orde uit chaos en de belofte van transformatie

Bij de Demminkdoofpot in een commentaar

– door ldbroersma op vrijdag 28 maart 2014 om 09:30

“Er is een organisatietheorie geïnspireerd door een tweetal wetenschappers, de Rus Prigogine en de Belgische Isabella Stengers, die een boek geschreven hebben: Orde uit Chaos. Hun theoretische inzichten komen er, zeer vereenvoudigd, op neer dat je chaos nodig hebt om tot een hoger niveau van ordening te komen.
Nu zullen misschien mensen zich afvragen waar je chaos aan kunt herkennen. Simpel: overregulering en controle en de reacties daarop.

In de periode van chaos, veroorzaakt door overregulering, controle en de reacties daarop, kun je bij wijze van spreken zaadjes planten die mogelijk aanslaan en de ontwikkeling meehelpen richting die hogere ordening. Maar garanties heb je niet dat het aanslaat.”

Het was in 1985 dat een boek uitkwam van Ilya Prigogine & Isabella Stengers met de titel “Orde uit Chaos” en als ondertitel “De nieuwe dialoog tussen de mens en de natuur”.  Deze theorie was het opstapje naar een nieuwe systeemtheoretische benadering voor organisaties, onder de noemer Transformatie.

Fritjof Capra luidde de loftrompet over Ilya en noemde hem een van de voornaamste architecten van de nieuwe systeemtheorie van het leven. Dat is nog al wat: de nieuwe systeemtheorie van het leven. Maar goed Ilya Prigogine is niet de eerste de beste, immers hij heeft met zijn theorie de Nobelprijs in de wacht gesleept.

Toen ik indertijd de chaostheorie eind jaren tachtig begin negentiger jaren bestudeerde was ik niet bekend met de vrijmetselarij en hun beroemde dan wel beruchte lijfspreuk Ordo ab Chao. Orde uit chaos dus.

In een serie van John Cage :Art Meets Science & Spirituality in a Changing Economy worden een zestal thema’s besproken:

In bovenstaande video geeft Prigogine zijn visie op het begrip chaos. Hij vertelt dat er veel misverstanden bestaan over het begrip chaos en hij legt uit: “Chaos in de moderne wetenschap is een soort van orde, een soort van instabiele orde, waarvan de opeenvolgingen zeer complex zijn. In de klassieke opvatting dacht men dat de moleculen zich onwillekeurig gedroegen zoals stofdeeltjes die dwarrelen in de lucht. En men dacht: hoe zouden die nu een samenhang kunnen produceren, laat staan structuur en zeer complexe patronen.  Nu met de moderne wetenschap zijn we in staat deze samenhang, die patronen en structuren waar te nemen en zodoende ook in staat de wereld om ons heen te begrijpen.” 

Ik durf te betwijfelen of we in staat zijn om met de moderne wetenschap de wereld om ons heen te begrijpen. Er zijn nogal wat wetenschappers die zich wat dat betreft bescheiden opstellen en dat tegenspreken.

Niet tegenstaande dat, hij weerspreekt  en passant toch even de titel van zijn boek: Orde uit Chaos, waaruit ik opmaak dat het creëren van chaos meer een menselijke kwaliteit is in een maakbare wereld, die ver af staat van de natuurlijke wereld en steeds verder daar van af komt te staan.

In de volgende opname deel 4, ‘Transforming the world’, spreekt David Bohm, die wat mij betreft precies de indoctrinatie van die lijfspreuk Ordo ab Chao van de vrijmetselaars bespreekt. Hieronder een kortere versie:

Hij reageert als volgt op een stelling van een medepannellid die stelt: “Er is een tijd voor anarchie  en een tijd voor orde enz. enz.”, als volgt:

” Ik denk dat de losse verbanden steeds gevaarlijker worden vanwege de schaal van onze samenlevingen en de voortschrijdende techniek.

We hebben te maken met allerlei gevaren zoals de dreiging van een nucleaire oorlog, biologische oorlog, de chemische oorlog, de vernietiging van de natuur en zo zijn nog wel zo’n 4 of 5 gevaren te noemen, die zijn voortgekomen uit macht.

Naarmate we meer macht hebben, hebben we meer samenhang nodig. Wat mij zorgen baart is of de mens in staat is om hier mee om te gaan, met de problemen die hijzelf heeft geproduceerd.”

Precies, want al worden  er nog zoveel boeken en wetenschappelijke verhandelingen geschreven, over hoe je onze georganiseerde leefwereld kunt transformeren, een soort van halleluja-concept met succes als toverwoord en financiele rijkdom als aanlokkelijk perspectief, het resultaat is afbraak en destructie van het bestaande en intellectuele armoede. Ik persoonlijk kijk al heel lang niet meer naar TV.

Het geloof in transformatie naar een betere wereld, de belofte van the new world order profeten en adepten, laat op alle vlakken een verarming en vernietiging zien. De hoeveelheid geprogrammeerde rotzooi is niet meer te overzien in supermarkten en mediamarkten en weet ik waar nog meer. Black Friday wordt nu ook in ons land geïntroduceerd en gepromoot om het volkse geld te laten rollen.

Bohm zegt: “Heelheid is geen doel maar een houding ten opzichte van het leven.”  En daar legt hij precies de vinger op de zere plek, immers het respect voor het leven mankeert op allerlei manieren. Hij geeft precies het verschil aan tussen de wijze waarop de machthebbers dit invullen met hun monsterverbonden en monstermaatschappijen en multiculturele inspanningen en de heelheid als een wijze waarop je met de wereld en al wat leeft omgaat.

De heelheid die de machthebbers en overheden voor ogen hebben is niet de heelheid waar het de gewone mens om gaat, namelijk de ervaring daarvan in het dagelijks bestaan. Ergens bij horen, verbindingen kunnen aangaan. Zelfs moeder-kind binding wordt tegengewerkt. Vertrouwen opbouwen, veiligheid. Al die zaken die samengaan met kleinschaligheid en contact, niet in de laatste plaats het contact met de natuur.

Het is zo langzamerhand out of order. Met dank aan donquijotte een blik in de wereld waarin wij ‘geciviliseerd’ leven, want of je nu in Engeland, Amerika, Zweden, Denemarken of Nederland bent. De mensen beleven hetzelfde.

De machthebbers op deze aarde willen alles kunnen organiseren, onder controle brengen en transformeren naar een wereld die zij wensen en creëren. Een gemaakte wereld: De New World Order.

En inderdaad de wereld transformeert in rap tempo. Ontbossing, Geo-engineering, biotechniek, automatisering, robotisering, oorlogen zijn daar de voorbeelden van. Het resultaat is vervuiling en verarming, letterlijk van zowel boeren als diversiteit en vernietiging van bestaande rassen en niet te vergeten natuur en culturen.

img_4682Ordo ab chao, het tweekoppige monster, is zoals Prigogine stelde niet meer dan een misverstand, maar dan wel een misverstand met grote, hele grote gevolgen.

De volledige serie van John Cage:

Part 1/5: “FROM FRAGMENTATION TO WHOLENESS” (Dalai Lama, David Bohm, Robert Rauschenberg) http://youtu.be/rydvSn7bBbY
Part 2/5: “THE CHAOTIC UNIVERSE” (Ilya Prigogine, John Cage, Huston Smith) http://youtu.be/y4AnTsB-OsQ
Part 3/5: “CRISIS OF PERCEPTION” (Francisco Varela, Mother Tessa Bielecki) http://youtu.be/Womauwdyjl8
Part 4/5: “THE TRANSORMING WORLD” (Rupert Sheldrake, Sogyal Rinpoche, Lawrence Weiner) http://youtu.be/YNkLOcKqh0Q
Part 5/5: “THE SHIFTING PARADIGM” (Marina Abramovic, Fritjof Capra, Raimon Panikkar) https://www.youtube.com/watch?v=O383L…

een monsterverbond en een monstermaatschappij? NEE!…

De bewoners in deze wereld onderscheid ik in twee soorten: mensen en monsters. Mensen laten zich leiden door een combinatie van hart en verstand en monsters laten zich leiden door primitieve driften en verstand, een uiterst gevaarlijke combinatie voor de mensen, de vogels, de dieren, de bossen, kortom al wat leeft op deze aarde.

De gevaarlijkste drift van deze monsters is hun expansiedrift. Het is zoals Timmermans in navolging van zijn broodheren in Amerika luidkeels verkondigde, samengevat : geen plek op deze aarde zal zich daaraan kunnen onttrekken. De oorspronkelijke bewoners van de Amerika’s, Australie, Afrika en ja ook Europa weten er inmiddels alles van.

Boodschap van Timmermans aan Baybasin

De monsters gaan gedreven door machtswellust en hebzucht daarom door tot de uiterste grens; waarbij de autochtone niet zo ambitieze mensen worden gemarginaliseerd: de indianen in Noord-Amerika, de indianen in Zuid-Amerika, de aboriginals in Australie, de Maori’s in Nieuw Zeeland, en ja ook de oorspronkelijke bewoners van Europa. De Ieren werden uitgehongerd en verscheept als slaven naar Amerika. Nog minder dan slaven. 28 miljoen Russen zijn vermoord, 20 miljoen Duitsers.

De wereld, onder leiding van het monsterverbond van de V.N. en overige Wereldorganisaties, als one big melting pot, een monstersociety en daarvoor moet alles wijken en gaat alles kapot. Culturele Genocide noemt de maker van onderstaande video dat. Ik ben het geheel met hem eens.

Mensen, er is al veel kapot gemaakt. Veel bossen zijn verdwenen, veel diersoorten zijn al uitgestorven en dan hebben we het nog niet over de vervuiling van land en zee en de geest van de mens.

Kijkt u naar onderstaande video, en vooral naar wat er vanaf 9:40 gebeurt als twee machtige eiken worden neergesabeld, blijkbaar onder protest van mensen want er is veel politie op de been. Plotseling verschijnen er twee paarden, die net zo plotseling nadat de eiken zijn gevallen ook weer verdwijnen. Ongelooflijk wat zich daar afspeelt.

Laatst hoorde ik zo’n monster van een jaar op dertig op Youtube verkondigen dat zij Amerika hadden gecreeerd. Dat klopt: het Amerika zoals we die nu kennen. Het Amerika van de Indianen is kapot. De oorspronkelijke bewoners moeten het met lede ogen aanzien.

De monsters hebben zich een zadenbank aangelegd in Noorwegen en een uitgebreide dna-bank in IJsland. Ze kunnen al clonen, voor als de wereld zo kapot is gemaakt dat ze op de puinhopen een nieuwe wereld kunnen scheppen, denken ze, met niet meer dan 500.000 mensen volgens de Georgiaguidstones.

De monsters zijn al veel verder dan ze ons mensen laten weten.

Ze weten bange mensen aan zich te binden met mooie beloften, aanlokkelijke perspectieven, en anders wel met verdoemenis en hel, want monsters weten als geen ander op een charmante dan wel intimiderende wijze mensen te bespelen, in te pakken en afhankelijk van hen te maken. Sellouts worden die ingepakte mensen genoemd door Russianvids in onderstaande analyse van het nepnieuws.

Sellouts die daarna beginnen te lijken op hun meesters, de monsters, en samen met hen in monsterverbond bouwen aan een monstermaatschappij!

Maar gaat dat lukken?

Nee, linksom danwel rechtsom, NEE, want er is een groeiende nog zwijgende massa die de ‘mooie en zalvende’ praatjes van de monsters of de nepnieuwsberichten niet meer geloven, omdat de wereld om hen heen iets anders vertelt.

 

Alleen helden komen met echt nieuws: Sean Hross voor vrije educatie

Er zijn veel mensen die een blog beginnen of een Youtubekanaal openen om hun mening te ventileren. Er zijn er minder die ware kennis (kunnen) overdragen. De eerste die mij werkelijk raakte en inspireerde met zijn Youtube films was Sean Hross. Het begon met een film over de Zwitserse Bisbank, maar die kan ik helaas zo gauw niet vinden. Ad Broere heeft over de Zwitserse Bisbank echter een lezenswaardig artikel geschreven:

http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/de-bis-bank-spil-in-een-door-geld-geregeerde-wereld.php

De volgende film is wat mij betreft een sublieme samenvatting van Sean Hross kijk op de gebeurtenissen in de wereld.

Hij noemt Zwitserland de basis van ‘the octogon empire’, een ander woord voor the NWO.

Ik vind hem een held. Hij heeft voor het delen van zijn kennis over deze materie in Zwitserland gevangen gezeten. En dat is niet niks. Toch gaat hij door de mensen te onderwijzen, op zijn manier, puur, rauw, zichzelf.

Dit zijn de mensen die komen met het echte nieuws. Nieuws dat er voor ons toe doet.

Inmiddels heeft hij ook aandacht gekregen van Karen Hudes. Een belangrijke erkenning voor zijn werk. Daarvoor moet het onder de aandacht worden gebracht van het publiek.

U kunt verder uw licht opsteken op zijn youtubekanaal.

https://www.youtube.com/user/chatzefratz/videos

Sean Hross is voor mij de nummer 1 op mijn lijst Voor Vrije Educatie.

John Kerry zegt het: niet u maar de toekomst stelt eisen

Vroeger dacht ik er nog wel eens over na: over de bijbel en over Jezus. Wat mij bezig hield waren vragen als: waarom de man niet zelf zijn evangelie schreef. Waarom er niets werkelijk concreets te vinden was, ja een leeg graf. Het zijn van die gedachten die opkomen en nog snelller verdwijnen, immers ik had, net als het merendeel van de hardwerkende burgers, een druk bestaan en wel iets anders te doen dan mn hoofd daarover te buigen.

Blijkbaar ben ik er nu aan toe want op Youtube vond ik onder vele anderen een tweetal filmpjes, die mij aanspreken en duidelijk maken waar de figuur Jezus vandaan komt, namelijk uit de Griekse mythologie; naar welk beeltenis Jezus is gemaakt en met welk doel.  De uitleg komt van Ray Hagins:

Een uitleg die tot veel commotie leidde als ik de commentaren onder het volgende blog lees:

http://www.nairaland.com/1331536/council-created-jesus-former-pastor

Hij, Ray Hagins,  zou ook al zijn ontmaskerd als een vrijmetselaar, tja. Hoe dan ook zijn visie blijft interessant.

In wikipedia vind ik het volgende over dat concilie van Nicea onder leiding van keizer Constantijn, u weet wel de eerste christelijke keizer, die keurig netjes zijn eigen geloof  in de vele goden voorzag van een magisch jasje.

De voornaamste aanleiding tot bijeenroepen van het concilie was de onrust die was ontstaan door de verspreiding van de leer van Arius. Arius was een Alexandrijns priester, volgens wikipedia, die beweerde dat Christus niet werkelijk gelijk aan God was, maar gemaakt zou zijn door de Vader. In een poging deze onrust eens en voor altijd de kop in te drukken riep keizer Constantijn alle bisschoppen bijeen om over Arius en zijn leer oordelen.

Er werd tot besluit  een geloofsbelijdenis aangenomen waarin staat dat Christus homoousios (betekent van dezelfde substantie) is als de Vader en dus ook waarlijk God is.  De vertaling gaat als volgt:

Ik geloof in één God de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het leven geeft
die voortkomt uit de Vader en de Zoon
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.
Amen.

Ik kwam nog een uitleg tegen van bro Ramirez die ik u niet wil ontzeggen. Ik schat dat hij zich heeft laten inspireren door Ray Hagins. Ik lig werkelijk in een deuk, hoe hij dat doet. Ik ben fan van hem, want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, maar ik onderschat hem geenszins, want ondertussen scoort hij wel een paar punten!

Tijdens het concilie in Turkije  werd ook de datum van Pasen vastgelegd, het feest van de opstanding van Jezus, de derde dag na zijn kruisiging.  Het werd de eerste zondag ná de volle maan ná de lente-equinox.  Tevens werd er een aantal disciplinaire canons, de basis van het canoniek recht, opgesteld. Daarbij werd de autoriteit van Rome, Alexandrië en Antiochië door het concilie erkend.

En weer wordt een poging ondernomen door Rome om, nu wereldomvattend, de neuzen van de gelovigen aller religies in dezelfde richting te krijgen. Dat vergt natuurlijk heel veel wereldomvattende vergaderingen, universele bezweringsformules en universele wetgeving om dat te realiseren. Hoe krijgen ze dat nu toch voor elkaar en wie zijn ‘ze’. Is dat de aristocracy of faraocracy volgens Sean Hross, zijn het de joden, zijn het de zionisten, zijn het de banksters, of de illuminati, de 13 bloedlijnen of de VOC. Eén ding is voor mij wel duidelijk: wij het gewone volk zijn het niet, want laten we eerlijk zijn, als het op magische macht aankomt zijn wij het volk al te vaak en al te graag lijkt wel goedgelovig.

Men speelt  gemene spelletjes: dan is die de vijand, dan weer een ander, getuige de volgende film over een artikel in the Catholic Newspaper van februari 1936, Inderdaad het jaar van de Olympische Spelen van Adolf Hitler, over een complot van de joden om het Rooms katholieke bolwerk omver te werpen en nog veel meer gemene streken gericht tegen de gentiles.

Daarop verschijnt een reactie die de protocollen van Zion zouden ontmaskeren als een hoax. Ik zeg zouden want heel veel van wat al zo lang geleden werd gepland wordt nu desondanks tot uitvoering gebracht. De vraag is alleen wie hebben die protocollen geschreven.

http://ddickerson.igc.org/The_Protocols_of_the_Learned_Elders_of_Zion.pdf

In het tweede gedeelte van het Youtubefilm geeft Fr. Paul Kramer zijn visie op de situatie binnen de Katholieke kerk en de invloed van de joden sinds het tweede vaticaansconsilie.  Natuurlijk wordt Fr. Paul Kramer ook weer ontmaskerd als een valse profeet. Het zal ook eens een keer niet. Of zou dat zijn omdat hij beweert dat de Freemasons zijn opgericht door joden en de joden uit zijn op wereldmacht. Of zijn het de zionisten die dat willen. Jaja het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt.

Hoe dan ook die geschiedenis wordt geschreven door de machthebbers, wie dat ook zijn, die iets met elkaar gemeen hebben namelijk, de wens tot totale controle.

The New World Order wordt niet alleen door de huidige paus gepromoot, maar ook door presidenten en prominenten en zelfs door onze commissaris Timmermans bij de Europese Unie .

Het is werkelijk een lachertje wanneer het NWO gedachtegoed nu nog wordt weggehoond als een idee-fixe van gestoorde complotdenkers. Dan zit je nog in de verkeerde modus, zullen we maar zeggen.

Tot slot een citaat van John Kerry:
The future demands from us something more than a nostalgia for some rose-tinted version of the past that did not really exist in any case,” he said. “You’re about to graduate into a complex and borderless world.”

Daar moet ik nog eens ernstig over nadenken. Het klinkt op een of andere manier toch niet als een aanlokkelijk perspectief. Het riekt naar de magie van de macht.