Baybasin en de smaadzaak versus de NOS

Aanstaande donderdag 3 maart wordt de smaadzaak ,die Baybasin aanhangig heeft gemaakt tegen de NOS, om 9:00 u in de rechtbank van Utrecht behandeld. Die smaadzaak gaat over de beschuldiging dat hij banden  zou hebben met lieden in de georganiseerde misdaad rond de heroinehandel. Hij wordt zelfs compagnon genoemd,

Baybasin en het staatsetiket

En kijk dan eens hoe nu recent allerlei incidenten worden gemeld in de media, die betrekking hebben op illegale handel binnen de gevangenissen, o.a. met heroine en dankzij corrupte bewakers.

In een serie artikelen van misdaadverslaggever John van den Heuvel wordt daar in geuren en kleuren melding van gemaakt:

http://www.telegraaf.nl/reportage/25243601/___Bevriende_bewaarders__verraden_cel-inspecties__.html

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25243584/__Boeven_de_baas_in_bajes__.html

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25249761/__Meer_misstanden_bajes__.html

Maar over het beklag dat Baybasin heeft gedaan over zijn celinspectie hoor je niets in de mainstream media.

https://www.vooruitmetdegeit.club/waarheidsvinding/baybasin-en-een-buitengewoon-ongelooflijke-gebeurtenis/

Het kort geding over de celinspectie heeft Baybasin verloren

Bovendien is hij veroordeeld tot de kosten 

En het beklag heeft hem zegge en schrijve een schadevergoeding van een tientje opgeleverd.

Zie uitspraak-beklag-commissie

Wim van de Pol van Crimesite geeft wel een heel positieve voorstelling van zaken   met zijn artikel over de uitkomst van het beklag. Die gooit daarmee zijn objectieve onafhankelijke nieuwsgaring ook te grabbel.

En dan nu de zelfmoord door middel van, beweert men, een overdosis heroine in de Penitentiaire Inrichting Zuyderbosch in Heerhugowaard waar ‘toevallig’ Baybasin verblijft.

Zie: http://www.telegraaf.nl/binnenland/25291201/__Raadsels_rond_dood_gedetineerde__.html

Wellicht is er inderdaad sprake van zelfmoord, maar die heroine?!! Al deze gebeurtenissen, die ogenschijnlijk niets van doen hebben met Baybasin persoonlijk, maar een algemeen beeld zouden schetsen, passen daarentegen weer precies in de lijn der gebeurtenissen richting de smaadzaak van Baybasin aanstaande donderdag.   Met deze mediacampagne wordt in ieder geval gesuggereerd, zonder hem ooit bij naam te noemen, dat die banden van Baybasin met de georganiseerde misdaad het zeer wel mogelijk zijn, ook vanuit gevangenschap.

Het draait er om de publieke opinie te beinvloeden, maar bovendien aan kracht te winnen voor nog te voeren rechtszaken. En rechters zijn ook maar mensen.

Zo fungeerde ook het boek van Frank Bovenkerk uit 1998, omstreeks de tijd van zijn tweede arrestatie, waarmee vooral zijn image als grote drugbaron moest worden ingeprent.

#Baybasin en the dutch fact factory

Baybasin vertelt dan tijdens dat interview het volgende:

“However that book was published in 1998 in dutch and then published in 1999, I guess, in turkish, and in 2007 published in English. But strange enough what they said in the pages and the sentences in the first version is different from the version in the turkish book, also totally written differently from the english version of the 2007.”

Niets nieuws onder de zon. Er is dus al vaker met dat bijltje gehakt. Bijzonder jaar dat jaar 2007. Ook het jaar van het Geheime Turkse rapport en de eerste aanklacht tegen Demmink.

En timing. Alles draait om timing.

Een tijdslimiet in de wet Herziening ten voordele, de wet die ten grondslag ligt aan het Herzieningsverzoek, is daarbij zeer ongewenst. Mijn emails daarover aan alle fractievoorzitters en alle tweedekamerleden, ook Louis Bontes blijven praktisch onbeantwoord. Alleen de huidige minister van der Steur en de fractievoorzitter van D66 hebben mij een reactie gestuurd. Voor de rest oorverdovend stil. Ik heb de vraag nog maar eens via twitter aan Louis Bontes voorgelegd.

Heel veel praatjes voor de Buhne maar dit verzoek, dat werkelijk verschil had kunnen maken, wordt genegeerd. Achteraf begrijp ik dat nu goed. Men heeft tijd nodig om alles in de gewenste richting te krijgen. En die wet biedt dat. Beter gezegd, het ontbreken van die tijdslimiet in die wet biedt die mogelijkheid. De e-mails daarover kunt u hier lezen.

Als ik de gebeurtenissen nu volg in de media dan gaat ‘t um niet worden voor Baybasin. Dat voel je aan je klompen aan. Ik zou werkelijk verrast zijn als hij in het gelijk wordt gesteld, want ik ben er recent van overtuigd geraakt dat het heroineverhaal weer kracht bijgezet moet worden om uiteindelijk tot een gedeeltelijke herziening te komen van zijn veroordeling tot levenslang.

Daar zijn ze op uit en daar wordt naar toegewerkt met behulp van de media en wie nog meer.

Die veroordeling tot levenslang kon uitsluitend op basis van de moord op Oge in een theetuin in Istanbul in Turkije. Die beschuldiging en veroordeling is nu door de twee boeken van Ton Derksen: Verknipt bewijs en de Baybasintaps, ik mag aannemen voldoende weerlegd. Maar daarmee is de heroinehandel nog niet van tafel geveegd.

Daarover meer in het volgende artikel:

Baybasin en de rechter die bepaalt

Daarvoor zijn dit soort ‘incidenten’ en deze mediacampagne nodig. Zo groot is deze zaak en zo groot zijn de belangen!…

L.D.Broersma

Bedankt voor uw bezoek

5 gedachtes over “Baybasin en de smaadzaak versus de NOS”

 1. Heel bijzonder deze ontwikkeling tijdens de behandeling van de smaadzaak.

  De rechter kan uitsluitend iets met feiten. Maar goed als Baybasin de smaadzaak heeft willen gebruiken om zijn zegje te kunnen doen t.a.v. de Turkse regering, dan is dat zijn keuze. Ik vind het geen verstandige keuze en zou het hem zeker hebben afgeraden, want het risico daarvan is dat hij daarmee de zaak verliest.Ik heb begrepen dat Hofstede nog met informatie daarover komt, wat Baybasin precies heeft gezegd.

  Uit het krantenartikel begrijp ik nu dat het niet mevrouw van der Plas was die Baybasin daarin verdedigde maar Kaaks of misschien werkten ze samen aan de verdediging. Kaaks is de man van de getuigenverhoren in 2014 ivm Demmink en de documentaire Dutch Injustice van de Roestige Spijker.

  In de oorspronkelijke berichtgeving van de NOS stond er dit:
  Bronnen zeggen tegen de NOS dat een van de opgepakte mannen een compagnon is van de tot levenslang veroordeelde drugsbaron Hüseyin Baybaşin.

  Dat is, op een moment daarna, blijkbaar veranderd door de NOS in deze zin:

  Bronnen zeggen tegen de NOS dat een van de opgepakte mannen een voormalige compagnon is van de tot levenslang veroordeelde drugsbaron Hüseyin Baybaşin.

  Haenen gebruikt deze laatste zin in zijn artikel. En dan wordt de reactie van de advocaat,in het licht van de publieke opinie, dat we hier te maken hebben met een veroordeelde drugsbaron, begrijpelijk. Hij schrijft daarover het volgende:

  “Op de vraag waarom de NOS geen weerwoord heeft gevraagd, werd door de advocaat van de NOS Bas le Poole niet ingegaan. Hij zei wel dat de NOS de berichtgeving baseert op meer, deels anonieme bronnen. Le Poole zei niet te begrijpen waarom Baybasin zich zo druk maakt. Het betreft slechts „twee zinnetjes” in een bericht. „Er wordt veel meer in gelezen dan er staat”, aldus Le Poole. Hij beschuldigt de tegenpartij van „complotdenken”.”

  Heel slim gespeeld van de NOS. En het publiek die dan het artikel leest waarnaar wordt verwezen zal die mening delen.
  “Baybasin eist een schadevergoeding van 10.000 euro en „ruimhartige rechtzetting” van publicaties die de NOS vorig jaar deed op de eigen website.”

  Haenen verwijst dan met een link niet naar de oorspronkelijke tekst maar naar de gewijzigde tekst.

  http://nos.nl/artikel/2035353-aanhoudingen-in-turkije-voor-afrekening-turkse-a-dammer.html

  Als het publiek dat leest dan zal de eis van rectificatie en 10.000 euro schadevergoeding voorstelbaar als overdreven worden ervaren.

  Maar de verontwaardiging indertijd op twitter gold met name ook het gebruik van de tegenwoordige tijd.

  Smaadzaak NOS-Baybasin

  Het wordt allemaal heel subtiel gedaan. Ik merk het op omdat ik de berichtgevingen en de ontwikkelingen hier op deze website bijhoud en dan weer eens even terugkijk, hoe het toen ook al weer was gegaan.Zodoende.

  Ook las ik in het NRC artikel dat de eindconclusie nu gepland staat voor juni 2016. Dus weer met een half jaar vooruitgeschoven.
  “Sinds 2011 is op verzoek van advocate Adèle van der Plas de Hoge Raad bezig te onderzoeken of de strafzaak tegen Baybasin moet worden herzien. In juni zal de advocaat-generaal Diederik Aben zijn conclusies na jarenlang onderzoek naar onder andere de rechtmatigheid van telefoontaps bekend maken.”

 2. Volgens Myra heeft de smaadzaak niet te maken met de veronderstelde banden van Baybasin met de drugswereld maar met de moordenaar zelf.
  Smaadzaak Baybasin-NOS Talk2Myra over compagnonschap

  De aanleiding voor de berichtgeving was inderdaad moord.

  Eerst even het bericht dat de NOS uit deed gaan in mei vorig jaar
  smaadzaak Baybasin-NOS nieuwsbericht mei 2015

  Maar het sloeg op een eerder bericht waarin die banden met die drugswereld worden genoemd. Verschillende media hebben er over geschreven, o.a. Elsevier en Crimesite, in december 2014.

  Smaadzaak NOS-Baybasin Crinmesite 24-12-2014 over de moord.

  Tot slot: ik begrijp uit het artikel van Haenen in de NRC dat ook Kaaks het verband legt naar de heroinehandel. Hij citeert Kaaks als volgt:

  “Volgens Kaaks staat vast dat de NOS zich in haar bericht baseert op slechts één bron: een volslagen onbetrouwbare Turkse heroïnehandelaar.”

Reageren niet meer mogelijk.