot uiteindelijke bekrachtiging, inclusief de informatie die daarover bekend is, uitgezet in de tijd, dus de tijdstippen van cruciale momenten in het ontwikkelingsproces van deze wet. Wie hebben mee gedaan aan- cq waren betrokken bij die besluitvorming en de totstandkoming. Was u als kamerlid er bijvoorbeeld bij betrokken?

  Ik zou u daarvoor zeer erkentelijk zijn.

  Met vriendelijke groet,
  L.D. Broersma

 5. En dan zijn we nu in het jaar 2016 toe aan de volgende apotheose, voor Baybasin?

  Maar de vraag is onder wiens regie?

 6. Als ik de Advocaat Generaal Aben een advies zou mogen geven dan zou ik zeggen: Ga met Baybasin een heel lang prive gesprek aan, zonder advocaten, zonder adviseurs en zeker zonder luistervinken en probeer er samen uit te komen. Ik weet het, het is onorthodox, maar toch, waarom niet.

  Want u moet zich zo voorstellen lezers: Er is een strijd gaande tussen twee of zelfs meer boevenbendes, noch Baybasin noch de Advocaat Generaal Aben maken daar deel van uit, maar zijn wel de inzet of moet ik zeggen de pionnen in het schaakspel. Dat is waarom ik in het artikel schrijf dat beiden tot elkaar zijn veroordeeld.

 7. Beste lezers,de twijfel is enigszins toegeslagen naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen. Ik weet op dit moment niet wat de rol van Baybasin is. Feit is dat hij de zaak Demmink, de chantage en het complot op de kaart heeft gezet. Ik ben er tot nu toe van uit gegaan dat hij er in getuind is, maar daar ben ik niet meer zo zeker van.
  Leest u daarom

  https://www.vooruitmetdegeit.club/herzieningsverzoek/baybasin-demmink-en-het-doek-dat-maar-niet-wil-vallen/

  en

  http://www.baybasin-report.nl/herzieningsverzoek/baybasin-en-de-provocatie-van-de-a-g-aben/

Reageren niet meer mogelijk.