#Baybasin en de provocatie van de A-G Aben

Wat volgt op deze toch, nuchter beschouwd, bizarre tekst is wat mij betreft een zeer opmerkelijke alinea uit het vonnis:

4.17. Wel zal het in de publicaties gelegde verband in de ogen van (in ieder geval een deel van) de lezers de geloofwaardigheid aantasten van [Baybasins] standpunt dat hij in 2002 is veroordeeld op basis van gefabriceerd bewijs, en dus onschuldig is.

Immers, door deze mededeling wordt [Baybasin] alsnog door meerdere bronnen gelinkt aan een persoon waarmee hij in het verleden zakelijke banden zou hebben gehad en die verdacht wordt van een actueel ernstig misdrijf.

Gelet op de context zal de lezer bij het woord “compagnon” niet denken aan een zakelijke relatie in de bovenwereld, maar aan een compagnon bij het verrichten van criminele activiteiten.

De gemiddelde lezer, en zeker de familie van [Baybasin] en de lezers die door diverse andere publicaties zijn gaan geloven in de onschuld van [Baybasin] , zal zich door de betreffende zinsnede afvragen hoeveel geloof er moet worden gehecht aan [Baybasins] standpunt dat hij onschuldig is aan de misdrijven waarvoor hij veroordeeld is. Door het leggen van de link tussen [Baybasin] en [J] . wordt derhalve de reputatie van [Baybasin] geschaad.

Het gevolg hiervan kan – gelet op het grote bereik van de website van de NOS (35% van de Nederlandse internetters) – zijn dat de steun bij een deel van het publiek voor het herzieningsverzoek van [Baybasin] afneemt.

Beeldvorming in de media kan doordringen tot een aanhangige procedure en in die procedure een rol gaan spelen (Hof Amsterdam 18 juli 2003, ECLI:NL:GHAMS:2003:AI0123), zodat ook gevolgen van de publicaties voor de herzieningsprocedure niet bij voorbaat uitgesloten zijn. In zoverre kan [Baybasin] derhalve schade lijden ten gevolge van de publicaties van de NOS.

Dat Baybasin in het gelijk wordt gesteld, daarin ligt het probleem niet. Het probleem zit in bovenstaande passage, waarmee de Advocaat Generaal Aben op een wel zeer opportunistische wijze door deze rechters niet alleen onder druk wordt gezet maar ook voor het blok.

Ik hoef niet door publicaties overtuigd te worden van de schuld of onschuld van Baybasin. Net zo min hoef ik door zijn optredens bij het radioprogramma van Talk2Myra, overtuigd te worden van de schuld of onschuld van “that dirty pedophile Demmink”, zoals hij door Baybasin consequent wordt genoemd.

Natuurlijk vormen we wel op die manier een mening en die mening kan door voortschrijdend inzicht wijzigen. Dat gebeurt mij ook. Maar het wordt nu voorgeschoteld als een status quo, die van invloed kan zijn op de uitkomst van het herzieningsverzoek en het verschil tussen schuld of onschuld, zo wordt het hier gebracht. Dat gaat toch wel erg ver.

Wat mij zou overtuigen is een grondige en heldere verdediging en procesgang met een feitelijke onderbouwing, met bewijzen, maar niet met opportunistische overwegingen waarvan bovenstaande argumenten van de rechters getuigen. Wij mogen ons een mening vormen naar aanleiding van alles wat ons via de media wordt aangereikt en gepresenteerd, de rechter moet een stap verder gaan en moet oordelen.

Ik ben in de loop van de tijd, zolang deze zaak mijn aandacht heeft,  niet alleen geschrokken van de inhoud van de vonnissen maar minstens zo hard geschrokken van de inhoud van de verdediging. Daar heb ik verschillende artikelen over geschreven.

Dat wij als publiek ons een beeld of een mening vormen is een continu proces. Dat is inherent aan het het internet en het publieke bestel. Als het gevecht om de geloofwaardigheid bij het publiek gaat meespelen, of zelfs een afwegingsfactor wordt voor de rechters in hun oordeel dan is het einde zoek. Het is werkelijk allemaal zo ongeloofwaardig wat er gebeurt.

Eerder schreef ik dat ik verrast zou zijn als hij in het gelijk zou worden gesteld. Ik moet zeggen de uitspraak heeft het verre overtroffen. Ik ben zelfs verbijsterd en nog steeds benieuwd naar wat Aben gaat doen. Laat hij zich onder druk zetten? Gaat hij er zich iets van aantrekken? Want dit is zo’n grove provocatie, vind ik. Dan moet je stevig in je schoenen staan, om dergelijke provocaties te weerstaan als je nog bezig bent met je onderzoek. Wat we er als buitenstaanders, dan ook van vinden.

38 gedachtes over “#Baybasin en de provocatie van de A-G Aben”

 1. Ik heb dit geschreven n.a.v. een artikel van Gerrit Herders.

  http://gerritherders.blogspot.nl/2016/04/schadevergoeding-voor-goede-reputatie.html

  Voor mij blijft de vraag: Is ons rechtssysteem misbruikt om een politiek tegenstander van een bevriende natie buiten spel te zetten? Immers Baybasin was bezig met het oprichten van een Koerdisch Parlement in Ballingschap. Dat blijft m.i. een factor van belang. En ook die heroine handel, die voortdurend wordt genegeerd. Het is net of het daar niet over mag gaan! En ja dat vind ik vreemd. Maar er kunnen meer belangen zijn, meer belangen dan ons wordt gepresenteerd in de vorm van de voorstelling van the good en the bad controverse: Baybasin-Demmink en natuurlijk het complot.

 2. Ja Rein, dat was heel erg lief van die rechters, maar niet zo zakelijk. Dat is waar ik over schrijf.

 3. Geachte heer Gerritsen, u was nogal snel met reageren op dit artikel
  @OBAblogs #Baybasin heeft jonge kinderen die hem nauwelijks kennen. De rechter hield daar rekening mee in zijn motivering, jij niet.

  Wat wilt u hier mee beweren mijnheer Rein Gerritsen, dat criminelen met een fluwelen handschoen moeten worden aangepakt omdat ze kinderen hebben? Dat zou de wereld op zijn kop zijn.
  Vraagje aan u. waarom schrijft u niet over de bekentenis van Baybasin dat hij (in ieder geval samen) met de Turkse geheime dienst groot-drugshandelaar is geweest en daarmee levens, ja ook van andermans kinderen, heeft verwoest?
  Waarom doet u geen onderzoek naar de bewering van Turkije dat Baybasin ‘voor zich zelf’ is begonnen en dat dit de reden voor het verzoek tot uitlevering is?
  Waarom niet ingegaan op de chantage die deze rechtbank pleegt op komende uitspraak van het Herzieningsverzoek? Mr. Aben wordt hier wel erg met zijn rug tegen de muur gezet, mijns inziens een unicum in de Nederlandse rechtspraak.
  Laatste vraag: waarom steekt u zoveel uren en geld in het eenzijdig verdedigen van Baybasin, terwijl het (verklaard tegenover zijn advocaat) een bewezen drugshandelaar is? Ik vind dat liefdewerk oud papier nogal vreemd overkomen.

  U kunt mijn vragen desgewenst ook beantwoorden op: http://gerritherders.blogspot.co.uk/2016/04/schadevergoeding-voor-goede-reputatie.html

 4. Beste mijnheer Herders,

  (a) Baybasin heeft zich nooit beziggehouden met de handel in drugs noch heeft hij dat ooit ergens bekend;

  (b) de uitspraak van de rechter in de NOS-zaak verwijst naar ‘omstanders’ die via de media op de hoogte gebracht worden van de strafzaak tegen Baybasin. In dit geval, niet Aben, maar zijn kinderen. Baybasin vertelt hen een verhaal over zijn onschuld; de media over zijn betrokkenheid. Daarin zit hem de schade voor Baybasin. Hij mocht zijn kinderen tot voor kort niet zien noch spreken.

  (c) Denkt u heus dat een rechter het risico loopt op nietigverklaring van een vonnis door een AG te provoceren? Dat gebeurt niet.

  (d) Ik, en anderen, steek mijn tijd in deze zaak omdat Baybasin, op alle fronten, niet schuldig is aan het hem ten laste gelegde.

  (e) Wat werkelijk triest stemmend is, is dat Baybasin de onderhandelaar was (in 1997 en eerder, in Duitsland succesvol) tussen de vredesonderhandelingen tussen de PKK en de Turkse generale staf, en dat dit vredesoverleg door zijn arrestatie en vervolging gefrustreerd werd. Hoeveel slachtoffers heeft dat gekost?

 5. O ja, mijnheer Herders,

  alle aanklachten destijds tegen Baybasin waren afkomstig van Turkse staatsveiligheidsrechtbanken, niet van reguliere gerechtshoven. Maw, de aanklacht tegen hem was politiek gemotiveerd. Dat iemand weet heeft van drugstransporten, wil nog niet zeggen dat hij daar zelf ook bij betrokken was. Toen Baybasin daarover uit de school klapte, werd hij veelvuldig en gruwelijk gemarteld.

  In mijn boek noemt Baybasin ook de namen van degenen die daar aan Turkse zijde bij betrokken waren en geeft hij aanwijzigingen wie dat aan Nederlandse zijde faciliteerde.

 6. Mijnheer Gerritsen, u staat hier glashard te liegen

  a. ”Anker&Anker advocaten vermelden in hun overzicht van levenslang gestraften in Nederland, dat Bayasin betrokken was bij Drugshandel(heroïnetransporten, (huur)moorden en gijzelingen, in de periode eind 1997 t/m begin 1998. Hij was ook medeoprichter van het in ons land opgerichte Koerdische Parlement in ballingschap, en niet onbelangrijk, Bayasin blijkt een vermogend zakenman te zijn. De op 25 december 1956 geboren Baybasin,hield zich aanvankelijk bezig met sigarettensmokkelmaar had zijn geld verdiend met een handelsonderneming die was gespecialiseerd in het verspreiden van drugs (sinds 1978), dood en verderf. Hij organiseerde vanuit zijn Brabantse woonplaats Lieshout heroïnetransporten.

  Baybasin werd in 1984 in Londen gearresteerd en veroordeeld tot 12 jaar cel.

  Van 1984 tot 1989 zat Baybasin in een Britse gevangenis wegens handel in verdovende middelen. In 1989 werd hij uitgeruild tegen een Brit die in Turkije tot levenslang was veroordeeld. Begin jaren ’90 werd hij naar zijn zeggen door de politie gemarteld omdat hij niets meer met de handel in heroïne te maken wilde hebben.”

  (Uitgeruild? HUH, dus B. moet voor Turkije een belangrijk person geweest zijn. Dit doet Turkije niet omdat ze hem zo zielig vinden)

  ”Baybasin noemt op het kantoor van zijn Amsterdamse advocaat V.Koppe, het Susurluk-ongeluk “een daad van God”. Zijn beschuldigingen aan het adres van de Turkse overheid wordt er eens te meer door ondersteund. Hij geeft desgevraagd toe dat hij in de heroïnehandel heeft gezeten, maar zegt hij: “Illegale praktijken heb ik altijd uitgevoerd samen met de mensen die officieel tot taak hadden die praktijken te bestrijden. Anders gaat het ook niet.”[2]”

  ”Baybasin heeft de afgelopen jaren in de Turkse media verscheidene keren beweerd uit eigen ervaring te weten dat vertegenwoordigers van Turkse staatsorganen leiding geven aan de internationale heroïnehandel.[3]”

  Hoeveel ‘linken moet ik geven? Typ eens Baybasin handelde in drugs, liefst op engelse websites.

  b. Het zou de eerste keer in de Nederlandse rechtsgechiedenis zijn dat een rechter in zo een geval rekening houd met de kinderen van een crimineel. Maar volgens u zijn de tijden veranderd?

  c. JA! Ook rechters zijn omkoobaar.

  d. Liefdewerk oud papier dus. Zolang ik het tegendeel niet kan bewijzen zal ik u hier dus niet beschuldigen, maar vreemd vind ik het wel.

  e. Ik heb in het verleden samengewerkt met gevluchte PKK leden. Ik denk niet dat die trots geweest zouden zijn op een vertegenwoordiger die wekte vootr de Turkse geheime dienst, hun aartsvijand en samen met hen in drugs handelde.
  Geeft u mij eens wat meer infimatie over dat Koerdisch parlement(?) in ballingschap, ik ben daar heel benieuws naar.

  En op wat u daaronder geschreven heeft ga ik niet eens in.

  (Sorry als er schrijf en typfouten in zitten, ik had slechts een paar minuten tot ik de deur uit moest)

 7. Zo, ik ben weer thuis en heb iets meer tijd nu. Ach, de taalvauten staan wel leuk, toch?

  Maar weet je wat nou zo grappig is, ik had, net als bijna alle Nederlanders nog nooit van Baybasin gehoord voordat ik iets over hem las op BOUBLOG en de sites van Micha Kat. Dan ga je toch medelijden met de man krijgen, want het ‘lijkt’ in ieder geval zo dat hij er in is geluisd.
  Als je je er echter meer in verdiept, blijkt (de familie) Baybasin toch niet zo’n fraaie familie te zijn.
  En helaas voor zijn helpers, er zijn net even te veel bronnen die dat bevestigen, om de kant van de helpers te kiezen.

  Het eerste bericht over Baybasin las ik dus op BOUBLOG. Daar las ik, (mogelijk niet in het eerste bericht, maar het stond er 100% zeker) dat B. had toegegeven dat hij in opdracht van de Turkse overheid samen met de Turkse geheime dienst, grootschalig in drugs handelde, dat hij daar spijt van kreeg, klokkenluider werd en daarom vervolgd werd door de Turkse regering.

  Zonder enige twijfel heeft Boudine dit van haar weblog gehaald, maar om dat zeker te weten zou ik die helemaal na moeten snuffelen. Bou heeft deze bekentenis van B, ook zonder enige twijfel, ergens op een veilige plek opgeslagen. Want dat heeft ze met mijn reacties ook gedaan zoals ze mij verteld heeft.

  Door het liegen en bedriegen heeft Baybasin bij mij alle respect verloren. Als hij bij zijn eerdere standpunt van spijt was gebleven, had hij recht op vergeving gehad, hoe erg ik drugshandel ook vind. Hij heeft hier een langdurige gevangenisstraf voor moeten ondergaan en iedereen heeft daarna recht om opnieuw zijn of haar leven weer op te bouwen.

  Dus, Bybasin aanhangers, spreek de waarheid en jullie krijgen het respect weer terug.

  Zo, dit is mijn mening, overtuig me maar als ik het fout heb, maar stop het ontkennen van vaststaande feiten.

 8. Ik probeer altijd zo onpartijdig mogelijk te zijn en de zaak van 2 kanten te bekijken. Maar ik ben na een half uur gestopt met luisteren, omdat het hier gewoon een ‘grote Baybasin show’ betreft.
  Steeds maar weer de grote onschuld van die man. Ik geloof best wel dat er met de taps geknoeid is, maar de grote vraag is, is het in die mate dat hier een onschuldige moedwillig op veroordeeld wordt. Er zitten piepjes, gaatjes en andere onzuiverheden is. Dat geloof ik graag ja. Om hoeveel uur gesprekken gaat het eigenlijk?
  Vooral door dat steeds herhalen dat hij gezegd zou hebben. zorg dat hij mij belt ipv maak hem koud (een veel gebruikte uitdrukking in die kringen) heb ik steeds meer de wens om dat deel uit de taps zelf te beluisteren. Maar ja, wie ben ik, ik krijg ze toch niet te horen.
  Opnieuw en steeds maar weer wordt er gezwegen over de drugshandel van de familie Baybasin en van hemzelf in het bijzonder. Blijkbaar werkt het als je nu maar allemaal zegt: hij heeft het nooit gedaan en ook nooit gezegd, dat deze leugen dan ook maar geaccepteerd wordt.
  Ik ben eigenlijk razend benieuwd geworden naar de volledige processtukken. Mogelijk kan Adele deze mij toesturen, met de vertaling uiteraard. Mijn emailadres is bekend. Maar ik ben bang dat ze dat niet doet.
  Verder is het altijd goed te horen dat schatrijke grootgrondbezitters het zo goed voor hebben heb de schlemiel.
  Mocht de 2e helft van het gesprek toch nog interessant geworden zijn, laat het me dan weten, dan ga ik dat ook luisteren.
  Tot slot, B. won de laatste procedure onder meer omdat er geen wederhoor was gepleegd. Kwaadwillenden zouden nu dus kunnen concluderen dat deze uitzending van nul en gener waarde is omdat er uitsluitend verdedigers zaten die ook nog eens de bewezen zaken verzwegen.

 9. Goedemiddag Gerrit, ja dat had ik wel gedacht dat het meer van hetzelfde zou zijn. Ik heb nog niet geluisterd. Ik wist ook niet dat het de eerste helft was. Op twitter was daarover al weer de nodige commotie.

  Prisonshow-Baybasin 25 april 2016

 10. Dan voor Rein deze toelichting

  Je schrijft aan Gerrit het volgende:
  (c) Denkt u heus dat een rechter het risico loopt op nietigverklaring van een vonnis door een AG te provoceren? Dat gebeurt niet.

  Ik neem aan dat het slaat op wat ik in het artikel daarover schrijf. Laat ik je geruststellen: Dat denk ik ook niet.

  Als ik schrijf: “Ik ben zelfs verbijsterd en nog steeds benieuwd naar wat Aben gaat doen, want dit is zo’n grove provocatie. Dan bedoel ik met “dit”: het voor het blok zetten vwb de herziening.

  Het slaat op deze zinsnede:
  “Maar het wordt nu voorgeschoteld als een status quo, die van invloed kan zijn op de uitkomst van het herzieningsverzoek en het verschil tussen schuld of onschuld, zo wordt het hier gebracht.”

  Ik spreek daar geenszins de verwachting uit dat Aben het vonnis van deze smaadzaak zal laten vernietigen.

  Ik zal e.e.a. in het artikel aanpassen om die indruk weg te nemen.

 11. Wat (c) betreft bedoelde ik niet mr Aben, maar de rechters die in het vonnis die vreemde argumentatie gebruikten.
  Ik heb als zelfstandige voor 2 rechters bij hen thuis gewerkt. Bij elkaar 5 of 6 maanden prive gesprekken en dingen gezien en gehoord. Uiteraard noem ik geen namen (zwijgplicht zou Teeuwen zeggen:) ), maar ik kan je met mijn hand op mijn zwakke hart verklaren dat rechters omkoopbaar zijn en/of vriendendiensten doen. Trouwens, de Consumentenbond heeft hier een heel rapport over uitgebracht.
  Maar hier wil ik niet mee beweren dat deze rechtbank omgekocht is, dat weet ik uiteraard niet. Ik vind de motivatie alleen maar bijzonder vreemd. Uniek in Nederland waarschijnlijk ook. Het kan duiden op on-professionaliteit, onkunde, medelijden, maar ook, in het ergste geval op omkoping. Maar laten we van dat laatste maar niet uit gaan, want er is al zo weinig vertrouwen in de rechtsgang.

 12. Zo is het Gerrit, ik vind de motivering ook heel bizar. In feite zeggen ze hier tegelijkertijd ook iets over zichzelf als rechters, namelijk dat ze gevoelig zijn voor de publieke opinie en dat mogelijk mee laten wegen in hun oordeel. Niets menselijks is ons vreemd dus ook rechters niet, daar niet van, maar om het nu zo expliciet en officieel de wereld in te toeteren. Dit vonnis is dus weer geen reclame voor de professionaliteit van de rechterlijke macht.

 13. Bovendien is het jurisprudentie, nietwaar. In die zin zou het beter zijn als dit vonnis werd vernietigd (hoewel Rein dat niet bedoelt met zijn opmerking) en er een zakelijk vonnis voor in de plaats komt. Gewoon zoals in feite de NOS in haar rectificatie laat weten.

  “In de publicatie getiteld “Aanhoudingen in Turkije voor afrekening Turkse A’dammer” d.d. 12 mei 2015 en de publicatie “Drugsbaron ontkent banden met verdachten in liquidatiezaak” d.d. 14 mei 2015 heeft de NOS een relatie gelegd tussen één van de aangehouden verdachten en de Koerd Hüseyin Baybaşin die in Nederland in 2002 tot een levenslange gevangenisstraf is veroordeeld. De publicaties hadden betrekking op een liquidatie van een hoofdverdachte in het Amsterdamse Passageproces in december 2014. De bewering dat Baybaşin in het verleden met één van de verdachten heeft samengewerkt vindt onvoldoende steun in de feiten. De publicaties van de NOS zijn daarom onrechtmatig jegens Baybaşin.

  De rechtbank Midden-Nederland heeft dit bepaald bij vonnis van 20 april 2016 en de NOS bevolen deze rectificatie te publiceren.

  De NOS “

  Al eerder heb ik beschreven dat verschillende groepen elkaar bevechten via de media. Met andere woorden ze gebruiken beter gezegd ze misbruiken de media om elkaar onder druk te zetten. Dat lijkt op het beinvloeden van de publieke opinie, maar in feite zal het ze een zorg zijn wat het publiek er van denkt. Ze bestoken gewoon elkaar. Dat doet de staat, maar Baybasin en Van der Plas net zo goed als Micha Kat en Poot, en zovele anderen in de slipstream, al helemaal. Dat is wat ik zie.

  Nu dus ook via de rechter. En inderdaad Gerrit, is het onkunde, zijn ze er in gestonken, hebben ze een vriendendienst geleverd. Voor ons de vraag, voor hen een weet. Feit is dat het vonnis er ligt en dat is niet zonder consequentie voor de rechtsspraak. Dat zie jij, dat zie ik en verder hoor je er niet over.

 14. Maar uit het artikel in Katholiek Nieuwsblad begrijp ik nu dat met dit vonnis een nieuwe manier van rechtspreken -en een tijdperk met nieuw elan in de rechtsspraak zijn intrede heeft gedaan: het tijdperk van de visionaire rechters en visionaire vonnissen.

  edit:Ik vroeg me af wat we nog meer konden verwachten. Nou zie hier de nieuwste ontwikkeling:

  Hier het hele verhaal op crimesite:
  http://www.crimesite.nl/vonnis-holleeder-dossier-doorgestoken-kaart/

  En het vonnis betreft het dossier van Holleeder waarvan stukken op een website stonden:

  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:2186&keyword=%22300297%22

  Collega rechters vinden dat dit visionaire vonnis vernietigd moet worden, las ik.

 15. zie hier weer een buitengewoon interessante tweet

  Als dit een officiele bekentenis is dan zou het betekenen dat hij wel degelijk in drugs heeft gehandeld. Neemt niet weg dat hij er even zo goed hier in Nederland er in is geluisd. Met wat ik gelezen heb wil ik dat aannemen. Maar die periode daarvoor blijft een schimmig verhaal.

  En waar gaan de gevechten om? Heroine.

  Rein haalt dan de Engelse versie van het boek van Bovenkerk aan van 2007. Het boek dat Baybasin telkens bespreekt in zijn interviews met Talk2Myra.

  Dat moeten we dan aannemen. In de Nederlandse versie van 1998 kan ik het niet vinden. Ik heb er de nodige artikelen over geschreven. Wat mij nu nog meer opvalt is het feit dat er geen smaadzaak is opgestart, of aangifte is gedaan, tegen deze beide heren, die volgens Rein Gerritsen zelfs fraude hebben gepleegd. Baybasin zelf zegt dat hij de Engelse versie van 2007 heeft gelezen.

  em>However that book was published in 1998 in dutch and then published in 1999, I guess, in turkish, and in 2007 published in English. But strange enough what they said in the pages and the sentences in the first version is different from the version in the turkish book, also totally written differently from the english version of the 2007.

  Dus in het jaar van de introductie van het grote complot en de aangifte tegen Demmink ivm pedofilie.

  Ik kan het werkelijk niet rijmen. Het is toch, als het waar is, vele malen erger dan wat de NOS hier heeft gedaan? Het gaat zelfs om fraude, stelt Rein, immers de schrijvers hebben een bekentenis van Baybasin, van strafbare zaken, in scene gezet. Toch is er geen zaak van gemaakt. Leg het mij eens uit, Rein.

 16. Grote moeite heb ik al tijden met de wijze waarop Baybasin, toegejuicht door een kleine kring supporters, zich uitspreekt niet alleen als slachtoffer, dat kan ik mij voorstellen, maar ook als martelaar, redder en ultieme altruist voor zowel het Koerdische als het Nederlandse volk. Maar goed, ik behoor toch over die moeite heen te stappen die de volgende tekst bij mij opriep, en er zakelijk naar te kijken. Het zal duidelijk zijn geworden, uit het voorgaande, dat ik het beslist niet eens ben met zijn zienswijze. Zoals gezegd ik vind het alles behalve een overwinning van het recht. Maar goed zo denkt Baybasin er dus over. Duidelijk:

  Baybasin over vonnis smaadzaak NOS

  En ja, misschien is het dat wat hem op de been houdt. Wie zal het zeggen.

 17. Binnengekomen bericht van Gerrit:

  “Ik wilde onderstaand commentaar vanmiddag op je weblog zetten, maar blijkbaar was er een storing want ik kwam er niet op

  In de Conclusie van het Herzieningsverzoek staat het bewijs dat Rein Gerritsen glashard staat te liegen. Waarom???

  Tot 1984 woonde en werkte [aanvrager] naar eigen zeggen als zakenman in Turkije en handelde hij in opdracht van de Turkse overheid in verdovende middelen.

  Op 23 mei 1984 is [aanvrager] in Dover (Verenigd Koninkrijk) aangehouden vanwege het bezit van 6 kilogram heroïne. Hiervoor is hij in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf jaren. Na ommekomst van ongeveer vijf jaren is hij, al dan niet na bemiddeling van de Turkse overheid, uitgewezen naar Turkije.

  Naar eigen zeggen is hij in Turkije aan willekeurige strafvervolgingen en marteling blootgesteld, en wel nadat hij weigerde zijn activiteiten ten behoeve van de Turkse staat voort te zetten.

 18. Over die conclusie heb ik een artikel geschreven:
  https://www.vooruitmetdegeit.club/herzieningsverzoek/baybasins-en-de-conclusie-van-aben/

  Het staat daar inderdaad.

  Baybasin weerspreekt het zowel in een tv programma als tijdens zijn gesprekken met Myra op Talk2Myra en verwijst dan naar het boek van Bovenkerk, de Engelse versie van 2007, die hij heeft gelezen. Hij verwijst uiteraard ook naar de Nederlandse versie van 1998.Maar wanneer hij precies op de hoogte was van wat daar in stond wordt nergens duidelijk.

  De moeilijkheid is dat hij in 2007, na kennis te hebben genomen van die Engelse versie neem ik aan, toch blijkbaar het besluit heeft genomen om dit niet via de rechter te weerspreken maar om, naar aanleiding van een geheim rapport, Demmink en de staat aan te klagen ivm pedofilie, en het complot dat daar uit voort zou zijn gekomen, dat Turkije Nederland daarmee in de houdgreep heeft.

  https://www.vooruitmetdegeit.club/herzieningsverzoek/baybasin-en-de-geheime-dienst-van-turkije/

 19. Wat ik bedoel met de strijd tussen een aantal groepen kan ik vandaag alweer met de praktijk daarvan toelichten. Vandaag verscheen in het AD, en de Telegraaf, een artikel over Teeven en de Teevendeal, onder de titel: Fred Teeven: mijn val was de wraak van de criminelen.

  Teeven over de Teevendeal in het AD

  Vooral de volgende passage trekt mijn aandacht:
  Een journalist van Nieuwsuur had de ware omvang van de deal ontdekt. ,,Maar hij kreeg het wel aangereikt vanuit de misdaad,” zegt Teeven in een terugblik. ,,Ik heb daar geen enkele twijfel over. Het is getrapt gegaan: eerst naar een halve journalist, daarna naar een echte. Die laatste heeft z’n werk gedaan.”

  Het is niet zo moeilijk om uit te vinden wie die halve journalist is waar Teeven het over heeft, namelijk Ton Hofstede van het HHC. Die is er namelijk nog al trots op:
  Ton Hofstede HHC over Teevendeal

  http://www.hethaagsecomplot.nl/20150310-necrologie-voor-het-zingen-de-kerk-uit.htm

  Maar wie zijn dan de criminelen die Ton Hofstede voorzien hebben van die bewijzen? Teeven spreekt zich daar niet over uit, maar denkt het te weten.

  Wie het ook zijn, Ton Hofstede heeft een razend snelle carriere gemaakt in het wereldje van Poot, Kat, vdr Plas, Rubinstein en advocaten, en niet te vergeten Baybasin, nadat hij blijkbaar niet meer werd toegelaten tot Turkije, waar hij werkzaam was in de medische tak van sport, zo heb ik begrepen.

  Wat hij nu doet behalve werken voor de zaak Baybasin-Demmink is niet duidelijk. Hij heeft blijkbaar een carriere-switch gemaakt en profileert zich nu als (medisch) journalist met zijn website HHC, waarmee hij begin 2013 is gestart.

  Hij beschikt maar liefst over vier perskaarten waarop verschillende geboortedata prijken 12-5-1972 en 12-12-1975 :

  perskaarten Ton Hofstede HHC
  Zie het artikel:
  http://www.hethaagsecomplot.nl/20160305-decorated-lies.htm

  Hij werkt samen met de advocaten van Baybasin,en heeft naar zijn zeggen in juli 2013 voor het eerst kennis gemaakt met hem, en sindsdien zijn ze vrienden voor het leven. Heeft daarna blijkbaar direct het vertrouwen gewonnen en een gigantisch archief aangelegd met allerlei bewijsstukken, zo laat hij zijn publiek vele malen weten. Tja en hoe komt hij daar toch zo aan, vraag je je dan af. Teeven blijkbaar ook. Nou die zegt onomwonden: Dat is hem aangereikt uit het criminele milieu.

  Ziet u beste lezers hoe de strijd wordt uitgevochten eerst via de media. Ze belagen elkaar. Wat ik durf te stellen is dat ze aan elkaar gewaagd zijn, blijkbaar. En wat de rol van Baybasin is? Ik weet het niet.

  Maar wraak? Ooit schreef ik in een commentaar aan de heer Jan Poot: Een ondernemer gaat niet voor de wraak maar voor de winst. It’s all about the money honey. 🙂

  3-5-2015 binnen gekomen bericht:
  Hoi Lidy, Die halve journalist die Teeven bedoelde was Hendrik Jan Korterink en niet Ton van het Haags complot. Korterink was de ‘aangever’ voor Bas Haan van Nieuwsuur.

  Hee Patrick, Ton claimt op zijn site wel dat hij de leverancier is van die documenten. Kan natuurlijk grootspraak van hem zijn. Zou me ook weer niet verbazen. Misschien is het dan via Korterink gegaan? Ik meen dat Korterink journalist is. Waar heb je dat gelezen?

  Hoi Lidy, Nee het is echt via Korterink gegaan. En dat halve slaat er misschien op dat hij het nauwelijks heeft uitgezocht want dat heeft Bas Haan gedaan. Maar hij wil zelf niet zo in de picture komen. Zie: http://www.misdaadjournalist.nl/2015/03/de-deal-waarom-vertelde-fred-teeven-niet-meteen-aan-opstelten-om-welk-bedrag-het-ging/ en http://media.tpo.nl/2015/03/10/misdaadjournalist-henk-jan-korterink-kwam-met-scoop-teevendeal-politieke-journalisten-hebben-zitten-slapen/ Hij heeft ook nog een reportage in de Panorama erover geschreven vlak nadat hij erover op zijn blog had geschreven (was in maart 2014). http://panorama.nl/blog/magazine-blog/moet-fred-teeven-hangen.html

 20. En het gevecht via de Media gaat verder:
  De Telegraaf

  Telegraaf over schikking aan Huseyin Baybasin

  De eerste tweets over SMAAD en dat wordt weer een rechtszaak verschijnen al.

  En Micha Kat doet er uiteraard nog een schepje bovenop:

  Micha Kat over demonisering Baybasin

  Ja het wordt nog spannend gemaakt voor het publiek voordat de apotheose kan plaatsvinden. Hoort u de tamtam over en weer?

  En dan is er natuurlijk nog de geheime deal;
  De Baybasin-NOSdeal. Het kan niet op.

 21. Goed onderzoeks-jounalistiek werk Lidy! Ik liep een beetje achter dus ik lees het nu pas. Wat een beerput is het toch. Maar de ‘geheime’ schikking lijkt mij niet waar. Het stond gewoon in het vonnis.

 22. Dat is zo, maar desondanks kan er ook nog sprake zijn van een geheime schikking. Alleen waarover? Niet om die 10.000. Dat is wel duidelijk. 🙂
  Ik zag net een tweet met een goeie vraag:

  Overigens, dankje voor het compliment, Gerrit!…

  Ik zit trouwens weer met alle verstand te kijken naar een tweet van Rein Gerritsen:

  In het vonnis staat dat hij veroordeeld is voor het medeplegen van moord op Oge. Letterlijk:

  “Het oordeel

  Het hof is op grond van het vorenstaande van oordeel dat tot medeplegen van moord kan worden geconcludeerd. De betrokkenheid van verdachte ( =Baybaşin) bestond uit het geven van opdrachten met betrekking tot de moord en het aansturen van de uiteindelijke dader.

  Het hof is van oordeel dat tussen Baybaşin, die in Nederland verbleef, en Yavuz en Korkut en de pleger van het feit, een zeer nauwe samenwerking heeft bestaan, die op niets anders dan de dood van Öge gericht kon zijn. Verdachte moet dan ook als mededader worden aangemerkt en daaraan doet niet af dat verdachte bij de moord niet lijfelijk aanwezig was.”

  Om dan doodleuk te schrijven dat hij nooit veroordeeld is voor moord? Ik begrijp daar helemaal niets van. Waar ben je dan mee bezig. Wat wil je daar mee bereiken?

  edit: Dus stelde ik Rein Gerritsen nog maar eens een vraag:

 23. We hebben hier al eerder aangetoond dat Rein Gerritsen glashard kan liegen. Eerst over die drugshandel nu dit weer. En dat allemaal liefdewerk oud papier in zijn vrije tijd.
  Maar het begint toch wel erg vreemd te worden als ook de NOS in het geheim nog een schikking getroffen heeft. Ik ben benieuwd of de berichtgeving van de NOS over Baybasin gaat veranderen. In dat geval komen er nog meer raadsels bij. Vooralsnog ga ik er van uit dat het de verplichte schadeloosstelling betreft en het gewoon geklungel is van een journalist. Afwachten maar.

 24. Even de leesbril opzetten. Kijk naar het door jou geciteerde vonnis en kijk naar de tussenconclusie van Aben. Het gaat om mededaderschap, op indirecte wijze ….. Kortom, het gaat niet om het plegen van een moord, maar om het mededaderschap. Daarop is Baybasin veroordeeld. Intussen is ook bekend geworden dat Yavuz en Korkut behalve de moord niet gepleegd hebben, de moord ook niet konden plegen. (Zie Verknipt bewijs van Ton Derksen.) Maar Nederland houdt vast aan een tap (A-1-1) waarop te beluisteren zou zijn dat Baybasin desalniettemin de opdracht tot moord gaf. Vandaar het vonnis van de rechter in 2001 en 2002.

  ‘Het medeplegen van moord (tezamen met Yavuz en Nuri Korkut en de uitvoerder(s) van de moord) op Sadik Suleyman Öge op 9 november 1997 (omstreeks 16.25 uur) in (een theetuin in) Istanbul. Baybasin heeft deze moord in Nederland beraamd, en daartoe instructies gegeven aan Yavuz en Korkut en aldus indirect de personen aangestuurd die deze moord moesten plegen.’ (Aben, tussenconclusie 2012, p. 2)

  Van de tap A-1-1 staat inmiddels vast dat het hier geen gesprek uit november 1997 betrof, maar is op basis van signaal-analyse komen vast te staan dat het gesprek op deze tap in 1991 plaatsvond. Dit originele gesprek, overigens, handelde over het in veiligheid brengen van vluchtelingen, maar werd door de Turkse en Nederlandse politie een beetje opgeleukt tot het opdracht geven tot moord. Waarom? Omdat geen van de Koerdisch-Nederlandse tolken die voor de politie werkzaam waren een Koerdische taal beheerste.

  Zo, en nu lekker slapen gaan.

 25. Er is overigens helemaal niet aangetoond, door geen van jullie beiden, dat de heer Gerritsen ‘glashard loopt te liegen’. Het enige wat hier aangetoond is, is een brevet van jullie onvermogen om een tekst te lezen die een ‘Jip en Janneke’-niveau overstijgt.

  En me nu niet meer lastigvallen. Ik heb het druk. Voor de rest moet jullie, net zoals de anderen, wachten op het boek.

 26. Dat was de samenvatting van Aben van de uitspraak uit het vonnis zoals ik die hierboven heb geciteerd. De rechters vonden nu juist dat hij direct betrokken was, vandaar dat ze hem de medepleger van de moord op Oge vonden. Er staat niet opdrachtgever, maar medepleger van moord.

  Dat Baybasin dit aanvecht en dat met bewijzen weerlegt is een tweede. Afwachten wat Aben en de rechters van de hoge raad hiermee gaan doen.

  Weet jij al wat en wanneer Aben gaat concluderen?

 27. Ik zie dat je niet wilt reageren. Ik vraag het omdat ik een aantal tweets voorbij zag komen over je boek.

  Dit schreef je vorig jaar
  Rein Gerritsen over zijn boek Baybasin

  Omdat we nog niet zolang geleden een discussie hadden over het feit dat je sedert de eerste belofte voor publicatie namelijk april 2015, de publicatie telkens met een maand en nu dus twee maanden opschuift in de tijd. Ik lees dat de verwachte leverijd 15 mei 2016 is.

  Je vertelde dat het afhankelijk is van het vrijgeven van juridische documenten en dat kan pas als de Hoge Raad heeft beslist. Vandaar mijn vragen, je tweets suggereren namelijk dat conclusie en besluit aanstaande zijn, en je derhalve binnenkort kunt gaan publiceren en uitleveren.

 28. ”Het enige wat hier aangetoond is, is een brevet van jullie onvermogen om een tekst te lezen die een ‘Jip en Janneke’-niveau overstijgt.”
  ”Zo, en nu lekker slapen gaan.”

  Kijk, Rein begint zich op het niveau van schelden te begeven. Wat een zwaktebod.

  ”Even de leesbril opzetten.” zegt Rein want: ”Kortom, het gaat niet om het plegen van een moord, maar om het mededaderschap”

  Wat staat er echter: ” In het vonnis staat dat hij veroordeeld is voor het medeplegen van moord op Oge. Letterlijk:

  “Het oordeel

  Het hof is op grond van het vorenstaande van oordeel dat tot medeplegen van moord kan worden geconcludeerd. De betrokkenheid van verdachte ( =Baybaşin) bestond uit het geven van opdrachten met betrekking tot de moord en het aansturen van de uiteindelijke dader.

  Het hof is van oordeel dat tussen Baybaşin, die in Nederland verbleef, en Yavuz en Korkut en de pleger van het feit, een zeer nauwe samenwerking heeft bestaan, die op niets anders dan de dood van Öge gericht kon zijn. Verdachte moet dan ook als mededader worden aangemerkt en daaraan doet niet af dat verdachte bij de moord niet lijfelijk aanwezig was.”

  Om dan doodleuk te schrijven dat hij nooit veroordeeld is voor moord?”

  Volgens jurisprudentie in het Wetboek van Strafrecht is de opdrachtgever schuldig aan moord, ook al heeft hij ‘zelf niet de trekker overgehaald (in mijn woorden een samenvatting van de motivaties)
  Wie heeft een leesbril nodig?

  Durf je hier ook te beweren dat Baybasin nooit in samenwerking met de Turkse geheime dienst in drugs heeft gehandeld ondanks zijn eigen bekentenis, Rein?

  Voor het andere, het vertalen en de datum van de taps e.d. wachten we maar het oordeel van de rechter af. Ik wil er wel (nogmaals) aan toevoegen dat de rechtbank de vertalingen heeft laten controleren door een professor van de Universiteit van….. (geen zin om het op te zoeken, doe dat zelf maar, het staat ergens in de processtukken.)

  Het clubje Baybasinverdedigers beweren aan de piepjes en stiltes in de tapes te horen dat de tapes vervalst zijn.
  Andere, door de rechtbank aangestelde deskundigen beweren weer dat het normale geluiden zijn die geenszins wijzen op vervalsing.
  Waarom zou ik jou en Ton Derksen klakkeloos geloven?

  ”En me nu niet meer lastigvallen. Ik heb het druk. Voor de rest moet jullie, net zoals de anderen, wachten op het boek.”

  Waarmee druk Rein? Met het zoeken naar de waarheid, of de advokaat behulpzaam te zijn om Baybasin vrij te krijgen?

  Ik oordeel nog niet over de schuldvraag van ‘opdracht voor moord’ Ik citeer slechts de stukken en trek daar een voorlopige conclusie uit. Een voorlopige conclusie staat dus nog niet vast. Die hoop ik wel te hebben na afloop van het Herzieningsverzoek.

  Ik stel slechts dat Baybasin (zelf verklaard) grootschalig gehandeld heeft in drugs. Om die reden vind ik dat hij een zware gevangenisstraf verdiend. En vooralsnog nergens anders om.
  Maar stop met liegen en vaststaande feiten ontkennen.

 29. Beste Gerrit en Lidy,

  Ik zou me begeven op het niveau van schelden? Jij (Gerrit) beweert al vanaf het begin, zonder enkele fatsoensnorm in acht te nemen, zonder een feit te controleren en zonder de moeite te nemen na te denken over een tekst, dat ik ‘glashard loop te liegen’. Weet je wat jullie beiden kunnen doen? …

  Tabee.

 30. Goedemorgen Rein, je gaat maar al te graag in op woordgebruik dat al dan niet terecht zou zijn. En dan kan het al snel verzanden in een eindeloze discussie, die niets verheldert maar alleen vertroebelt.

  Ondertussen heb je de aandacht verlegd en ontwijk je alle vragen die er liggen en ga je inhoudelijk nergens op in. En als je dat al doet dan haak je wel erg snel af.

  Je doet beweringen en claimt dat op basis van feiten, die je niet geeft. En jij beweert nogal eens iets, zonder het met feiten te onderbouwen. We moeten het aannemen, omdat je spreekt met een autoriteit van heb ik jou daar.

  Als mensen niet direct iets van je willen aannemen ga je in de aanval en word je persoonlijk. Hoe vaak ik het woord domoor ben gekomen in je tweets….Of de suggestie daarvan.

  Als mensen daar vervolgens op reageren, zoals Gerrit hierboven doet, dan ga je het hebben over fatsoen? Je maakt je er heel gemakkelijk van af Rein, met je tabee.

  Voor Gerrit, het is heel begrijpelijk dat je je voorlopig houdt aan wat er in de vonnissen staat. Dat is heel legitiem. Baybasin bestrijdt de tenlastelegging en dat is zijn goed recht. Hij stelt dat de beschuldiging als zou hij een heroinedealer zijn geweest berust op het boek van Bovenkerk. Ik heb daar verschillende artikelen over geschreven. Je vindt ze onder de samenvatting het staatsetiket.

  http://www.baybasin-report.nl/uncategorized/baybasin-en-het-staatsetiket/

  Als je iemand woorden in de mond legt, als zou hij bekend hebben in heroine te hebben gehandeld, en zelfs zodanig dat het als voorgeschiedenis is meegewogen in de veroordeling en wordt meegenomen, zoals in de voorlopige conclusie van Aben, dan is dat een ernstig vergrijp. Fraude noemt Rein het hierboven in een tweet.

  Maar de moeilijkheid is dat Baybasin de twee nooit heeft gedagvaard maar op de tour is gegaan van het complot met Demmink in de hoofdrol. En een tweede moeilijkheid is dat buiten de radio-interviews met Myra, hij er verder niet over heeft, over de periode van voor zijn aanhouding in Nederland in 1995 en de heroinekwestie. Hij vertelt dus dat wat in dat boek staat gelogen is, maar hij vertelt ook niet over hoe het dan wel is. Zijn advocaten en aanhang maken het wat dat betreft ook niet helder, dragen eerder bij tot een nog grotere warboel dan het al was. Dat is niet in de laatste plaats door die koppeling met de zaak Demmink.

  Dat heeft Baybasin met dat aanvullende rapport op een 1000 pagina tellend rapport van de Turkse geheime dienst, zelf geinitieerd, door aangifte te doen wegens pedofilie in 2007 en daarna in 2008 nogmaals daarover een artikel 12 procedure te starten. Niet alleen dat, het is ook breeduit in de publiciteit gebracht. En ook hier weer het argument hij dat deed uit plichtsbesef, altruïsme. Maar ondertussen wordt telkens de eigen geschiedenis weggedrukt, heikele onderwerpen en vragen genegeerd, en de focus verlegd naar anderen. Dat is een patroon. Dat riekt naar: De aanval is de beste verdediging.

  Alles lijkt te worden geregisseerd, althans zo komt het bij mij over.

  Ik ben op een punt aangekomen dat ik wel weet dat er veel niet klopt niet van de kant van het OM maar ook niet van de kant van zijn verdediging.

  Ook nu weer met die getuigenverhoren, waarbij toch opnieuw de focus komt te liggen op Demmink en dan weer die dreiging met bewijzen, die overal en wellicht nergens in een kluis liggen. Het wordt zeer spannend gebracht.

  Maar je vraagt je af waarom deze man dan nooit ermee voor de dag gekomen. De smoezen die hij daarvoor bedenkt zijn bijna hilarisch als het niet zo ernstig was.

  http://www.baybasin-report.nl/herzieningsverzoek/baybasin-demmink-en-het-doek-dat-maar-niet-wil-vallen/

  Die kinderkwestie is m.i. het voertuig geworden om winst te genereren, maar niet voor de kinderen. Dat is het sprookje.

  En als je dat allemaal zo beziet en beluistert dan komt bij mij de vraag op: Wie chanteert nu eigenlijk wie?

 31. Beste Rein,
  Ik wens hier echt op te antwoorden.
  Tot 2x toe is in de officiele processtukken te lezen dat Baybasin zelf verklaard heeft in samenwerking met Turkije grootschalig in drugs gehandeld te hebben.
  Dit wordt in de stukken nergens ontkend, laat staan dat dit via de juridische weg aangevochten wordt, iets wat je minimaal bij een dergelijke beschuldiging mag verwachten.
  Ik heb geen andere keus dan dat ik moet aannemen dat de beschuldiging dat Baybasin het zelf heeft verklaard, waar moet zijn.
  Als jij beweerd dat hij het niet heeft gezegd, zonder enige onderbouwing, ”het is niet waar” is erg zwak, noem ik dat glashard liegen.

  ”al vanaf het begin, zonder enkele fatsoensnorm in acht te nemen, zonder een feit te controleren en zonder de moeite te nemen na te denken over een tekst,” zeg je.

  Ik beroep me juist steeds op de tekst Rein. En als ik me uitsluitend op de tekst zou baseren zou ik schrijven dat Bybasin 100% schuldig is. Ik probeer het echter juist van 2 kanten te bekijken omdat ik de Nederlandse rechtspraak (uit ervaring), voor geen cent vertrouw.
  Ik moet me helaas baseren op hetgeen ik op internet o.a. bij Rechtspraak.nl kan vinden. Ik ga niet af op wat iemand in een boekje schrijft. Dat is juridisch van nul en gener waarde.
  We worden al ruim 2 duizend jaar met een sprookjesboek in de maling genomen dat ik op school verplicht was om te lezen.

  Pas bij volledige vrijspraak (op alle punten gezien de erkende drugshandel door Baybasin) wordt jouw boek interessant.

  Maar ik heb een verzoek aan jou en Adele. Zet alle door Adele ingediende processtukken op internet of stuur ze mij toe (emailadres is bekend). Eigenlijk daag ik je nu uit om openheid van zaken te geven door alles openbaar te maken.
  Mogelijk kan ik me dan een beter beeld vormen en wie weet, mogelijk wijzig ik mijn mening wel.

 32. Beste Rein, ik kan me niet herinneren jou om het ‘dossier’ te hebben gevraagd. En Gerrit trouwens ook niet. Hij deed een verzoek:

  Zet alle door Adele ingediende processtukken op internet of stuur ze mij toe (emailadres is bekend).

  Maar zoals gewoonlijk laat je je op twitter weer gaan en maakt er een eigen versie van.

  JackyK en Rein Gerritsen

  Je was niet zomaar een filosoof maar een wetenschapsfilosoof, schreef je verontwaardigd. Nou beste Rein met dergelijke tweets geef je wel je visitekaartje af als wetenschapsfilosoof. En je krijgt mensen mee, maar niet iedereen.

  Oja en wat het dossier betreft schreef Baybasin mij het volgende:

  I want to be clear with you that im not hiding anything about my case. Everything is on the BS- foundation and adrresed to you. It is is open to you as for everyone else as well.

  Dat denkt hij maar dat is niet zo. Hoe dan ook, je zou eens met iets meer respect om kunnen gaan met mensen die aandacht willen geven aan de zaak Baybasin. Je zou het positief kunnen oppakken, kunnen verwijzen naar de website van de Bakker Schut stichting of naar het archief van HHC.
  http://www.hethaagsecomplot.nl/baybasin.htm
  Maar dat zit er niet in.

  Laat ik je dit vertellen: jij bent hier op mijn blog niet meer welkom.

 33. Vandaag zie ik dat het boek van Rein Gerritsen over Huseyin Baybasin en het overspel niet meer wordt geleverd.
  Ik ben benieuwd of hier nog een toelichting op komt van Rein Gerritsen via de media, immers hij was zeer recent nog erg positief over de publicatie.
  Het zou kunnen dat het boek moet sneuvelen in een mogelijke onderhandeling inzake het herzieningsverzoek:

  Boek van Gerritsen over Huseyin Baybasin niet meer leverbaar

  Ik zie nu geen tweets van Rein Gerritsen voorbijkomen om het publiek te informeren. Het kan natuurlijk dat het boek later weer wordt aangeboden. Maar vreemd is het wel. We wachten af.

  Toevallig zag ik dat bij Cosmox.nl het boek te reserveren is. De leveringsdatum is verschoven naar 18 november 2016 of later. Tja

  Of nu toch vroeger, in het kader van het kan vriezen het kan dooien:

  Of zouden de juridische stukken binnenkort vrijgegeven worden door de Hoge Raad, want dan lees ik dat Myra op bezoek is geweest bij een opgewekte Baybasin:

 34. Rein, voor jou nog even de Zembla uitzending, waarin Professor Bruinessen, hoogleraar Koerdische geschiedenis, en Van der Plas klip en klaar vertellen over het verleden van Baybasin als heroinedealer, voordat hij zich bewust werd van zijn Koerdische identiteit en zich daarvoor ging inzetten. En ook zie je een vertaling van wat Baybasin vertelt op de Turkse tv daarover.

  Dus de vraag is: Hebben de advocaten zich indertijd ook laten inspireren door het boek van Bovenkerk of heeft Baybasin henzelf zijn voorgeschiedenis, als spijtoptant van een misdadig verleden, zo verteld?

  Op het JDTV kanaal kreeg ik een code die eenmaal geplaatst een andere documentaire liet zien. Ik had het eerst niet in de gaten. Nog niet eerder meegemaakt. Ik heb de film daarom naar mijn eigen youtubekanaal geupload. Bij deze de juiste versie:

  Nog niet zo lang geleden ontkende Baybasin in het programma van Brandpunt heel stellig dat hij ooit in drugs had gehandeld.

Reageren niet meer mogelijk.