baybasin en het koekoeksei

Eind 2006 krijgt Baybasin een aanvullend rapport op een zeer geheim 1000 pagina’s tellend rapport van de Turkse geheime dienst, toegespeeld, met daarin een beschrijving van de misdaden van Demmink, basis voor de complottheorie die daarna zo’n grote rol heeft gekregen in de volgende processen.

Advocaat van der Plas vertelt in onderstaand interview met talk2myra op 30 mei daarover

Baybasin denkt dat hij daarmee de feiten en bewijzen van  dit complot tussen Nederland en Turkije in handen heeft, temeer ook daar Langendoen zich ter plekke van het waarheidsgehalte heeft vergewist. Langendoen heeft met verschillende mensen aldaar gesproken, inclusief de slachtoffers van Demmink, en heeft dat in een document samengevat.  Heeft zelfs een toelichting gegeven voor de Amerikaanse hearingcommissie en heeft onder ede getuigenis afgelegd tijdens de verhoren in maart 2014, die de Roestige Spijker had georganiseerd.

Baybasin is er dan ook van overtuigd dat het waar is en in die context moeten we zijn interviews, waar hij spreekt over Demmink, begrijpen.

Het is m.i. heel goed mogelijk dat dit aanvullende geheime rapport niets anders is dan ook een constructie, een koekoeksei dat zijn eigen zaak heeft weggedrukt om inderdaad politieke motieven.

In ieder geval is het diezelfde Langendoen die via de media niet zo lang geleden laat weten dat de Demminkzaak teveel de aandacht heeft gekregen ten koste van de Baybasinzaak. Ook een opmerkelijke ommekeer.

Op de website van Micha Kat staat onder het volgende artikel

http://revolutionaironline.com/syrie-crisis-dreigt-baybasin-noodlottig-te-worden/

“Enige jaren geleden zou Baybasin de mogelijkheid hebben gehad te vertrekken uit Nederland door de ‘achterdeur’. De Turken zouden een vliegtuig sturen en het zou bye-bye-Baybasin kunnen zijn geweest. Maar de Koerdische clanleider wilde weg via de ‘voordeur’. Destijds was de policy van de Turkse regering nog om het conflict met de Koerden op te lossen. De escape van Baybasin paste bij dat beleid. Maar nu ligt dat allemaal compleet anders”

Met andere woorden vervolgt Micha Kat zijn betoog: “er is geen betere plek in de ogen van de Turken voor Baybasin dan in de Nederlandse cel. Dat betekent dus ook dat de chantage met de pedo-dossiers van (onder andere) Joris Demmink gewoon door gaat. De Hoge Raad zal nog jaren moeten blijven uitstellen. Advocate Adele van der Plas heeft het gewoon verkloot. In 2010 was er nog de mogelijkheid tot succes als ze zou hebben samengewerkt. Maar ja, ‘complotdenkers’ he? Daar kan je je toch niet mee vertonen als ‘beschaafde vrouw’?”

Baybasin vertelt over het aanbod in een interview met Talk2Myra het volgende:

“de Turkse overheid bood me 100 miljoen om me te laten zwijgen over Demmink en de waarheid, en niet voor de Koerdische zaak zou vechten. Dat weigerde ik,

Dit was dus na de ontvangst van dat aanvullende rapport eind 2006, begin 2007. En dan vult hij nog aan:

“en de Nederlandse overheid zond ambtenaren in 2005 , dat indien ik akkoord ging met de uitzetting naar Turkije en mijn verdediging zou staken, wat ik ook aan compensatie zou willen, ik kon het vragen, zelfs dat.”

Dus het ligt ietwat genuanceerder dan dat we hier te maken zouden hebben met een man met een overdreven gevoel voor eigenwaarde. Zo is het beslist niet: Ze wilden dat hij de strijd voor de Koerdische zaak zou staken. Inderdaad een politieke insteek. En uitlevering aan Turkije, hoe mooi de vooruitzichten ook werden gesteld was en is uiteraard geen optie. Voor geen miljoen, ook al zijn het er honderd. Niet voor niets was hij bezig met een Koerdisch parlement in ballingschap zowel in Brussel als in Den Haag. En het is toch ook vreemd dat hij dan naar Turkije zou moeten gaan? Waarom werd niet aangeboden dat hij dan mocht vertrekken naar Engeland, immers de Britse regering had hem en praktisch heel zijn familie domicilie verleend. Zijn gezin en familie woont daar nog steeds. Hij heeft nooit en te nimmer asiel gezocht in Nederland. Was helemaal niet nodig. Hij vroeg asiel aan na zijn arrestatie in 1995 om uitzetting naar Turkije te voorkomen.

Dan komt een interessant commentaar van Micha Kat

commentaar micha kat

Baybasin is inderdaad een politieke gevangene, die door misbruik van het strafrecht op strafrechtelijke gronden is veroordeeld.  Wat we er dan ook van vinden, als zodanig zal hij ook weer via die weg vrijgepleit moeten worden, nu door de Hoge Raad. En een advocaat zal ook die weg moeten gaan.

Of ze er uiteindelijk een mooi verhaal van maken  of echt oprecht een uitspraak doen, doet er niet toe, het is anders onverkoopbaar voor het Nederlandse publiek.

Het zal in ieder geval niet gebeuren via de weg van de politiek of door politieke acties, zoals Micha Kat indertijd propageerde. Zijn lezers werden massaal opgeroepen om februari 2012 naar Den Haag te komen om de eerste zitting, waar Advocaat van der Plas, in bijzijn van Baybasin, een mondelinge toelichting mocht geven op het herzieningsverzoek, te verstoren.

We moesten opstaan tegen de rechterlijke macht en de rechters bespugen. En dat was menens. Baybasin voelde zich genoodzaakt een brief met een oproep tot kalmte te schrijven. Uiteraard kon Micha Kat zelf niet aanwezig zijn. Die zat toen nog hoog en droog ergens in de buurt van Cambodja. Ik ben daar uiteraard meteen toen ik het las tegen in verweer gekomen, op zijn site klokkenluideronline.nl  Was hij nou helemaal besodemieterd. Ik kan nu nog woedend worden. Dat hij dat heeft gedaan met een man die een levenslange gevangenisstraf uitzat!…

Inderdaad er is het gevaar dat de Turkse regering druk uitoefent op Nederland om Baybasin, gezien de huidige politieke ontwikkelingen, gevangen te houden. Maar het is werkelijk zeer onwaarschijnlijk dat dat gebaseerd zou zijn op het dossier Demmink. Daarvoor gaat een land niet aan de kant. Sterker nog: er kan een Herenakkoord  zijn gesloten zonder dat er uberhaupt sprake is van enige chantage. Gewoon vrijwillig.

De telegraaf kopt dat de Baybasinzaak in een eindfase is beland. Dan mogen we aannemen dat dat inderdaad het geval is.

Het kan zijn:

1.dat er een manier wordt gevonden om hem alsnog gevangen te houden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als hij alsnog wordt aangemerkt als “mogelijke” terrorist ivm zijn strijd voor de Koerdische zaak.  De wet op de levenslange gevangenisstraf is indertijd daarop aangepast.

2.dat achter de schermen wordt onderhandeld over de manier waarop deze Baybasin-affaire voor alle partijen zonder gezichtsverlies tot een goed einde wordt gebracht. En mogelijk wordt de tolk aangewezen als de hoofdschuldige, inclusief  uiteraard de onderhandeling over de teruggave van zijn eigendommen en de schade vergoeding.

En dan verschijnt op 8-10-2015 op twitter het bericht dat de parel in de oester is gevonden. Het tapverslag is vervalst.

vervalst tapverslag

Ik ben benieuwd of dit de voorbode is voor het aanwijzen van de tolk als de boze genius.

3.dat Aben en de rechters van de Hoge Raad niet onderhandelen en zich zuiver richten op de weerlegging van de tenlastelegging. En dan is het van essentieel belang dat er een grote streep wordt getrokken door de complottheorie.

Politieke tegenstanders worden helaas soms met misbruik van het rechtssysteem voor altijd opgeborgen.

Rein Gerritsen denkt dat het als volgt zal gaan.

Niet ondenkbaar, want de Baybasinaffaire is onderdeel van een veel grotere affaire van internationale omvang. It’s all about the money honey.

L.D.Broersma

Een gedachte over “baybasin en het koekoeksei”

 1. Waarom ik op het onderwerp terrorisme kom zal ik u laten zien. Ik begon erover bij HCC
  op 4 januari 2014 geef ik bij HHC de volgende reactie:

  ldbroersma moderator_hhc • 2 years ago
  Wat heb je dat toch mooi uitgelegd en wat lees ik dit toch graag 🙂

  Dus iedereen kan een WOB verzoek indienen. Nou dan heb ik er twee in de maak, Ik wil namelijk graag weten hoe die wet tot stand is gekomen waardoor de Hoge Raad zelf onderzoek mag gaan doen, zonder tijdslimiet. De wet die 1 dag voor de geplande zitting mbt het herzieningsverzoek mbt Baybasin in werking is getreden.

  En in de tweede plaats de tot standkoming van de wet die het rechters mogelijk maakt om een levenslange straf op te leggen.*

  9-2-2001 is Baybasin namelijk tot 20 jaar veroordeeld.
  31-7-2002 tot levenslang in een hogerberoep zaak
  21-10- 2003 tot levenslang in een cassatiezaak.

  In 2003 is ook de wet* aangenomen, voor de uitspraak in cassatie, de precieze datum kan ik helaas niet vinden, waar levenslang ook inderdaad levenslang werd. Vandaar dat Baybasin geen uitzicht heeft op vrijlating.

  (* toevoeging. Eindelijk ben ik er achter hoe het zit. Die wetswijziging had betrekking op terroristen. Voor Baybasin had het dus niets uitgemaakt )

  Rondom deze wet is indertijd weer een propaganda gevoerd alsof deze wet gekomen is als antwoord op kritiek van de burgers. Nou dan wordt het voor mij interessant. Alle rapporten van deskundigen zijn daarbij terzijde geschoven, ook het feit dat Nederland binnen Europa zeer is afgeweken op dit punt, las ik.**

  (**toevoeging: en die opmerking klopt nog steeds )

  Kortom ik wil wel eens weten wanneer, waarom, door wie en voor wie???? Dat laatste betreft uiteraard mijn argwaan. Dus als je mij wilt helpen met een voorbeeld hoe je dit kunt aanpakken, dan ga ik daar mee aan de slag.

  ps: heeft uiteraard nu geen haast. Je hebt je aandacht nodig voor de zaak die nu aan de orde is.
  —————————————————

  Ik schrijf daar dat die wetswijziging voor Baybasin niets had uitgemaakt. Maar dat is bij nader inzien niet juist. Ik vrees dat dit het tweede scenario was, immers voor Turkije was Baybasin nog altijd gekenmerkt als terrorist ivm het opzetten van een Koerdisch Parlement in Ballingschap.

  In dat verband is het artikel van Kees van der Plas, voorzitter van de BSS foundation interessant, als hij schrijft:

  “Op 27 maart 1998 organiseerde Murat Basesgioglu, de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, in allerijl een persconferentie. Die dag was in Nederland de vermogende Koerdische zakenman Hüseyin Baybasin gearresteerd. De minister eiste de eer voor zichzelf op: “Wij hebben Baybasin gearresteerd” zo zei hij letterlijk. En hij kon ook precies uitleggen waarom: “Baybasin ondersteunt met grote sommen geld de Koerdische TV-zender Med-TV, het Koerdisch parlement in ballingschap en de PKK. Dat hebben we nu een halt toegeroepen.” 1

  Het Nederlandse Openbaar Ministerie legde het iets anders uit: Baybasin was gearresteerd omdat hij de leider was van een ongekend groot misdaadconcern. Men had vijf maanden zijn telefoon afgeluisterd. Hij verdiende miljoenen met drugshandel en minstens twee keer had hij met zijn autotelefoon in codetaal vanuit Nederland een opdracht tot moord gegeven, in de Verenigde staten en in Turkije.

  http://www.bs-foundation.nl/site/wp-content/media_en_files/2015/08/De-lange-arm-van-Ankara.pdf

  Met die wetswijziging kon en wie weet kan Baybasin eventueel ook nog als terrorist worden aangemerkt en als zodanig veroordeeld worden tot een levenslange gevangenisstraf. Het was blijkbaar niet nodig, maar de wet is toen voorafgaande aan de behandeling en uitspraak in cassatie, onder voorzitterschap van volgens mij de rechter Davids in 2004, aangepast.

  Altijd nuttig en handig in toekomstige voorkomende gevallen.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2004-290.html

  De moeilijkheid is dat er zo gerommeld wordt met data.

  Zo lees ik in wikipedia dat het beroep in cassatie in 2004 werd verworpen:
  “De uitspraak van de rechtbank werd in hoger beroep door het hof in Den Bosch op 7 oktober 2004 bevestigd, waarmee de levenslange gevangenisstraf van Baybaşin bleef staan. Zijn beroep in cassatie is door de Hoge Raad verworpen.”

  En dan is de datum van de wetswijziging van 24 juni 2004 daar aan voorafgaand passend.

  In het tijdsoverzicht bij de BSStichting wordt de datum van cassatie gesteld op 2003. Zeer verwarrend voor een argeloze lezer.

  “Oktober 2003​​
  Het beroep in cassatie wordt door de Hoge Raad verworpen.”

  zie http://www.bs-foundation.nl/2887-2/

  Het vergt nogal wat concentratie en tijd om die tijdsvolgorde helder te krijgen. Dat is een ding dat zeker is.

Reageren niet meer mogelijk.