Baybasin en Sibel Edmonds


Nu twittert Talk2Myra, mocht iemand het idee krijgen om hem te benaderen, al vanaf vorig jaar rond de Norgerhavenkwestie, dat Baybasin geen interviews mag geven van de overheid.

Desondanks gebeurde dat zeer recent nog wel. Hij mocht onlangs optreden in de Prisonshow op 25 april j.l. En er is hem gedurende langere tijd geen strobreed in de weg gelegd om in het praatprogramma Talk2Myra zijn zegje te doen.

Tot vorig jaar verschenen er ook artikelen in de media waaruit bleek dat de journalist hem persoonlijk had gesproken. Al met al komt het bij mij over als een ontmoedigingstactiek. Maar is het nu werkelijk de overheid zoals wordt gesuggereerd in de Tweets door Talk2Myra?

Want zij is tot nu toe de enige bron. Waarom voelt zij zich geroepen om journalisten en anderen daar op te wijzen?

Talk2Myra geeft de indruk dat de Overheid daar achter steekt. De Nederlandse overheid houdt daar niet zo van, vertelt ze aan Sibel Edmonds in een wonderlijke dialoog. En vervolgens verwijst ze mij naar de regels???

Over dooddoeners gesproken. En zo gaat het altijd.

Het begint met een verzoek van haar om spoedig schriftelijk antwoord te geven op een brief van Baybasin aan Sibel Edmonds, over hetgeen zij beweerde over Baybasin en zijn familie, in een serie vraaggesprekken met James Corbett. Dat naar aanleiding van een tweet van mij waarin ik daar naar verwijs.

De transcriptie vindt u hier.
https://www.corbettreport.com/gladio-b-running-drugs-and-laundering-money/

Hier een klein deel van de wonderlijke dialoog van Myra met Sibel Edmonds van 3 mei 2016:

Talk2Myra            Hi, I hope you will reply to mister Baybasin as soon as possible.

Sibel Edmonds     -
It’d be such a pitty for the ‘deep state’ to succeed via organizing   dog-fights among the pawns & adversaries; no?

Talk2Myra           It is not organised dog-fight. Mister Baybasin heard what you said about him and his family.

Sibel Edmonds   -Specifically? Israel in Northern Iraq? Or Op Gladio?

Talk2Myra          I guess you know what you are responding to? 🙂

Sibel Edmonds  -Actually, no. And that constituted my response. For what is being asked for Exactly & Specifically.

Talk2Myr            Okay, here it is.


Sibel Edmonds -Also, thank U for providing the needed shield 4 me by publicizing his letter stamped as ‘Conf’ by his attorneys;-) 


Tot zover de dialoog en de dreiging met openbaarmaking.

Ik denk dan: Wat is het belang om die brief nu openbaar te maken op het twitteraccount van deze Sibel Edmonds en elders. Of anders gezegd: wat kan het voordeel zijn. Welnu dat is heel eenvoudig: Een rechtszaak, als Baybasin die al had aan willen gaan, is niet meer nodig. En de inhoud van de ‘vertrouwelijke brief aan Sibel Edmonds, die zij blijkbaar via de advocaat Van der Plas heeft ontvangen, is onder een breed publiek kenbaar gemaakt, op een moment dat hard gewerkt wordt naar de apotheose van het herzieningsverzoek.

Een open dialoog gaat Baybasin niet aan. Liever hengelen naar een brief van Sibel Edmonds voor het dossier. Na de uitspraak, of de verwachte vrijspraak, zal hij wellicht graag zijn zegje willen doen.

@sibeledmonds@corbettreport
Please be so kind to respond to his letters so it stay away from sm. You do have his contact information.

— Talk2Myra (@Talk2Myra) 3 mei 2016

All in control.

Dat was het weer voor vandaag. Zo denk ik over de ontwikkelingen en ik hoop dat ik u lezers weer stof tot nadenken heb gegeven met mij visie op deze zaak.

5 gedachtes over “Baybasin en Sibel Edmonds”

 1. Vandaag zie ik dat het boek van Rein Gerritsen over Huseyin Baybasin en het overspel in de Koerdische kwestie niet meer wordt geleverd.
  Zie AKO. Ik ben benieuwd of hier nog een toelichting op komt van Rein Gerritsen via de media, immers hij was zeer recent nog erg positief over de publicatie:

  Het zou kunnen dat het boek moet sneuvelen in een mogelijke onderhandeling inzake het herzieningsverzoek. Een scenario waar ik het al eens eerder over heb gehad. Zou kunnen.Ik zie nu geen tweets van Rein Gerritsen voorbijkomen om het publiek te informeren. Het kan natuurlijk dat het boek later weer wordt aangeboden. Maar vreemd is het wel. We wachten af.

  Het boek wordt en later en elders aangeboden: de verwachte publicatiedatum is verschoven naar 18 november 2016 of later. Ik bedoel maar. Blijkbaar zijn een aantal boekhandels het zat dat publicatie steeds maar weer vooruitgeschoven wordt.

  Turks-Nederlands Overspel in de Koerdische kwestie van Rein Gerritsen

  twitterbericht:

 2. Dan de reactie van Myra op twitter mag uiteraard niet ontbreken:

 3. Beste Myra,
  1) Ongetwijfeld zijn er regels. Neemt niet weg dat een zeer select groepje toegang krijgt tot Baybasin om hem te interviewen. Jij kreeg ook lange tijd die gelegenheid.

  2) Sibel Edmonds schrijft dat zij de brief van hem via de advocaat heeft ontvangen onder de noemer vertrouwelijk. Daarom bedankt ze jou voor het openbaar maken. Daarmee wordt een rechtszaak tegen haar zinloos.

  3) Dat neem ik aan dat jij de brief van Baybasin hebt ontvangen. Maar weet hij er van dat je de brief ging publiceren?

  4) Dat jij niet zijn agenda bepaalt wil ik ook aannemen, maar waar sloeg dat op?

  5) Tja, jij en Boudine, Rein en Ton presenteren zich als de deskundigen bij uitstek en als zodanig veelvuldig op de sociale media. Dat trekt de aandacht en ook mijn aandacht. Wat heet bemoeienis: Ik schrijf over de zaak Baybasin naar aanleiding van publicaties, ik vorm mijn mening daarover en publiceer dat tot jouw grote ergernis. Dat is me sedert april vorig jaar bij voortduring ingepeperd en nogmaals voortdurend kenbaar gemaakt via twitter. Altijd op de persoon spelen, nooit op de inhoud ingaan, altijd het conflict zoeken. Dat is jullie manier: de aanval is de beste verdediging. Hebben jij en de overige FBC-leden in deze zaak het privilege/mandaat gekregen tot vertegenwoordiging van Baybasin?

  6) Ik ga er zondermeer van uit dat mw. Edmonds, nadat je haar informeerde, nu weet waar het over gaat.

  7) ‘stop smaad en laster‘: dat is een boodschap die jij maar ook de anderen zoals gezegd bij voortduring de ether in slingeren. Tweetbashen noem ik dat.
  Nog zo’n fijn voorbeeld daarvan over smaad en laster gesproken:

  Tot slot: wat mij het meest verbaast is dat jij je geroepen en gerechtigd voelt om Sibel Edmonds tot de orde te roepen, en met haar zelfs de discussie aan te gaan, terwijl de advocaat haar blijkbaar namens Baybasin heeft benaderd. Wat maakt dan dat je ertussen gaat zitten? Wat heeft Sibel Edmonds met jou te maken. Ze heeft te maken met de advocaat, maar je presenteert je bij haar als de vertegenwoordiger van Baybasin. Dat is niet een normale gang van zaken.

 4. De groep meent dat zij zich op een wel zeer agressieve manier zich met mij en mijn website mogen bemoeien. En dan denk ik weer: Het is een patroon, de aanval is de beste verdediging. Ik schrijf blijkbaar over zaken die de verdediging van Baybasin niet welgevallig is. Al vanaf het begin, toen ik me dat nog niet bewust was.

  Inmiddels ben ik van 1 zaak heel zeker en dat is dat er heel veel niet klopt, van alle kanten niet. En het gedrag en het publieke optreden van de verdediging, de focus die zij voortdurend leggen bij Demmink als de kwade genius, draagt niet bij aan het vertrouwen en de betrouwbaarheid. Althans niet wat mij betreft. En als ik dan deze tweet lees:

  Dan denk ik: Ik had zo graag zeker willen zijn, beter gezegd, overtuigd willen worden van zijn onschuld. Maar de twijfel begint op te komen. Ik heb daarom een vraagteken gezet achter de kop van deze website:

  Baybasin: politiek gevangen in Nederland?

  Of is er meer aan de hand.

 5. En dan is er nota bene zijn eigen advocaat die ooit beweerde dat Baybasin een heroinedealer is geweest. Het lijkt me dat ze e.e.a. uit te leggen heeft.

Reageren niet meer mogelijk.