Baybasin en zijn vertrouwelingen

In de eerste plaats is dat zijn “queen of justice” Adèle van der Plas, dan komt Boudine Berkenbosch van Boublog en vervolgens Myra van Talk2Myra, Ton Hofstede van het Haagse complot en last but not least Rein Gerritsen en ongetwijfeld zijn er nog meer.

Ik hoor in dat rijtje niet thuis. Hoeft ook niet, ben ik ook nooit op uit geweest, in tegendeel zelfs, omdat ik perse onafhankelijk van Baybasin wil zijn. Dat wil niet zeggen dat ik onverschillig ben. Zeker niet. Ik kan veel vergeven maar ik laat niet alles over mijn kant gaan. De tweet van Myra van Talk2Myra is wat mij betreft helemaal over de grens, of het nu waar is of niet waar is wat Baybasin zou hebben gezegd over mij.


Ik neem aan dat het FBC staat voor de Free Baybasin Commissie.

Het feit dat zij dit onder een groot publiek kenbaar maakte, ze plaatste het namelijk onder het account van Marcel Haenen, vind ik zo over de grens dat ik het nu tijd vind om mijn verhaal te vertellen aan het publiek.

De eerste dreiging met een rechtszaak kwam mei vorig jaar van Boudine Berkenbosch van Boublog, die dat namens Baybasin hier op deze website komt melden onder het artikel

#Baybasin en the dutch fact factory

Zij zegt een gesprek met hem te hebben gehad waarin ze zich over mij beklaagde en Baybasin zou gezegd hebben dat hij al meer klachten heeft gehad omdat ik zijn advocaat, vrienden en zelfs hemzelf schoffeer. Het moet afgelopen zijn en namens Baybasin sommeert deze Mr. Drs. Boudine Berkenbosch mij om deze website te deleten, binnen een redelijke termijn (van een dag of twee). Doe ik dat niet dan worden mij dwangsommen opgelegd. Tevens dien ik alle meldingen in zoekmachines o.a. Google te laten verwijderen, zo niet dan is Baybasin bereid een rechtszaak tegen mij te beginnen. In die volgorde!


Ik heb haar uitgelegd dat m.i. een rechtszaak weinig kans van slagen zou hebben. Niettemin dat als hij dat echt zou willen: so be it. Dat maakt de tweet van Talk2Myra hierboven des te meer doortrapt. Misschien heeft Baybasin inderdaad gezegd, dat hij medelijden met mij heeft, dat kan, er wordt namens Baybasin heel veel beweerd door deze groep vertrouwelingen. Boudine in een reactie: ” Lidy, ik was woedend, omdat je mijn naam voortdurend wenste te bekladden. Een telefoongesprek met Baybasin maakte me duidelijk dat je zijn zaak ook grote schade aandoet.”

Maar hij geeft geen enkele reactie op mijn schriftelijke vragen aan hem om dit te bevestigen. Als hijzelf geen contact opneemt per telefoon dan is er werkelijk geen enkele mogelijkheid om hem te spreken te krijgen. Hij wordt volledig gecontroleerd voor wat betreft zijn contacten met de buitenwereld.

Terug naar Boudine Berkenbosch en haar Boublog. Het was op haar blog eind 2011 dat ik voor het eerst las over de levenslang gestrafte Turkse Koerd Huseyin Baybasin. En ze tekende een portret van een man die, nadat hij voor de Turkse regering heroinedeals afsloot en transporten regelde, zich zijn Koerdische identiteit bewust werd, zijn misdadig verleden achter zich liet, en zelfs klokkenluider werd door er melding van te maken op de Turkse televisie.

Ik was daarom niet echt overtuigd van zijn onschuld en verdiepte me er verder ook niet in. Wel ben ik Baybasin eind 2011 wekelijks een kaart gaan sturen naar aanleiding van haar oproep daartoe. Ze hadden alles van hem afgenomen, zn tv, boeken en schilderspullen, las ik en dat vond ik voor een levenslang gestrafte echt te ver gaan. Maar inhoudelijk ben ik me er niet in gaan verdiepen, behalve dat ik uit de berichten begreep dat hij binnen een half jaar als resultaat van het herzieningsverzoek zeker op vrije voeten zou komen. Toen gold nog een tijdslimiet en ik wilde wel aannemen van een Mr. Drs. dat de zaak er zo goed voorstond dat hij zonder meer vrij zou komen.

Inhoudelijk wist ik nog steeds niet zoveel over en las gewoon wat Boudine over hem en de zaak schreef.

Het kwam eigenlijk door het sturen van die wekelijkse kaartjes dat ik ook inhoudelijk belangstelling begon te krijgen en me meer ging verdiepen in de achterliggende procedures en vonnissen en van lieverlee heb ik ook inhoudelijk mijn bevindingen gedeeld op internet.

Toen hijzelf interviews gaf via het radioprogramma van Talk2Myra begon ik meer en meer belangstelling te krijgen en ben me verder gaan verdiepen in zijn zaak. Al die tijd heb ik nooit contact gehad met Baybasin zelf.  Het ‘persoonlijke’ telefonische contact met Baybasin kwam veel later, eind 2014 totdat er n.a.v. een m.i. gezocht argument begin 2015, vlak nadat ik mijn website over Baybasin lanceerde, een  ‘fitty’ onstond met zijn advocaat, zoals Myra dat twittert. Ik heb daarna niets meer van hem gehoord.

Hoewel hijzelf in de interviews die hij heeft gegeven ontkent ooit in heroine te hebben gehandeld, blijft Boudine van Boublog hem doodleuk, tot in ieder geval ver in 2014 publiekelijk  afficheren als een spijtoptant van een misdadig verleden, al is het dan voor de Turkse staat.

Daar heb ik mij over verbaasd. Juist om dat deze man in alle toonaarden verklaarde nooit in heroine te hebben gehandeld.

En tegelijkertijd ging deze Boudine  tegen een ieder die twijfelde aan de onschuld van Baybasin, of op zn minst vragen had, tekeer. Dat valt voor mij niet te rijmen.

Boudine Berkenbosch lokt conflicten uit. Met mij is dat begonnen rond het plaatsen van het dagboek van de moeder van Marianne Vaatstra, na een oproep van Micha Kat daartoe. Een zekere Frides Lameris plaatste dat dagboek volledig op zijn site, en Boudine volstond met een linkje naar het brondocument van dat dagboek elders, met wel veel aandacht daarvoor. En toen Frides het dagboek, heel verstandig, weer van zijn website haalde, vond ze het nodig hem als sul neer te zetten, waarop hij het dagboek weer plaatste en prompt voor het gerecht werd gedaagd. Of er een direct verband is weet ik uiteraard niet, maar ik heb haar wel op dat gedrag aangesproken. Ik vond het niet kunnen. Uiteindelijk is de man veroordeeld tot het betalen van een forse schadevergoeding. Ikzelf kreeg intussen een permanente ban, net als vele voorgangers die ook maar een spatje kritiek leveren.

Er waren veel meer zaken die mij begonnen op te vallen en dat tesamen gaf mij te denken over haar betrouwbaarheid. En toen dan op de site van Don Quijotte, een site waar zij op haar eigen blog iedereen attent op maakte, kritische geluiden werden geleverd, als zou zij controlled opposition zijn (geen woorden die ik snel zal gebruiken) heb ik daar mijn visie  gegeven en mijn twijfels geuit, want helemaal kloppen deed Boudine van Boublog wat mij betreft niet.

Dat had ze daar heel simpel kunnen weerleggen. Die vrijheid werd haar daar gegeven, Maar nee, de hele site van deze weblogger moest down. Mijn site ook, ook al moet ze daarvoor Baybasin voor het karretje spannen.

Er zijn mensen die tegen mij zeggen: “Je moet er geen aandacht aan besteden en delete al die reacties etc., of laat geen reacties toe” Dat is mooi en aardig, maar als je schrijft over de zaak Baybasin dan krijg je te maken met deze groep vertrouwelingen om hem heen. Ik vind niet dat die in zijn belang acteren. Dat mag ik vinden en ik onderbouw het ook.

Dat verwijt krijg ik uiteraard ook van hen, in het kader van de wederkerigheid, zullen we maar zeggen, het is net een echo, maar de werkelijk inhoudelijke onderbouwing blijft achterwege. Het wordt door hen in het persoonlijke getrokken. De voorbeelden daarvan zijn zo talrijk, en dat gaat van kwaad tot erger.

Bovendien word ik heel erg geblokt op twitter. Af en toe wordt een tweet van mij geplaatst onder een rubriek zoals #Baybasin, maar mijn vorige artikel over laster en smaad is direct weg gebonjourd.  Wie daarvoor zorgen? Geen idee, maar ik constateer wel dat als het de groep zelf betreft alles lijkt te mogen op twitter, maar mijn beschouwingen mag het publiek niet lezen. Niettemin schrijf ik, al is het maar voor mezelf en voor degenen die hier komen en de tijd willen nemen om te lezen. Dat doen zij zondermeer, tot op de letter.

Ik heb mevrouw Berkenbos mrs Bou Bouquet genoemd omdat zij voortdurend haar straatje schoonveegt, terwijl zij anderen de pan uitveegt, voor meningen over Baybasin, die zijzelf tot voor kort zonder blikken of blozen de wereldkundig maakte. Niet alleen dat, ook de overige leden van de groep vertrouwelingen doen hard mee in het belasteren en belagen van anderen met een andere overtuiging.

Ook van fatsoenlijke burgers die gewoon vragen stellen, niet direct overtuigd zijn, niet direct van hen de beweringen willen aannemen. Dat moet toch gewoon kunnen! Bijvoorbeeld een zekere Gerrit die op Boublog heeft gereageerd naar aanleiding van een serie artikelen over de Koerdische kwestie.

Hij schrijft op zijn eigen blog het volgende: ___________________________________________________________________

En wie nog even wil zien hoe gefrustreerd Boudine is…..

Gerrit: 13 maart, 2016 op 12:16 Bou, bedankt voor deze 3 geweldige artikelen.

mr.drs.Bou: 13 maart, 2016 op 20:55 En jij dus vooral nogmaals bedankt voor je laster en smaad! Dit is volgens jou dus de censuur-fabriek van Boudine Berkenbosch. Weet dat je hier niet echt welkom bent! Laster en smaad doen zoveel kwaad!!!

Gerrit: 14 maart, 2016 op 08:22 Bou, je snapt er echt niks van he. Ik geloof ook wel dat Baybassin er in is geluist en om deze reden hier vastgehouden wordt, maar ik geloof niet dat het een onschuldig mannetje is. Hij was als Koerd! bij de Turkse geheime dienst! Er is niet ontkend dat hij betrokken was bij Turkse drugstransporten en dat hij ooit eens voor drugs veroordeeld is. Ontken dat maar eerst en leg eens uit hoe een linkse Koerd met de Turkse fascistische regering kan samenwerken. Ik heb dat eerder opgemerkt en toen kreeg ik een ban. Ook ben ik niet de enige die je een ban hebt gegeven. Vandaar dat stukje. Overigens blijf ik zeggen dat ik je website erg goed vind met rake artikelen. Ik hoop dat je nu ook een beetje naar je eigen reacties op anderen kijkt. Stop eens met dat rancuneuze gedoe, we staan aan dezelfde kant. Het is trouwens Herders, met een s.

mr.drs.Bou: 14 maart, 2016 op 08:40 Gerrit, Stop jij eerst eens met je valse veronderstellingen over Baybasin! Je weet niets van de hoed en de rand, je baseert je op laster en smaad. Het wachten is nu op het oordeel van mr. Diederik Aben. De hele waarheid ligt op zijn bureau. Daarna zullen jou de schellen wel van de ogen vallen!!! Ik heb inderdaad ook Lidy Laster een IP ban gegeven, plus die achterlijke achterbakse trol Don Quichotte. Lidy lastert lustig voort en Don Quichotte is een smerige stalker, maar het OM weigerde hem te vervolgen. Daarom heb ik nu een geheim telefoonnummer, want ik wens niet elk half uur te worden gebeld door die anonieme clown. Jij probeerde mij er van te overtuigen dat Baybasin een boef is. Jij denkt dat nog steeds. Ten onrechte, zoals later zal blijken. Het ergste is echter jouw vermanende toontje, alsof ik een dom klein meisje ben. Je hebt mijn naam beklad, je praat POEP over Baybasin en zijn broer Abdullah en als “groot compliment” aan mijn adres jat je van mij een artikel. Herders, je hebt geen fatsoen! We staan daarom niet aan dezelfde kant.

Gerrit: 14 maart, 2016 op 11:30 Nou ja, als je het zo wilt uitleggen. Ik probeer hier fatsoenlijk te blijven en vraag uitleg, zoals iedereen hier kan lezen. Maar goed ik zal niet meer op je reageren. Voor de rest houd ik mmij iedere vriijheid voor die ik wens te gebruiken, Het ga je goed Boudine. Jammer dat je de uitgestoken hand niet wilt aanvaarden.

mr.drs.Bou: 14 maart, 2016 op 20:18 Gerrit, Jouw handen zijn vuil en ik houd mijn handen graag schoon!

mr.drs.Bou: 14 maart, 2016 op 13:36 Even heel in het algemeen: Baybasin is geen LINKSE Koerd, hij is een Koerd van hoge Koerdische adel. Hij was ook nooit betrokken bij de Koerdische Arbeiderspartij PKK en ik vraag me af of hij ooit Marx heeft gelezen! Als hij me weer belt, dan zal ik hem dat eens vragen. Baybasin is via zijn oom in Istanboel terecht gekomen in de Turkse geheime diplomatie. Hij was een soort diplomaat en beveiligingsman. Vanuit deze positie had hij informatie over de heroïnehandel van Turkije naar Duitsland en Nederland.

Dat Nederland heeft meegedaan aan het framen van Baybasin, heeft dus niet alleen te maken met de chantabele Demmink, al kreeg Demmink wel de taak om het plan uit te voeren. Het heeft ook te maken met de betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij de heroïnehandel. Bedenk ook dat dit alles zich afspeelt vlak na de IRT-affaire!

Vraag je eens af wat de rol was van minister Winnie Sorgdrager! Baybasin heeft nooit in heroïne gehandeld. Dit werd reeds bewezen toen hij politiek asiel kreeg in Engeland. Zijn hele familievermogen is toen doorgelicht, maar er waren geen criminele winsten. Dit staat uitgebreid in het boek van Ton Derksen: Verknipt Bewijs.

Op dit moment is de Staat der Nederlanden (het OM) al 18 jaar op zoek naar crimineel vermogen van Baybasin. Er ligt beslag op zijn hele (familie!)-vermogen, maar hoe ze ook zoeken, er zijn geen criminele winsten! Daarom kunnen ze niets vinden, maar ze zoeken nog steeds. Bij de laatste zitting in Den Bosch heeft zelfs de rechter daar wat van gezegd!

Iedereen die BOUblog leest, zou dit allemaal al lang kunnen weten! Baybasin is geen boef, die aanname berust op de laster en smaad van professor Bovenkerk! De reden dat ik Baybasin “verdedig”, oftewel zijn zaak zorgvuldig volg, is NIET dat ik Baybasin verdedig, maar ik verdedig onze rechtsstaat die op deze manier naar den donder wordt geholpen!

Gerrit: 14 maart, 2016 op 15:24 http://www.blikopdewereld.nl/rechtspraak/levenslang/boek-de-praktijk-van-de-levenslange-gevangenisstraf-in-nederland/3545-hoofdstuk-15-levenslang-hueseyin-baybasin Niet voor plaatsing op je blog bedoeld Bou, voordat ik dit plaats, zou je hier commentaar op willen geven, met name het eerste deel. Je kan dat per email doen als je wilt. Gerrit

mr.drs.Bou: 14 maart, 2016 op 16:45 Gerrit, daar wil ik wel commentaar op geven. Het is allemaal laster en smaad, uit de duim gezogen door de Turkse “tolk” Yücel Yesilgöz en gepubliceerd door professor Frank Bovenkerk! Het werkelijke verhaal is dat Baybasin door zijn grootvader werd benoemd tot opvolger, als stamhoofd van de Zirkan-clan, anderhalf miljoen mensen! Ook beheerde hij na de dood van zijn grootvader het familiekapitaal.

Toen Baybasin 17 jaar was, verhuisde hij naar Istanboel, naar zijn oom. In Lice, waar hij opgroeide, was geen verdere scholing meer mogelijk. Zijn oom beval hem aan voor een opleiding tot een soort geheime dienst. Ik ben niet zo goed op de hoogte van alle Turkse instanties, maar Baybasin maakte als een soort beveiliger deel uit van diplomatieke missies naar Europa.

Dat van die sigarettensmokkel is doodgewoon verzonnen en gelogen! “Baybasin werd in 1984 in Londen gearresteerd en veroordeeld tot 12 jaar cel.” Dit is slechts gedeeltelijk waar. Hij reisde onder een andere naam, als deel van zo’n diplomatieke missie. Men heeft cocaïne in zijn hotelkamer verstopt, waarschijnlijk was het een concurrerende bende die de Turkse heroïnehandel wilde uitschakelen.

In 1995 vroeg Baybasin in Nederland asiel aan.” ONZIN!!! Baybasin woonde toen al regulier in Londen, met vrouw en kinderen, zijn invalide broer Abdullah en nog wat zusters. Hij was bezig om een Koerdisch parlement in ballingschap op te richten en in Brussel had hij een Koerdische TV zender georganiseerd: MED-TV. Voor dat laatste moest hij in Brussel zijn, maar een van de mensen die hij daar zou spreken, verklaarde zich ziek en haalde hem over om naar Nederland te komen. Daartoe stuurde deze zelfs een auto, maar aan de grens werd Baybasin gearresteerd! Men wilde hem uitleveren aan Turkije, waarop Baybasin een asielaanvraag indiende! Dat heeft zijn uitlevering voorkomen, maar door bemiddeling van Demmink kreeg hij na een jaar vreemdelingendetentie geen uitreisvisum. Hij heeft toen een jaar in Lieshout gewoond, noodgedwongen!

Gedurende dat jaar heeft men die vervalste telefoontaps in elkaar geknutseld. Vervolgens werd hij gearresteerd, zijn hele familievermogen werd in beslag genomen en hij ging meteen naar de EBI, waar hij ruim zes jaar heeft gezeten, tot het Hof voor de Mensenrechten verklaarde dat dit een vorm van marteling was! Gedurende al deze jaren mocht hij nauwelijks telefoneren en ook had hij geen geld. Toch is het hem geHij werd inderdaad veroordeeld tot 12 jaar en na 3 jaar is hij uitgeruild voor Engelsen die in Turkije gevangen zaten. Maar als je Ton Derksen had gelezen, dan weet je ook dat hij niet naar Duitsland vluchtte, maar naar Zuid Afrika. Vanuit dat land vroeg hij asiel aan in Engeland voor zichzelf en zijn hele familie, want zij stonden allen op de dodenlijst van de Turken! De Engelse geheime dienst heeft toen zijn doopceel gelicht. Daaruit bleek geen enkele criminele activiteit, ook die veroordeling tot 12 jaar bleek niet terecht! Op grond van zijn correcte levenswandel heeft de hele familie Baybasin in Engeland een vaste verblijfsvergunning gekregen.

“Begin jaren ’90 werd hij naar zijn zeggen door de politie gemarteld omdat hij niets meer met de handel in heroïne te maken wilde hebben.” Ook dat is niet waar! Toen hij in Engeland was vrijgelaten en uitgeruild, eisten de Turken dat hij in zijn eigen regio (zeg maar rond Diyarbakir) zou helpen om de Koerdische identiteit te onderdrukken. Daar zou hij 1 miljoen euro per jaar voor ontvangen. Hij weigerde en werd gemarteld. Daarna liet men hem zien aan de pers, waarop

Baybasin begon over de criminele activiteiten van de Turkse regering, met al die heroïnetransporten waar hij weet van had. Sindsdien stond hij op de dodenlijst, hij heeft begin jaren ’90 nog een jaar ondergedoken gezeten in Istanboel en is daarna gevlucht naar Zuid Afrika. “

lukt om een goede verdediging te organiseren! Het boek van Bovenkerk is van A tot Z gelogen. Het was slechts bedoeld om deze opzettelijk valse veroordeling een beetje aan te kleden.

Toen Abdullah vanuit Londen een actie startte om Baybasin vrij te krijgen, werd ook hij gearresteerd! Hij zou de bende van zijn broer hebben overgenomen! Toen hij na drie dagen politiecel (Abdullah zit in een rolstoel!) weer naar buiten mocht, toonde men hem onmiddellijk aan de pers. Die foto van dat “boevengezicht” na drie dagen niet wassen of scheren, troonde op jouw brakke blogje als bewijs voor de criminaliteit van deze integere man! Abdullah Baybasin is in Hoger Beroep volledig vrijgesproken!

Ook koppelde jij deze hoogstaande Koerdische mensen aan de beruchte Turkse vrouwenhandelaar en pooier Saman B., die door de Nederlandse justitie werd vrijgelaten! Het is maar goed dat je dat smerige blog hebt gewist, maar je zou je diep moeten schamen! Welnu, je hebt nooit de moeite genomen om Ton Derksen te lezen en je leest mijn blog slechts met een half oog. Anders had je dit allemaal reeds geweten! Het wachten is nu op de uitspraak van mr. Diederik Aben en het oordeel van de Hoge Raad. Rond die tijd zal ook het boek van Rein Gerritsen verschijnen, niet als mosterd na de maaltijd, maar als een volledig verslag van de werkelijke handel en wandel van Baybasin, deze edelman van hoge Koerdische afkomst!

Gerrit: 14 maart, 2016 op 22:11 Bou, Je maakt een vergissing. Je gaat er van uit dat ik niets over de zaak heb gelezen. Dat is onjuist. Nee, het boek heb ik inderdaad niet gelezen, maar wel heel veel wat er uit geciteerd is. Ook op jouw blog. De punten die je hier aanhaalt zijn mij wel degelijk bekend. Het probleem is echter dat het woord van Bybassin tegenover het woord van anderen staat. Bovendien bevat deze periode uit zijn leven nogal wat duistere punten die je hierboven aanhaalt, waar je vraagtekens bij kan zetten. Zeker over zijn Turkse tijd en de al dan niet betrokkenheid bij drugshandel geven mij een onbehaaglijk gevoel. Maar ik wacht gedwee af.

Waarom zou het ene boek ieder woord gelogen zijn en het andere boek uitsluitend de waarheid bevatten! Ik woon nu niet meer in Nederland, mijn gezondheid is niet zo best meer en in ben al een paar jaar gepensioneerd, maar ‘vroeger’ heb ik veel met linkse ballingen en vluchtelingen gewerkt. o.a. met mensen van de PKK, maar ook met Turkse HTIB, Palestijnen, de Chileense MIR e.a. Ik denk niet dat jij dat van jezelf kunt zeggen.

Als ik nu nog in Nederland zou wonen zou ik je binnen een uur kunnen vertellen of Bybassin aan de goede of de verkeerde kant van de Koerdische arbeiders/vrijheidstrijders-beweging staat.

En op je ordinaire gescheld ga ik niet in. Dat is blijkbaar jouw niveau.

Boudine: ”Die foto van dat “boevengezicht” na drie dagen niet wassen of scheren, troonde op jouw brakke blogje als bewijs voor de criminaliteit van deze integere man! Abdullah Baybasin is in Hoger Beroep volledig vrijgesproken! Ook koppelde jij deze hoogstaande Koerdische mensen aan de beruchte Turkse vrouwenhandelaar en pooier Saman B., die door de Nederlandse justitie werd vrijgelaten! Het is maar goed dat je dat smerige blog hebt gewist, maar je zou je diep moeten schamen!”

Gerrit:Het is achteraf jammer dat ik het gewist heb, anders zou ik het vanwege jouw gescheld er zeker weer opgezet hebben. BAH, wat min ben jij zeg en dan durf je mij van arrogantie, beledigingen en laster te beschuldigen.

————————————————————————————————

En met die laatste afsluitende zin legt Gerrit zijn vinger op de zere plek. Want zo is het!…

Als Boudine Berkenbosch vervolgens haar zin niet niet krijgt gaat ze dreigen en schrijft:

”Beste Gerrit, Het zou mij slechts een half uurtje kosten om jou volledig stuk te schrijven. Als men dan Googelt op jouw naam, staat “Slordig jatwerk plus belediging ten top” bovenaan. Per slot telt BOUblog 30. tot 50.000 unieke bezoekers per maand. Nee, dat zal ik niet doen. Het is immers mijn eer te na.”

Het is haar eer te na? Dat zijn zeer smerige tactieken die zij daarmee laat zien, keer op keer. En dan de man ook nog angst aanjagen met die extreem hoge aantallen. Ik heb even gekeken maar dat valt reuze mee.

Misschien heeft ze het nog niet door maar het zijn criminele gedragingen. Gerrit Herders noemt het dan ook terecht: chantage! Zie zijn artikel daarover.

Tot slot: Mijn vraag aan Boudine van Boublog is deze: Is Baybasin een spijtoptant van een misdadig verleden met een carriere van sigarettensmokkelaar tot drugslord in overheidsdienst, om daarna ‘vredesactivist’ voor een onafhankelijk Koerdistan te worden, zoals je hem voorheen afficheerde, of is hij die nobelman met een smetteloos verleden zoals je hem nu portretteert? Wat is het nu mevrouw Berkenbosch?

Uiteraard een vraag naar de bekende weg. Ach ik heb nog zoveel vragen naar aanleiding van al die verhalen over Baybasin. Ik zou heel graag een interview of een serie interviews met hem doen en al deze zaken nog eens bespreken, voor het Nederlandse volk, want volgens Wikipedia is Baybasin inmiddels Nederlander en aldus een medelander geworden. Wie weet over niet al te lange tijd in vrijheid.

L.D.Broersma

Bedankt voor uw bezoek

8 gedachtes over “Baybasin en zijn vertrouwelingen”

 1. Het reactievermogen van Boudine is zeer snel, want nadat ze dit artikel las heeft ze als de gesmeerde bliksem het betreffende artikel aangepast met een update.De prinstscreen, die ik hier in het artikel heb gebruikt was van dinsdag jl

  mr.drs.Bou:
  17 maart, 2016 op 13:40
  Update: Inmiddels is gebleken dat Baybasin niet via Duitsland, maar via Zuid Afrika is gevlucht. Vanaf daar vroeg hij politiek asiel aan in Engeland. Na een strenge controle van zijn financiële handel en wandel, waarbij tevens bleek dat hij in Engeland ten onrechte was veroordeeld, kreeg de hele familie Baybasin een permanente verblijfsvergunning in Engeland. Eind 1995 was hij in Brussel voor een bespreking. Met valse voorwendsels werd hij naar Nederland gelokt en aan de grens werd hij gearresteerd. Hij mocht echter niet worden uitgeleverd aan Turkije. Na een jaar vreemdelingendetentie, mocht hij Nederland niet verlaten. In maart 1998 werd hij nogmaals gearresteerd.
  Zie: Ton Derksen: Verknipt Bewijs

  http://www.boublog.nl/2013/04/17/robert-horchner-spreekt-met-myra-over-baybasin/

  Ik laat het zien omdat dat de praktijk is en omdat Boudine als ze vermoedt dat je geen bewijzen hebt in staat is dit in haar voordeel uit te buiten en het tegen je in te zetten.

  Een aantal malen heb ik reacties van haar op aandringen van met name Antonia weggehaald, maar achteraf was dat altijd in het voordeel van deze Boudine Berkenbosch, want daarna kon ze weer met een schone lei beginnen.

  Ik weet niet wat deze vertrouwelingen Baybasin over mij hebben wijsgemaakt in hun gesprekken met hem. Namens hem worden wel publiekelijk mededelingen over mij gedaan. Hij zou gezegd hebben dat ik gek ben etc. etc.

  Vandaar dat ik het hier nu noem. Niet uit kinderachtigheid, maar gewoon uit zelfbescherming. Nogmaals ik kan niet alles over mijn kant laten gaan.

  Verder heb ik Gerrit van Gerrit Herders blog via een reactie op zijn website op de hoogte gesteld van het feit dat ik zijn dialoog met Boudine hier heb gebruikt, om haar iets duidelijk te maken. Die reactie is in eerste instantie geplaatst, maar zie ik nu niet meer staan. Hij is dus in ieder geval op de hoogte gebracht.

 2. Tja beste Boudine, inmiddels heb je de youtube uitzending van Talk2Myra met Horchner over Baybasin vervangen voor een interview met Baybasin zelf. En zo zijn jullie er druk mee om zoveel mogelijk weg te werken.

  Nee die reactie van mij bij jou is niet door mij bij jou geplaatst. Dat zal een grapje zijn geweest van Gerrit.

  Ik zal de link met jouw reacties daarop hier plaatsen, inderdaad omdat ik de reactiemogelijkheid hier heb moeten sluiten vanwege jullie gedrag.

  http://www.boublog.nl/2016/03/13/koerdische-vrouwen-vechten-voor-vrijheid-en-gelijkheid/

  Na de reacties te hebben gelezen moet ik opnieuw concluderen: je bent niet alleen een censuurfabriek maar ook een leugenfabriek. Ik ga er werkelijk niet meer op in. Het is teveel. Bovendien denk ik dat ik met deze aflevering genoeg heb laten zien.

 3. Oja, nog 1 ding. Iets wat ik je zeer kwalijk neem. Lees nu eens Boudine wat jij doet. Hoe dat de spanning binnen zo’n penitentiaire inrichting voor Baybasin verhoogt. Je kan dat per ongeluk doen, onwetend, oke kan gebeuren, maar opzettelijk, zoals jij dat hebt gedaan? Dat is niet in het voordeel van een gedetineerde die zo afhankelijk is van een goede sfeer en een goede verstandhouding met zijn bewakers. Lees gewoon eens wat jij doet. Dat zijn namelijk streken. Hele gemene streken. Daar moet jij mee ophouden.

  reactie op beklag celinspectie Baybasin

 4. Beste Boudine, dank voor je email. Nogmaals meneer Gerrit Herders is een grapjas. Ik heb op zijn site gereageerd, maar blijkbaar is hij zo’n it-bolleboos dat hij mijn reactie heeft kunnen doorplaatsen naar jouw blog. Als ik nu op beantwoorden klik op zijn blog kom ik rechtstreeks op jouw blog uit. Dan weet je dat. Kun je ook even uitproberen. Ik zag dat jij de reactiedraad al hebt aangepast en je commentaren op mijn mededeling aan Gerrit hebt weggehaald, als ook jouw dialoog met hem.

  Ik heb op zijn blog als nieuwe reactie/opmerking, onderin het weblog van Herders, gevraagd om opheldering. Mijn vraag staat daar in de wachtstand. Meer kan ik niet doen. Ik wacht zijn reactie af.

  En dan ben ik eigenlijk al weer bloedje nieuwsgierig hoe die man dat voor elkaar heeft gekregen. Vind ik weer buitengewoon interessant. 🙂

 5. Reactie van Gerrit

  “Lidy, Bedankt voor de link. Ik kan deze reactie niet op jouw blog zetten want ik kreeg de melding dat reacties gesloten zijn. Dus jij bent nou die vreselijke Lidy :)). Ik denk eerder dat Bou heel wat uit te leggen heeft als ik haar gedraai zo lees. Voor mij echter een reden om steeds meer over te hellen naar de gedachte dat Baybasin helemaal niet zo’n onschuldig lammetje is. Maar ja, afwachten maar, ik oordeel nog steeds niet.”

  Gerrit, ik wil best een toelichting geven op mijn besluit de reactiemogelijkheid af te sluiten en ik ben er gisteravond eens even goed voor gaan zitten.

  Eerst dit: er worden lelijke psychologische spelletjes gespeeld, met verdwijn en verschijn trucs. Ik kan niet van alles een printscreen of een foto maken en dat ben ik ook niet van plan te gaan doen. Maar ik merk veranderingen op zonder direct de vinger te kunnen leggen op wat er is veranderd, immers het vergelijk is onmogelijk gemaakt. Het lijkt wel een stofzuigerteam dat aan het werk is. Er wordt ook veel gerommeld met data en links naar achterliggende informatie. Hoe dan ook, ik moet dan vergelijken met een plaatje in mn geheugen en ja dat blijft natuurlijk tricky. Maar het onbestemde gevoel blijft: we worden, ik word hier bedonderd.

  Soms neem ik de tijd, ga ik op zoek en vind het e.e.a. en kan een bewering dan weerleggen met een bewijs. Maar daar komt dan uiteraard geen reactie op van deze mensen. En dan heb ik het over Boudine, Rein en Myra. Maar er zijn er meer die hier dan even iets neer plempen en vervolgens de kuierlatten nemen. Een normale wisselwerking met deze mensen blijkt onmogelijk.

  De reacties beginnen standaard met: NEE, FOUT, LEUGEN, VERKEERD, STOP, FANTASIE, FOEI, AL ZO VAAK UITGELEGD, en dat laatste is dan de onderbouwing. Dat zijn psychologische trucjes. Soms zoveel tegelijk binnen één reactie dat ik constateer dat dit bedoeld is om een ander, in dit geval mij, te intimideren en uit balans te brengen. Dat is dan ook mijn voornaamste reden om het reageren hier op deze website niet meer toe te staan. Ik wil niet dat deze mensen allerlei beweringen kunnen doen die mij op mijn eigen blog noodzaken om aan het werk te gaan, immers wie zwijgt stemt toe. Nou niet echt. Ook wil ik niet dat deze website misbruikt wordt om het conflict met mij aan te gaan, zoals in het verleden gebeurde, en dan tegelijkertijd er alles aan doen om het publiek hier weg te houden. Op twitter kan men kort en bondig reageren op mijn artikelen en verder via email, maar niet privé. Zo hou ik het een beetje in de hand. Bovendien wil ik geen deelgenoot worden gemaakt van ‘geheimpjes’ Ik baseer mijn artikelen uitsluitend op openbare informatie.

  Je kan denken: de één heeft een kort lontje, de ander is nogal beschermend en neemt het voor haar vrienden op, de volgende op de ledenlijst is een ouwe brombeer enz. enz.. Kortom je moet het niet serieus nemen, maar ik neem het wel degelijk serieus. Ikzelf heb 35 jaar in de wereld van organisatie&communicatie gewerkt en de nodige praktijkervaring opgedaan. Ik heb in veel bedrijven gewerkt, met mensen van verschillend pluimage. En ik heb jarenlang mogen lesgeven niet alleen aan jonge studenten maar ook aan mensen uit de praktijk. Kijkend naar de acties en de gebeurtenissen rond deze Baybasin, dan ligt er iets planmatigs, en niet minder belangrijk, iets georganiseerdst aan ten grondslag: de samenwerking, de taakverdeling en de timing en of dat nu ten dienste is van de één of de ander……..

  En juist door dat extreme, het ongerijmde, het inconsistente, dat op de persoon spelen, het voortdurend terugspelen, het is net een echo, ook het achterbakse, altijd met de vinger wijzen naar een ander, misbruik maken van de gelegenheid, misbruik maken van de kwetsbaarheid, de gemene streken, en vaak het woord en/of de verdediging voeren voor de ander, verschoof mijn aandacht van de zaak Baybasin zelf naar de mensen die hem zeggen te verdedigen. Welke rol spelen die mensen eigenlijk in deze zaak, echt oprecht of is er meer aan de hand?

  De zaak Baybasin, is niet alleen een tot levenslang veroordeelde Turkse Koerd, die blijkbaar inmiddels genaturaliseerd is tot Nederlander ( volgens wikipedia), maar is veel meer omvattend. Ik wil niet dat het mij gaat omvatten, begrijp je? Dat deze mensen mij inkapselen met hun ‘fitties’. Vandaar dat ik regelmatig er een tijdje mee stop en afstand neem of ik schrijf er een artikel over, zoals nu.

  Boudine Berkenbosch schrijft hier op de website in haar commentaren dat Baybasin haar in een telefoongesprek heeft verteld dat ik met mijn beschouwingen en deze website zijn zaak schade bezorg. En ook de anderen laten me dat weten. Dat kan dat hij dat heeft gezegd, ik weet het niet, aangezien hijzelf geen contact meer heeft opgenomen met mij. Maar het is een hele zware beschuldiging. Ik vind het nogal wat om iemand daarvan te beschuldigen. Dat vat ik niet licht op. Ik heb daar het volgende op geantwoord: Als Baybasin de waarheid spreekt dan kan ik met mijn blog hem onmogelijk schade toebrengen, maar als hij liegt dan komt hij mogelijk zichzelf tegen. En dat geldt uiteraard ook voor hen.

  Tot slot: Ik volg die zaak op mijn manier en wie geïnteresseerd is in mijn beschouwingen is welkom. Je hebt inmiddels mijn email-adres, Gerrit. Dus als je een reactie wilt geven op een artikel dan kan en mag dat uiteraard.

  Lidy

 6. Beste Myra van Talk2Myra,

  Daarnet ontving ik via de e-mail een sommatie van je om om zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 5 werkdagen alle verwijzingen naar Talk2Myra te verwijderen van mijn website, omdat deze een inbreuk zouden zijn op materiaal wat onder jouw auteursrecht valt: o.a. tweets en een uitgeschreven radioprogramma.

  Youtube-delen

  Twitter openbare tweets embedden

  En dan ook nog weer dreigen met een rechtszaak en kosten.

  Ik begrijp dat het je niet bevalt, maar als je de informatie in de tweets en de radioprogramma’s die je op youtube hebt gezet, goed leest dan kun er voor kiezen deze prive te houden. Door voor de openbaarheid te kiezen zowel op Twitter als op Youtube heb je toestemming gegeven om de inhoud te delen.

  Zo simpel werkt het Myra. Overigens heb ik je laten weten dat ik geen prive emailuitwisseling wil.

  Mocht je er, na deze informatie, voor kiezen er een zaak van te maken dan zie ik het met vertrouwen tegemoet.

  Oja nog dit: ik zag dat je je youtube kanaal behoorlijk aan het opschonen bent geweest. Alle afleveringen over het moestuintje waren ineens verdwenen en nog zoveel meer van zeg maar de privé zaken.

 7. En dan is er ook nog zijn advocaat die zelf nota bene vertelt dat Baybasin een heroinehandelaar is geweest. Wat dat betreft staat Boudine hierin niet alleen. Adele van der Plas heeft iets uit te leggen wat mij betreft. Ik wist nl. dat zij er zo over heeft gesproken, maar kon de documentaire in eerste instantie niet vinden. Maar hier is hij dan:

Reageren niet meer mogelijk.