Baybasin en de olifant met zijn grote snuit

We kennen toch allemaal wel het verhaal van de grote olifant. Die is nodig om het verhaal Baybasin uit te blazen. Daarvoor is het spannende sprookje Demmink en het grote complot nodig.

En nu dan de Baybasinstory in de eindfase is beland moet dat spannende sprookje van het complot met als hoofdrolspeler Demmink weer nieuw leven ingeblazen worden.

Daar is wonder boven wonder in voorzien

1.door het bericht dat de Turkse Overheid nu dus wel wil meewerken aan het verhaal Demmink

2. en door de voormalig jongensprostitué Bart van Well weer op de agenda te zetten.

1-3-2016: In april van dit jaar zijn er de getuigenverhoren gepland: Demmink, Teeven en Opstelten zijn opgeroepen. En zo bouwt Bart van Well aan zijn image en kredietwaardigheid:

3. en zelfs het artikel in de Telegraaf past in die strategie.

Bart van Well die ook zo’n belangrijke rol vervulde voor Dutch Injusticecampagne van de Roestige Spijker.

Er waren mensen die kritisch hebben gekeken naar de getuigen die toen in maart 2014 werden opgeroepen, maar wel op een totaal andere manier dan Ton Hofstede die daarmee geheel in lijn bleef met De Roestige Spijker, nee ik heb het Francis Capelle die het volgende over opmerkte:

“Ik had het meer over Nawijn die de aanstichter is van het publieke verhaal Demmink (de versie dus waarmee wij het al jaren moeten doen!)
Niemand volgt hem, niemand vraagt hem, sterker nog, hij hoeft tijdens de getuigenverhoren niet eens zijn verhaal te komen doen! Enig idee hoe dat kan? Enig idee hoe het kan dat een man die dergelijke uitlatingen over Demmink heeft gedaan, gewoon afscheid van hem kan komen nemen en zijn champagneglas tegen het glas van Demmink tikt en hem veel geluk wenst met zijn welverdiende pensioen? En geen hond die het erover heeft of er zelfs maar naar vraagt. In plaats daarvan worden dikbetaalde staatsleugenaars ‘gevolgd’ die al in geen jaren iets naar boven hebben gekrikt, behalve hun eigen banksaldo!” 

Dit commentaar kunt u vinden onder het volgende artikel bij HHC:

http://www.hethaagsecomplot.nl/20140329-aanvullende-getuigen.htm

Bart van Well-DemminkHet Katholiek Dagblad brengt het nu wel iets voorzichtiger, als Rijkers schrijft dat de Demmink affaire vaak in verband wordt gebracht met de Baybasinaffaire. De realiteit is dat die twee zaken sedert 2007 niet anders dan met elkaar in verband zijn gebracht! Tot op de dag van vandaag en tot mijn verbijstering met het grootste fanatisme door de groep rondom Baybasin zelf.

De staat helpt ze daarbij, want die heeft er geen enkel belang bij dat het complotverhaal niet wordt meegenomen in het herzieningsverzoek, in tegendeel zelfs. Baybasin en zijn verdediging hebben het de staat erg gemakkelijk gemaakt door daar aan vast te houden. In principe heeft juist deze complottheoretische weg hem in de gevangenis gehouden.

Natuurlijk heeft Baybasin vanaf het begin gesproken over het complot tegen hem. En het is net alsof de Nederlandse Staat gedacht heeft: Als je niet mee wil in een gratietraject dan geven we je “het complot”, immers Demmink lag al op de plank bij het ministerie.  Daar hebben ze samen met Turkije een mooi sprookje van gemaakt met Demmink in de hoofdrol, in de vorm van een “aanvullend 65 pagina’s tellend geheim rapport” op een zeer geheim Turks rapport van 1000 pagina’s van de geheime dienst van Turkije, dat hem door ‘vrienden’ in de Turkse politiek in handen werd ‘gespeeld’.

Hoe dat ging licht Advocaat van der PLas in onderstaand interview met Talk2myra ban 30 mei 2014 toe:

 

En gij gelooft het, nou ik niet. Het is een te mooi verhaal, een sprookje dus, ongetwijfeld een combinatie van feiten en fictie, want het moet uiteraard wel een hoge mate van geloofwaardigheid hebben. Een docudrama noemen ze dat. Er zullen mensen zijn die dan roepen: Heb je daar bewijzen voor? Nee, het is een aanname, een goed onderbouwde aanname, antwoordde advocaat Wesky toen haar iets soortgelijks werd voorgelegd. En zo is het.

Is het niet heel toevallig dat ook Teeven in 2007 erg zijn best deed om Demmink verdacht te laten zijn?

 

“Als de complottheorie niet bewezen kan worden dan valt de bodem uit het herzieningsverzoek”, schreef voormalig raadsheer Wicher Wedzinga. Hij sloeg daarmee de spijker op zn kop, want die complottheorie gaat nooit en te nimmer bewezen worden. Dan wordt ook de rol van Teeven duidelijk en het feit dat hij ‘draaide als een blad aan de boom.’

Ik schreef op 1 april 2014 in een commentaar bij Ton Hofstede

http://www.hethaagsecomplot.nl/20140401-de-onafhankelijke-rechter.htm

het volgende:

“Voor Baybasin zijn drie zaken van belang die kunnen leiden naar vrijspraak en rechtsherstel voor hem:
1. Het bewijs dat hij onrechtmatig is gearresteerd in 1995.

Jij bent al aardig ver gevorderd met de bewijsvoering en in die zin is wat jij tot nu toe hebt bereikt, en hebt weten te onthullen aan misstanden bij onze overheid, van een veel groter belang dan de civiele procedures die nu worden aangespannen door De Roestige Spijker. En toch worden jouw bevindingen weggedrukt. Denk daar eens over na. Jij bent voor de zaak Baybasin van veel groter belang dan De Roestige Spijker en de komende getuigenverhoren. Die helpen hem echt niet de gevangenis uit. In tegendeel.

2. Dan het bewijs dat geknoeid is met de bewijsvoering die geleid heeft tot zijn arrestatie in 1998 en uiteindelijk tot levenslang.

Ik ben blij dat een eminente wetenschapper Ton Derksen zich over dat bewijs heeft gebogen en ik heb net vernomen dat het boek Verknipt Bewijs per 15 april zal verschijnen. We mogen er van uit gaan dat Ton Derksen zijn werk goed heeft gedaan en nu al heeft hij laten weten dat het bewijs niet deugt in deze zaak. De komst van het boek krijgt in de media nauwelijk aandacht, behalve van katholiek Dagblad die jou wel een podium biedt, ook niet onbelangrijk om te vermelden.

3. Een onafhankelijke rechter, tja

Meer heeft Baybasin niet nodig en zeker niet de zaken die nu spelen rond Demmink.Ik vind het aangrijpend dat hij het opneemt voor De Roestige Spijker zoals te horen bij Talk2Myra. Ze nemen het beslist niet op voor hem. Dat durf ik rustig te stellen. Met wat ik nu zo weet denk ik dat Baybasin er goed aan doet zich verre houden van Demmink, het doet ZIJN zaak geen goed, in tegendeel.En dat wil ik jou Ton en zoveel anderen laten weten.” 

Rechters en dan met name de Advocaat Generaal Aben hebben alle steun nodig om afstand te kunnen nemen van deze complotheorie die opgehangen is aan Demmink. Dat kan alleen als zij goede argumenten krijgen aangereikt op de twee aandachtsgebieden die ik hierboven heb genoemd en Baybasin, en dan met name zijn advocaat Van der Plas, afstand doet van die complottheorie, die zij tot op heden zo fanatiek in de publiciteit heeft gebracht. Van der Plas heeft daarin een zeer grote verantwoordelijkheid. Doet ze dat niet dan vrees ik met grote vreze dat er een olifant komt met een heeele grooote snuit en die blaast het verhaaltje uit.

Dat is mijn verhaal en ik vertel geen sprookjes!

L.D. Broersma

2 maart 2016: Lees ook de laatste ontwikkelingen waar deze zaak mogelijk een verrassende wending krijgt namelijk naar een gedeeltelijke herziening, waar de moord op Oge wordt herzien en de heroinehandel onvoldoende weerlegd wordt verklaard. Ik kan nu ook de discussie hieronder in het reactiev eld beter plaatsen:

Baybasin en de rechter die bepaalt

 

32 gedachtes over “Baybasin en de olifant met zijn grote snuit”

 1. Dankjewel J.de Kat, dat geeft deze burger moed. Dat had ik na de zoveelste confrontatie gister op twitter met de vriendenclub wel nodig.

  En dan wordt het interessant:

  Hier zwijgt Rein Gerritsen en dan komt de afsluiter:

  Het enige wat ik hiertegen kan doen is de zaak weer toelichten. Hierbij de link naar het herzieningsverzoek zoals opgesteld door Van der Plas namens haar client Baybasin. Met name vanaf pagina 5-14 wordt het aanvullende geheime rapport dat Baybasin door een ‘bevriende’ politicus in handen is gespeeld, met daarin ‘het complot’ rond Demmink opgevoerd en uit de doeken gedaan.

  http://www.bs-foundation.nl/site/wp-content/media_en_files/2011/04/aanvraag_herziening_Baybasin.pdf

  Neemt niet weg dat Adele van der Plas in haar mondelinge toelichting op het herzieningsverzoek 7 februari 2012 niet rept over het complot en Demmink. Wellicht is daardoor de indruk onstaan dat Demmink geen onderdeel was van het herzieningsverzoek.

  http://www.bs-foundation.nl/baybasin-aanwezig-voor-hoge-raad/

  In feite kan ik mij helemaal vinden in die mondelinge toelichting, maar niet in het herzieningsverzoek waarin die complotheorie is opgevoerd. En dat heb ik ruimschoots onderbouwd.

  Daar kunnen Van der Plas en Baybasin iets mee doen of ze doen er niets mee. Dat is hun verantwoordelijkheid. Ik beschouw het als mijn verantwoordelijkheid om vanuit een totaal andere invalshoek naar dezelfde materie te kijken en dat kenbaar te maken.

  En dan tot slot het volgende: Vuurtjes stoken doe ik niet, laat staan olie er op gooien. Dat doen anderen. ‘Het duivelse mysterie’ zoals het nu wordt gebracht, is gewoon een warboel, zodat niemand er meer iets van begrijpt. Ik probeer op mijn manier ‘dit zogenaamde duivelse mysterie’ weer te ordenen en inzichtelijk te maken, en dan hoop ik dat er mensen van goede wil zijn die mijn beschouwingen willen lezen, er over na willen denken, kortom het serieus willen nemen, om er vervolgens het goede mee te doen.

 2. Het sprookje van mijn rode baret is door jou, Lidy Laster, online gezet. Dat was mijn alpinopet!
  De vriendenkring van Baybasin schaart zich rond een rechtmatige afhandeling. Is het ooit bij je opgekomen, dat Baybasin geen slachtoffer is van zijn vriendenkring, maar van machtige vijanden?
  Achter de schermen wordt vermoed dat jij in het kamp van Demmink zit (en dus betaald wordt voor je publicaties die Demmink ontlasten!). Zelf denk ik van niet. Volgens mij ben jij slechts een kukeleku-kuiken.
  Je noemt dit blog “Baybasin report” en je doet alsof je het beste voorhebt met deze politieke gevangene in Nederland, maar je hebt geen kaas gegeten van de smerige politiek. Dus beschuldig je zijn “vriendenkring”, waartoe jij uiteraard niet behoort.
  Het ergste vind ik nog wel dat je denkt dat dit MIJN schuld is! Laster en smaad doen zoveel kwaad, Lidy Laster!

 3. AHA!!! Ik heb dus een IP-ban. Dat wat je mij ooit zo bitter zuur verweet, doe je nu zelf. Jij die mij op mijn eigen blog uitschold voor Bou Bouquet, werd door mij geband, waarna je je laster-campagne voortzette op Recht is Krom, de site van Wim Dankbaar.
  Dat je bij de Roestige Spijker niet langer welkom was, begrijp ik nu eindelijk uit je vorige post. Jouw ellenlange gelamenteer met vragen over een detail was daar niet welkom. Ik heb dat nooit gelezen, maar tot mijn verrassing bleek het mijn schuld!
  Lidy, stop met projecteren! Stop ook met dit blog! Je maakt misbruik van de naam Baybasin.
  Die laffe Lameris heeft met zijn online zetten van het dagboek van Maaike, dat per e-mail werd rondgestuurd door Micha Kat, een onrechtmatige daad gepleegd ten nadele van Maaike en ter meerdere eer en glorie van hemzelf. Hij zat in de schuldsanering, dus kon men bij hem niets halen! Helaas gingen Wim en Hans Maurits daarin mee. EN JIJ OOK!!!
  Dat jij zo’n mooie carrière hebt gemaakt, begrijp ik nu, maar ik begrijp daarom ook waarom je zo’n lemon bitter bent geworden. Al jouw druiven zijn zuur.
  Toch leuk, zo’n IP-ban. 🙂

 4. Die IP-ban is natuurlijk wel lachen. Lidy Laster, wat val jij door de mand.
  Dat onze ruzie op jouw blog door jou in de prullenbak werd gegooid en na een maand gewist, was natuurlijk ook weer mijn schuld! Maar als je iets in de prullenmand gooit, dan wordt het nou eenmaal na een maand gewist. Paranoïde Lidy heeft een grote carrière gemaakt!
  Ten koste van wie, Lidy?
  En wat kom je doen om te stoken in de Baybasin-zaak?
  Gaat het je alleen om de meerdere glorie van Lidy, of word je door de dure Baybasin-kliek betaald?
  Zeg eens eerlijk: ben je een kuiken (of inmiddels een plofkip), of vang je een leuk aanvullend pensioen met het kapot maken van de Baybasin-zaak?
  Weet dat mijn IP-ban reacties door mij worden bewaard. Ook heb ik nog DRIE versies van onze ruzie die door jou in de prullenbak werden gegooid en automatisch na een maand gewist. Omdat jij die reacties steeds veranderde en manipuleerde, heb ik er screenshots van gemaakt.
  Want volgens jou mag ik dan Bou Bouquet zijn, maar malle Eppie ben ik niet.
  Volgens mij ben jij van Kuiken uitgeroeid tot Plofkip. En je staat stijf van de verzuring…
  Houdbaarheidsdatum ver over de grens!

 5. Ik ben blij dat ik niet “twitter” en het overhaaste geleuter daar niet kan volgen. En het zou geen kwaad kunnen als je beschouwingen ook doordringen tot de mensen die er wat mee kunnen doen, want uit de reacties kan ik alleen opmaken dat die van stuurlui aan de wal komen.

 6. Goedemorgen De Kat, in ieder geval doen zij mededelingen via twitter op basis van kennis die zij wel krijgen en wij als publiek niet. Zij zijn dus de uitverkorenen. Als zodanig krijgen zij wel alle informatie van Vander Plas en wij niet. In ieder geval ik niet.

  Een ieder, en ik in het bijzonder, die dan vervolgens hun mededelingen niet zonder meer wil aannemen is gestoord, stapelgek, dom, met een gemankeerd geheugen en als zodanig een gevaar voor de zaak en uiteraard voor Baybasin zelf.

  Dus Baybasin moet worden beschermd en afgeschermd van mensen zoals ik. En dat ervaar uiteraard in hun acties naar mij. En men ging zelfs zover om te dreigen, namens Baybasin, met rechtszaken om mij te bewegen deze website te deleten.

  Goed, hoe redt Myra er zich er weer uit, met haar opmerking dat Demmink helemaal niet voorkomt in het herzieningsverzoek en ik dus verkeerde informatie geef.Wel als volgt:

  Op de website van de Bakker Schut stichting staat dus onvolledige en oude informatie. Dan is dat ook weer recht gebreid.En dat # tekentje voor Baybasin betekent dat ze die mededeling ruim wilde verspreiden onder het lezerspubliek van twitter. En ik hoef niet uit te leggen met welke bedoeling dat wordt gedaan.Maar dat Demmink al lang helemaal is losgekoppeld van het herzieningsverzoek is zo in tegenstelling tot wat er tot nu toe is gecommuniceerd, dat ik ook hier weer paf sta. Opportunisme kan hen niet worden ontzegd.

  Met name deze Talk2Myra is blijkbaar uitverkoren om spannende mededelingen te doen via twitter. En, De Kat begrijp me goed, ik mag hopen dat het zo is, maar de ervaring heeft mij in de afgelopen jaren ieder geval geleerd dat er niets van terecht kwam.

  Vragen waarop die mededelingen zijn gebaseerd, worden niet beantwoord. Dat kan niet want daarmee zou je de vijand wel eens in de kaart kunnen spelen. Het is allemaal heel spannend en je moet uitverkoren zijn om toe te kunnen treden tot de kring van vertrouwenslieden die wel die geheime kennis mogen en kunnen dragen. En je begrijpt natuurlijk wel De Kat, dat ben jij niet en dat ben ik zeker niet. Ik ben niet door de zeer strenge toetsingcommissie gekomen. En bovendien ben ik niet bescheiden genoeg. Volgens Boudine Berkenbosch van Boublog was ik een kuiken dat net kwam kijken in deze materie en moest ik achteraansluiten in de rij en vooral ook ‘luisteren’ (=gehoorzaam zijn) aan wat de vriendenclub mij zou influisteren. Nou inderdaad ik pas beslist niet in dat profiel.

  Maar goed hier komen ze weer op hoop van zegen:

  We zullen zien. Ik moet weer denken aan mn oude collega die mijn enthousiasme over het binnenhalen van een opdracht altijd temperde en dan zei:

  “Het is niet eerder bezegeld dan dat er een handtekening onder staat.”

  En daar wacht ik op!…

 7. O ja, voordat ik het vergeet nog een spannende mededeling van Talk2Myra. Een mededeling die een beetje uit de toon valt mbt het patroon aan mededelingen, dat ze tot nu heeft laten zien, maar wel passend in wat zich nu afspeelt en daarom voor mij interessant:

  Ik schreef jaren geleden dit in een reactie op een commentaar van de heer Feijen.

  “En dan zijn er de mensen die de deals ter afsluiting voor het publiek in een mooi kader moeten vatten, besef ik naar aanleiding van wat u schrijft over de Lucia de B. zaak. Laten we ze, met advocaat Jan Vlug in mind, de vrijpleiters noemen waarin alle partijen een way out wordt geboden en ieders belang is veilig gesteld, waar fictie en feiten kunstig met elkaar worden vervlochten tbv de geloofwaardigheid naar het publiek.”

  Ik kan me voorstellen dat Van der Plas samen met haar team dan niet blij is met deze website en mijn beschouwingen.Ik als intelligent burger had dat natuurlijk moeten begrijpen met al die hintjes. In plaats daarvan gooi ik olie op het vuur, waarschuwt Rein Gerritsen.

  En als zodanig heb ik een verstorende invloed op wat zich nu ontwikkelt.

  De twee zaken worden netjes uit elkaar gehaald en naar tevredenheid van partijen (Staat incl Demmink en Baybasin) afgewikkeld.

  Maar Baybasin heeft dat niet door. Hij heeft niet door dat hij nog een keer acte de présence mag geven, zodat hij met een goed gevoel vertrouwen krijgt in gerechtigheid en het team onderhandelaars het kunnen afronden. Hij laat dan weten via Talk2Myra:

  Tja, het is me weer duidelijk. Zo zou het kunnen zijn.

 8. Ik weet niet hoe het u als lezer vergaat, maar als ik die tweet dan lees van Baybasin waar hij zegt dat hij, nadat er dus bijna vijf jaar onderzoek is gedaan, met nieuw bewijs kwam tijdens dat gesprek, dan grijpt mij dat aan. Wat een komedie wordt daar opgevoerd. Niet door Baybasin. Hij komt bij mij authentiek over. Ook tijdens de interviews die hij heeft gegeven. Zijn verhaal!… Jammer dat die niet op de site van de Bakker Schut stichting staan. Veel meer mensen hadden dan kennis kunnen nemen van wat hij te vertellen had. Maar de vraag is of dat ooit de bedoeling was. Baybasin verkeerde in de veronderstelling dat zijn dossier in te zien was bij BSS met up-to-date informatie. Mooi niet dus. En ook niet de interviews van hem. Lees zijn brief daarover: Pottenkijkers gewenst.

  Wat dat nieuwe bewijs is daar mogen we zo als gewoonlijk naar raden, maar wellicht heeft dat dan te maken met het onderwerp de arrestatie in 1995.

  Het kan ook te maken hebben met de tolk:

  Dat maakt me weer benieuwd: Is het de tolk who gets the blame? We zullen zien.

  En dan dat boek van Rein Gerritsen over Husseyin Babasin dat werd aangekondigd met als datum 10 april 2015, maar stilzwijgend telkens met een maandje werd opgeschoven.

  Ook nu weer: naar 10 december 2015.
  http://www.bol.com/nl/p/huseyin-baybasin/9200000037377249/

  In maart vertelde Rein mij via twitter dat hij niet eerder tot publicatie mocht overgaan dan nadat de stukken vrijgegeven mochten worden, en dat was afhankelijk van de afronding van het herzieningsverzoek. Maar het boek was in ieder geval in april niet af, want tot in juli was hij, volgens eigen zeggen, nog aan het schrijven.

  In een twitterbericht liet hij, in tegenstelling tot wat hij mij had verteld, weten dat het ‘afhankelijk’ was van de uitgeverij, etc.

  Reion Gerritsen over publicatie boek over Huseyin Baybasin

  Ik maakte hem via twitter een compliment dat hij zich blijkbaar had weten los te maken van de afronding van het herzieningsverzoek. Die tweet heeft hij gauw verwijderd.

  Met de aankondiging van een persconferentie op 23 november aanstaande neem ik aan dat die afronding van het herzieningsverzoek dan nu inderdaad wel in zicht komt en Rein Gerritsen vrij baan krijgt voor de publicatie. Ben benieuwd.

  Ik hoefde daar niet lang op te wachten en zoals te verwachten wordt de publicatie uitgesteld.
  uitstel publicatie boek Rein Gerritsen

  Maar leest u ook eens wat hij in maart schrijft onder dit artikel.

  Rein Gerritsen zelf licht het uitstel toe op twitter
  uitstel publicatie boek Rein Gerritsen over Baybasin

 9. Beste Lidy,
  Die IP-ban is wel riant. Wat ik je schrijf, komt immers niet op internet, maar je zult het vast wel lezen.
  Lidy, je bent zo verkeerd bezig! Je kwam pas op het idee dat Baybasin onschuldig is, door BOUblog. Maar waarom werd mijn alpinopet toen opeens een rode baret? Sprookjes!
  En waarom neem je deze starre houding in? Waarom wek je niet mee met de vrienden van Baybasin?
  Boze tongen beweren dat je wordt betaald door de Demmink-kliek. Zelf geloof ik dat niet. Ik denk dat je alleen overtuigd bent van je eigen ego. En dat ego is geel en groen van jaloersigheid!
  Lidy, stop toch met deze laster tegen de vrienden van Baybasin. Denk je nou echt dat je hem daarmee goed doet?
  Volgens mij doen jouw laster en smaad alleen maar kwaad!

 10. “Van der Plas”!
  Lidy, mr. Adèle van der Plas heeft jou ooit verboden om haar naam op jouw illegale blog te noemen.
  Ik ben geen klikspaan, maar ga je nou toch eens eindelijk schamen voor de verwarring die je aanricht in de zaak Baybasin. Jij snapt er nix van!!!

 11. Wie zei dat ooit? “Het recht is buigzaam, anders zouden we er niets mee kunnen doen.”

 12. En dan kom ik nog zo’n voorgeprogrammeerde mededeling tegen, immers inzet van Baybasin in de jacht op de 20 miljard is, nadat de deal tussen Poot&Co en de staat is afgerond, niet meer wenselijk.

  Baybasin mocht Demmink op de kaart zetten, mocht een aanklacht tegen hem indienen wegens pedofilie in 2007, zelfs een artikel 12 procedure beginnen in 2008, gebaseerd uiteraard op de informatie die hem werd toegespeeld in dat bijzondere geheime document eind 2006.

  Ik zie nog Van der Plas in de hearing voor de Amerikaanse commissie, waarin ze het complot rond Baybasin en juist de connectie met Demmink uit de doeken deed. Ze was zo blij dat de Hoge Raad in het herzieningsverzoek zelf onderzoek mocht gaan doen.

  De basis werd tijdens die georchestreerde hearing door Poot &Co gelegd voor de zogenaamde documentaire Dutch Injustice die breed onder het publiek verspreid moest worden. Daarvoor waren de rechtszaken gestart, omdat ze daarin niet door Demmink belemmerd wilden worden, mocht hij zaken tegen hen willen aanspannen.

  Maar de deal is rond en ook dat verhaaltje moet uitgeblazen worden. En dan krijg je dit soort tweets:
  Dutch Injustice when pedophiles rule a nation

  Heel subtiel wordt hier de aandacht verlegd van Dutch Injustice naar de Koerdische kwestie, als intro op het boek van Rein Gerritsen.

  Ik begrijp heel goed waarom Myra niet wil dat ik de interviews met Baybasin uitschrijf. Ze gaat daar heel erg tegen tekeer.

  Interviews Talk2Myra met Huseyin Baybasin

  De twee interviews die ik geheel of gedeeltelijk heb uitgeschreven, waren de triggers om mij onder druk te zetten deze website te deleten.

  28 maart 2015 heeft ze dan het laatste interview met Baybasin, waarin hij weer opnieuw uitgenodigd wordt vooral tekeer te gaan over die dirty pedophile Demmink, maar dat vooral bedoeld is om mij onder druk te zetten.

  de dutch factfactory, over met name de totstandkoming van het boek De turkse Maffia dat zo’n belangrijke rol vervulde voor de aanloop naar zijn arrestatie in 1998

  Baybasin over Micha Kat, Poot en Dankbaar en zijn processen

  Maar al te graag zouden ze al die youtubes willen laten verdwijnen en dat zal zondermeer tzt gebeuren, onopvallend. Mijn emailadres hebben ze allemaal, boudine, myra, rein, ton,en nog een stel meer. Baybasin heeft zowel mijn emailadres, mijn telefoonnummer en huisadres en dat geldt ook voor Van der Plas. Bovendien hoe vaak ik dat adres niet heb laten zien, hier en daar en overal. En zelfs de staf van Norgerhaven heeft mijn gegevens gekregen, met het verzoek contact met mij op te nemen als iets in mijn kaarten of brieven aan Baybasin hen alarmeerde. Ik wilde uiteraard niet dat baybasin door mij in moeilijkheden zou raken, vertelde ik een staflid. En dat werd zeer gewaardeerd.

  De reacties zijn altijd bedoeld om mij aan te vallen.
  Myra schreef:29 maart 2015 om 12:41 BewerkenBeste Lidy,Het is mij een doorn in het oog dat je “the queen of justice” van Baybasin in diskrediet brengt.Met vr. groet,Myra

  De reacties van hen gaan voortaan ongelezen de spambak in. Uiteraard gaat het niet om mij, maar om deze website en wat ik te vertellen heb.

  Ze mogen zowel op twitter als op hun eigen blog hun visie op mij en mijn website geven. Maarja, dat is moeilijk als je geen aandacht van het publiek voor mij mag of wilt genereren, tenzij het negatief is.

  Je zult dan ook nergens mijn naam in positieve zin als bron vermeld zien. En toch volgen deze mensen, inclusief Micha Kat mij op de voet. Ze reageren ook op mijn commentaren. Niet rechtstreeks of inhoudelijk, maar gebruiken het of misbruiken het of doen aan damagecontrol.

  Ondertussen wordt het publiek weer geindoctrineerd en gemanipuleerd in de wenselijke richting.

  Daar is over nagedacht!

 13. Ton Hofstede komt nu met een toelichting op het onderwerp de arrestatie in 1995

  http://www.hethaagsecomplot.nl/20151102-wat-de-hoge-raad-niet-wist.htm

  Conclusie:
  “Er bestaat geen internationaal arrestatiebevel.

  zie ook het artikel hierover

  De heren van de hoge raad keken er erg van op heb ik begrepen uit het verhaal van Ton Hofstede.

  Weet u waar ik van op kijk. Dat het nu pas aan de orde komt. Kwestie van timing.

  – door ldbroersma op dinsdag 30 april 2013 om 14:47
  Hoewel, ik vraag wel nu af of er wel een arrestatiebevel was. Zo nee, dan zou het helemaal een illegale actie en onrechtmatige daad zijn geweest en terecht dat Baybasin dan vindt dat hij door de Nederlandse overheid is gegijzeld.

  Oktober/november 2013 heeft Ton in samenwerking met Van der Plas een Wobverzoek gestart, en nu twee jaar later op 28 oktober 2015 mag het dan als nieuwtje tijdens de bespreking met Aben en wie nog meer van de Hoge Raad naar voren worden gebracht?

  Dat is voor mij puur een kwestie van timing. Nu mag het, nu kan het, nu moet het, om de zaken af te ronden. Eerder niet.

  Poot en de Roestige spijker zijn al weg.
  De Baybasinzaak moet weg
  En uiteraard gaat de Demminkkwestie ook weg

  Wat volgt.
  over 4 weken, dus zo’n beetje de laatste week van november, komt Aben met zijn eindconclusie, las ik bij Talk2Myra.

 14. Micha Kat heeft zowaar een leesbaar artikel geschreven over deze kwestie met een prachtige titel:

  http://revolutionaironline.com/wordt-de-zaak-demmink-opgeofferd-aan-de-zaak-baybasin/

  Opgeofferd? Nee, de tenlastelegging, de beschuldigingen waarvoor Baybasin is veroordeeld, komt nu pas tot zijn recht. De complottheorie hoorde niet in die herzieningsaanvraag thuis. Dat complot had als aparte zaak behandeld moeten worden.

  De zaak Baybasin, en zijn mogelijkheden om voor zijn recht en vrijheid te strijden, is in feite al die tijd opgeofferd om de Demminkzaak op de kaart te kunnen zetten, onder aanvoering van deze Micha Kat en de heren Poot, en in praktijk heeft Adele van der Plas daar, tot voor kort, aan meegewerkt en dan laat ik in het midden of dat bewust is geweest of dat ze er in is getuind. Dat laatste is heel goed mogelijk. In ieder geval heeft ook zij meegedaan met de oprichting van de stichting BSS vanaf 2010, gelijktijdig met het lanceren van de Demminkdoofpot en een aantal ondersteunende blogs zoals dat van Boublog, die net doet alsof ze niks met Micha Kat van doen heeft, maar als het er op aankomt trouw promoot. En datzelfde geldt voor Ton Hofstede en zovelen meer.

  O zeker wordt deze Demminkaffaire gedownplayed met behulp van de media, de getuige Well en uiteraard de Turkse overheid met het doel ook het Herenakkoord dat zondermeer gesloten is tussen Turkije en Nederland daarmee tegelijkertijd weg te poetsen. Of dat gaat lukken is de vraag. Even heb ik gedacht dat deze Gerritsen onafhankelijk was, maar dat brokkelt ook steeds meer af. We zullen zien waar hij mee komt.

  Micha Kat schrijft:
  “De naam Demmink werd in het hele artikel (telegraaf)niet genoemd terwijl de hele zaak-Baybasin alleen te verklaren en te begrijpen is vanuit de zaak-Demmink die immers het motief geeft voor de krankzinnige manipulaties en vervalsingen van het dossier. ”
  http://www.klokkenluideronline.is/2007/04/nederlandse-staat-gechanteerd-door-turkije/

  Dat zogenaamde motief heeft inderdaad tot voor kort in de communicatie naar het publiek steeds de boventoon gevoerd.

  ” Voor Baybasin is deze strategie wellicht de enige begaanbare weg. Daarom valt het kamp-Baybasin onder leiding van advocate Adele van der Plas op dit punt niets te verwijten: louter en alleen het belang van de Koerdische voorman telt.”

  Nee het is simpelweg weer terug naar de zaak en inderdaad dat is het belang van Baybasin.

  “Maar we hebben hier wel de verklaring te pakken voor het feit dat beide groepen al jaren niet meer samen kunnen optrekken. Voor de ‘groep-Demmink’ die lange tijd onder ‘leiding’ stond van de familie Poot van Chipshol stond de figuur centaal van de kinderverkrachtende ex-SG en de daarmee direct verbonden ineenstorting van de gehele rechtstaat -een ontwikkeling dus waar Baybasin het slachtoffer van is. “

  Tja dat is voortdurend het verhaal geweest onder aanvoering van Micha Kat en de heren Poot, De Roestige Spijker en company en ook van Van der Plas.

  “Een jaar of vier geleden werd duidelijk dat de belangen van beide groepen zo ver uiteen zijn komen te liggen, dat er thans op geen enkele wijze meer samen kan worden opgetrokken.”

  Waar is dat op gebaseerd, immers feitelijk heeft Van der Plas samengewerkt met de heren Poot en de Roestige Spijker in het aanpakken van de pedofilieaantijgingen richting Demmink: Aanklachten, hearing in America, de getuigenverhoren in 2014.

  “Deze breuk is veroorzaakt door Adele van der Plas die de ‘groep-Demmink’ van het ene op het andere moment de rug toekeerde zonder daarover eerlijk en duidelijk te zijn. Nadat Micha Baybasin enkele malen had bezocht in de gevangenis, begon deze hem onder grote druk te zetten de zaken aan te pakken ‘op zijn manier’. Het gevolg: nu is hij aangewezen op Myra.”

  http://www.baybasin-report.nl/huseyin-baybasin/baybasin-over-micha-kat-poot-wim-dankbaar-etc/

  Ik heb indertijd navraag gedaan bij Adele van der Plas die mij op 26 januari 2014 verzekerde dat zij een goed en harmonieus contact had met de heren Poot en goed samenwerkte met de advocaat van de Roestige Spijker. Kortom geen sprake van een breuk.

  Als er al sprake is van “een” breuk dan kunnen we die zien in de ommekeer die zich voltrok na de getuigenverhoren in maart 2014.

  Ik ga er van uit, dat toen een deal is gesloten en daarna werd en wordt er hard gewerkt om alle zaken glad te strijken en de zaak te laten oplossen zonder gezichtsverlies voor partijen.

  Ik ga er van uit dat Baybasin daar buiten is en wordt gehouden.

  Ik wil u aan de hand van een screenshot van het artikel van Micha Kat opmerkzaam maken op de rol van Twitter. Aan de rechterkant ziet u een rij tweets in volgorde van plaatsing, maar er zit 1 vreemde eend in de bijt, namelijk die van Arrest Demmink, die is namelijk van 2013, ik was nieuwsdgierig genoeg om te klikken op de link, maar die geeft een error, vandaar dat ik het zag.

  ArrestDemmink op Twitter

 15. Volgens mij ben jij geen kuiken, maar een uilskuiken.
  Je hebt het weer gepresteerd om mijn volledige naam in negatief verband te noemen. Je bent niet veel meer dan een zure trol, Lidy Laster. Toch leuk dat ik nu in jouw spambox val. Samen met alle anderen die Baybasin verdedigen. Toch vreemd dat jij hen allen tot vijanden verklaart!
  Begrijp je nu waarom boze tongen beweren dat jij door de Demmink-kliek word betaald?
  Je bent volgens mij gewoon een bittere zuurpruim, die haar lege leven denkt te vullen met Baybasin.
  En Lidy, ik denk dat je wel degelijk leest wat er in jouw spambox valt. Per slot doe ik dat ook.
  Je bent nog steeds een hooghartig kreng dat zich bemoeit met zaken die je niet begrijpt. Je hebt jezelf vervreemd van alle supporters van Baybasin en nu denk jij dat je de enige oprechte verdediger bent.
  Wat een hoogmoedswaan!

  Deze reactie wordt door mij opgeslagen, Lidy. Want je had je drie maal moeten bedenken voor je mij belasterde. Per slot ben ik geen Bou Bouquet! Het bekladden van mijn naam is daarom niet gratis…

 16. Dat lijkt mij ook een foplink. Het archief van Reuters geeft voor 30 april 2013 geen bericht met deze naam. Ook geeft de naam D. geen zoekresultaat bij Reuters. M.K. lijkt mij niet te beroerd voor zo’n “grapje”.

 17. Vertel me wat over Micha Kat, het Linke Loetje van de alternatieve media. We worden bedonderd waar we bijstaan. Heel goed mogelijk dat hij de eigenaar is van het ArrestDemmink twitter account, die gestopt is met twitteren in mei 2013. Bijzonder toch dat dan een tweet uit die tijd nu weer bij de actuele tweets verschijnt met de mededeling dat de bewijzen zijn verbrand. De meeste mensen lezen vluchtig, merken niet op dat het om een gedateerde tweet gaat en klikken niet door. In de hoeveelheid is dat ook niet te verwachten en daar wordt op geanticipeerd. Zo werkt dat in de media.

 18. En laten we niet vergeten dat bij een heropening van de zaak Baybasin, en de onderhandeling naar een afronding ,ook mbt de inbeslagname van zijn bezittingen, plus de schadevergoeding, dat daar veel geld mee gemoeid is, heel veel geld. Daar moet over onderhandeld worden. Wat zal het zijn wat zal het worden. Geef het een slinger en draaien maar met dat rad van fortuin.

 19. Klaarblijkelijk heb ik je redenen gegeven om aan mijn integriteit te twijfelen. Ik zou graag van je willen vernemen welke dat precies zijn.

 20. Inderdaad Rein, het is precies zoals je het zegt, ik ben aan het twijfelen gebracht, door jezelf en door de uitlatingen van mensen uit de kring rond Baybasin, waar jij ook deel van uit maakt. Als je me goed leest dan ken je de redenen.

  1. consistentie. Eerst vertel je dat de publicatie van je boek afhankelijk is van de afronding van het herzieningsverzoek en daarna ga je zwieberen.

  2. Betrouwbaarheid: Het feit dat mensen als Boudine en Myra op de hoogte zijn van mijn contact met Knoops en mij dat hoogst kwalijk nemen,en het zelfs labelen als een verraad. Boudine vertelde dat ze het van een vriend in de wandelgangen had vernomen. Dan weet ik toch genoeg! Als ze het niet van jou heeft dan moet ze het van Baybasin zelf hebben gehad. Maar dat heeft ze toen niet gezegd. Ik heb het verteld toen ze mij daarover aanvielen. Dus met die wetenschap kan ze dat altijd nog beweren, want zij heeft zich wat mij betreft een meesteres getoond in het herschrijven, beter gezegd manipuleren/herprogrammeren van de plaats van een gebeurtenis in de tijd.

  3. Je complimenten gaan gepaard met beschuldigingen aan mijn adres, zonder enige onderbouwing: ik ben intelligent maar toch o zo dom, zou olie op het vuur gooien? En dat is niet de eerste keer. Mijn vragen zijn goed maar de antwoorden niet, omdat ik de feiten niet ken en daarmee zeg je en in feite al die mensen die hier de revu passeren, dat jullie die feiten wel kennen. Ik niet en daarom doe ik er wijs aan mn mond te houden.Hoe zei je het ook al weer tegen me: “Beperk je aub tot wat je wel weet. ‘In die beschränkung zeigt sich der Meister.’ En jij en die anderen denken de feiten wel te kennen? Rein, dat denk je en dat kan dan ook je valkuil zijn.

  4. Als jullie integer zijn dan neem je mijn beschouwingen, zelfs bedenkingen serieus. Ik moet het anders zeggen. Mijn opmerkingen zijn en worden uitermate serieus genomen, maar niet openlijk en door wie is ook nog de vraag. Om vervolgens net te doen alsof ik nooit iets nieuws, in ieder geval voor het lezerspubliek, heb aangeleverd, maak dat de Kat maar wijs. Dat is denk ik ook het probleem. Het heeft mij verwonderd dat er niet op werd gereageerd, en dan bedoel ik inhoudelijk. Het kwam toen niet uit en nu wel.

  5. Als je je met deze materie openlijk bemoeit dan ben je automatisch onderwerp van beschouwing en mag je niet als vanzelfsprekend er vanuit gaan dat de mensen je als integer in de zaak beschouwen.

  Dat geldt uiteraard ook voor mij en zeker voor van der Plas.

  Daarom laat ik zoveel mogelijk zien hoe ik aan een idee, een opvatting kom en laat ik een ieder de vrijheid om in die gedachtegang al dan niet mee te gaan. Je ziet dan ook dat mijn ideeen over deze zaak zich ontwikkelen. Daar kan een ieder zijn voordeel mee doen.

  Tot slot: Ik mag naar aanleiding van hetgeen in de media aan informatie wordt aangeboden, die informatie kritisch bekijken en daar mijn visie op los laten. Ik hoop nog steeds dat je wel integer bent en een integer boek schrijft. Maar zeker weten doe ik het niet. Dat is het dilemma, Rein. Voor mij, maar ook voor anderen, telkens weer het dilemma, in alles wat met deze zaak te maken heeft. Dat begrijp je of dat begrijp je niet.

 21. Om een voorbeeld te geven van zo’n dilemma, is het nou toeval of is het nu opzet?

  Je hebt enerzijds het herzieningsverzoek, waarin die complottheorie gebaseerd op het geheime rapport uitvoerig uit de doeken wordt gedaan en anderzijds de mondelinge toelichting waar het complot niet wordt genoemd. Die mondelinge toelichting is in aanwezigheid van Baybasin uitgesproken.

  Ik was er niet bij maar tijdens de andere rechtszaken waar ik wel bij aanwezig was vertaalde de tolk het voor Baybasin. Ja en dan bekruipt bij mij weer dat gevoel van: zitten ze die man nou te besodemieteren?

  Laat ik het toelichten. Hoe kom ik aan dat gevoel.

  In de aangifte van 2011 die m.i. ten behoeve van dit herzieningsverzoek is gedaan wordt gesteld dat de pedofilie-aanklacht daarin niet meer is opgenomen omdat de Turkse mannen nu zelf een aanklacht hebben ingediend.

  “Op 2 april 2007 is namens Baybasin een eerste strafrechtelijke aangifte gedaan tegen voormelde personen. Deze aangifte betrof dezelfde strafbare feiten als hier vermeld, met uitzondering van de specifieke (uitlokking danwel het medeplegen van) meineed ter zitting d.d. 23 oktober 2001. De eerdere aangifte ter zake pedofilie tegen mr. Demmink herhaalt Baybasin hier niet, omdat twee slachtoffers van de in Turkije plaats gevonden strafbare feiten – waaronder verkrachting en seksueel misbruik van personen jonger dan 16 jaar – zich thans zelf tot uw parket hebben gewend met een gedetailleerde klacht en aangifte. Deze aangiften worden thans onderzocht door uw parket.”

  Maar vervolgens beslaat de aangifte van ik weet niet hoeveel pagina’s volledig uit een onderbouwing van de aantijgingen uit het rapport van de Turkse geheime dienst aangaande het complot en de chantage van Demmink ivm nu juist die pedofiele activiteiten van hem.

  We lezen dan onder B. DE CONSTRUCTIE VAN EEN STRAFZAAK

  I. Het “EK RAPOR” ofwel “Aanvullend Rapport”
  4. De betrokkenheid van in ieder geval mr. Demmink en mr. Hillenaar bij de constructie van deze fake-strafzaak tegen Baybasin blijkt uit het volgende (nieuw opgekomen) bewijsmateriaal.

  In januari 2007 is door de Turkse veiligheidsfunctionaris Hüseyin Celebi het “EK RAPOR” ofwel “Aanvullend Rapport” ingediend bij het Hoofd van de Generale Staf, het Hoofd van Politie, de Procureur-generaal bij de Hoge Raad en het Ministerie van Justitie. Celebi werkt sinds 1980 als speciale veiligheidsadviseur voor diver- se Turkse instanties, waaronder de Minister van Binnenlandse Zaken.3 Het Aanvul- lend Rapport beschrijft de wijze waarop de strafzaak tegen Baybasin in elkaar is ge- zet via een complot tussen Turkse “belanghebbende kringen” en Nederlandse, Duit- se en Engelse justitiële en politionele functionarissen.4 Volgens het rapport is Bay- basin gestraft vanwege zijn bemiddelingsrol indertijd tussen de Turkse militaire au- toriteiten en de PKK, alsmede omdat hij publiekelijk de betrokkenheid van hoge Turkse regeringsfunctionarissen en politici bij de internationale heroïnehandel aan de kaak probeerde te stellen. Het rapport beschrijft hoe de medewerking van Neder- land in deze ‘set up’ tegen Baybasin kon worden verkregen door het chanteren van
  een hoge Nederlandse justitieambtenaar: mr. Demmink, over wie in Turkije een dossier was opgemaakt ter zake van zijn betrokkenheid aldaar bij seksueel misbruik van minderjarigen.

  Dat dossier niet te verwarren met het originele rapport van de geheime dienst waar dit aanvullend rapport op is geschreven. Het betreft het dossier met allerlei belastend materiaal ivm Demminks seksuele escapades met minderjarigen, dat bij de Turkse justitie in de sectie afgesloten zaken zou zijn opgeborgen. Het is dat dossier waar het OM in haar onderzoek naar de beschuldigingen jegens Demmink naar loopt te hengelen bij de Turkse justitie.

  Het waarheidsgehalte wordt door de verdediging in het herzieningsverzoek vanb Baybasin opgehangen aan dat dossier, dat de Turkse justitie maar niet wil overhandigen, maar waarvan het vermoeden is dat het dus vol zit met chantagemateriaal. Daarnaast is er een telefoonnotitie met de volgende spannende tekst:

  “De zaak Baybasin wordt gebruikt als drukmiddel ‘teneinde in een andere zaak iets van de Turkse autoriteiten gedaan te krijgen’. Op dit moment wordt hierover overleg gevoerd door BuiZa. Aangezien dhr. Demmink donderdag op vakantie gaat, zal gepoogd worden om uiterlijk donderdagochtend de besluit- vorming af te ronden.”

  Wat het resultaat is van die aanklacht van Baybasin in 2011? Wat er verder mee is gebeurd? Het is volstrekt onduidelijk. Ik kan het nergens vinden.

  Wat ik wel kon vinden zijn de resultaten van de aanklacht In 2007, die aanklacht is door het OM geseponeerd en in 2008 heeft de rechter het in een artikel12 procedure ongegrond verklaard. De rechter kon er, m.i. meer dan terecht, niets mee. Zie Baybasin en de geheime dienst van Turkije.

  De aanklacht van 2011 is niet zo heel anders dan de zaken die Baybasin eerder heeft aangespannen. En zelfs het herzieningsverzoek wijkt daar niet zoveel van af.
  Tja, dat geeft mij dan weer die twijfel, dan voel ik mij weer geplaatst in een soort van dilemma.

  Het valt voor mij niet te rijmen, is hier sprake van een kokervisie of is dat opzettelijk.

 22. Maar goed dan komt er het boek van Derksen, verknipt bewijs dat me weer positief stemt. Dan denk ik, okee, het gaat weer richting de tenlastelegging en dus de goede kant op. Hoewel?

  En zo blijven we wikken en wegen, Rein.

 23. Tot slot Rein, weet je wat ik dan weer een teken van integriteit vind? Dat je me hier in het openbaar de vraag stelt. Er zijn er niet zo veel die dat durven. Daar is innerlijke kracht voor nodig en moed. Daar neem ik mn petje voor af.

 24. Nou ja nog een kleine toevoeging.

  Als het om geloofwaardigheid gaat dan kijk ik naar consistentie en betrouwbaarheid. En zo heb ik de interviews van hem met Myra in haar radioprogramma beluisterd.

  Hij vertelt bijvoorbeeld dat hij heeft geprobeerd tegengas te geven tegen dat boek van Bovenkerk en Yesilgoz.

  Eerst met het boek dat hij zelf heeft geschreven en dat in het Engels is vertaald. Het boek waarvan jij zegt dat het zo’n erbarmelijke vertaling is dat het hem meer schaadt dan goed doet. En later heeft hij geprobeerd via ingezonden brieven tegengas te geven op de verhalen die verschenen in de Engelse kranten. En telkens kom je dan het jaar 1995 tegen waarin hij zelf die onthullingen zou hebben gedaan en de bron is telkens weer deze Bovenkerk met zijn zeer belastende boek, waarvan de inhoud Bovenkerk niet meer zo scherp voor de geest staat en waarvan de banden die zijn opgenomen tijdens de interviews in de gevangenis niet meer te vinden zijn. Dat heb je soms he met die verstrooide professoren.

  artikel over Baybasin in Guardian met als bron Bovenkerk

  Baybasin vertelt daarover tijdens de interviews met Myra en bestempelt al die verhalen als pure leugens. Ik ga dan op zoek en heb een voorbeeld van zo’n ingezonden brief van hem gevonden. Die ingezonden brieven zijn gepubliceerd op de website Huseyin-Baybasin.com. Maar uiteraard niet in The Guardian.

  Kortom ik heb hem nog steeds niet kunnen betrappen op inconsistentie. In al die keren dat ik naar hem luister en ik luister heel scherp, komt hij bij mij authentiek over. Maar dan nog zoek ik naar bevestiging van die indruk. Die vind ik niet bij de groep die hem verdedigt. Maar wel elders.

  Terecht zeg je dat het allemaal draait om geloofwaardigheid. Voor mij is hij geloofwaardig als hij put uit zichzelf, uit eigen ervaring. Maar als hij put uit externe bronnen, zoals daar is dat aanvullende rapport, dan kan hij geloven dat het de waarheid is, maar daarvan heeft hij me niet kunnen overtuigen. Wel dat hij er heilig in gelooft. Maar dan moet ik weer denken aan de uitspraak van Sibel Edmonds die in haar interviews vertelt dat de Koerden een zeer intelligent volk zijn, maar desondanks al te vaak te goed van vertrouwen. En daar hou ik het op.

  Maar dat hij verteld zou hebben aan Bovenkerk in de gesprekken die plaatsvonden in 1996 toen hij in detentie zat, dat hij in opdracht van de overheid via de ambassades drugstransporten regelde, althans die indruk wordt gewekt in dit artikel. Nee volstrekt ongeloofwaardig voor een ‘briljante zakenman’, een titel waarmee hij ook wordt geafficheerd in de media. Past ook beter bij de aan hem opgedrongen rol als de Pablo Escobar van Europa.

  Daarvan zegt Sibel Edmonds: ze hebben van alles gedaan maar narcotica zat daar niet bij.

 25. Ton Hofstede heb ik ook op die twee gronden bekeken; consistentie en betrouwbaarheid en is bij mij volledig door de mand gevallen. Het zijn de kleine dingen die ‘t hem doen.

  In juli 2013 meldt hij zich bij Boublog als een geinteresseerde in de zaak uit persoonlijke interesse. Maar hij begint het verhaal van Baybasin in 1998. Dus ik maak hem dar meteen op attent en schrijf ongeveer iets van dezelfde strekking ook in een commentaar bij de Roestige Spijker. zie mijn artikel over het jaar 1995.

  Ik ben verheugd als hij ‘de boodschap’ goed heeft opgepakt, er van uitgaande dat hij inderdaad een nieuwe ster en inderdaad onwetend is, en vervolgens een WOB onderzoek start.

  Maar dan komt het. In een interview bij talk2myra laat hij als hij het over Baybasin heeft het woord asielzoeker vallen. Niet een keer, maar voortdurend. Met afgrijzen hoorde ik dat aan. En ik laat het ook weten via twitter bij talk2myra

  Ik vind dat bijzonder vreemd voor iemand die inmiddels, zoals hij beweert, persoonlijk contact heeft met Baybasin hem zelfs bezoekt in de gevangenis, hij vertelt wekelijks telefonisch contact met Baybasin te onderhouden, dan als geen ander zou moeten weten, ook door de interviews die Baybasin heeft gegeven bij talk2myra, hoe dit essentieel een onjuiste voorstelling van zaken betreft en hoe gevoelig dit voor Baybasin ligt.

  En toch gooit deze man zonder blikken of blozen Baybasin als asielzoeker de ether in. Zonder enige toelichting. Dit is beslist niet het enige. Ik heb in de loop van de tijd iets teveel van dit soort voorbeelden opgemerkt.

  Het artikel in het Katholiek Dagblad
  Ton Hofstede in Katholiek Nieuwsblad

  En kijk dan gewoon eens naar de kop en vervolgens de inhoud. Dat strookt niet.

  Continue die tegenstrijdigheid, is dat nu toevallig zo, een slordigheidje of is hier iets anders aan de hand.

  Ik registreer het, volg het en dan is het op een gegeven moment voor mij klaar: Ton Hofstede is voor mij totaal niet meer geloofwaardig en volstrekt onbetrouwbaar. En dat weet hij dat ik zo over hem denk. Ik heb hem daarmee op zijn website geconfronteerd vorig jaar. Ook met zijn trouwe steun aan Micha Kat. Heel opmerkelijk. Je kunt mijn commentaren hier onder het artikel The Passion lezen.

  Continue die slordigheidjes. Ook bij de Telegraaf. Een kniesoor die daar op let?

 26. De grootste tegenstrijdigheid gaat nog steeds om die verhulling van dat jaar 1995 met Baybasins arrestatie in december van dat jaar.

  En terwijl hij in die interviews met Myra op een bijna wanhopige manier duidelijk wil maken aan het Nederlandse publiek dat hij een gijzelaar is, een politieke gevangene vanaf dat moment in december 1995, wordt het simpelweg, zelfs tegen beter weten in, in de media verzwegen.

  O ja Ton Hofstede schrijft erover ivm dat wobonderzoek dat hij is gestart, maar die informatie gaat bijna ten onder in het totaal van wat zijn website te bieden heeft.

  Van Rijkers van het Katholiek Dagblad, noch van Ton Hofstede krijg ik een reactie op de inhoud van mijn emails aan hen waarin ik hen op de hoogte stel van het bericht aan de Bakker Schut Stichting over een artikel van de broer van vdr Plas:

  “Het stoort mij enorm dat na alle toelichting door Baybasin zelf en door mij keer op keer aangekaart zowel bij De Roestige Spijker als op het Boublog dat ik deze passage toch nog moet lezen op uw site met betrekking tot Baybasin:

  ” Hij ontvluchtte Turkije en wist uiteindelijk naar Nederland te komen, waar hij politiek asiel vroeg. Toen Turkije in 1995 om zijn uitlevering vroeg, werd dat door de Nederlandse rechter terecht verhinderd.”

  Meneer Baybasin is onder valse voorwendselen van uit Brussel naar Nederland gelokt waar hij direct over de grens in Nederland is GEARRESTEERD op een niet bestaand internationaal arrestatiebevel. Baybasin heeft om te VOORKOMEN uitgezet te worden naar Turkije noodgedwongen asiel aangevraagd. Zijn arrestatie in 1995 was ONRECHTMATIG. En u doet hem onrecht door een verkeerde voorstelling van zaken te publiceren. De overheid zal dat ongetwijfeld toejuichen, maar het is en blijft een onjuiste voorstelling van zaken. Het publiek heeft recht op de hele waarheid.”

  Wel verschijnt er dus dat artikel met Ton Hofstede in de hoofdrol, waarbij dan Baybasin, in tegenstelling tot wat de titel suggereert, ook nog ergens in een alinea wordt genoemd.

  Van Van der PLas krijg ik 23 december 2013 wel een reactie waarin zij mij laat weten dat ik gelijk heb dat Baybasin naar Nederland is gelokt om hier ter uitlevering te worden gearresteerd. Zoals bekend is zij met deze zaak al sinds jaren dag en nacht bezig. Haar in april 2011 ingediende herzieningsverzoek met daarin de beschrijving van het Turks Nederlandse complot waarvan dit onderdeel uitmaakte, is nog steeds in onderzoek!! Zo gaat dat in Nederland.

  Waarvan dit onderdeel uitmaakte? Nee hoor daar in dat Herzieningsverzoek staat letterlijk het tegendeel. Beiden doen, tegen beter weten in, voorkomen alsof Baybasin een asielzoeker is. En zelfs Myra doet er in het onderstaand interview van 15 april 2014 aan mee.

  We beginnen om 18:32 na verschillende bliebjes is blijkbaar het contact gelegd met Ton Hofstede en dan gaat dit contact een beetje mank omdat Baybasin weliswaar Ton wel kan verstaan, maar Ton hem niet hoort. “Hallo Hallo ik hoor helemaal niks.” Myra doet dan het voorstel alleen met Ton verder te gaan, maar niet nadat Baybasin Ton uitvoerig complimenteert vanwege zijn zoektocht naar de waarheid.

  https://youtu.be/27sb2q6dlNM

  Belangrijke momenten; 29:45 35:00 42:35 49:00 50:00 Nou ja het hele interview is communicatief gezien buitengewoon interessant.

  Wat moet ik daar van denken? Ik denk dan dat de zogenaamde storing in scene is gezet. Het was niet de bedoeling dat het een driegesprek werd. Dat zegt Myra in feite ook. En zo worden zowel Baybasin als de luisteraars bedonderd.

  Baybasin vertelt zonder omwegen en laat weten zowel in de vele interviews als in zijn brief naar aanleiding van mijn brief aan het parlement, dat hij wil dat zijn dossier, alles wat met zijn zaak te maken heeft, voor iedereen ter inzage wordt gegeven via de Website van de Bakker Schut Stichting.

  Hij denkt ook dat alles daar bij die BSS stichting te vinden is. Hij denkt dat Boublog de kwestie van dat boek en die rol van Bovenkerk, en allen die dat boek voor hun eigen onderzoek of artikelen als bron raadplegen, uitgebreid op haar website heeft toegelicht.

  Hij verwijst de luisteraars daar dan ook regelmatig naar: Alle informatie kun je daar vinden. Daar staat het! Daar kun je het vinden!, zegt hij dan.

  Maar hij heeft een totaal andere versie voor ogen. Begrijpelijk aangezien hij vwb de inhoud van die websites compleet afhankelijk is van wat ze hem daarover vertellen. Hijzelf heeft geen toegang tot het internet.

  Over de inhoud van deze website zegt hij dan: Ik ken de inhoud niet. Ik heb geen toegang tot het internet en als zodanig zou ik hem ook alles kunnen wijsmaken. Dat is het dilemma. Het eeuwige dilemma.

  Beste lezers. Voor mij wordt het nu weer tijd om afstand te nemen van deze materie en bezig te zijn met zaken die iets minder vergen van het hersenpannetje.

 27. John van den Heuvel over Teeven en de Demminkdoofpot. Kijk zo zit je altijd aan de goede kant met je berichtgeving.

  John van den Heuvel over Teeven

 28. Over Teeven gesproken. Van wie weet Myra dat toch allemaal zo goed?

  Ik ben benieuwd!…

 29. Het ziet er naar uit dat inderdaad de tolk aangewezen wordt als de grote boosdoener.

 30. Precies!…

  Het is maar dat we’t weten:

Reageren niet meer mogelijk.