#Baybasin: wie zwijgt stemt toe?

zaterdag 29 maart 2014 Het zal u niet zijn ontgaan dat er veel commotie is ontstaan tussen Kat en Vrijland over de motivatie van het team van de De Roestige Spijker en haar financiers de heren Poot. Persoonlijk vind ik het vanzelfsprekend dat op een moment onzekerheden binnensluipen, maar het gevaar dreigt dat dit als … Lees verder #Baybasin: wie zwijgt stemt toe?

Baybasin en twee vliegen in één klap.

Twee vliegen in één klap, dat moeten de Turkse en Nederlandse regeringen hebben gedacht, want met het uitschakelen van Huseyin Baybasin werdt tevens aan de oprichting van de Koerdische parlementen in ballingschap een gevoelige klap uitgedeeld en een halt toegeroepen. In de tweede plaats werd daarmee Baybasin als klokkenluider over de Turks-Nederlandse connectie in de … Lees verder Baybasin en twee vliegen in één klap.

Baybasin en zijn publieke optreden

Nog steeds heb ik alle vertrouwen in de oprechtheid van Huseyin Babasin.(edit: al te optimistisch, dus met de recente ontwikkelingen niet meer, helaas) Dat komt omdat hijzelf door de tijd heen consistent is en betrouwbaar, in die zin dat hij gelooft in wat hij zegt, en hetgeen hij beweert is te traceren, zo heb ik … Lees verder Baybasin en zijn publieke optreden

Baybasin en de magie van de macht

Het was toch Einstein die beweerde dat alles relatief is en dus is het feit of je een insider of outsider bent een kwestie vanaf welke kant je het bekijkt. Voor wat zich op het wereldtoneel afspeelt is de gewone man/vrouw een outsider. We worden buiten spel gezet door een groep Freemasons die het spel … Lees verder Baybasin en de magie van de macht

#Baybasin kan op de pot, in de pot, en in de doofpot

De positie van Micha Kat in het Poot imperium is diffuus en wordt met opzet zo diffuus mogelijk gehouden. Daar ben ik inmiddels van overtuigd geraakt. We mogen door uitlatingen van zowel hemzelf als de heren Poot in de media, als door de emails die tevoorschijn kwamen, aannemen dat hij inderdaad voor hen werkt, en … Lees verder #Baybasin kan op de pot, in de pot, en in de doofpot

Baybasin en de olifant met zijn grote snuit

We kennen toch allemaal wel het verhaal van de grote olifant. Die is nodig om het verhaal Baybasin uit te blazen. Daarvoor is het spannende sprookje Demmink en het grote complot nodig. En nu dan de Baybasinstory in de eindfase is beland moet dat spannende sprookje van het complot met als hoofdrolspeler Demmink weer nieuw leven … Lees verder Baybasin en de olifant met zijn grote snuit

#Baybasin en het jaar 1995

Volgens Jolande Van der Graaf in de Telegraaf volgt dus binnenkort de ontknoping in het Herzieningsverzoek van Huseyin Baybasin, die zijn advocaat namens hem in april 2011 indiende bij de Hoge Raad. Diederik Aben is er dan ruim 4,5 jaar mee bezig geweest. Ik heb begrepen uit een artikel van Ton Hofstede van Het Haagse Complot … Lees verder #Baybasin en het jaar 1995

waarom zijn de bananen krom

De waaromvraag is de meest essentiële vraag, maar nauwelijks gesteld. Als kind word je al aangeleerd dat je niet te veel van die waaromvragen moet stellen en blijf je dat desondanks doen dan ben je al gauw een lastig kind en word je weggestuurd met een gemeenplaats als, ja waarom, waarom zijn de bananen krom. … Lees verder waarom zijn de bananen krom

Het Herenakkoord tussen Turkije en Nederland

In de kranten en tijdschriften valt keer op keer de volgende zin te lezen: – In 1995 kwam de Koerd Baybaşin in Nederland terecht en vroeg asiel aan. – De Koerd Baybaşin bevond zich in Nederland en vroeg asiel aan. – PKKsympathisant Baybaşin kwam in 1995 naar Nederland en vroeg asiel aan. Maar zegt een … Lees verder Het Herenakkoord tussen Turkije en Nederland

Hüseyin Baybaşin en de behoeftenhierarchie van Maslow

De behoeftenpyramide van Maslow kan prima fungeren als leidraad, immers we kennen en herkennen deze behoeften ook bij onszelf. Dus is dit ons gemeenschappelijk kader voor the story of the life of Baybaşin. Het plan voor deze website omvat die verschillende nivo’s van Maslow, echter onder andere noemers, noem het aandachtvelden waaronder de artikelen worden gerangschikt, … Lees verder Hüseyin Baybaşin en de behoeftenhierarchie van Maslow