bitcoin, de johnny hang yourselfcoin voor de mensheid

en de uitvinder van bitcoin is johnny, honey

Bedenk dit, de handelswaarde van bitcoin wordt uitgedrukt in valuta’s. De waarde gaat volgens de voorspellingen naar zo’n $250.000 voor een bitcoin, op dit moment wordt er $50.000 voor neergeteld, maar is aan fluctuaties onderhevig. Wat krijgt u nu voor die $250.000. Nou een unieke reeks bites in een blockchain of datacenter. Daarom zei Soros, cryptocurrency is geen geld. U kunt uw geld daarmee wel kwijtraken, al was het maar aan de belastinginners.

En wat zegt Bill Gates?

Youtube koos deze overdenking voor mij uit

niet verkeerd

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik de presentatie al na een paar minuten luisteren wilde weg klikken. Ik dacht, daar heb je weer zo’n zeveraar die denkt dat het leven zich naar jouw wil en gemoedstoestand ontvouwt, je krijgt wat je denkt te krijgen. Maar om de één of andere reden bleef ik toch luisteren. Toch wel interessant.

Carbon Credits

Een gouden (wind)handel

Elk land heeft dus CarbonCredits toegewezen gekregen op basis van landoppervlakte, volgens het Kyoto Protocol.

Een eenvoudige rekensom laat zien of een land teveel carbon produceert ten opzichte van de toegekende credits of dat een land credits overhoudt die het land tegen een leuk prijsje kan verhandelen met landen die extra credits nodig hebben, zoals Nederland. De Beurs voor de handel in carboncredits is in Singapore gevestigd.

https://www.cnbc.com/2021/05/21/a-new-global-carbon-exchange-will-be-launched-in-singapore-this-year.html

Hierna een uitleg van Dr Shiva

Rypke Zeilmaker, die blijkbaar in de veronderstelling verkeert dat nu pas, in september, het vliegverkeer op gang is gekomen omdat hij wat zogenaamde “condensstrepen’ in de lucht heeft gezien, geeft hier een lezenswaardige toelichting op de “handel in hete lucht”.