Baybasin: pottenkijkers gewenst!

Naar aanleiding van mijn email aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer ontving ik via het secretariaat van de BakkerSchutstichting op 23 juni 2014 een bedankbrief van Huseyin Baybasin met de volgende inhoud:

Dear Lidy,

Thank you very much for your e-mail and of course all of your cards as well.

I would like to bring to your attention that all of my life i served for the wel being of others. So everything i have done, ihave done it with my own free will and with pleasure. But I did not do anything illegal or anything i don’t believe in.

Having said this whatever you are doing and you have done for me and whatever you are going to do for me, itwill make me more than happy if you do it with your own free will and you are having pleasure to do it. If you believe in everything you do, that of course will make you feel better but i hope that is the way your are doing it.

I want to be clear with you that im not hiding anything about my case. Everything is on the BS- foundation and adrresed to you. It is is open to you as for everyone else as well.

Another important point for me is that those who will be ruling the country and ruling the nation, must be very clean and very open and honest. If not they will be damaging the civilised way of life. So which is i am feeling my responbsbility and obligation to work for protection of it.

Any minister or any high functionary violating the law, which is their job to protect it are violating my rights as well. So damaging the civilisation means damaging my way of life.

Im looking at Demminks behaviour in that perspective . Did he done something wrong in Schiphol case or not i don’t know that. Schiphol case means nothing to me at all. But Demmink’s involvness with my case and the state of Turkey is proven by documents on black and white which you can see on the foundation website in my file.

However when i believe Demmink should pay the consequences of his wrong doing, the state of law and civilsation must not be targeted. So Demmink personally should not be targeted but his wrong doing must be.

I cannot send you direct email or letter as you know i am asking my lawyers office. They are so kind to do this because of your activities are for my case as well. In short I will really feel comfortable when i know that your involvement with my case is based on your own free wil and your own decision and that makes you feel good to be a part of it. And thank you very much that you send me a card from the United Kingdom. The prison authorities kept the card more than 2 weeks to investigate it: How I send you a e-mail as your are mentioning in your card that you received my e-mail.

(Zie het kaartje dat voor opschudding zorgde)

I think the prison management could make it easier for themselves by asking me i would let them know how that happened and they should have known it already because they are listening all my telephone conversations. However your sentence of thanking for
my e-mail scared of the prison managament and created a couple weeks of extra work for them.

I believe it is a very intelligent and responsible way that you send a letter to the parliament with the explanation that you have made. And thank you for that as well.

With respect i wish you well being and good health.

Hüseyin Baybasin

 

Bedankt voor uw bezoek

18 gedachtes over “Baybasin: pottenkijkers gewenst!”

 1. En uiteraard begint het gedreig weer:

  Ik begrijp het helemaal, voor de juiste hulpverlening is hij aangewezen op de vriendenclub, die weten wat goed voor hem is.

  Maar laat ik er dit van zeggen: ik neem de man serieus, jullie niet!…

  Baybasin heeft de bovenstaande brief aan mij, via de telefoon, aan het secretariaat gedicteerd. Elk telefoongesprek vanuit of naar de gevangenis wordt door een bewakingssysteem vastgelegd. Dus de inhoud van die brief is bij de overheid bekend.

  Hij moest dit op deze manier doen omdat hij toen geen telefoonnummer van mij had. Later heb ik ook Baybasin mijn telefoonnummer gegeven.

  Hij schrijft hier in de bovenstaande brief dat hij zelf geen email of brief kan of mag versturen.

  Hij is zonder telefoon volkomen afhankelijk van zijn advocaat. Dat geldt overigens ook voor de bezoeken aan hem. Je moet je eerst bij de advocaat melden. In die zin is zij de poortwachter.

  De tweede brief die hij via de telefoon heeft gedicteerd aan een familielid, n.a.v. mijn vragen over zijn detentie, voor deze website, is via de advocaat aan mij gestuurd.

  Een familielid aan wie hij de tekst dicteerde heeft haar blijkbaar om mijn adres gevraagd en toen heeft ze de brief, die dus al lang was opgenomen op de band en aldus bekend bij de bewaking, die brief heeft zij voor het gemak via email doorgestuurd.

  En dat meldde ik zonder enige bedoeling in het betreffende artikel.

  https://www.vooruitmetdegeit.club/huseyin-baybasin/baybasin-antwoordt-op-mijn-vraag-over-zijn-budget/

  Dat werd meteen afgestraft.

  Ze schreef mij dat zij er op attent was gemaakt dat ik haar naam op mijn website had genoemd als zijnde de persoon die mij een antwoord van de heer Baybasin had toegestuurd. Ze vond dat uitermate vervelend – alhoewel zij daarmee niets verkeerds had gedaan: het ging om een zuiver rationeel verslag van de detentie omstandigheden – maar het was wel voor de allerlaatste keer geweest. Overigens was het ook de eerste keer, schreef ze. Ze verzocht mij per onmiddellijk haar naam van mijn website te halen en daar niet meer aan te refereren, ook niet in mijn brieven aan de heer Baybasin.

  Zo dat was nogal ernstig en heftig vond ik. Ik liet haar dat weten in mijn reactie daarop:

  “Beste Adele, ik heb het via ‘mevrouw van der Plas’ weg gehaald. Hoewel ik het zakelijk bedoelde, immers jouw relatie met Baybasin is toch een zakelijke relatie mag ik aannemen. Verder is het zo dat ik in mijn wekelijks rapportage, over de inhoud van de artikelen die ik schrijf, jouw naam niet heb genoemd of perse noem. En dat eeuwige roddelgedoe van: ‘ik ben er op attent gemaakt’, dat jij je daartoe verlaagt. Je had ook gewoon kunnen kijken en zelf de verantwoording nemen en mij vervolgens je bezwaar kunnen toelichten op een vriendelijke manier. En dat je die man het moeilijk maakt door geen brieven van hem aan mij door te willen geven. Moet hij ook nog worden gestraft voor zijn contact met mij? Ik heb hem gezegd dat dat juist uitermate verstandig van hem was, om dat zo te doen, zodat je op de hoogte bent van de inhoud voordat die op het web wordt gezet. Gewoon als check. Nee beste Adele, wat mij betreft heb jij je heel erg laten kennen met je email aan mij.”

  Daarop reageerde ze formeel en schreef zij mij dat zij als advocaat toegang had tot haar cliënt ten behoeve van zijn verdediging. En daaronder viel niet het doorsluizen van persoonlijke correspondentie. Dat had zij ook niet gedaan. Dat zou haar in problemen kunnen hebben gebracht. Baybasin had zijn antwoord aan mij gedicteerd aan een familielid van hem in het buitenland. Dit familielid vroeg haar om mijn adres om mij zijn antwoord toe te sturen. Omdat het per email gemakkelijker ging, heeft vander Plas dat per uitzondering zelf gedaan. Dat was dan ook de laatste keer. Zij wenste zich niet door mij in problemen te laten brengen en zou de heer Baybasin daarover informeren.
  Haar discussie met mij daarover was voor haar gesloten.

  Niettegenstaande dat antwoordde ik nog eenmaal met: “Waarom heb je dat niet gewoon aan mij toegelicht, Adele. Dan had ik het begrepen en dan had ik er zonder meer gevolg aan gegeven. Maar meteen zo’n email op hoge toon. Ik vind het heel vervelend voor Baybasin, laat dat duidelijk zijn. Ik wil niet de reden of oorzaak van ook maar enige onenigheid tussen hem en zijn advocaat zijn. Hij heeft het al moeilijk genoeg. En inderdaad discussie gesloten.”

  Hierna heeft Baybasin nooit meer iets van zich laten horen.

  Iemand uit de vriendenclub deed er vervolgens nog een schepje bovenop.

  “Beste Lidy,

  Je bevlogenheid inzake het lot van Baybasin is bewonderenswaardig en ik denk ook dat je het beste met hem voor hebt. Echter voordat je te hard van stapel loopt, is een drieledige waarschuwing op zijn plaats:

  (2)”Daarnaast speelt de uitzonderlijke detentiesituatie van Baybasin een grote rol, een situatie die zo complex is dat je er bijna een dagtaak aan hebt om Baybasin de nodige rechtsbescherming te bieden en te kunnen blijven bieden. (Je wilt niet dat de man ergens verdwijnt.) Die situatie ligt zo complex dat, per ongeluk, te zeggen dat Baybasin een ‘email’ verstuurde, voor hem twee weken problemen oplevert, in de zin van willekeurige celinspecties, en het gevaar dat hij weer als ‘vluchtgevaarlijk’ of ‘gemeenschapsgevaarlijk’ kan worden beschouwd. Idem dito voor het verzenden van ‘pitjes’. Ook Adele inschakelen bij persoonlijke post kan voor zowel Adele als Baybasin een gevaar inhouden, omdat officiële advocatenpost buiten de censuurmaatregelen valt, maar gevangenismedewerkers dondersgoed weten dat advocatenpost ook de zwakke schakel in de beveiligingsketen is. Ze zouden Adele, althans voor een bepaalde tijd, omgang met Baybasin kunnen onthouden, of andere maatregelen kunnen nemen, zoals telefoonverbod.”

  Heaven and Hell schreef ik daarom.

  https://www.vooruitmetdegeit.club/herzieningsverzoek/baybasin-heaven-and-hell/

  Maar deze vriend was niet helemaal goed op de hoogte van hoe deze uitwisseling tot stand was gekomen, immers hij schrijft: “omdat officiële advocatenpost buiten de censuurmaatregelen valt.” Maar deze uitwisseling viel volledig binnen de censuur. Later,van de schrik bekomen, bedacht ik dat als het werkelijk deze gevolgen had kunnen hebben dan handel je daar professioneel naar, en dan had deze advocaat mij simpelweg kunnen vragen, via email of per post of per telefoon, want die gegevens had zij van mij, of zij mijn emailadres mocht doorgeven aan het familielid. Daar waag je je client dan toch niet aan!?

  De drievoudige waarschuwing, waarvan nu uitsluitend de tweede relevant is, is voortdurend de inspiratiebron geweest voor zowel Myra als Boudine en luid via twitter verkondigd. Ze waren dus op de hoogte van de inhoud letterlijk of via de wandelgangen.

  Myra met deze reactie:

  “Lidy, een dringende oproep om te stoppen met dit blog.
  Doe het voor dhr. Baybasin, je brengt hem en andere in de problemen. Je weet niet waar je het over hebt en je begrijpt het niet als het uitgelegd wordt.”

  En dan Boudine:
  “Ik vecht al zo lang voor de waarheid omtrent de zaak Baybasin. Jij komt pas kijken, kuiken! En helaas val je iedereen aan die zich inzet voor deze zaak.
Was jij soms niet bereid om deze zaak in handen te spelen van een zekere mr. Knoops? Ga je schamen!!! FOEI!!! FOEI!!! FOEI!!!

”

  Op mijn vraag hoe zij dat wist, vertelde ze dat ze dat in de wandelgangen had gehoord van een vriend.

  En over mijn contact met Knoops had ik nu net uitsluitend gesproken met juist deze persoon.

  Hoe het precies zit kunt u hier lezen.
  https://www.vooruitmetdegeit.club/boeken-over-baybasin/baybasin-en-the-dutch-fact-factory/

 2. Wat een schending van het briefgeheim!
  Wat een schending van de toch al zo geringe privacy van Baybasin.
  Ter meerdere eer en glorie van Lidy Laster, wordt dit nu even online gesmeten.
  Lidy, je bent zelfs geen uilskuiken, maar een taaie soepkip.

 3. Nog meer spam:
  Hé, ouwe soepkip, ik herinner me nog vaag dat je MIJ de schuld gaf van jouw controverse met Mr. Adèle.
  Wat er ook mis gaat, het is volgens jou nooit jouw schuld. Helaas ben je FOUT.

  Mijn reacties worden door mij opgeslagen, want ik weet hoe jij “moddereert”.

 4. Lidy, ik kan hier haast niet over uit. Wat ben jij een walgelijke gifslang, wat een smerig serpent, om deze persoonlijke info van Baybasin te posten op internet.
  Walgelijk!!! En dat uitsluitend ter meerder eer en glorie van jezelf: Lidy Laster.
  Begrijp je nou dat mensen denken dat je word betaald door de Demmink-kliek? Zelf denk ik van niet, maar je laat je voorstaan op mensenkennis. Zonder zelfkennis is jouw kennis slechts onwetendheid. Als het achtereind van een varken! FOEI!!!

 5. Het verbreken van het contact tussen Baybasin en mij, dat werkelijk nog nauwelijks iets voorstelde, was niet genoeg. Ook de website moest verdwijnen. Het conflict werd gezocht en uiteindelijk kwam er de sommatie ‘namens’ Baybasin om deze site te deleten.

  Boudine schreef:
  24 mei 2015 om 06:14 Bewerken
  Beste Lidy,
  Baybasin belde me op vrijdag en het gesprek ging ditmaal over jou. Ik heb hem verteld welke klachten ik over je heb. Toen bleek dat ik niet de eerste was die zich bij hem over jou beklaagt!
  Ik heb hem gevraagd of hij jou toestemming heeft gegeven om zijn naam te gebruiken voor jouw blog, maar Baybasin zit in de gevangenis en heeft dus geen toegang tot internet. Hij weet niet eens waar jouw blog over gaat.
  Je hebt dus GEEN toestemming om zijn naam te gebruiken! Hij wenste al langer geen relatie met jou, maar zijn manier om je dit te laten weten is stilzwijgen. Binnen zijn hoffelijke cultuur is dat voldoende. Ik heb hem verteld dat dit bij jou niet werkt. Baybasin is nu bereid om juridische stappen tegen je te ondernemen. Jouw blog heet Baybasin Report en draagt dus zijn naam. Hij zal eisen dat je dit blog van internet verwijdert.
  Voor jou betekent dit, dat je binnenkort een brief kunt verwachten van een van zijn advocaten, waarin wordt geëist dat dit blog verdwijnt. Het volstaat dan niet om het blog te wissen, je zult het ook moeten verwijderen uit de Google cash en alle andere zoekmachines. Dit alles binnen een redelijke termijn en op straffe van dwangsom. Zo niet, dan volgt er een rechtszaak die je verliest.
  Voor het juridische team dat echt keihard werkt aan de zaak Baybasin, betekent dat extra werk. Voor jou ook.
  Daarom stel ik je het volgende voor: Jij verwijdert dit blog voor 30 mei met een druk op de knop. Je mag het off line bewaren, maar niet publiceren. Daarmee bespaar je de juristen tijd en jezelf een hoop ellende. Want het verwijderen uit de zoekmachines is echt een rotklus!
  Tot slot nog dit: Je beschikt inderdaad over veel mensenkennis, maar deze kennis gaat helaas niet gepaard met wijsheid. En je bent sterk, maar het ontbreekt je aan mildheid. Hoewel je zelf denkt dat je het beste voor hebt met anderen, maak je slachtoffers. Daarom raad ik je aan om in therapie te gaan, opdat je verandert van een streng kreng in een gelukkige pensionada.
  Met vriendelijke groet,
  Boudine

  CC: mr. Adèle van der Plas
  ———————————————————————————
  Tja beste lezers, het zal je maar gezegd worden, nietwaar.

 6. Lidy, als je het goed met Baybasin voorhebt, haal dit hele blog dan weg. Want jij bent een splijtzwam en je gedraagt je onrechtmatig.
  Ik begrijp best dat men denkt dat jij wordt betaald door de DEMMINK-KLIEK, maar zelf denk ik van niet. Volgens mij probeer je slechts een plekje te verwerven.
  Ooit raadde ik je aan om in therapie te gaan. Dat doe ik nu nogmaals, want volgens mij ben je een zuurpruim en zeker geen gelukkig mens.
  Ik wens je alle geluk als je stopt met dit blog dat ten koste gaat van Baybasin.

 7. En hoe staat het met die dagvaarding? Mag je bij Bou in therapie? Ze heeft zich gespecialiseerd in vrouwen met problemen.

 8. Ik weet niet waar ze zich precies in heeft gespecialiseerd, maar wat ze voorgeeft te zijn is ook maar schone schijn en dat geldt voor heel wat van die mensen die zich op die zaken hebben gestort, vanuit uiteraard edele motieven.

  In 2007 is in de zaak Baybasin een koekoeksei gelegd en met succes uitgebroed. En daar hebben tal van lieden keihard aan gewerkt. Het ei is gekoesterd en al wou Baybasin er afstand van nemen, immers hij was gis genoeg om na enige tijd in te zien dat dat jong eigenlijk niet in zijn nest hoorde, maar in een ander nest, werd hem dat niet toegestaan.

  Hij hoefde weliswaar niet zelf te broeden, dat deden anderen met liefde voor hem. Maar ondertussen werd zn nest ondergescheten en werd er ook nog van Baybasin verwacht dat hij de groei van het jong met enthousiasme zou toelichten aan het volk. Kun je’t je voorstellen: That dirty pedophile Demmink, die zn nest heeft ondergescheten. En uiteraard zijn dank zou tonen aan al die medebroeders en zusters die zo plichtsgetrouw aan het broeden en voeden waren geslagen.

  Tja en nu is het tijd voor het jong om uit te vliegen. De medebroeders en zusters doen nu alle moeite om het jong het nest uit te werken. Wat zal hem resten een lege dop en een leeg nestsyndroom?

  En zo komen we weer aan de volgende titels
  -Baybasin en het koekoeksjong en
  -Baybasin en het lege nestsyndroom

  Je hebt zo van die jaren die iets markeren, zoals het jaar 2007
  Een interessant jaar J. de Kat!

  En vwb die dagvaarding. Die heb ik niet gekregen, j. de kat, maar mocht die komen dan zie ik het met vertrouwen tegemoet. Zo wordt dat toch altijd gezegd, nietwaar? Het kan wel zijn dat je dan een donatieknop hiernaast ziet verschijnen. Wie weet zijn er dan mensen die mij in zo’n proces financieel willen bijstaan 🙂

  Maar ik weet gewoon dat Baybasin mij nooit en te nimmer voor het gerecht zal dagen. Zo ver zal hij nooit gaan, ook niet onder de druk van zijn vrienden.

 9. En dan is er de tweet van Myra

  Mensen die claimen je te willen helpen ondanks nadrukkelijk verzoek dat niet te doen, hangen we ook apart… #Baybasin

  — Talk2Myra (@Talk2Myra) 4 november 2015

  Schrijft ze op twitter. Deze tweet gaat over mij. Ik zou claimen Baybasin te willen helpen ondanks nadrukkelijk verzoek ( van hem en dan spreekt ze namens Baybasin) dat niet te doen. En daarna gaat ze wat mij betreft over een grens met het “hangen we ook apart”

  Heel suggestief woordgebruik.

  Ik wil het lezen als een teken van woede en onmacht vanwege mijn kritiek. Maar de persoonlijke aanvallen hebben ook een aanleiding. Men wil het soms graag plaatsen in de serie ‘wijven die kijven’, zoals een antonia in een reactie suggereerde, maar dat ligt toch een beetje anders. Voorlopig heeft Myra zich van twitter teruggetrokken. Een excuus zou voor mij voldoende en op zn plaats zijn.

 10. Aangezien je al mijn tweets leest moet je zo eerlijk zijn om te vertellen dat dit grapje op een eerdere tweet sloeg. Zo vals om een stukje uit de context te plaatsen. Dat doe jij steeds. Daarom heb ik nu een slotje en gesprekken met Baybasin ook met een slotje. Dank je wel Lidy!

 11. Lidy,
  Jij hebt twee jaar geleden een welbewuste lastercampagne tegen mij gevoerd! Op jouw Baybasin-blog doe je schade aan de Baybasin-zaak en je gaat ook gewoon door om mij met naam en toenaam te belasteren.
  Een excuus zou voor mij voldoende en op zn plaats zijn.

 12. Heb je al tijd gehad om mijn reactie te plaatsen? Uiteraard heb ik printscreen gemaakt.

 13. Lidy, ik was woedend, omdat je mijn naam voortdurend wenste te bekladden. Een telefoongesprek met Baybasin maakte me duidelijk dat je zijn zaak ook grote schade aandoet. Dat maakt me triest.
  Je weet nu een heel klein beetje wat het is om achter de schermen te worden bestookt met scheldpartijen, maar ik zal deze een-vrouws actie staken.
  Zoals Sappho reeds zei: … niet porren in een hoop afval langs het strand.

 14. Maar het is meer waarschijnlijk dat ik door Myra op twitter ben geblokt, in het kader van de omkering van dit artikel: pottenkijker ongewenst.

 15. Ben ik blij dat ik je site gevonden heb! Ik volg je reacties op een andere blog al een tijdje, maar het valt niet mee om het kaf van het koren te scheiden. Gelukkig valt de overgrote meerderheid na verloop van tijd onherroepelijk door de mand, voornamelijk door hun eigen dommigheid.

 16. Dan zie ik bij Don Quijotte dat de aanval weer is ingezet met verdraaiingen en een verkeerde voorstelling van zaken, ik zou proberen Baybasin in discrediet te brengen en als u lezers dit blog goed leest dan weet u dat ik dat nu juist niet doe. Ik zou volgens die anonieme berichtgever gedreven worden door jaloezie.

  Ik laat u de anonieme reactie zien
  anonieme reactie bij donquisjotte

  En dan lees ik weer van die spannende mededelingen van de groep rondom Baybasin die blijkbaar live verslag kunnen doen van de ontwikkelingen in de zaak;

  De anonieme reageerster meldt dat de zaak nu een spannend hoogtepunt beleeft. Wat dat is, daar mogen we dan weer naar raden.

  “En op een dag zal blijken dat ook deze Lidy in het verkeerde kamp zat.” En mensen geloven dat, zonder enige onderbouwing.

  Rein Gerritsen zegt dan: Het gaat om de geloofwaardigheid. Ja dat is heel juist opgemerkt. De aanval is de beste verdediging, is het spreekwoord. En het creeren van chaos is een uitstekende methode om gemene zaken te doen en te verdoezelen. En de mensen een schuld aanpraten en de schuld geven, werkt ook om mensen monddood te maken, maar niet altijd.

Reageren niet meer mogelijk.