WAS GETEKEND

VERKIEZINGSUITSLAG 2017 RUTTE3

DE CLUB

VERKIEZINGSUITSLAG 2021 RUTTE4

Het kon niet anders dan dat deze voor Rutte uit moest komen op 34, immers dat staat voor het concept van de vrijmetselarij, het logo met de passer staat voor 3 en de winkelhaak staat voor de 4. D66 met Kaag waren ook voorbestemd om te winnen met 24 zetels wordt D666

RUTTE en KAAG MAKEN HET KARWEI AF

INDERDAAD: RUTTE en KAAG PREMIER EN EERSTE VICEPREMIER

Controlled Opposition dat zijn wij

Want wij, de kritische burgers, moeten worden gecontroleerd en beteugeld. Om de kritische burgers te controleren en te beteugelen in hun streven naar een gerespecteerd menswaardig bestaan worden influencers gebruikt en sommigen worden gelanceerd als voormannen en vrouwen van de ‘zogenaamde’ tegenbeweging.

Houd jij ze dom dan houd ik ze bezig zodat wij, de bestuurders, de handen vrij hebben om de plannen door te drukken. Voortdurend wordt getracht de burgers op het verkeerde been te zetten om te kunnen scoren.

De vraag is dus hoe jezelf te onttrekken aan die controle. Is dat überhaupt mogelijk. Nou, laat ik er dit van zeggen, en dan ga ik bij mezelf af, je moet er wel je best voor doen.

Ieder zal zijn eigen manier hebben. Ik volg in de eerste plaats mn intuïtie. Kan ik bijvoorbeeld lang naar iemand luisteren. Als dat niet het geval is dan ga ik op onderzoek uit. Wat is er in dat verhaal waardoor ik mij afkeer. Zo hoorde ik zo’n voorman van de kritische burger en passant zeggen dat die ‘prikjes’ niet zoveel voorstelden en hij legde vervolgens het accent op een ander issue. Dan weet ik genoeg. En zo zijn talloze voorbeelden, althans voor mij, die ik beslist niet vertrouw. Dat wil uiteraard niet zeggen dat zij geen waarheden verkondigen. Zouden ze dat niet doen dan was hun rol als voorman van de tegenbeweging gauw uitgespeeld.

Als een voorman van de tegenbeweging niet meer nodig is verdwijnt hij of zij van het toneel en staat een ander al klaar om het stokje over te nemen. Als u heeft opgelet dan weet u vast wel wie zijn verdwenen en wie zijn gelanceerd.

Waar baseer ik mijn vertrouwen dan op of van wie wil ik iets aannemen. In ieder geval de begrafenisondernemer van wie ik gisteren een tweetal video’s heb geplaatst.

Russische Roulette

Ik heb het eerste filmpje zelfs doorgestuurd aan mijn kleinkinderen. Ik heb lang getwijfeld of ik het zou doen, omdat zij zich in de groep brave burgers bevinden, die denken in termen van ‘een oppepprikje’. Zoals ik al dacht kreeg ik geen enkele reactie. Maar goed, ik vond het mijn plicht hen op de hoogte te brengen.

Waar ik ook heel graag naar luister is Catherine Austin. Ik herken veel van wat zij vertelt en dat is dan een bevestiging van wat je al dacht. Altijd fijn.

de transformatie van de vrije economie naar een totalitair economisch regiem

Dan luister ik naar wat de grote mannen zelf te vertellen hebben. Als het hoofd van de BIS-bank iets vertelt dan kunnen we maar beter goed luisteren, want hij meent wat hij zegt. Geen enkele twijfel laat hij bestaan over wat de centrale banken onder leiding van de BIS willen namelijk het vervangen van contant geld door digitaal geld zodat elke uitgave en elke transactie kan worden gecontroleerd. Om zich te onderscheiden van de crypto wordt het fiatgeld nu geïntroduceerd als cbdc- central banks digital currencies.

Central Banks (no not Crypto but) Digital Currencies:CBDC

Verder kijk ik vaak op websites van de bedrijven die zich commercieel presenteren. Die vertellen je al veel meer over de stand van zaken dan je ooit van de politiek en uit de mainstreammedia zult vernemen.

En dat waren zo mijn gedachten voor vandaag.

DE AFHANKELIJKHEID VAN DE CONTROLFREAKS

AFHANKELIJKHEID VAN DE TECHNIEK

Is de zwakte van het project van de eeuw, namelijk The Great Reset en de build back better plannen op elk denkbaar gebied. Daarbij geteld een overschatting van wat de techniek kan. Ook bestuurders zijn kwetsbaar voor de verkooppraatjes van A.I. aanbieders, die in staat zijn een beta-versie op de markt te brengen en ‘bugs’ middels peperdure servicecontracten er uit te halen.

Als de A.I. computertechneuten in opstand komen of het systeem corrumperen voor eigen gewin dan is het gedaan met de ‘mooie’ plannen. Dat dat gaat gebeuren staat voor mij vast. De vraag is niet dat het gaat gebeuren, de vraag is hoeveel ellende de controlfreaks veroorzaken voordat hun hersenspinsels te gronde worden gericht, en de machinerie door verstoringen tot stilstand komt.

INFORMATIEHONGER

Waarom ik daar zo zeker van ben, vraagt u zich wellicht af? Dat zal ik u vertellen. Vanuit mijn vak Organisatie&Communicatie heb ik kennisgemaakt met de mindset van bestuurders van organisaties, en of het nu een relatief kleine organisatie met werknemers of een landsbestuur met burgers of de EU of de U.N. betreft, de mogelijkheden die automatisering en artificial intelligence bieden maken zeer veel bestuurders hebberig naar informatie. Een niet te stillen honger, eigen aan controlefreaks. In mijn werkzame leven ben ik niet zoveel uitzonderingen tegen gekomen, hoewel ze wel bestaan.

KWALITEIT en KWANTITEIT

Toen eind jaren tachtig automatisering zijn intrede deed kwam deze samen met de belofte dat werknemers dan meer tijd zouden hebben om kwaliteit te leveren. Nou dat duurde niet lang, want binnen no time werd het systeem dat de werkers zou moeten ondersteunen in hun taak een vaak rigide productiebesturingssysteem en niet veel later moest het productiebesturingssysteem aan bestuurders managementinformatie opleveren. Er ontstonden afdelingen die al die informatie bestudeerden en de bestuurders voorzagen van prachtige grafieken en stuurinformatie.

BESLISSINGSONDERSTEUNENDE SYSTEMEN

En toen vond men de beslissingsondersteunende programma’s uit. Dat is terugkijkend ook het moment geweest dat de overheid heel veel belangstelling kreeg, want wat is nu mooier.

GELIJKE MONNIKEN GELIJKE KAPPEN

onder de noemer van gelijke monniken gelijke kappen wordt de burger door de molen gehaald en de uitkomst -het besluit- wordt gegenereerd door het ‘objectieve’ machien dat het liefst tot op bitnivo gevoed is met regelgeving. Het landsbestuur droomde al van beslissingsondersteunende systemen voor de rechtspraak.

Het kan goed gaan, maar als het fout gaat gaat het ook goed fout. Dat hebben we kunnen zien aan de toeslagenaffaire bij de belastingdienst.

Je kan maar zo als brave burger door het beslissingsondersteunende systeem als crimineel worden beoordeeld. En daar zit je dan, in de penarie, terwijl het bestuur de handen in onschuld wast.

WANNEER GAAT HET TE VER

Ben ik dan tegen alles wat met automatisering en A.I. te maken heeft? Zeker niet. In tegendeel zelfs, het kan ons mensen veel brengen. De kwestie is alleen wanneer gaat het te ver. Wanneer controlfreaks aan de macht zijn gaat het veel en veel te ver.

Leest u nog eens de volgende twee beschouwingen:

orde uit chaos en de belofte van transformatie

TOT SLOT: DE CREATIVITEIT VAN MENSEN

Mensen zijn bang dat ze zonder QR code niet meer mee kunnen doen. Niets meer kunnen kopen en verkopen. Laat ik dit zeggen: De mens is een creatief wezen. Ik heb groot vertrouwen in de creativiteit van mensen.

VOORBIJ DE BEGOOCHELENDE MAGIE VAN DE MACHT

Alleen als ik mijn laptop aanzet kijk ik de laatste tijd weer even op twitter. Enerzijds lees je tweets waarin met name ongevaccineerde mensen hun wanhoop en angst over de ontwikkelingen uiten, maar aan de andere kant ook de kalmte en onverzettelijkheid bij menigeen.

De wanhoop en angst, noem het stress, zijn bij mij met name opgewekt doordat ik binnen mijn familie en vriendenkring absoluut geen gehoor vond t.a.v. mijn bedenkingen rond de coronaproblematiek.

EEN SIMPEL ADVIES VAN DOKTER SHIVA

Ik ben begonnen met een simpel advies, wat ik later, om een breder publiek te bereiken, bij Wierd Duk gaf.

Dat van die borrel was een klein grapje van mij, maar de rest had ik van een zekere dokter Shiva, die daarover schreef op twitter. Hij benadrukte meteen dat de vitamines A-C- D van groot belang waren om je immuunsysteem gezond te houden.

INFORMATIEBRONNEN

Daarna las ik zoveel signalen die richting vaccinatie gingen dat ik het nodig vond mijn familie daarover in te lichten. Niet te veel uiteraard. Helaas werd ik toen al min of meer als wereldvreemd beschouwd. Toen ik aanvoerde dat ik me toch heus baseerde op beleidsstukken van de EU, WEF, WHO en dies meer, vertelde mijn schoonzus dat het tijd werd dat ik naar beneden op het nivo van iedereen moest komen en net als iedereen naar de nieuwsberichten moest luisteren en nog beter de debatten in de tweede kamer moest volgen.

Ook van mijn dochter en schoonzoon kreeg ik een ietwat lauwe reactie op wat stukken die ik naar hen had doorgestuurd en ik vroeg me dan ook af of ze die überhaupt hadden gelezen.

DE VACCINATIEGOLF

Waar ik bang voor was gebeurde: ze lieten zich, zodra het kon, injecteren tot mijn grote verdriet. Via mijn zus moest ik horen dat mijn broer na de injectie behoorlijk ziek was, maar daar werd erg stiekem over gedaan. Ook een teken aan de wand. Een neef kreeg na de vaccinatie Ischias. De broer van mijn zwager ging door zn benen. Maar het had uiteraard niets van doen met het vaccin.

DE DRUK WORDT OPGEVOERD

Na deze fase kwam de druk om mij ook te laten injecteren. Met name door mijn dochter: Mam, ik ben zo bang dat je corona krijgt en dan dood gaat. Mam, neem toch die injectie, het stelt niks voor, echt waar. Mam, ik zou je zo graag mee willen nemen naar Spanje, als je nou even die 2 prikjes haalt dan kan je lekker mee. Nee dus. Ik discussieer niet eens meer, geen beginnen aan. Net als zoveel anderen blijf ik kalm en onverzettelijk, maar niet onverschillig. Angst laat ik niet toe, maar bezorgd blijf ik wel.

ANGST ALS BEWUST GEHANTEERDE STRATEGIE

Al vanaf begin 2020 kon je lezen dat angst de methode was om mensen gewillig te maken. Rutte en Hugo de Jonge doen dat op een welhaast machtswellustige manier. Maar dan blijkt uit gelekte officiële overheidsstukken van de Duitse overheid dat ‘t bewust beleid is. Ik heb het beleidsstuk gelezen, maar het account met bron werd zoals te doen gebruikelijk opgeschort door twitter.

En dan moeten we constateren dat overheden vooralsnog succes boeken met deze methode om via de meest primaire angst, namelijk die voor de (verstikkings)dood, mensen onderdanig te maken aan praktisch alles wat deze kliek kan bedenken, met als doel de totale macht te grijpen en als goden te beschikken over leven en dood.

BANGE MENSEN

Mijn zorg en teleurstelling dat het me niet lukt mijn eigen familie en kinderen en kleinkinderen te beschermen uit zich soms in cynisme.

DESMET LEGT UIT

EEN SCHEPJE TEVEEL

Soms grijp ik terug naar mijn eigen werkervaring om te kijken hoe het kan gaan, want ik krijg de indruk dat diezelfde kliek, onder tijdsdruk van de greendeal plannen, hun hand overspelen. Zoals nu door Hugo de Jonge. Hij merkte al op dat mensen niet meer angstig genoeg waren en deed er een schepje boven op.

ONDER DE BESCHERMENDE PARAPLU VAN DE WERELDREGERING

MAAR DE TEGENBEWEGING KOMT OP GANG

DE STERKEN VAN GEEST