Baybaşin en de koninklijke uitweg

Pak me dan als je kan, het bewijs kun je toch niet krijgen. Een gemeen spel, binnen onze zogenaamde rechtsstaat, dat met Baybaşin in het grote onoverzichtelijke maatregelwoud van Nederland wordt gespeeld.

Inderdaad het NRC en de overige critici in het land kunnen er smalend over doen, maar Van der Plas zegt het juist: De dossiers (van het Turkse Openbaar Ministerie) blijven gesloten  voor het OM, omdat er tussen Nederland en Turkije een geheim akkoord is gesloten, een herenakkoord. Er zijn blijkbaar mensen in dit land die denken dat dergelijke akkoorden niet worden gesloten. Die gedachte getuigt alleen maar van een grenzeloze naiviteit. Dus NRC je mag voortaan de aanhalingstekens bij geheim wel weglaten.

Wat er dan aan dat geheime akkoord ten grondslag ligt daar  proberen we uiteraard achter te komen. Is het vanwege chantage?
Wie zal het zeggen, zou kunnen. Is het vanwege wederzijdse belangen in de Koerdische regio, met zijn rijkdommen aan olie en andere grondstoffen? Wie zal het zeggen, heel goed mogelijk. Is het vanwege het militair strategisch en tactisch en industrieel complex? Het is een mond vol, maar het kan. Is het vanwege verplichtingen in NATO verband? Wij weten het niet. Wij niet, maar de betrokken heren en jadames wel.

Wat wij wel kunnen constateren is dat: niemand van de ministerraad  in actie komt:

Geen spoedberaad plaatsvindt omdat de Turkse staat zo openlijk ons rechtssysteem schoffeert.

Nee:

Geen vragen in het Parlement, want ze zijn momenteel met krokusvakantie. Wat niet is kan misschien nog komen?

De Turkse ambassadeur wordt niet op het matje geroepen.

De minister van Buitenlandse zaken reist niet af naar Turkije om medewerking af te dwingen. Gaat wel naar Turkije voor de verdediging van het vrije woord.

Helemaal bizar wordt het als ik in de conclusie van Aben op het herzieningsverzoek van Baybasin het volgende lees:

“Turkije is een volwaardig lid van de internationale gemeenschap, maakt deel uit van talrijke internationale fora en is partij bij vele internationale verdragen waarbij de beginselen van de rechtsstaat en het respect voor de mensenrechten voorop staan. Er dient in het algemeen op te worden vertrouwd dat bij de samenwerking, gebaseerd op deze verdragen, Turkije vorenbedoelde uitgangspunten respecteert. In het kader van de criminaliteitsbestrijding wordt door de politie en het Openbaar Ministerie in Nederland op verschillende niveaus samengewerkt met de Turkse autoriteiten: Op basis van verdragsrechtelijke verplichtingen (o.a. het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken van 1959) wordt over en weer rechtshulp verleend en ter uitvoering daarvan feitelijk samengewerkt om zo doeltreffend mogelijk de onderzochte organisaties strafrechtelijk te kunnen aanpakken. De mate van samenwerking is afhankelijk van de intensiteit en omvang van de activiteiten van de onderzochte criminele organisatie zowel in Nederland alsook in Turkije. Deze samenwerking verloopt over het algemeen naar tevredenheid, mede als gevolg van goede persoonlijke contacten.”

Maar dus niet als het om Demmink zelf gaat. De Turkse overheid wil niet ingaan op het rechtshulpverzoek van het OM en dus stokt het onderzoek.

De minister van justitie en veiligheid komt ook al niet voor zijn personeel op: Het was niks, het is niks en als het aan hem ligt wordt het nooit wat.

En nu is dan door Advocaat Generaal Aben, na vier jaar onderzoek, de hulp van een externe deskundige ingeroepen, die hij introduceerde als een deskundige die eens van een geheel andere invalshoek de problematiek kan benaderen. Een man met een out-of the-box thinking kwaliteit.

Ik heb even in het overheidsdeskundigheidsregister van het NRGD gekeken, of deze meneer Van den Heuvel daarin met zijn specifieke deskundigheid voorkwam, want de overheid stelt zeer strenge eisen:

Het register waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Het NRGD heeft een wettelijke basis, is onafhankelijk en transparant.


Dat moet toch wel geruststellend zijn voor Baybaşin en zijn advocaten, dat het NRGD-register een wettelijke basis heeft. Het liefst met algemene maatregelen van bestuur onder bestaande wetgeving. Welnu Hirsch Ballin gaf in 2009 het voorzetje en daarna was het een fluitje van een cent voor Demmink, Donner en Ivo.


Vanzelfspreken wordt eerst voor de wettelijke basis gezorgd. Zo wordt dat altijd gedaan in het kader van total control en gedwongen winkelnering in het bijzonder, immers alleen de deskundigen die door een strenge staatsscreening zijn gekomen mogen worden ingezet door OM, rechters en advocatuur. Probeer dan maar eens als verdediging contra expertise in te huren als die niet op deze lijst voorkomt.

Dan staat er:
-Bevordert een constante kwaliteit.
Dat klinkt ons toch als muziek in de oren.
-Is onafhankelijk en transparant.

Nou meer zal Baybaşin niet wensen, dat zal dan ook wel gelden voor de deskundigen. Een deskundige met een constante kwaliteit, die een onafhankelijke en transparante inbreng zal hebben in de rechtsgang, schitterend. Meer wil je niet.

De naam Van den Heuvel en  zijn expertise van: out of the box thinking als specifieke deskundigheid, is dus nog niet in het register opgenomen. Hoewel hij zelf vertelt dat hij wel door een toelatingscommissie is gegaan.

Het is zo’n nieuwe benaderingswijze, dat heeft tijd nodig. De staat geeft zichzelf uiteraard wel de ruimte en de tijd om zich te vernieuwen. En Aben heeft hoge verwachtingen van deze meneer. Bas van den Heuvel zelf ook want ik zag al wat zeer hoge bedragen voorbij komen: een half miljoen meen ik mij te herinneren. Toch is het een beetje angstige man. Hij wil namelijk net als Wilders beschermd worden, zo las ik.

Tja wat moeten we daar nu weer van denken. Misschien moet hij beschermd worden tegen zichzelf of tegen zijn angst? Hij zal toch niet die paar nette heren en dames bedoelen die de 26e januari 2015 de zaak tegen Wladimiroff bijwoonden? Er is een Turkse tolk die beweerde niet naar Nederland te willen komen om te getuigen, hij was niet bang voor Baybaşin maar voor de Nederlandse staat. Aben laat zich toch ook niet beschermen. Dus wat is die angst anders dan dat hij bang is voor wat hij gaat doen, moet doen, waarvoor hij is ingehuurd, voor de somma van een half miljoen, namelijk werken aan het slechtnieuwsgesprek dat Aben zelf niet durft te voeren.

Daarna wordt Baybaşin door onze jonge koning gratie verleend, de koninklijke uitweg. Dan mag Baybaşin met de staart tussen de benen, volkomen gemangeld door het Nederlandse gevangenis -en staatsregime, uitgekleed en berooid naar Turkije vertrekken, waar hem een warm welkom wacht. Dat is hem al eens eerder aangeboden door twee heren van de vreemdelingen politie uit Utrecht. In 2013 brachten de heren Visser en Majuhi hem, namens de minister van justitie, een informeel bezoek in de gevangenis om een Herenakkoord met hem af te sluiten. Het kwam er op neer dat Baybaşin dan alsnog uitgeleverd zou worden aan Turkije, waarmee ook een Herenakkoord was gesloten dat garandeerde dat zodra hij daar aankwam, op vrije voeten zou worden gesteld.

Zo doen de Heren en Jadames dat in Nederland.

Bedankt voor uw bezoek

11 gedachtes over “Baybaşin en de koninklijke uitweg”

 1. Hoe zit dat dan nu met dat dossier in Turkije waar Klaas Langendoen over heeft gesproken:Hij kent het dossier , weet ook waar het opgeborgen is en meldde het OM dat dit dossier zo in te zien was. Hij wilde zelf de inhoud van het dossier waarbij de schuld van Joris Demmink ook duidelijk genoemd werd, niet openbaar maken of doorgeven aan het OM omdat hij ooit geheimhouding had beloofd in zijn beroep. De Heren moesten zelf maar ” zoeken ” Daarna viel er een grote stilte en werd ons duidelijk dat de schuldbekentenis betreffende het seksuele misbruik van minderjarige straatjongens door Joris Demink in Turkije niet aan het licht zou komen.
  Als Klaas Langendoen de bewijzen in handen heeft moet hij nu niet aarzelen…Aan dit soort vileine Herenakkoorden hoef je niet mee te werken !
  Het kan hem echter zelfs zijn leven kosten als hij het wel openbaar durft te maken, mogelijk durft hij het daarom niet te doen ook al poogde een rechter hem die informatie kort geleden af te dwingen.

 2. tja de geheimen worden liever niet aan het papier toevertrouwd, maar het regent tegenwoordig geheimhoudingsverklaringen die mensen ook burgers onder hun neus krijgen geduwd, opdat onderzoekers niet gestoord worden in hun onderzoek. Dat was vroeger echt niet zo.

  En ambtenaren zelf natuurlijk ook. Allemaal tekenen ze voor het geheim op straffe van…..Behoorlijk intimiderend.

  Als er niets aan de hand is met Demmink, zou Langendoen gewoon moeten kunnen getuigen en zou het OM met open armen worden ontvangen in Turkije. Maar misschien is er veel meer aan de hand.

  De rol van Langendoen is mij onduidelijk. Dat hij veel weet, ook als voormalig chef van de IRT, is evident. Twee dingen: of hij is inderdaad bang, of hij speelt zijn rol. Het bevreemdt mij nl nog steeds dat hij zich niet gewoon heeft gericht op de ten laste legging, nl die heroinehandel en de criminele organisatie waar Baybasin leiding aan zou hebben gegeven. Als insider van de IRT en die wereld moet hij daar toch het nodige van hebben geweten.

  Daar ben ik niet uit. Ook niet hoe die informatie, over die verkrachtingen door Demmink, bij Baybasin terecht is gekomen in 2006 meen ik.

  Baybasin zelf kon met geen mogelijkheid vanuit zijn isolatie ook maar iets ondernemen. Dus hij heeft die informatie aangereikt gekregen. Hoe dat is gegaan is interessant. 2006 is overigens ook het jaar dat hij voor het eerst gratie kreeg aangeboden.

  Wie het weet mag het hier zeggen, wat jij Antonia 🙂

 3. Lidy, zo juist las ik ,min of meer bij toeval , op de website van Het Haagse Complot een overzicht ” Rapport Langendoen”. Zeer uitgebreide informatie.Ook de rol van Baybaçin komt daarin naar voren. Mogelijk ken je die informatie al, mogelijk geeft het je verder inzicht.Wat een wespennest !Interessant om eens na te gaan waar al dat verdwenen nederlandse drugsgeld naar toe gegaan is….

 4. Ja dat is het hem nu juist.

  Er staat in dat artikel het volgende:

  Naar aanleiding van zijn contra-onderzoek 15 ( het linkje naar het originele rapport werkt niet) komt hij dan ook tot de conclusie dat de stelling “Het onderzoek tegen Hüseyin Baybaşin is bedoeld om zijn (politieke) macht in Turkije te breken. Dit heeft men gerealiseerd dmv. een geënsceneerde strafzaak, uitgevoerd door de Nederlandse justitie.” meer dan vermoedelijk waar is.

  En dan wordt het verhaal van Langendoen interessant, want hij leidt het linea recta naar de wijze waarop dat is gebeurd namelijk door chantage vanwege de pedofiele gedragingen van Demmink.

  De slachtoffers:
  Burhan Kazmali- Onderzoeksjournalist in Istanbul. Werkzaam voor Sabah, de grootste nationale krant in Turkije, en voor Yalovacizgi, de grootste regionale krant. Het HHC heeft contact met hem gehad (zie het artikel over de bedreigde getuigen 18) en zijn verklaring in deze zaak is vertaald 19.
  Mustafa Y.- Kindslachtoffer van Demmink, mishandeld en zijn tong ingesneden 18.
  Osman B.- Kindslachtoffer van Demmink.

  Het artikel is dan ook een inleiding voor de verhoren in de zaak die de roestige spijker had aangespannen om hun documentaire Dutch Injustice, zonder het gevaar van rechtszaken, meer te verspreiden onder het publiek. Iets wat tot op heden niet meer aan de orde is, sterker nog, de roestige spijker heeft bij monde van haar oprichter, Rubinstein laten weten dat er geen acties meer volgen vanwege het gebrek aan bereidwilligheid van de Nederlandse bevolking om op de donatieknop te klikken. Tja.

  Nee, in dat artikel van HHC ligt de kern van mijn twijfel. Dit hele verhaal leidt ons namelijk weg van die IRT affaire, dat zozeer met deze kwestie is verbonden en laten we niet vergeten de veroordeling van Baybasin en de onderliggende bewijsvoering.

  En laten we ook niet vergeten dat de ellende begon voor Baybasin toen hij juist die drugsconnecties tussen Turkije en Nederland in een tv programma in Turkije aanzwengelde. Hij werd meteen nog tijdens dat programma opgepakt en verdween de gevangenis in.

  Nee die rol van Langendoen daar klopt iets niet, althans wat mij betreft.

 5. Heeft Baybaçin ooit zelf een boek of een soort rapport geschreven waarin hij de gehele turks-nederlandse situatie met betrekking tot hemzelf vanuit het verleden, tot zijn gevangenneming , heeft vastgelegd ?
  Zou je hem dat eens kunnen vragen Lidy ?

 6. Inderdaad, een link naar dat boek staat ook op HHC, althans de Nederlandse vertaling. Daarvan zegt Rein Gerritsen dat die vertaling zo slecht is, dat het Baybasin eerder kwaad dan goed doet. Hij verzocht daarom Ton die vertaling van dat boek weg te halen. Of Ton dat heeft gedaan weet ik niet. Je zou het hem kunnen vragen. Ikzelf wacht op het boek van Rein Gerritsen.

 7. Ik moest even zoeken maar hier is de visie van Rein Gerritsen op het boek in de laatste alinea. Voor de volledigheid even de hele discussie tussen hem en Ton.

  brief rein gerritsen aan ton hofstede

Reageren niet meer mogelijk.