Baybasin en zijn publieke optreden

Nog steeds heb ik alle vertrouwen in de oprechtheid van Huseyin Babasin.(edit: al te optimistisch, dus met de recente ontwikkelingen niet meer, helaas) Dat komt omdat hijzelf door de tijd heen consistent is en betrouwbaar, in die zin dat hij gelooft in wat hij zegt, en hetgeen hij beweert is te traceren, zo heb ik ondervonden. Hij meent wat hij vertelt en schrijft uit de grond van zijn hart, zo beluister ik zijn verhaal.

Hij wil graag dat de mensen kennis kunnen nemen van zijn dossier. Hij wil ook graag dat zoveel mogelijk Nederlandse mensen van hemzelf kunnen horen hoe het volgens hem zit. (misschien is er iemand die kan zorgen voor een Nederlandse ondertiteling van de interviews die hij tot op heden heeft gegeven en waarin hij zijn ziel en zaligheid heeft blootgelegd.  Ik denk dat Baybasin dat zeer op prijs zou stellen.)

Oktober 2014 heeft hij een belangwekkend en interessant interview gegeven n.a.v. de gevechten in Kobane, over de Koerdische kwestie. Baybasin spreekt in onderstaand interview met Talk2Myra over zijn ideaal, namelijk de Verenigde Staten van Koerdistan, naar voorbeeld van de Verenigde Staten van Amerika. Hij heeft zijn hoop gevestigd op Amerika en ook op Israel. Dat is een connectie die uitgebreid toegelicht is door Sibel Edmonds, en waarvan zij zegt dat de Koerden veel te veel vertrouwen hebben gehad in Israel. Zij vond het gezien hun situatie begrijpelijk, maar vond hen daarin ook naief.  Dat als achtergrond. Ik hoop dat u er naar wilt luisteren.

Het interview, geplaatst in de ontwikkelingen hier in Nederland en dan met name gedurende dat het Herzieningsverzoek loopt,vanaf half  2011, is m.i. getimed ofwel zorgvuldig zo gepland. Het is namelijk anders van opzet. Qua inhoud laat het een kentering zien die samenvalt met de afloop van de getuigenverhoren in maart/april 2014.

Dat zijn de getuigenverhoren, die door het Pootimperium zijn georchestreerd met behulp van de stichting De Roestige Spijker  en zoveel stof deden opwaaien, maar die tot op heden  feitelijk nauwelijks iets hebben teweeggebracht, ondanks alle aankondigen en spannende mededelingen in die richting. Gedurende de periode begin 2013 tot na deze getuigenverhoren in april/maart 2014 mocht Baybasin in de interviews die hij kreeg bij Talk2Myra uitgebreid vertellen over the dirty pedophile Demmink.

Hij putte uit een aanvullend rapport,  op een 1000pagina’s tellend geheim rapport van de Turkse geheime dienst, en uit de bevindingen van Langendoen, die ter plekke onderzoek verrichtte naar het waarheidsgehalte. Baybasin ziet daarin de bewijzen van het complot en de chantage van de Nederlandse staat door de Turkse staat ivm de chanteerbaarheid van Demmink.

Maar dan ineens, na de getuigenverhoren en de terugtrekking van de hoofdrolspelers, Poot, Kat, De Roestige Spijker, wordt de pedofiliekwestie een minor issue en wordt de focus verlegd naar de politieke kwestie rond Koerdistan. Aldus wordt Demmink als criminele pedofiel uit het script van Baybasin geschreven. Zo lees ik de ontwikkelingen.

Daar waar Talk2Myra voor de grote omwenteling in maart/april 2014 het gesprek bewust leidt naar de pedofilie kwestie, zo leidt ze het daarna van de pedofilie kwestie weg.

Ineens is het ‘slechts een piepklein onderdeel, niet langer interessant en geen onderdeel van de herziening’. Zo brengt ze het ook in het gesprek dat ze hierboven met Baybasin voert in oktober 2014. En ze brengt met een vanzelfsprekendheid en een autoriteit alsof het nooit anders is geweest.

Op 12 december 2014 mag Rein Gerritsen zijn boek Huseyin Baybasin en de Koerdische kwestie introduceren, dat naar aanleiding, zegt Myra dan in de introductie van het gesprek met hem, van de aankondiging bij het Haagse complot in casu Ton Hofstede. Men werkt zo te zien goed samen.

Het boek zou volgens Rein Gerritsen op 14 april 2015 op de markt komen. En het kan dan al bij de boekwinkels (op het internet) worden gereserveerd. Met die aankondiging en introductie van dat boek op HHC ben ik met deze website gestart op 28 januari 2015. Het sloot uitstekend aan bij mijn idee dat de Koerdische kwestie tot dan toe was weggehouden uit de media. Zie: http://www.baybasin-report.nl/boeken-over-baybasin/hello-world/

5 maart 2014 heb ik vervolgens een uitwisseling op twitter met Rein Gerritsen en stel ik hem de volgende vraag om hem een beetje uit te dagen:

De onthullingen in jouw boek gaan die Baybaşin uit gevangenschap helpen?

Rein Gerritsen : B’s arrestatie en gevangenschap hebben niets van doen met bewijzen pro of contra, maar alles met politiek handjeklap. Dus of mijn boek B uit gevangenschap helpt? Wel als de politiek van mening is dat we het IRT-debat over moeten doen.

ldbroersma: Welnu met de huidige ontwikkelingen en onthullingen rond Teeven is dat wellicht een gouden moment!

Rein Gerritsen: Ik denk niet dat ik na de verschijning van het boek nog ergens welkom ben, maar ja. Noblesse oblige. Rein Gerritsen: Moet wachten met publicatie tot na Abens definitieve uitspraak in herziening.

ldbroersma: Je hebt geen vertrouwen in de herziening en toch moet je wachten? Van wie moet je dat?

Rein Gerritsen: Heeft te maken met documenten die dan pas vrijgegeven mogen worden. ldbroersma: Dan vrees ik dat je lang kan wachten met je publicatie. Wat een slimmeriken! Iene miene mutte, Aben is aan zet. Dus je hebt de documenten bij Aben ingeleverd en toen stelde hij die voorwaarde, anders zou het niet meetellen in de herziening?

Rein Gerritsen: Nee, nee. Het gaat om justitiële documentatie.

ldbroersma: ok, zit dat zo, dus jij wacht op het vrijkomen daarvan en daarna kun jij verder met je boek. Je hebt de inhoud ter inzage gehad.Maar hoe zit dat dan met de documenten die jijzelf hebt? Of zijn die niet van belang voor Baybasins herzieningsverzoek?

Rein Gerritsen: ‏ Nee, Tons boek is van belang voor herziening, het mijne niet. Ik beschrijf geen casus maar een probleem, groot probleem.

ldbroersma: Een probleem dat samenhangt met de IRT affaire: drugs, moord, intriges, grote sommen geld op het hoogste niveau.

Maar het boek verschijnt niet in april 2015, maar wordt keer op keer uitgesteld. Sterker nog in augustus 2015 schrijft hij nog steeds aan het boek, zo laat hij op twitter weten. En nu is de publicatie niet meer afhankelijk van Aben en de uitspraak van de Hoge Raad, maar van de belangen en de zorgvuldigheid. Tot de vertrouwelijke stukken , de bewijzen van corruptie, die uit de cel zijn gestolen behoort ook de Engelse vertaling van dit boek dat hij Baybasin heeft gegeven om te becommentariseren.

Moet ik daar geloof aan hechten? Nog in maart 2015 schrijft Rein Gerritsen (zie de hollandsche derwisjen) het volgende:

 

En dan plotseling op de valreep, immers de eindconclusie is in de Telegraaf met veel bombarie aangekondigd,  kopt het AD bij monde van Koen Voskuil, dat de bewijzen uit de cel van Baybasin zijn gestolen. Welke bewijzen?

Koen Voskuil in het AD: “De cel van de tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybasin is bij een inspectie overhoop gehaald. Daarbij zijn ‘zeer vertrouwelijke stukken’ en advocatenpost ontvreemd, stelt zijn advocaat Adèle van der Plas. Het zou gaan om een politiek uiterst gevoelige zaak. Het gaat om supervertrouwelijke stukken over de politieke achtergrond van zijn zaak. Het lijkt dat de celinspectie doelbewust was om ze te bemachtigenDe stukken vormen volgens de advocaat bewijsmateriaal in een gevoelige herzieningsprocedure. De celinspectie vond dinsdag 17 november plaats in gevangenis Zuyderbos in Heerhugowaard, blijkt uit twee klachtbrieven die deze krant in bezit heeft.  Volgens Baybasin gaat het om overheidscorrespondentie die onthult wat de relatie is geweest tussen Nederland, Turkije en Engeland in zijn zaak. Hij beweert te zijn geslachtofferd in een internationale chantagezaak. Als invloedrijke Koerd zou de Turkse regering hem veroordeeld willen zien. Nederland zou daartoe zijn gedwongen, omdat de Turken zouden beschikken over bewijs dat oud-secretaris-generaal van Justitie Joris Demmink in de jaren ’90 minderjarige jongens in Turkije heeft misbruikt.”

Kunt u lezer het nog volgen? Toch weer de pedofiliekwestie en het complot? Op de valreep?  De mensen die hier mededelingen over doen staan in nauw contact met het advocatenteam, zoals ze dat zelf hebben verkondigd, en dus mogen we hun mededelingen ‘serieus’ nemen, voor wat het waard is uiteraard. Het is onmogelijk dat Talk2Myra gesprekken heeft met Baybasin zonder toestemming of overleg met Van der Plas.

Hoe dan ook, er is dan gelukkig nog 1 man met een beetje nuchterheid en dat is Wicher Wedzinga die tegengas gaf met zijn tweet.

Ja natuurlijk. Want een beetje advocaat laat niet op de valreep ‘de bewijsstukken’ achter in de cel van een man, met een historie van het verdwijnen van ‘bewijsstukken’ uit zijn  dossier. Een reageerster hier Antonia had daar een vraag over. Ze vroeg zich af hoe het kon dat er bewijsstukken verdwenen. Ze wilde wel eens weten hoe zijn dossier werd bijgehouden door de advocaat.  Ik heb die vraag aan Baybasin doorgespeeld, maar daar heeft hij geen antwoord meer op gegeven. Toch een hele relevante vraag, gezien de recente gebeurtenissen, en al helemaal op de valreep, immers de conclusie van Aben was  toch voor omstreeks deze tijd aangekondigd?

Er zit weinig consistentie in de berichtgeving, Bovendien blijkt het telkens onbetrouwbaar te zijn: dan is het zus en dan is het weer zo.  Het lijkt wel alsof er verschillende versies van dit herzieningsverzoek zijn. Wat is het nu, een rommeltje toch?! Al met al krijg ik het idee te kijken en te luisteren naar een man die de hoofdrol mag vervullen in een zwartgallige versie van een candid camera aflevering.

Baybasin zal zeker waarheidsgetrouw zijn ervaring hebben verteld. Zoniet dan is hij een ongelooflijke leugenaar en toneelspeler. Maar daar heb ik tot op heden geen aanwijzingen voor gevonden. Zijn ‘vrienden’ heb ik daarentegen keer op keer kunnen betrappen (laten we het dan houden) op inconsistenties. Ik wil zondermeer aannemen dat er een inspectie is geweest, en hij zal zondermeer zijn gekoeioneerd, maar ik voeg daar aan toe dat het past in het patroon en dat hij op die manier wordt  klaargestoomd voor het eindspel.

En ik heb eigenlijk geen woorden voor het hele circus dat nu publiekelijk is en wordt opgevoerd. Zoals ik het nu bekijk wordt het contact tussen Baybasin en de buitenwereld niet alleen gecontroleerd maar ook geregisseerd: met wie mag hij wel en geen contact hebben. Ook zijn verhaal wordt geregisseerd: wanneer mag hij wat vertellen aan het publiek en door welk kanaal, of welke kanalen o.a.: Ton Hofstede, Rein Gerritsen, Boudine van Boublog, JDTV, Talk2Myra en dat is met medeweten van Van der Plas.

Tja hoe geloofwaardig is zo’n mededeling. In ieder geval mag Baybasin niet via deze website zijn visie geven, dat is mij wel duidelijk geworden. Het meeste wordt vóór hem verteld en als het even kan namens hem verteld. Ik hoor het graag van hemzelf, hoewel ik het volgende interview , ook op de dag van het verschijnen van het artikel in het AD nog steeds niet heb beluisterd. Ik weet ook niet of ik dat nog ga doen.

L.D.Broersma

8 gedachtes over “Baybasin en zijn publieke optreden”

 1. “Zijn ‘vrienden’ heb ik daarentegen keer op keer kunnen betrappen (laten we het dan houden) op inconsistenties.”
  zoals?
  A.u.b., niet linken naar mogelijke eerdere eigen artikelen, gewoon antwoorden, concreet, welke dan, wanneer, waar?

 2. En natuurlijk wordt de publicatie van HET boek uitgesteld. Ik had ook niet anders meer verwacht. In die zin is het gedrag bijzonder consistent, maar uitermate onbetrouwbaar gebleken.: je kunt er beslist niet van op aan, al sedert de aankondiging in 2014.

  En wat lezen we bij Katholiek Dagblad, ook behorend tot de kring van vertrouwelingen voor de broodnodige ruggesteun: zie hier the making of another excuse:

  “De recente onrust rond Hüseyin Baybasin valt precies in de dagen waarin Rein Gerritsen oorspronkelijk van plan was zijn boek over de affaire te presenteren.De presentatie van Hüseyin Baybasin: Het Turks – Nederlandse overspel in de Koerdische kwestie stond immers gepland voor 23 november. Onlangs maakte de auteur bekend dat de presentatie om redenen van zorgvuldigheid was uitgesteld.”

  En zo wordt er weer een draai aangegeven, want de presentatie was een hele tijd terug al afgelast.

 3. Ach en ook Jan Libbenga van Barracudanls, behorend tot netwerk van Poot&Co, laat zich niet onbetuigd om Rein Gerritsen een steuntje in de rug te bezorgen.

  jan libbenga van barracudanls

  Zn identiteit gaf hij met een kleine vergissing prijs

  jan libbenga

  Direct nadat Vrijland over hem schreef, kwam Ton Hofstede hem te hulp door hem voortdurend Maarten te noemen. De beproefde methode, want daarmee kon hij al die namen over 1 kam scheren en als zodanig wegschrijven. Ontkennen dat hij Jan Libbenga was deed hij namelijk niet en nog steeds niet. Hij suggereert de ontkenning net als al die andere make-believe figuren dat doen. Nu kan hij dat met goed fatsoen niet meer, klein foutje van hem.

  Martin Vrijland schrijft op 1 maart 2015 het volgende over die connectie:

  “Een interessante ontdekking, want Jan Libbenga blijkt in goed contact te staan met de man die de DSB bank een kopje kleiner maakte, Pieter Lakeman. Hij schreef zelfs een boek over Lakeman met de titel ‘Pieter Lakeman, de terriër‘.

  En wat blijkt, diezelfde Pieter Lakeman is nogal close met Micha Kat, zo vertelde hij mij toen ik hem trof op Utrecht Centraal station enige tijd geleden. Micha Kat blijkt druk bezig te zijn in een nieuw project met Pieter Lakeman, namelijk in de vleesbusiness. Daar richten ze hun pijlen inmiddels op het accountantskantoor KPMG in relatie tot vleesbedrijf Weyl uit Enschede.

  Pieter Lakeman is dus een belangrijke naam en lijkt erg close met zowel Micha Kat (met wie hij in 2010 een boek schreef) als Jan Libbenga. Het doet op zijn minst vermoeden dat Libbenga en Kat elkaar dus mogelijk goed kennen.

  Het wordt steeds duidelijker hoe het spel gespeeld wordt: een groot deel van de alternatieve media is gecontroleerde oppositie en deze hebben hun eigen oppositieblok gecreëerd die iedereen zwart moet maken die niet in het spel hoort; de onafhankelijke schrijvers.”

  Het artikel vindt u hier:
  http://www.martinvrijland.nl/2015/03/01/wat-is-de-relatie-tussen-het-blog-barracuda-micha-kat-en-pieter-lakeman/

 4. Ik kan mij niet voorstellen dat men niet de uiterste zorgvuldigheid en voorzichtigheid zou betrachten in wat men dan aankondigt als de eindfase van het Herzieningsverzoek. Ik moet dan onmiddellijk denken aan de reactie van Rein Gerritsen op een artikel.

  Een gewaarschuwd mens telt voor twee en dan toch nog op de valreep zo onvoorzichtig zijn? Ben je dan zo stupide, zo naïef? Ik geloof het niet.

 5. Voor mij is het belangrijk om u lezers te laten zien hoe ik uiteindelijk tot een idee kom. Zoals ik al eerder hier schreef ben ik niet begonnen met te twijfelen aan de integriteit, maar ik ben er mee geëindigd en ik laat dat u zien aan de hand van voorbeelden.

  Voor mij is het duidelijk geworden dat Baybasin enerzijds en zijn advocaten en persoonlijke adviseurs anderzijds niet op 1 lijn zitten.

  Hijzelf zit nog steeds op de lijn van het complot waar de chantage van the dirty pedophile Demmink aan ten grondslag ligt, terwijl zijn advocaat daar voorzichtig afstand van neemt en de persoonlijke adviseurs duidelijker meer in die richting roeptoeteren.

  In januari van dit jaar werd mij al duidelijk dat de advocaat niet op 1 lijn zat met Baybasin, om wat voor reden dan ook. Ik had nadat de zitting van de Raad van Discipline was afgelopen ( 27-1-2015) haar gevraagd om de pleitnotities, die zij mij en Ton Hofstede toezegde, maar later voor wat mij betreft introk. Ze stuurde mij een email waarin ze mij verwees naar Baybasin. Over deze zitting heb ik twee artikelen geschreven

  https://www.vooruitmetdegeit.club/rechtszaken/ik-eis-een-bewijs-zei-de-rechter/

  https://www.vooruitmetdegeit.club/rechtszaken/de-rechters-spelen-blindenman/

  Ik moest het hem maar vragen. Met het verhaal van Baybasin van die zitting nog vers in mijn geheugen, vond ik dat not done. Hij vertelde namelijk tijdens die zitting met Wladimiroff, dat het in de gevangenis zo moeilijk is om je dossier op orde te houden en kopieen te maken. Dat er zelfs bewijsstukken uit weggenomen waren. Dit naar aanleiding van de continue terugkerende vraag van de voorzitter: “Heeft u daar een kopietje van?”

  In mijn reactie schreef ik haar:
  ” Het lijkt mij Adele, dat het van belang is dat je op 1 lijn zit met je client. Uiteraard ga ik hem niet vragen om een kopie.”

  En dan nog was het de vraag geweest of hij dat uberhaupt aan mij had mogen sturen, immers hij had eerder verklaard dat hij geen brieven mocht sturen.
  https://www.vooruitmetdegeit.club/uncategorized/baybasin-pottenkijkers-gewenst/

  Wat mij nog meer heeft bevreemd is het feit dat niemand, noch de advocaat van Baybasin noch zijn persoonlijke adviseurs ook maar enige reactie hebben gegeven op het feit dat Wladimiroff en zijn advocaat samen met het hof van Discipline de kamer in marcheerden en wij, dwz de advocaat de tolk en het publiek, pas 20 tot 30 minuten daarna binnen mochten komen. Ik vond het buitengewoon bizar dat de advocaat dit simpelweg accepteerde en er niets van heeft gezegd.

  Er gaat werkelijk een lange tijd overheen voordat ik zoiets denk, laat staan er over schrijf. Maar nu is het de tijd: Ik vind er iets van, van deze zaak, van deze advocaat en zijn persoonlijke adviseurs!…

  Baybasin vertelt deze dingen in de rechtszaal en niet 1 keer maar vaker, ook in de interviews. Hij schrijft erover dat Peter R. de Vries bewijsstukken heeft achter gehouden. En dan word ik onaangenaam verrast met een verhaal nu op de valreep dat er opnieuw bewijsstukken zouden zijn gestolen. Dat noem ik dan een buitengewoon ongelooflijke gebeurtenis.

 6. En laten we dan eens zakelijk bekijken welke rechtszaken Baybasin heeft gewonnen.

  In de zaak tegen Wladimiroff heeft de rechter uitgesproken dat deze de schijn van partijdigheid had moeten voorkomen. En hij bevestigde dat Wladimiroff wel degelijk voor Baybasin als advocaat had opgetreden.

  De zaak tegen Demmink, is door de rechter bevestigd dat hij onreglementair zijn dossier had meegenomen in 2007.

  Ook heeft hij een zaak gewonnen t.a.v. zijn detentie, hij mocht niet meer in isolatie gevangen worden gehouden.

  En dan? Doet het ook maar iets af aan de tenlastelegging en veroordeling tot levenslang? Nee.

  In het artikel in het AD blijft onduidelijk waar de advocaat op duidt als zij laat weten dat het om bewijsstukken gaat in de herzieningsprocedure van politieke aard. Ik ben benieuwd.

  Intussen hobbelt Baybasin nog lekker door op de oude lijn van het complot. Het is dan ook, volgens het AD, Baybasin die dat beweert. De advocaat beweert het blijkbaar niet meer. Ineens zou het een minor issue zijn, maar ik vraag me af of Baybasin zelf daarvan op de hoogte is gebracht door de advocaat. Het lijkt er niet op als ik het bericht lees. Dan denk ik toch echt dat de advocaat niet op 1 lijn zit met Baybasin.

  Dus ik ben zeer benieuwd naar wat dan nu tevoorschijn komt aan bewijsvoering. En waar gaat het dan over.

  Net als Libbenga ben ik ook benieuwd naar het boek van Rein Gerritsen, maar reserveren zal ik maar niet doen met al dat uitstellen.

  Mn geld voor het boek van Mauritz, de man van de granietharde bewijzen, over Peter R. de Vries heb ik een tijd geleden al afgeschreven. Die granietharde bewijzen in het dagboek over Marianne Vaatstra omvatten niet meer dan dat er verklaringen in de kluis van de notaris waren gedeponeerd, van een man die aanwezig was geweest bij de moord. En dat was dan het granietharde bewijs. Helaas kon Mauritz er verder inhoudelijk geen mededeling over doen, omdat hij tegelijkertijd een verklaring van geheimhouding had moeten tekenen. Ik heb het boek weggeflikkerd.

  Maar goed, Rein Gerritsen heeft nooit granietharde bewijzen beloofd in de zaak Baybasin. Ik ben benieuwd.

 7. Al deze gebeurtenissen overziend ga ik er van uit dat we nog een tijd moeten wachten op de conclusie van Aben, zeker nog tot februari 2016.

Reageren niet meer mogelijk.