Baybasin wat is er van je geworden?

Ondanks het feit dat ik ben gaan twijfelen over zijn rol in deze hele affaire van de Baybasin/Demmink controverse, blijf ik een gevoel houden van diep medelijden met deze man. Is het intuïtie, wat is het. Hoe dan ook:

Twee berichten die mij hebben getriggerd. In de eerste plaats was er een youtubefilm van Sean Hross waarin hij zo en passant liet vallen dat Ocalan wellicht als de nieuwe ‘koning’ is aangewezen door de machten behind the scenes en niet Erdogan.

Hij beweerde dat Öcalan netzomin als Mandela ook maar 1 dag gevangen heeft gezeten. Hij schrijft:

“Ordo Ab Chao; Erdogan makes chaos, then he will “fall” soon, and Öcalan will be freed and become Kurdish president. Just as in the Mandela story lie; we have to look for the similarities, because they will always use the same techniques – Mandela isolated on a prison island, Öcalan isolated on a prison island.”

En dat doet mij weer denken aan de zinsnede bij Het Haagse Complot van Ton Hofstede.Hij schreef n.a.v. de ‘gewonnen’ smaadzaak tegen de NOS :
“Baybaşin mocht de zaal verlaten alsof hij de president van de Koerdische Republiek was. Het gangpad leek haast een erehaag. Bezoekers mochten hem handen schudden. De politie begeleidde hem respectvol naar buiten. Wat een verschil met de eerste keer, toen hij nog als een zware crimineel werd behandeld. Iedereen, heeft door dat dit onrecht zo niet langer kan. Ook de politie. Nu de politici nog!”

Zie mijn artikel daarover:

Baybasin en de diplomatie rondom een gijzelaar

Het tweede bericht dat mij triggerde was het bericht van Baybasin zelf dat ik op twitter las.

In het volgende bericht wordt het waarom van de reacties toegelicht:

Ik blijf dat gevoel houden dat de man speelbal is van diverse belangenpartijen. Dat gaat voorbij de nationale grenzen.  Hij zal zeker niet de man zijn die is voorbestemd om president te worden van de Verenigde Staten van Koerdistan, zijn grote droom. Het kan zijn dat Sean Hross gelijk heeft met zijn stelling dat het the wonderboy Öcalan wordt. Net zoals we hier in Nederland het Free Baybasin Comitee hebben,  is er ook voor Öcalan een bevrijdingsfront opgezet. Het zal, als je je iets meer hebt verdiept in de films van Sean Hross, niet verbazen dat de organisatie resideert in Straatsburg, Zwitserland. (Overigens daarnet, toen ik er een printscreen van wilde maken, was het op het betreffende twitteraccount veranderd  in Worldwide. Het overkomt me zo vaak, wonderlijk nietwaar. Maar goed we gaan gewoon door.)

http://www.freeocalan.org

Het plaatje dat ik op hun site zag vond ik veelzeggend: het beruchte schaakbord van de vooruitmetdegeitclub. Altijd weer die symboliek in bepaalde berichten: Ocalan onaangedaan, veilig weggehouden van het oorlogsgeweld, als (het schaakstuk) de koning op het eiland.

En ondertussen wordt telkens een reden gevonden om Baybasin te verplaatsen. De beloofde apotheose is er niet van gekomen. De gordijnen worden niet eens meer gesloten. Er valt toch niks te zien.

Baybaşin antwoordt op mijn vraag over zijn budget

Een hoop commotie in het kader van Ordo ab Chao. Zo zie ik dat. Ondertussen is Baybasin weer eens verplaatst. Dan vraag ik mij af: Baybasin wat is er van je geworden?

Alleen helden komen met echt nieuws: Sean Hross voor vrije educatie

Er zijn veel mensen die een blog beginnen of een Youtubekanaal openen om hun mening te ventileren. Er zijn er minder die ware kennis (kunnen) overdragen. De eerste die mij werkelijk raakte en inspireerde met zijn Youtube films was Sean Hross. Het begon met een film over de Zwitserse Bisbank, maar die kan ik helaas zo gauw niet vinden. Ad Broere heeft over de Zwitserse Bisbank echter een lezenswaardig artikel geschreven:

http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/de-bis-bank-spil-in-een-door-geld-geregeerde-wereld.php

De volgende film is wat mij betreft een sublieme samenvatting van Sean Hross kijk op de gebeurtenissen in de wereld.

Hij noemt Zwitserland de basis van ‘the octogon empire’, een ander woord voor the NWO.

Ik vind hem een held. Hij heeft voor het delen van zijn kennis over deze materie in Zwitserland gevangen gezeten. En dat is niet niks. Toch gaat hij door de mensen te onderwijzen, op zijn manier, puur, rauw, zichzelf.

Dit zijn de mensen die komen met het echte nieuws. Nieuws dat er voor ons toe doet.

Inmiddels heeft hij ook aandacht gekregen van Karen Hudes. Een belangrijke erkenning voor zijn werk. Daarvoor moet het onder de aandacht worden gebracht van het publiek.

U kunt verder uw licht opsteken op zijn youtubekanaal.

https://www.youtube.com/user/chatzefratz/videos

Sean Hross is voor mij de nummer 1 op mijn lijst Voor Vrije Educatie.

John Kerry zegt het: niet u maar de toekomst stelt eisen

Vroeger dacht ik er nog wel eens over na: over de bijbel en over Jezus. Wat mij bezig hield waren vragen als: waarom de man niet zelf zijn evangelie schreef. Waarom er niets werkelijk concreets te vinden was, ja een leeg graf. Het zijn van die gedachten die opkomen en nog snelller verdwijnen, immers ik had, net als het merendeel van de hardwerkende burgers, een druk bestaan en wel iets anders te doen dan mn hoofd daarover te buigen.

Blijkbaar ben ik er nu aan toe want op Youtube vond ik onder vele anderen een tweetal filmpjes, die mij aanspreken en duidelijk maken waar de figuur Jezus vandaan komt, namelijk uit de Griekse mythologie; naar welk beeltenis Jezus is gemaakt en met welk doel.  De uitleg komt van Ray Hagins:

Een uitleg die tot veel commotie leidde als ik de commentaren onder het volgende blog lees:

http://www.nairaland.com/1331536/council-created-jesus-former-pastor

Hij, Ray Hagins,  zou ook al zijn ontmaskerd als een vrijmetselaar, tja. Hoe dan ook zijn visie blijft interessant.

In wikipedia vind ik het volgende over dat concilie van Nicea onder leiding van keizer Constantijn, u weet wel de eerste christelijke keizer, die keurig netjes zijn eigen geloof  in de vele goden voorzag van een magisch jasje.

De voornaamste aanleiding tot bijeenroepen van het concilie was de onrust die was ontstaan door de verspreiding van de leer van Arius. Arius was een Alexandrijns priester, volgens wikipedia, die beweerde dat Christus niet werkelijk gelijk aan God was, maar gemaakt zou zijn door de Vader. In een poging deze onrust eens en voor altijd de kop in te drukken riep keizer Constantijn alle bisschoppen bijeen om over Arius en zijn leer oordelen.

Er werd tot besluit  een geloofsbelijdenis aangenomen waarin staat dat Christus homoousios (betekent van dezelfde substantie) is als de Vader en dus ook waarlijk God is.  De vertaling gaat als volgt:

Ik geloof in één God de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het leven geeft
die voortkomt uit de Vader en de Zoon
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.
Amen.

Ik kwam nog een uitleg tegen van bro Ramirez die ik u niet wil ontzeggen. Ik schat dat hij zich heeft laten inspireren door Ray Hagins. Ik lig werkelijk in een deuk, hoe hij dat doet. Ik ben fan van hem, want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, maar ik onderschat hem geenszins, want ondertussen scoort hij wel een paar punten!

Tijdens het concilie in Turkije  werd ook de datum van Pasen vastgelegd, het feest van de opstanding van Jezus, de derde dag na zijn kruisiging.  Het werd de eerste zondag ná de volle maan ná de lente-equinox.  Tevens werd er een aantal disciplinaire canons, de basis van het canoniek recht, opgesteld. Daarbij werd de autoriteit van Rome, Alexandrië en Antiochië door het concilie erkend.

En weer wordt een poging ondernomen door Rome om, nu wereldomvattend, de neuzen van de gelovigen aller religies in dezelfde richting te krijgen. Dat vergt natuurlijk heel veel wereldomvattende vergaderingen, universele bezweringsformules en universele wetgeving om dat te realiseren. Hoe krijgen ze dat nu toch voor elkaar en wie zijn ‘ze’. Is dat de aristocracy of faraocracy volgens Sean Hross, zijn het de joden, zijn het de zionisten, zijn het de banksters, of de illuminati, de 13 bloedlijnen of de VOC. Eén ding is voor mij wel duidelijk: wij het gewone volk zijn het niet, want laten we eerlijk zijn, als het op magische macht aankomt zijn wij het volk al te vaak en al te graag lijkt wel goedgelovig.

Men speelt  gemene spelletjes: dan is die de vijand, dan weer een ander, getuige de volgende film over een artikel in the Catholic Newspaper van februari 1936, Inderdaad het jaar van de Olympische Spelen van Adolf Hitler, over een complot van de joden om het Rooms katholieke bolwerk omver te werpen en nog veel meer gemene streken gericht tegen de gentiles.

Daarop verschijnt een reactie die de protocollen van Zion zouden ontmaskeren als een hoax. Ik zeg zouden want heel veel van wat al zo lang geleden werd gepland wordt nu desondanks tot uitvoering gebracht. De vraag is alleen wie hebben die protocollen geschreven.

http://ddickerson.igc.org/The_Protocols_of_the_Learned_Elders_of_Zion.pdf

In het tweede gedeelte van het Youtubefilm geeft Fr. Paul Kramer zijn visie op de situatie binnen de Katholieke kerk en de invloed van de joden sinds het tweede vaticaansconsilie.  Natuurlijk wordt Fr. Paul Kramer ook weer ontmaskerd als een valse profeet. Het zal ook eens een keer niet. Of zou dat zijn omdat hij beweert dat de Freemasons zijn opgericht door joden en de joden uit zijn op wereldmacht. Of zijn het de zionisten die dat willen. Jaja het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt.

Hoe dan ook die geschiedenis wordt geschreven door de machthebbers, wie dat ook zijn, die iets met elkaar gemeen hebben namelijk, de wens tot totale controle.

The New World Order wordt niet alleen door de huidige paus gepromoot, maar ook door presidenten en prominenten en zelfs door onze commissaris Timmermans bij de Europese Unie .

Het is werkelijk een lachertje wanneer het NWO gedachtegoed nu nog wordt weggehoond als een idee-fixe van gestoorde complotdenkers. Dan zit je nog in de verkeerde modus, zullen we maar zeggen.

Tot slot een citaat van John Kerry:
The future demands from us something more than a nostalgia for some rose-tinted version of the past that did not really exist in any case,” he said. “You’re about to graduate into a complex and borderless world.”

Daar moet ik nog eens ernstig over nadenken. Het klinkt op een of andere manier toch niet als een aanlokkelijk perspectief. Het riekt naar de magie van de macht.