Baybasin en alle wegen leiden weer eens naar Demmink

Het deuntje blijft voortdurend hetzelfde, jaar in jaar uit: ‘Alle wegen leiden naar Demmink’. Zo is ook de conclusie die Jan Roos van Geenstijl al na een korte introductie van de zaak Baybasin, in De nietsontziende interviewrubriek Gesprek op Niveau , trekt.

Ik noem het een typisch geval van kokervisie die de verdediging van Baybasin hier in dit interview tentoonspreidt, zoals gewoonlijk en gebruikelijk zou ik bijna willen zeggen.

En opnieuw wordt verwezen naar een  aanvullend-rapport, op een uitgebreider zeer geheim 1000 pagina’s tellend rapport van de Turkse geheime dienst, op basis waarvan Baybasin in 2007 en 2008 een aangifte tegen Demmink heeft gedaan en een artikel 12 procedure is gestart wegens pedofilie. Rapporten die ook in het herzieningsverzoek een grote rol spelen.

De vraag van de verdediging was indertijd om via diplomatiek overleg op hoog niveau  Turkije te bewegen het 1000 tellend geheime rapport van de Turkse geheime dienst vrij te geven.  Nederland zou namelijk, vanwege dit rapport, over Demminks pedofiele gedragingen, onder druk zijn gezet om Baybasin te arresteren en uit te leveren in 1995, en toen dat niet lukte omdat de rechter dat verbood, opnieuw te arresteren in 1998 en te veroordelen. Nederland zou dus zelf, op verzoek van de verdediging tbv de zaak Baybasin, de veronderstelde geheime deals met een bevriende natie moeten onderzoeken en openbaar maken.

Baybasin en de geheime dienst van Turkije

Of het nu waar of niet waar is, wat er in dat aanvullende rapport te lezen is, het blijft m.i. niet bepaald een realistisch verzoek van de advocaat. De rechters konden er dan ook niets mee en hebben het afgewezen. Voorzover ik het kan bekijken, gewoon terecht! Dat Turkse rapport is m.i. een koekoeksei in de zaak Baybasin, want sindsdien is al wat de klok luidt rond de zaak Baybasin: Demmink, de pedofilie, de chantage en het complot. De verdediging heeft er tot nu toe alles aan gedaan om die demminkklokken flink te laten luiden. Langendoen, de IRT-specialist bij uitstek heeft er zijn steentje aan bijgedragen. Pro deo, zo valt te lezen bij de Bakker Schut stichting. In opdracht van Baybasin, heet het, zie RapBaybasinLangendoen

http://www.zamanvandaag.nl/nieuws/binnenland-turkije/3665/turkije-chanteerde-justitietop-met-demmink

“In ruil voor een Nederlandse veroordeling van de Koerd Hüseyin Baybaşin met vals bewijs, houdt Turkije informatie over misbruik van minderjarige jongens door voormalig topambtenaar Joris Demmink voor zich. Zo chanteerde Turkije de Nederlandse justitietop. Daarvan is ex-politieman Klaas Langendoen overtuigd, zo verklaarde hij maandag als getuige voor de rechtbank in Utrecht.”

Maar bij de introductie van Baybasin in dit interview met Jan Roos  geeft mevrouw van der Plas het klip en klaar aan: De veroordeling draait om de heroinehandel. Precies, maar zij gaat er niet verder op in en Langendoen in zijn onderzoek ook niet al te diep. Jan Roos vraagt er niet verder op door.  Het hele onderwerp wordt, welk bericht je ook leest, welk interview je ook hoort binnen no time weer geleid naar Demmink, de pedofiliekwestie, de chantage en het complot.

Het is mijn overtuiging, dat de verdediging in casu de advocaat zich had moeten houden aan de tenlastelegging en de veroordelingen, en dat valt en staat met de heroinehandel. Baybasin wordt niet voor niets opgevoerd als de Pablo Escobar van Europa, dankzij de wetenschapper Frank Bovenkerk; de man die ook als adviseur optrad in het onderzoek naar de IRT.

Baybasin en twee vliegen in één klap.

Maar daar hebben we het niet over, althans niet te uitgebreid. Nogmaals, alle wegen moesten leiden naar Demmink en het complot, warm aanbevolen door Micha Kat, de heren Poot, Rubinstein van de Roestige Spijker en zo vele anderen in de slipstream, die dapper mee doen of hebben gedaan in de jacht op Demmink. Het is toch werkelijk wonderbaarlijk wat mogelijk was en nog steeds is voor wat betreft het Demminkbashen. Alles is toegestaan lijkt wel, twitteraccounts met zijn beeltenis en naam, websites met zijn beeltenis en naam. Kortom de:

Demminkdoofpot: daar is over nagedacht!

Een ander geluid een andere visie wordt meteen gelabeld als verraad aan de zaak. Zo wordt mijn website op alle mogelijke manieren geboycot. Op twitter mag ik onder de rubrieken o.a. #Baybasin en #Demmink geen link plaatsen naar deze website. Het publiek mag mijn beschouwingen en analyses niet lezen. Maar de kring rond Baybasin zelf mist geen letter, kan ik u verzekeren. Ik zou de naam Baybasin niet mogen gebruiken in mijn domeinnaam? Nee, het is wel duidelijk waarom dat niet mag van de vrienden en adviseurs van Baybasin. Ik breng namelijk een inconvenient truth.

Baybasin: een inconvenient truth

Dat de aandacht onmiddellijk daarvan wordt weggetrokken in de media naar de, inmiddels bijna stripfiguur van de, voormalige ambtenaar Demmink is niet in het belang van Baybasin! In tegendeel. Uiteraard is dat vloeken in de kerk van de schatbewaarders. Dat is wat ik constateer. Daarop word ik aangevallen, als zou ik de verdediger zijn van Demmink, betaald worden door hem etc. Het patroon: nimmer de inhoudelijke dialoog aangaan maar mij afbluffen met agressieve en intimiderende op de persoongerichte oneliners. Weliswaar word ik er af en toe moe van, maar ik worstel en kom weer boven. Deze Baybasin zaak, en dan heb ik het over de veroordeling, draait om de heroinehandel. In dat verband is onderstaand artikel interessant.

Het is namelijk nog steeds een gigagroot belang, die heroinehandel.

Een handel die sindsdien minstens verdriedubbeld is. Levenslang heeft hij gekregen voor het via via via medeplegen van een moord op Oge, ivm een ‘oninbare’ heroineschuld, in een theetuin in Istanbul Turkije. De uiteindelijke dader, degene die de trekker heeft overgehaald, is nooit gepakt.

De zaak Baybasin: een samenvatting

Erg jammer dat nu juist het weerleggen van de heroinebeschuldiging aan het adres van Baybasin niet uitgebreid aan bod is gekomen in het interview met De Roos, zeker gezien de smaadzaak die Baybasin heeft aangezwengeld in verband daarmee.  Dat was pas dapper geweest. De boodschap die de ether in wordt geslingerd is deze:

Nee, beste Rein Gerritsen, dat is hoogstens het juridische correcte jargon, maar de moord was het gevolg van een zogenaamde heroineschuld. Hoe is het mogelijk dat hij die handel ,onderdeel van het vonnis, hier wegschrijft als rest die er niet toe doet. Baybasin heeft er nu een zaak voor aangespannen, een smaadzaak. U bent in ieder geval uitgenodigd:

Ik heb zo het donkerbruine vermoeden dat het in die smaadzaak zeker niet zal gaan over het ‘smaadboek’ van Frank Bovenkerk, De Maffia van Turkije, uit 1998, waarin een hoofdrol is weggelegd voor Baybasin in hoofdstuk 7.

Baybasin en de “Barristers/Lawyers for Justice!”

L.D.Broersma

3 gedachtes over “Baybasin en alle wegen leiden weer eens naar Demmink”

 1. Nou dat voortdurend door elkaar halen is overdreven. Ik heb je tweet waarin je schrijft: “Volgens Turks rapport geheime dienst zit Baybasin al lange tijd in Oostenrijk gevangen. Moet die mensen gaan uitleggen wat huiswerk doen is”, gebruikt als opstapje voor het artikel over de Turkse geheime dienst. Misschien had jijzelf beter iets duidelijker kunnen zijn vwb welk geheim Turks rapport, maar verder doet het niets af aan de inhoud van dat artikel van mij over dat geheime aanvullende rapport en die Turkse geheime dienst waar naar ik verwijs hierboven.

  Tja zo gaat dat dan. Ik schep er beslist geen genoegen in, maar ik zou zo graag willen dat ik iets duidelijk kon maken.

  De simpele vraag die ik stelde was:
  Hoe, van en via wie is dat aanvullende rapport aan Baybasin ( en dan bedoel ik persoonlijk) aangereikt.

  Gewoon hoe is dat rapport bij hem terecht gekomen. Heeft hij dat rapport gekregen tijdens een bezoek, of via de post of via de advocaat? En hoe is de advocaat er dan aangekomen. Via de post? Of heeft ze dat zelf van het internet gehaald. Ik vraag maar. Ik las op Boublog dat het al een jaar circuleerde, voordat het begin 2007 bij Baybasin terecht kwam.

  En ook dat het gepubliceerd is door een Turkse journalist op de website van de krant waar hij voor werkte. We hebben het dan over een aanvullend rapport van de Turkse geheime dienst, opgesteld door een veiligheidsambtenaar van de Turkse geheime dienst. De naam van die veiligheidsambtenaar zou Celebi zijn en de journalist Kamzali. Langendoen is blijkbaar degene geweest die deze bron moest controleren op betrouwbaarheid. Zijn bevindingen bevestigen vooral het chantageverhaal en de complottheorie.

  Er zijn zoveel vragen nog te stellen over dit rapport, en de wijze waarop dit tot stand is gekomen en onder de aandacht van Baybasin is gebracht. Afgezien van wat erover staat geschreven in het Herzieningsverzoek.

  Bij mij komt deze hele gang van zaken buitengewoon ongeloofwaardig over en dat heb ik in dat artikel uiteengezet.

 2. en ik heb de vraag ook uitgezet bij Jan Roos van GeenStijl

  Beste Jan Roos, ik ben van mening dat je wel heel erg snel tot de conclusie komt dat alle wegen naar Demmink leiden. Je schetst daarmee een portret als zou Demmink de paus van Rome zijn. Ik ben niet zo snel overtuigd.

  Ik heb mijn reactie op dit interview geschreven op: http://www.etc.

  Ik heb een dringende vraag: Hoe, van-, via wie is Baybasin dat geheime aanvullende rapport van 65 pagina’s, bron v.h. Demmink complot aangereikt? Hoe was dat mogelijk?
  Die overdracht heeft eind 2006 begin 2007 plaatsgevonden toen Baybasin nog onder een zeer streng regime gevangen werd gehouden.
  Dan word ik persoonlijk erg nieuwsgierig hoe dat dan is gegaan. Kreeg hij het via de advocaat aangereikt?

  Hoe het ook is gegaan, voor zijn zaak heeft het gefungeerd als een koekoeksei en fungeert het nog steeds als zodanig in het herzieningsverzoek dat nu loopt bij de A-G Aben.

  Nog even deze toevoeging: Mevrouw van der Plas stelt zeer terecht dat Baybasin veroordeeld is vanwege de heroinehandel. Daar draait het om, maar juist dat onderwerp wordt binnen no time weggewerkt, al jaren.

  Het was dapper geweest als nu juist dat aspect, de heroinehandel, de beschuldiging daarvan in de tenlastelegging en de veroordeling tot levenslang, was besproken in dit interview.

  Het is een hele moeilijke weg zoniet onmogelijke weg om een beschuldiging van heroinehandel en moord te weerleggen met een argument dat het komt vanwege de veronderstelde en nog te bewijzen chantage van Nederland ivm pedofiele gedragingen van Demmink. Immers het feit of Demmink zich al dan niet te buiten is gegaan aan te jonge jongens in Turkije bewijst nog niet de chantage.

  De verdediging verwijst dan naar dat geheime rapport, waarin dat uit de doeken zou zijn gedaan, en neemt aan dat het rapport van de hoogste Turkse regionen komt. Maar het blijft een mysterieus rapport en zo wordt het ook omschreven.

  De verdediging heeft zelfs een verzoek gedaan aan de rechters, om de Nederlandse staat te bewegen in overleg te gaan met de Turkse staat om het originele 1000pagina’s tellend geheime rapport van de geheime dienst van Turkije, waar het rapport van 65 pagina’s een aanvulling op zou zijn, vrij te geven en vervolgens te vertalen in het Nederlands door een beedigd tolk-vertaler.

  Hoe realistisch is dat?

  Vandaar ook mijn vragen over dit ‘mysterieuze’ rapport. Vertel maar eens waar het vandaan komt. Op welke wijze het in handen is gespeeld, toen begin 2007, van Baybasin, immers vanaf dat moment is de jacht op Demmink begonnen, maar de vraag is in wiens belang? Niet in het belang van Baybasin, immers hij is veroordeeld voor heroinehandel op grote schaal en het medeplegen van moord.

  Ik wil hier nog graag verwijzen naar de reactie van Guy Veropzoudten | 25-02-16 | 21:16
  met een link naar achtergrondinformatie over de actuele stand van de heroinehandel. Kijkend naar de grafiek kunnen we met recht spreken van een bloeiende handel.
  lidy | 28-02-16 | 09:25

  Sorry, nog 1 kleine toevoeging om het verhaal af te ronden. Het gaat namelijk over de smaadzaak die Baybasin tegen de NOS is begonnen.
  Voor morgen, maandag 29 februari,(correctie moet zijn 3 maart) is een zitting aangekondigd om 9 uur bij de rechtbank in Utrecht. Het gaat erom dat de NOS vorig jaar heeft gesuggereerd dat Baybasin banden heeft met de georganiseerde misdaad in die heroinehandel. Dat is in dit verband en met de verwachte conlusie van Aben toch bijzonder interessante materie.
  Wellicht kun je daar in een volgend interview aandacht aan besteden.

  Dan heb ik nog een vraag over het vermeende mediaverbod dat Baybasin is opgelegd. Wellicht kan daar van officiele zijde iets over worden gezegd. Tot nu toe worden de mededelingen daarover via informele kanalen zoals Twitter de wereld ingebracht.

  En ook Louis Bontes heb ik maar eens een vraag gesteld via twitter, waarom hij nooit iets heeft gedaan met mijn verzoek om een tijdslimiet op te laten nemen in de wet Herziening ten Voordele:

 3. Tot mijn genoegen is recent een tweet met een link naar deze pagina onder de rubriek #baybasin geplaatst. Het gaat de goede kant op met de vrijheid van meningsuiting.

  Het was helaas eenmalig. Wellicht een kleine vergissing die niet is teruggedraaid. Sindsdien is het weer als vanouds. Een twitterbericht van mij met een link naar deze website wordt niet onder een rubriek geplaatst.

Reageren niet meer mogelijk.